10 đề thi HSG toán 6 – Có đáp án chi tiết

Mình sưu tầm được 10 đề thi HSG toán 6 – Có đáp án chi tiết nay chia sẻ để các bạn tham khảo

Trong các đề có một số câu như sau:

Đề thi HSG toán 6 số 2:

Bài 3: ( 2.0 điểm )  

Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số lượng xoài còn lại gấp ba lần số lượng cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 4: ( 3.0 điểm )  

Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.

  1. a) Tính số đo mỗi góc.
  2. b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
  3. c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm 2006 tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

Bài 5: ( 1.0 điểm )  

Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p > 3) .

Chứng minh rằng p + 8 là hợp số

Đề thi HSG toán 6 số 3:

Bài 3 : (2 điểm) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300; ƯCLN(a,b)=15 và a+15=b.

Bài 4 : (3 điểm)

  1. a) Tìm số nguyên x và y, biết : xy – x + 2y = 3.
  2. b) So sánh M và N biết rằng : .

.

Bài 5 : (6 điểm) Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB.

  1. Chứng tỏ rằng OA < OB.
  2. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
  3. Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB).

Đề thi HSG toán 6 số 10:

Câu 5: (2 điểm) Cho 10 số tự nhiên bất kỳ :     a1, a2, ….., a10. Chứng minh rằng thế nào cũng có một số  hoặc tổng một số các số liên tiếp nhau trong dãy trên chia hết cho 10.

Câu 6: (1 điểm) Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đườngthẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng qui. Tính số giao điểm của chúng.

Xem đầy đủ 10 đề thi HSG toán 6 file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button