Môn Thể Dục

108 thế cước Thiếu Lâm – Phần 1

Phần 1 gồm các thế:
– Tiền điểm cước
– Cao tảo cước
– Thượng xung cước
– Liên hoàn thượng đăng cước
– Hoành bãi thích cước
– Thượng thích cước
– Trắc sủy
– Phản đàn cước
– Hậu cổn song đăng cước
– Phiên thân cước
Thế 01: Tiền điểm cước 
Chuẩn bị: Hai chân rộng bằng vai, chân trái đứng trước (H.1). Hai tay thủ về trước. mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Trọng tâm dồn lên chân phải, co cao đùi trái lên. Cẳng chân trái co lại theo hướng vuông góc với mặt đất. Mũi chân hướng về trước, xiên lên (H.2). Liền đó hất mạnh cẳng chân thẳng tới trước. Hơi n gã mình về sau, mắt nhìn theo đòn đá (H.3).
 
Thế 02: Cao tảo cước 
Chuẩn bị: Chân đứng rộng bằng vai, chân trái trước, chân phải sau. Trọng tâm dồn lên chân phải. Mũi chân phải hướng sang phải. Hai tay thủ về trước. Mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Vặn hông sang phía phải. Chân trái xoay trên mũi bàn chân hướng gót về trước (H.4). Tiếp tục dùng mũi chân trái làm trụ, xoay người 180° theo chiều sang phải. Đồng thời, chuyển trọng tâm sang chân trái, chân phải quạt vòng từ dưới lên, hướng cùng chiều xoay của người. Bàn chân phải duỗi ra, dùng gan bàn chân đánh vào mục tiêu. Mắt nhìn theo đòn đá (H.5).
 
Lưu ý: Vận dụng lực xoay của hông để quay nhanh và mạnh. Nhằm tăng hiệu quả của đòn đồng thời tránh bị đối phương tấn công sau lưng trong khi đang xoay người.
 
Ứng dụng: Tấn công vào đầu, ngực, hay lưng đối phương.
 
Thế 03: Thượng xung cước 
Chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, chân trái trước, chân phải sau. Trọng tâm dồn lên chân phải. Hay tay thủ về trước. Mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Nhấc cao đùi trái lên. Cẳng chân trái co lại, bàn chân cũng co, mũi chân hướng về trước theo chiều xiên lên (H.6). Liền đó hất mạnh cẳng chân trái thẳng về trước. Đồng thời gấp hẳn bàn chân vào, dùng gót chân nhằm vào mục tiêu (H.7).
Mắt nhìn theo đòn.
 
Lưu ý: Chân phải trụ chắc, người không chao đảo, không ngả ra sau. Khi đá cẳng chân ra, hai tay hơi kéo rộng ra, căng ngực lên, thót bụng vào.
 
Ứng dụng: Tấn công vào mặt và cằm đối phương sẽ đem lại hiệu quả cao. Đòn này còn có tên là “Triều thiên nhất trụ hương” (một nén hương hướng lên trời).
 
Thế 04: Liên hoàn thượng đăng cước 
Chuẩn bị: Chân trái trước, chân phải sau, hai chân đứng rộng bằng vai. Tay thủ về trước. Mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Xoay người sang phải, đồng thời bước chân trái sang phải cho hai chân ngang bằng nhau. Lưng quay về phía mục tiêu. Liền đó, gặp người, chúi đầu xuống, hai tay chống đất, nâng người cong lên (H.8). Tiếp đó, co hẳn hai chân lên, đầu chống xuống đất, như đang chuẩn bị làm động tác “trồng chuối” (H.9). Đạp gót chân trái lên, hướng xéo về trước (H.10). Nhanh chóng co chân trái lại và tiếp tục đạp gót chân phải vào mục tiêu. Mắt luôn nhìn theo hai đòn chân (H.11).
 
Lưu ý: Cố phải chịu sức nặng của cơ thể, hai tay chống hai bên để hỗ trợ, giữ cho người thăng bằng. Hai gót chân đạp ra mạnh và rút về nhanh liên tục.
 
Ứng dụng: Khi bị đối phương tấn công quá dữ dội, ta xoay người, chúi xuống để tránh né đồng thời đánh lừa, làm đối phương chủ quan, rồi bất thần búng hai chân vào ngực và bụng của hắn. Đòn này thường được dùng trong “Hầu quyền”.
 
Thế 05: Hoành bãi thích cước 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước, trọng tâm dồn lên chân phải. Hai tay thu về trước, mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Chuyển trọng tâm sang chân trái. Chân phải đá bạt vòng lên trước (H.12). Bàn chân phải duỗi thẳng ra, mu bàn chân nhằm vào mục tiêu. Người hơi nghiêng sang bên trái. Mắt nhìn theo đòn đá (H.13).
 
Lưu ý: Vận dụng lực xoay của hông để tăng sức mạnh của đòn đá. Đồng thời động tác của chân phải nhanh, dứt khoát.
 
Ứng dụng: Chủ yếu dùng để tấn công vào đầu đối phương. Thế 06: Thượng thích cước 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước chân phải.

Ra đòn: Dồn trọng tâm vào chân trái. Đá hất chân phải lên hướng vai phải. Bàn chân phải gấp lại, dùng mũi chân nhằm vào mục tiêu ở sau vai phải. Đồng thời, vung hai tay dang rộng ra. Mắt nhìn sang phải (H.14).
 
Lưu ý: Hơi ưỡn căng ngực ra, thót bụng lại. Động tác hất chân phải nhanh và mạnh. Chân trái bám chặt xuống đất.
 
Ứng dụng: Phản công vào mặt đối phương có tầm vóc cao lớn đang ôm chặt từ phía sau.
 
Thế 07: Trắc sủy 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước, hai tay thu về trước.
 
Ra đòn: Bước chân phải tới trước một bước, đầu gối phải hơi rùn xuống. Trọng tâm dồn vào chân phải (H.15). Liền đó, co chân trái lên. Dùng mũi chân phải làm trụ, xoay gót ngang ra, cho mũi chân hướng sang phải, đồng thời đạp bung gót chân trái vào mục tiêu ở phía trước bên trái. Bàn chân trái gập lại, mắt nhìn theo hướng đòn đá (H.16).
 
Lưu ý: Chân phải bước tới và xoay gót thật nhanh. Khi bung đòn đá ra, chân phải trụ thẳng, người hơi ngả về sau, bên trái.
 
Ứng dụng: Có thể dùng để tấn công đối phương vào cả ba vùng: Đầu, ngực bụng, chân.
 
Thế 08: Phản đàn cước 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước. Hai tay thủ về trước. Mắt nhìn thẳng.
 
Ra đòn: Co đùi trái lên, song song với mặt đất, cẳng chân trái hướng thẳng góc với đất. Trọng tâm dồn vào chân phải (H.17). Liền đó đá hất cẳng chân trái tới trước. Bàn chân duỗi thẳng, bàn chân nhằm vào mục tiêu. Mắt nhìn theo đòn (H.18)
 
Lưu ý: Chân phải trụ chắc. Đá trúng mục tiêu bằng gan bàn chân, nên hãy cố gắng xoay cổ chân trái, cho mu bàn chân hướng sang trái. Ra đòn phải nhanh, gọn và có lực.
 
Ứng dụng: Tấn công đầu hoặc sườn đối phương.
 
Thế 09: Hậu cổn song đăng cước 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước. Hai tay thu về trước. Mắt nhìn thẳng vào mục tiêu ở phía trước.
 
Ra đòn: Xoay người theo chiều sang phải, đưa lưng về trước. Đồng thời khuỵu đều hai chân, hạ thấp người xuống. Đầu ngoái về sau, mắt vẫn nhìn về phía mục tiêu (H.19). Liền đó ngả ngửa xuống: Đặt mông xuống đất trước, hai chân co sát vào người, lăn lưng, rồi đến đầu chạm đất, hai tay chống hai bên đầu (H.20). Lợi dụng đà của việc co người lăn trên lưng, chống mạnh hai tay, nâng đầu khỏi đất, hai chân đạp bung thẳng lên, nâng đầu khỏi đất, hai chân đạp bung thẳng lên. Chân và người làm thành một đường thẳng, hướng xiên lên. Hai bàn chân gập lại, đạp gót chân vào mục tiêu. Mắt nhìn theo đòn đá (H.21).
 
Lưu ý: Khi lăn, cằm phải sát ngực, thót bụng lại. Tận dụng đà lăn và sức đẩy của tay để bật lên. Hai chân chụm sát. Thao tác phải thật nhanh gọn, nếu không sẽ tạo điều kiện cho đối phương tấn công khi ta đang ở tư thế bất lợi.
 
Ứng dụng: Tấn công vào mặt và ngực đối phương, đòn này thường dùng trong “Địa đàng quyền”.
 
Thế 10: Phiên thân cước 
Chuẩn bị: Chân trái đứng trước. Hai tay thủ về trước. Mắt nhìn thẳng mục tiêu phía trước.
 
Ra đòn: Cúi gặp người xuống, hất ngược chân phải về sau, vòng lên trên. Tay trái buông xuống, hướng thẳng về sau, vòng lên trên. Tay trái buông xuống, hướng thẳng góc với đất, tay phải co trước bụng (H.22). Gót chân trái làm trụ, xoay mũi chân sang phải. Thân trên tiếp tục gập xuống, xoay sang phải ra sau. Tay phải giang cánh tay ra ngang vai, hỗ trợ cho quá trình xoay người. Chân phải tiếp tục vòng lên trên, bàn chân duỗi thẳng (H.23).
 
Tiếp tục xoay mũi chân trái sang phải. Thân trên xoay lật lên trên. Chân phải bắt đầu đi từ trên xuống, ra phía trước. Lòng bàn chân bổ vào mục tiêu. Mắt nhìn theo chân (H.24).
 
Lưu ý: Thân người và chân phải phối hợp đồng bộ. Đồng thời sự vận động của hai tay cũng góp phần làm tăng lực quay. Nên tập hông thật kỹ vì đòn đá này đòi hỏi phải xoay hông tốt mới đạt hiệu quả.
 
Ứng dụng: Chủ yếu để tấn công vào mặt đối phương. Đây là đòn đặc trưng của “Ưng trảo quyền”.

Related Articles

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button