Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức T=√16+5T=16+5 Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình 2x−3=12x−3=1 Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d):y=3x+m−2(d):y=3x+m−2 đi qua điểm A(0;1)A(0;1). Câu 4. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm… (0 comment)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (2,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức M=√36+√25M=36+25                               N=√(√5−1)2−√5N=(5−1)2−5 2. Cho biểu thức P=1+x−√x√x−1,P=1+x−xx−1, với x≥0x≥0 và x≠1x≠1 a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm giá trị của x, biết P > 3… (0 comment)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Bài 1. (3,0 điểm) 1. Rút gọn biểu thức 2√75+3√48−4√27275+348−427 2. Giải hệ phương trình {2x−y=83x+2y=5{2x−y=83x+2y=5 3. Giải phương trình 3×2−7x+2=03×2−7x+2=0 Bài 2. (2 điểm) Cho hai hàm số: y=−x+2y=−x+2 và y=x2y=x2 có đồ thị lần lượt là (d)(d)  và (P).(P). 1) Vẽ  (d)(d) … (0 comment)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 1
Chào tất cả các bạn đọc hôm nay OnthiHSG.Com xin chia sẻ đến các bạn bộ đề thi vào lớp 10 – Môn toán được tổng hợp mới nhất, mong rằng các bạn có thể một chút thông tin để có thể tham khảo cho kì thi sắp tới. Đề thi vào lớp 10 môn… (0 comment)

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA DANH TỪ Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây. Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ… (0 comment)

Wh-question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau: Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ Wh- What/When/Why/How/Whom/Where/… does he/she/it + V-inf  + O do I/we/they/you + V-inf  + O Câu hỏi… (0 comment)

Tóm tắt văn bản Mã Lương là một em bé thông minh, mồ côi nghèo khổ say mê học vẽ, vẽ giỏi, ao ước có một cây bút vẽ. Được thần thưởng cho cây bút thần. Có bút thần trong tay em vẽ các sự vật trở thành vật thật. Em vẽ cho người nghèo… (0 comment)

On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.) In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa… (0 comment)