Mai Phương

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

Wh-question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau: Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ Wh- What/When/Why/How/Whom/Where/… does he/she/it + V-inf  + O do I/we/they/you + V-inf  + O Câu hỏi …

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question) Read More »

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 – Luyện tập (trang 47-48)

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu * để được các số nguyên tố: Phương pháp giải Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Lời giải chi tiếtTra bảng số nguyên tố các số hai …

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 – Luyện tập (trang 47-48) Read More »

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn

On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.) In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa …

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn Read More »

Giải bài tập SGK Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Lý thuyết Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một Số nguyên tố, hợp số Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một số tự …

Giải bài tập SGK Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Read More »

Soạn bài Luyện nói kể chuyện trang 77 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Đề 1: Tự giới thiệu về bản thân:  Mở bài: – Chào hỏi mở đầu – Lý do tự giới thiệu Thân bài: – Nói về tên, tuổi, lớp, trường học – Nói về các thành viên trong gia đình (sơ lược: tên, tuổi, nghề nghiệp) – Trình bày về bản thân:      + Tình hình …

Soạn bài Luyện nói kể chuyện trang 77 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Read More »

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those

This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.) That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.) → This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh …

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those Read More »

LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG

Lý thuyết 1.Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực 2. Cách đo lực bằng lực kế – Ước lượng cường độ lực cần đo. – Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp. – Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho …

LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG Read More »