Lớp 8

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Công nghệ 8 năm học 2021-2022

Tài liệu Äá» cÆ°Æ¡ng ôn thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 8 năm học 2021 – 2022 có đáp án được HOC247 biên tập và tổng hợp và giới thiệu đến các em học sinh lớp 8, với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em rèn luyện ôn tập chuẩn bị cho kì thi kiểm tra giữa học kì 1 sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

A. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tÆ° tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Một phương tiện thông tin

B. Hai phương tiện thông tin

C. Nhiều phương tiện thông tin

D. Không sử dụng phương tiện thông tin nào.

Câu 2: Trong bản vẽ kÄ© thuật thể hiện:

A. Kích thước

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Vật liệu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo

B. Thiết kế

C. Lắp ráp

D. Thi công

Câu 4: Bản vẽ kÄ© thuật là phÆ°Æ¡ng tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sá»­ dụng?

A. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm

B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn

C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả

D. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả

Câu 6: Bản vẽ kÄ© thuật được sá»­ dụng trong lÄ©nh vá»±c nào?

A. Cơ khí

B. Điện lực

C. Kiến trúc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Bản vẽ kÄ© thuật vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học – xã hội khác

B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất

C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống

D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kÄ© thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kÄ© thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau

B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm

C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lÄ©nh vá»±c không sá»­ dụng bản vẽ kÄ© thuật là:

A. Quân sự

B. Giao thông

C. Xây dựng

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 11: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. hình chiếu

B. Vật chiếu

C. Mặt phẳng chiếu

D. Vật thể

Câu 12: Äiểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

A. Đường thẳng chiếu

B. Tia chiếu

C. Đường chiếu

D. Đoạn chiếu

Câu 13: Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Äá»ƒ vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sá»­ dụng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Äá»ƒ vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sá»­ dụng phép chiếu:

A. Vuông góc

B. Vuông góc và song song

C. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

Câu 16: Äá»ƒ diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

A. Một hướng

B. Hai hướng

C. Ba hướng

D. Bốn hướng

Câu 17: Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18: Có các hình chiếu vuông góc nào?

A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng

C. Hình chiếu cạnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19: Äá»ƒ thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

A. Trước tới

B. Trên xuống

C. Trái sang

D. Phải sang

Câu 20: Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng

D. Đáp án A và B đúng

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

C

C

D

D

A

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

D

B

C

C

B

D

A

C

 

—-Còn tiếp—–

B. Câu hỏi tự luận

Bài 1

a) Hình trụ và hình nón được xác định bằng các kích thước nào?

b) Hình cầu được xác định băng kích thước nào?

Lời giải:

a) Hình trụ và hình nón được xác định bằng đường kính đấy và chiều cao của hình trụ (nón).

b) Hình cầu được xác định bằng đường kính của hình cầu.

Bài 2 Hình chiếu trên các mặt phẳng vuông góc vứi trục quay của khối tròn là hình gì?

Lời giải:

Hình chiếu trên các mặt phẳng vuông góc với trục quay của khối tròn là hình tròn.

Bài 3 Các hình vẽ dùng trên bản vẽ kỹ thật là những hình gì? Có tên gọi nhÆ° thế nào?

Lời giải:

Các hình vẽ dùng trên bản vẽ kỹ thuật là các hình chiếu(hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) và các hình cắt.

Bài 4 Bản vẽ cÆ¡ khí và bản vẽ xây dá»±ng được dùng trong kỹ thuật nào?

Lời giải:

Bản vẽ cơ khí được dùng trong lĩnh vực cơ khí.

Bản vẽ xây dựng được dùng trong lĩnh vực xây dựng.

Bài 5: Hình cắt được vẽ ra nhÆ° thế nào? Hình cắt dùng để biểu diễn phần nào của vật thể?

Lời giải:

Để vẽ hình cắt người ta giả sử cắt vật thể thành hai phần, sau đó chiếu phần vật thể sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu, ta được một hình biểu diễn gọi là hình cắt, phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua được kẻ gạch gạch.

Hình cắt dùng để biểu diễn dạng bên trong của vật thể.

Bài 6 Hình cắt khác hình chiếu nhÆ° thế nào?

Lời giải:

Trên hình cắt có các đường kẻ gạch gạch thể hiện phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua

Bài 7: Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung nào? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?

Lời giải:

Nội dung của bản vẽ chi tiết:

a) Hình biểu diễn thể hiện dạng và cấu tạo của chi tiết.

b) Kích thước cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.

c) Yêu cầu kỹ thuật gồm chỉ dẫn gia công, xử lý bề mặt,…

d) Khung tên ghi các nội dung cần thiết cho việc quản lý bản vẽ chi tiết.

bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.

Bài 8: Hình biểu diễn trên bản vẽ chi tiết gồm những gì?

Lời giải:

Hình biểu diễn trên bản vẽ chi tiết thường gồm: các hình chiếu (hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) thể hiện hình dạng bên ngoài của chi tiết và các hình cắt thể hiện hình dạng bên trong của chi tiết.

Bài 9: Các kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết có ý nghÄ©a nhÆ° thế nào? Kích thước được tính theo đơn vị nào?

Lời giải:

Các kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết. Kích thước được tính theo đơn vị milimét.

Bài 10: Khung tên của bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì?

Lời giải:

Khung tên cảu bản vẽ chi tiết ghi tên gọi chi tiết máy, vật kiệu chế tạo, tỉ lê và ký hiệu bản vẽ, tên cơ sở thiết kế hoặc chế tạo, người vẽ, ngày vẽ,…

 

—–

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Äá» cÆ°Æ¡ng ôn thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 8 năm học 2021 – 2022 có đáp án. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button