Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 4

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức T=√16+5T=16+5 Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình 2x−3=12x−3=1 Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d):y=3x+m−2(d):y=3x+m−2 đi qua điểm A(0;1)A(0;1). Câu 4. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 4 Read More »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (2,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức M=√36+√25M=36+25                               N=√(√5−1)2−√5N=(5−1)2−5 2. Cho biểu thức P=1+x−√x√x−1,P=1+x−xx−1, với x≥0x≥0 và x≠1x≠1 a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm giá trị của x, biết P > 3 …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3 Read More »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Bài 1. (3,0 điểm) 1. Rút gọn biểu thức 2√75+3√48−4√27275+348−427 2. Giải hệ phương trình {2x−y=83x+2y=5{2x−y=83x+2y=5 3. Giải phương trình 3×2−7x+2=03×2−7x+2=0 Bài 2. (2 điểm) Cho hai hàm số: y=−x+2y=−x+2 và y=x2y=x2 có đồ thị lần lượt là (d)(d)  và (P).(P). 1) Vẽ  (d)(d)  …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2 Read More »

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

Wh-question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau: Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ Wh- What/When/Why/How/Whom/Where/… does he/she/it + V-inf  + O do I/we/they/you + V-inf  + O Câu hỏi …

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question) Read More »

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 – Luyện tập (trang 47-48)

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu * để được các số nguyên tố: Phương pháp giải Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Lời giải chi tiếtTra bảng số nguyên tố các số hai …

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 – Luyện tập (trang 47-48) Read More »

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn

On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.) In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa …

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn Read More »

Giải bài tập SGK Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Lý thuyết Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một Số nguyên tố, hợp số Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một số tự …

Giải bài tập SGK Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Read More »

Exit mobile version