Lớp 7

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang Ä‘ược Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng học kì 1 môn toán lớp 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

TRƯỜNG THCS MỸ QUANG

TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ ĐỀ XUẤT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020

MÔN : TOÁN – LỚP 7

Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

——————————————————————————————————————————

A. TRẮC NGHIỆM:                (3 điểm)

            Hãy  chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng (frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{4}) bằng:

   A. (frac{{ – 1}}{2}) ;                       B.  (frac{{ 2}}{6});                                  C. (frac{{ 5}}{4}) ;                         D. (frac{{ 1}}{2})

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{2} = 1) thì x bằng:

   A. (frac{1}{2})                                   B. (frac{3}{2})                                        C. – (frac{1}{2})                         D. (frac{1}{2})  hoặc -(frac{1}{2})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức (frac{{1,5}}{x} = frac{3}{2})  thì giá trị x bằng:

   A. 1                          B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 4:  Cho (sqrt x  = 5) thì  x bằng :

   A. (sqrt 5 )                                  B.   ( pm 5)                                   C. 25                           D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

   A. so le trong bằng nhau  B. đồng viÌ£                  C. trong cùng phía bằng nhau                  D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ( bot ) b và b  ( bot )c thì:

   A. a//b                                 B. a//c                                     C. b//c                         D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có (widehat A = {50^0};widehat B = {70^0}). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 600                                             B. 1200                                               C. 700                          D. 500

Câu 8: Cho (Delta )ABC = (Delta ) MNP suy ra

   A. AB = MP                        B. CB = NP                            C. AC = NM              D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

   A. y = 2x                 B. y = ( – frac{1}{2}x)                           C. y = (frac{1}{2}x)                   D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

   A. 2                          B. 0,5                                     C. 18                           D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

   A. 2                          B. – 2                                      C. 4                             D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x

   A. (- 1; – 2)             B. (- 1; 2)                               C. (- 2: – 1)                 D. ( – 2; 1)

B. TỰ LUẬN:           (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)     

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính: ( – frac{5}{2}.sqrt {frac{9}{{25}}}  – {2^2}.left| { – frac{1}{4}} right|)

b) Tìm x biết:

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)      Vẽ đồ thiÌ£ hàm số (y =  – frac{2}{3}x)   

Bài 4: (2,5 điểm)      Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

  1. Chứng minh  (Delta ABH = Delta ACH)                     
  2.  Chứng minh AH (Delta ) BC
  1. Vẽ HD (Delta ) AB ((D in AB)) và HE (Delta ) AC ((E in AC)) . Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)      Tìm x biết:    (left| {2x – 1} right| + left| {1 – 2x} right| = 8)

————————— HẾT —————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

            Mỗi câu  Ä‘úng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

B

A

 

{– Để xem lời giải chi tiết Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang các em vui lòng xem á»Ÿ phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích một phần nội dung Äá» thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án. Äá»ƒ xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem trực tuyến và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

Xem thêm thông tin Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang Ä‘ược Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng học kì 1 môn toán lớp 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

TRƯỜNG THCS MỸ QUANG

TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ ĐỀ XUẤT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020

MÔN : TOÁN – LỚP 7

Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

——————————————————————————————————————————

A. TRẮC NGHIỆM:                (3 điểm)

            Hãy  chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng (frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{4}) bằng:

   A. (frac{{ – 1}}{2}) ;                       B.  (frac{{ 2}}{6});                                  C. (frac{{ 5}}{4}) ;                         D. (frac{{ 1}}{2})

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{2} = 1) thì x bằng:

   A. (frac{1}{2})                                   B. (frac{3}{2})                                        C. – (frac{1}{2})                         D. (frac{1}{2})  hoặc -(frac{1}{2})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức (frac{{1,5}}{x} = frac{3}{2})  thì giá trị x bằng:

   A. 1                          B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 4:  Cho (sqrt x  = 5) thì  x bằng :

   A. (sqrt 5 )                                  B.   ( pm 5)                                   C. 25                           D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

   A. so le trong bằng nhau  B. đồng viÌ£                  C. trong cùng phía bằng nhau                  D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ( bot ) b và b  ( bot )c thì:

   A. a//b                                 B. a//c                                     C. b//c                         D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có (widehat A = {50^0};widehat B = {70^0}). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 600                                             B. 1200                                               C. 700                          D. 500

Câu 8: Cho (Delta )ABC = (Delta ) MNP suy ra

   A. AB = MP                        B. CB = NP                            C. AC = NM              D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

   A. y = 2x                 B. y = ( – frac{1}{2}x)                           C. y = (frac{1}{2}x)                   D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

   A. 2                          B. 0,5                                     C. 18                           D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

   A. 2                          B. – 2                                      C. 4                             D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x

   A. (- 1; – 2)             B. (- 1; 2)                               C. (- 2: – 1)                 D. ( – 2; 1)

B. TỰ LUẬN:           (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)     

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính: ( – frac{5}{2}.sqrt {frac{9}{{25}}}  – {2^2}.left| { – frac{1}{4}} right|)

b) Tìm x biết:

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)      Vẽ đồ thiÌ£ hàm số (y =  – frac{2}{3}x)   

Bài 4: (2,5 điểm)      Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

Chứng minh  (Delta ABH = Delta ACH)                     
 Chứng minh AH (Delta ) BC

Vẽ HD (Delta ) AB ((D in AB)) và HE (Delta ) AC ((E in AC)) . Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)      Tìm x biết:    (left| {2x – 1} right| + left| {1 – 2x} right| = 8)

————————— HẾT —————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

            Mỗi câu  Ä‘úng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

B

A

 

{– Để xem lời giải chi tiết Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang các em vui lòng xem á»Ÿ phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích một phần nội dung Äá» thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án. Äá»ƒ xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem trực tuyến và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

Bài tập tổng hợp ôn tập học kì môn Vật lý 7 năm 2020 trường THCS Trần Nhật Duật có đáp án

3524

Các dạng bài tập Chương 4 Đại số 7 năm 2019

2290

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 phần tự luận

1678

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1676

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019

2294

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019

2271

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Äá #thi #Äá #xuáºt #HK1 #mÃn #ToÃn #nÄm #TrÆáng #THCS #Má¹ #Quang #có #ÄÃp #Ãn

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang Ä‘ược Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng học kì 1 môn toán lớp 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

TRƯỜNG THCS MỸ QUANG

TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ ĐỀ XUẤT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020

MÔN : TOÁN – LỚP 7

Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

——————————————————————————————————————————

A. TRẮC NGHIỆM:                (3 điểm)

            Hãy  chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng (frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{4}) bằng:

   A. (frac{{ – 1}}{2}) ;                       B.  (frac{{ 2}}{6});                                  C. (frac{{ 5}}{4}) ;                         D. (frac{{ 1}}{2})

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{2} = 1) thì x bằng:

   A. (frac{1}{2})                                   B. (frac{3}{2})                                        C. – (frac{1}{2})                         D. (frac{1}{2})  hoặc -(frac{1}{2})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức (frac{{1,5}}{x} = frac{3}{2})  thì giá trị x bằng:

   A. 1                          B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 4:  Cho (sqrt x  = 5) thì  x bằng :

   A. (sqrt 5 )                                  B.   ( pm 5)                                   C. 25                           D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

   A. so le trong bằng nhau  B. đồng viÌ£                  C. trong cùng phía bằng nhau                  D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ( bot ) b và b  ( bot )c thì:

   A. a//b                                 B. a//c                                     C. b//c                         D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có (widehat A = {50^0};widehat B = {70^0}). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 600                                             B. 1200                                               C. 700                          D. 500

Câu 8: Cho (Delta )ABC = (Delta ) MNP suy ra

   A. AB = MP                        B. CB = NP                            C. AC = NM              D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

   A. y = 2x                 B. y = ( – frac{1}{2}x)                           C. y = (frac{1}{2}x)                   D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

   A. 2                          B. 0,5                                     C. 18                           D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

   A. 2                          B. – 2                                      C. 4                             D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x

   A. (- 1; – 2)             B. (- 1; 2)                               C. (- 2: – 1)                 D. ( – 2; 1)

B. TỰ LUẬN:           (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)     

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính: ( – frac{5}{2}.sqrt {frac{9}{{25}}}  – {2^2}.left| { – frac{1}{4}} right|)

b) Tìm x biết:

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)      Vẽ đồ thiÌ£ hàm số (y =  – frac{2}{3}x)   

Bài 4: (2,5 điểm)      Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

Chứng minh  (Delta ABH = Delta ACH)                     
 Chứng minh AH (Delta ) BC

Vẽ HD (Delta ) AB ((D in AB)) và HE (Delta ) AC ((E in AC)) . Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)      Tìm x biết:    (left| {2x – 1} right| + left| {1 – 2x} right| = 8)

————————— HẾT —————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

            Mỗi câu  Ä‘úng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

B

A

 

{– Để xem lời giải chi tiết Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang các em vui lòng xem á»Ÿ phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích một phần nội dung Äá» thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án. Äá»ƒ xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem trực tuyến và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

Bài tập tổng hợp ôn tập học kì môn Vật lý 7 năm 2020 trường THCS Trần Nhật Duật có đáp án

3524

Các dạng bài tập Chương 4 Đại số 7 năm 2019

2290

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 phần tự luận

1678

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1676

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019

2294

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019

2271

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Äá #thi #Äá #xuáºt #HK1 #mÃn #ToÃn #nÄm #TrÆáng #THCS #Má¹ #Quang #có #ÄÃp #Ãn


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-thi-de-xuat-hk1-mon-toan-7-nam-2019-2020-truong-thcs-my-quang-co-dap-an-doc9141.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button