Kiến thức: Giúp các em học sinh biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước từ đó áp dụng vào thực tế Lý Thuyết: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 1. Dùng bình chia độ Khi dùng bình… (0 comment)

Soạn Văn Thánh Gióng 1. Kiến thức: Giúp HS: – Nắm được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết Thánh Gióng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sức mạnh phi thường quan niệm và ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng đánh giặc cứu nước. – Nắm được nghệ thuật kể… (0 comment)

I. Từ là gì? Trả lời câu 1 (trang 13 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Lập danh sách các tiếng và danh sách các từ trong câu sau, biết rằng mỗi từ đã được phân cách với từ khác bằng dấu gạch chéo. – Các tiếng: Thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi,… (0 comment)

Mục Tiêu: giúp các em học sinh – Hiểu nội dung,ý nghĩa truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy.  – Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo.  – Rèn kĩ năng đọc,kể,tóm tắt,phân tích truyện. – Giáo dục lòng tự hào về trí tuệ,văn hóa dân tộc. Soạn… (1 comment)