2 Đề thi HSG Tin học THCS Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2010 – 2011

Đề thi HSG Tin học THCS Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2010 – 2011 – Chính thức

Đề thi HSG Tin học THCS Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2010 – 2011 – Dự bị

Trong đề thi có bài toán thanh gỗ giải bằng thuật toán chia lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button