Lớp 9

Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Lý Tự Trọng

Với mong muốn cung cấp cho các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và ôn luyện thật tốt, HOC247 đã sÆ°u tầm và tổng hợp tài liệu Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Lý Tá»± Trọng. Hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 9 NĂM 2021

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài:120 phút)

 

Đề 1

Câu 1      

1. Giải phÆ°Æ¡ng trình: (3(x – 1) = 5x + 2)  

2. Cho biểu thức: (A = sqrt {x + 2sqrt {x – 1} }  + sqrt {x – 2sqrt {x – 1} } ) với (x ge 1) 

a) Tính giá trị biểu thức A khi x = 5.

b) Rút gọn biểu thức A khi (1 le x le 2).

Câu 2

1. Cho phÆ°Æ¡ng trình: ({x^2} – (m – 1)x – m = 0). Tìm m để phÆ°Æ¡ng trình trên có một  nghiệm bằng 2. Tính nghiệm còn lại.

2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng

({d_1}:y = 2x – 1;{rm{ }};{d_2}:y = x;;{rm{ }}{d_3}:y =  – 3x + 2.) 

Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng d song song với đường thẳng d3 Ä‘ồng thời đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2.

Câu 3:Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được (frac{2}{3}) công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hÆ¡n đội thứ nhất là  giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao nhiêu? 

Câu 4: Cho đường tròn tâm O, bán kính R và một đường thẳng d không cắt đường tròn (O). Dá»±ng đường thẳng OH  vuông góc với đường thẳng d tại điểm H. Trên đường thẳng d lấy điểm K (khác  điểm H), qua K vẽ hai tiếp tuyến KA và KB  với đường tròn (O), (A và B là các tiếp điểm) sao cho A và H nằm về hai phía của đường thẳng OK.

a) Chứng minh tứ giác KAOH nội tiếp được trong đường tròn.

b) Đường thẳng AB cắt đường thẳng OH tại điểm I. Chứng minh rằng (IAcdot  IB=IHcdot IO) và I là điểm cố định khi điểm K chạy trên đường thẳng d cố định.

c) Khi (OK=2R,~OH=Rsqrt{3}). Tính diện tích tam giác KAI theo R.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

1.Ta có

(3(x-1)=5x+2Leftrightarrow 3x-3=5x+2Leftrightarrow 2x=-5Leftrightarrow x=-frac{5}{2}.)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là (x=-dfrac{5}{2}).

2.

a) Khi (x=5), ta có

(A=sqrt{5+2sqrt{5-1}}+sqrt{5-2sqrt{5-1}})

(=sqrt{5}+2sqrt{4}+sqrt{5-2sqrt{4}}=sqrt{5+2cdot 2}+sqrt{5-2cdot 2}=sqrt{9}+sqrt{1}=3+1=4).

Vậy khi x=5 thì A=4.

………

 —(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề 2

Bài 1

Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

1) ({x^2} – 7x + 10 = 0) 

2) ({left( {{x^2} + 2x} right)^2} – 6{x^2} – 12x + 9 = 0)  

3) (left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{4x – y = 7}\
{5x + y = 2}
end{array}} right.)  

Bài 2 Cho Parabol ((P):y = frac{1}{2}{x^2}) và đường thẳng ((d):y = x + m – 1) (  là tham số)

1) Vẽ đồ thị (P) 

2) Gọi (Aleft( {{x_A};{y_A}} right),Bleft( {{x_B};{y_B}} right)) là hai giao điểm phân biệt của (d) và (P). Tìm tất cả các giá trị của tham số  Ä‘ể  và  

Bài 3 Cho phÆ°Æ¡ng trình: ({x^2} + ax + b + 2 = 0) ( a, b là tham số).

Tìm các giá trị của tham số a, b để phÆ°Æ¡ng trình trên có hai nghiệm phân biệt ({x_1},{x_2}) thoả điều kiện: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{{x_1} – {x_2} = 4}\
{x_1^3 – x_2^3 = 28}
end{array}} right.) 

Bài 4

Một tổ công nhân theo kế hoạch phải làm 140 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện năng suất của tổ đã vượt năng suất dự định là 4 sản phẩm mỗi ngày. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 4 ngày. Hỏi thực tế mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm.

Bài 5

Cho đường tròn (left( O;R right)). Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (left( O;R right)) sao cho (OM=2R), vẽ hai tiếp tuyến (MA,MB) với (left( O right)) (A,B là hai tiếp điểm). Lấy một điểm N tuỳ ý trên cung nhỏ AB. Gọi I,H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của N trên AB,AM,BM.

1) Tính diện tích tứ giác MAOB theo R.

2) Chứng minh: (widehat{NIH}=widehat{NBA}.)  

3) Gọi E là giao điểm của AN và IH, F là giao điểm của BN và IK. Chứng minh tứ giác IENF nội tiếp được trong đường tròn. 

……….

 —(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề 3

Câu 1.

1) Tính giá trị của các biểu thức sau:

(A = 3sqrt {49}  – sqrt {25} ) 

(B = sqrt {{{(3 – 2sqrt 5 )}^2}}  – sqrt {20} )

2) Cho biểu thức (P = left( {frac{{sqrt x }}{{sqrt x  – 1}} + frac{{sqrt x }}{{x – sqrt x }}} right):frac{{sqrt x  + 1}}{3}) với (x > 0;x ne 1).

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm giá trị của  Ä‘ể P = 1.

Câu 2.

1) Cho parabol ((P):y = frac{1}{2}{x^2}) và đường thẳng ((d):y = x + 2) 

a) Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy.

b) Viết phÆ°Æ¡ng trình đường thẳng (({d_1}):y = ax + b) song song với (d) và cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng -2.

2) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}
2x + y = 5\
x + 2y = 4
end{array} right.) 

Câu 3. Cho phÆ°Æ¡ng trình ({x^2} – (m + 2)x + m + 8 = 0) (1) với m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi m = -8.

b) Tìm các giá trị của m để phÆ°Æ¡ng trình (1) có hai nghiệm dÆ°Æ¡ng phân biệt ({x_1};{x_2}) thỏa (x_1^3 – {x_2} = 0).

Câu 4:  Nông trường cao su Minh HÆ°ng phải khai thác 260 tấn mÅ© trong một thời gian nhất định. Trên thá»±c tế, mỗi ngày nông trường đều khai thác vượt định mức 3 tấn. Do đó, nông trường đã khai thác được 261 tấn và song trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nông trường khai thác được bao nhiêu tấn mÅ© cao su.

Câu 5.

Cho đường tròn tâm  Ä‘ường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của OA, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt M và N. Trên cung nhỏ BM lấy điểm K ( K khác B và M). Gọi H là giao điểm của AK và MN.

a) Chứng minh tứ giác BCHK nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh (AK.AH = {R^2}).

ĐÁP ÁN

Câu 1.

1) (A = 3sqrt {49}  – sqrt {25} ) 

(A = 3sqrt {{7^2}}  – sqrt {{5^2}} ) 

A = 3.7 – 5

A = 21 – 5

A = 16

(B = sqrt {{{(3 – 2sqrt 5 )}^2}}  – sqrt {20} )

(B = left| {3 – 2sqrt 5 } right| – sqrt {{2^2}.5} ) 

(B =  – (3 – 2sqrt 5 ) – 2sqrt 5 ) 

(B =  – 3 + 2sqrt 5  – 2sqrt 5 ) 

B = -3

………

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 4

Câu 1: Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x2

Câu 2: Giải các phÆ°Æ¡ng trình và hệ phÆ°Æ¡ng trình sau:

a) ({x^2} – x – 20 = 0) 

b) (4{x^4} – 5{x^2} – 9 = 0)  

c) (left{ begin{array}{l}
2x – y = 8\
3x + 5y =  – 1
end{array} right.) 

Câu 3

a) Trong mặt phẳng toạ độ  cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 4m2 -8m +3 ( m là tham số thá»±c). Tìm các giá trị của m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x1; y1); B(x2; y2) thoả mãn điều kiện y1 + y2 = 10

b) Trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT A và trường THPT B là 900 học sinh. Do cả hai trường đều có chất lượng giáo dục rất tốt nên sau khi hết hạn thời gian điều chỉnh nguyên vọng thì số lượng thí sinh đăng ký dá»± tuyển vào Trường THPT A và Trường THPT B tăng lần lượt là 15% và 10% so với chỉ tiêu ban đầu. Vì vậy, tổng số thí sinh đăng ký dá»± tuyển của cả hai trường là 1010. Hỏi số lượng thí sinh đăng ký dá»± tuyển của mỗi trường là bao nhiêu?

Câu 4

Cho tam giác nhọn (AB > AC)  nội tiếp đường tròn tâm O Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC, E thuộc AB Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC

a) Chứng minh các tứ giác BCDE và AMON nội tiếp.

b) Chứng minh AE.AM = AD.AN

c) Gọi K là giao điểm của ED và MN, F là giao điểm của AO và MN, I là giao điểm của ED và AH Chứng minh F là trực tâm của tam giác KAI

………

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Lý Tá»± Trọng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Tô Hiến Thành
  • Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 6 có đáp án năm 2021 Trường THCS Trung Châu

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button