Môn Toán

10 bài tập hình học lớp 8 về lấy điểm phụ ôn thi học sinh giỏi toán

Xin giới thiệu với các bạn 10 bài tập hình học lớp 8 về lấy điểm phụ ôn thi học sinh giỏi toán, đây là những bài mà mình sưu tầm để dạy, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Bài 1: Cho hình thang vuông ABCD (AB//CD) vuông tại A và D. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh tam giác MAD cân.

Bài 2: Cho tam giác nhọn  AB, H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng: [latex size=2]\frac{{BH.CH}}{{AB.AC}} + \frac{{CH.AH}}{{BC.BA}} + \frac{{AH.BH}}{{AC.BC}} = 1[/latex]

Bài 3: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm cạnh AB. Trên cạnh BC lấy các điểm E, F saoc ho BE  EF = FC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm G sao cho BG = BD. Chứng minh rằng các đường thẳng AF, CD, GE đồng quy.

Bài 4: Cho tam giác ABC, BD là đường trung tuyến. Các đường trung tuyến AM, BN của tam giác ABD cắt nhau ở I. Chứng minh rằng DI = 1/3BC.

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB + AC = 2BC. Gọi G, O lần lượt là trọng tâm, điểm cách đều ba cạnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng GO // BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. M là trung điểm của AH. Đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt CM ở D. Chứng minh rằng tam giác DAB cân.

Bài 7: Cho tam giác ABC. M là điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D là giao điểm của AM và BC, E là giao điểm của BM và CF, F là giao điểm của CM và AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt DE, DF lần lượt ở K, I. Chứng minh MI = MK.

Bài 8: Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại G. K là điểm trên cạnh BC. Đường thẳng qua K song song với CN cắt AB ở D, đường thẳng qua K song song với BM cắt AC ở E. Gọi I là giao điểm của KG và DE. Chứng minh rằng I là trung điểm của DE.

Bài 9: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có BC = BD. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD. Đường thẳng qua H cắt AC, AD lần lượt ở E, F. Chứng minh rằng gai góc DBF và EBC bằng nhau.

Bài 10: Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi O là giao điểm của AC, BD. Biết rằng O cách đều hai đường thẳng AD, BC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Đây là 10 bài tập hình 8 mà việc giải quyết dựa trên cách xác định thêm 1 điểm phụ, các bạn hãy giải quyết, có bài nào khó thì comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn.

Nếu đang là học sinh lớp 9 thì đừng bỏ qua 10 bài diện tích lớp 9 nhé

 

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button