Lớp 9

Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Ngô Mây có đáp án

Với mong muốn có thêm tài liệu cung cấp giúp các em học sinh lớp 9 có tài liệu ôn tập rèn luyện chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới. HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Ngô Mây có đáp án với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

TRƯỜNG THCS

NGÔ MÂY

ĐỀ THI HK2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN CÔNG NGHỆ 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện trong nhà?

 A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 2. Người ta lá»±a chọn phÆ°Æ¡ng pháp lắp đặt và thiết bị điện khi:

       A. Thiết kế mạng điện trong nhà

       B. Lắp đặt mạng điện trong nhà

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Hiện nay, loại ống PVC nào được sá»­ dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt?

       A. Tiết diện tròn

       B. Tiết diện hình chữ nhật

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 4. á»ng nối chữ T dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sá»­ dụng mối nối rẽ

       B. Sá»­ dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 5. Trước đây, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

       A. Trên puli sứ

       B. Trên khuôn gỗ

       C. Lồng trong ống cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. á»ng cách điện có đường kính thông dụng là:

       A. 16 mm

       B. 20 mm

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Yêu cầu kÄ© thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi:

       A. Đường dây song song vật kiến trúc

       B. Đường dây vuông góc vật kiến trúc

       C. Đường dây cắt vật kiến trúc

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Äá»‘i với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, bảng điện cách mặt đất:

       A. 1,3 m

       B. 1,5 m

       C. 1,3 ÷ 1,5 m

       D. Đáp án khác

Câu 9. Phải luồn dây qua ống cách điện khi:

       A. Đường dây dẫn đi xuyên qua tường

       B. Đường dây dẫn đi xuyên qua trần nhà

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm:

       A. Dễ dàng trong việc sá»­a chữa

       B. Khó sá»­a chữa khi hỏng hóc

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

A

A

C

A

C

C

B

—-

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Lắp đặt mạng điện trong nhà có kiểu:

      A. Lắp đặt nổi

       B. Lắp đặt ngầm

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Mạng điện được lắp đặt nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

       A. Vật cách điện

       B. Vật dẫn điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Hiện nay, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

       A. Trên puli sứ

       B. Trên khuôn gỗ

       C. Lồng trong ống cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. á»ng cách điện có đường kính thông dụng là:

       A. 25 mm

       B. 32 mm

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 5. á»ng nối chữ L dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sá»­ dụng mối nối rẽ

       B. Sá»­ dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 6. Có mấy phụ kiện đi kèm theo ống luồn dây?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 7. Yêu cầu kÄ© thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi:

       A. Đường dây cao hÆ¡n mặt đất 2,5 m

       B. Đường dây thấp hÆ¡n mặt đất 2,5 m

       C. Đường dây cao hÆ¡n mặt đất 2,5 m trở lên

       D. Đáp án khác

Câu 8. Äá»‘i với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, người ta dùng thêm kẹp ống khi:

       A. Dây dẫn đổi hướng

       B. Dây dẫn phân nhánh

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 9. Mạng điện lắp đặt ngầm là:

       A. Dây dẫn đặt trong rãnh của các kết cấu xây dá»±ng

       B. Dây dẫn đặt trong rãnh của các phần tá»­ kết cấu khác của ngôi nhà

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Việc chọn phÆ°Æ¡ng thức đặt dây dẫn điện ngầm phải:

       A. Phù hợp với môi trường xung quanh

       B. Phù hợp với yêu cầu sá»­ dụng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

C

B

D

C

C

C

C

—-

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Việc lá»±a chọn phÆ°Æ¡ng pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo:

      A. Yêu cầu sá»­ dụng nÆ¡i đặt dây dẫn

       B. Đặc điểm môi trường nÆ¡i đặt dây dẫn

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Mạng điện lắp đặt nổi là dây dẫn đặt nổi trên vật cách điện nhÆ°:

       A. Puli sứ

       B. Khuôn gỗ

       C. Lồng trong đường ống bằng chất cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tại sao hiện nay người ta thường sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp đặt dây dẫn lồng trong ống cách điện?

       A. Do đảm bảo được yêu cầu thẩm mÄ©

       B. Do tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 4. á»ng cách điện có đường kính thông dụng là:

       A. 40 mm

       B. 50 mm

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 5. Phụ kiện đi kèm ống

       A. Ống nối chữ T

       B. Ống nối chữ L

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. á»ng nối nối tiếp dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sá»­ dụng mối nối rẽ

       B. Sá»­ dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 7. Yêu cầu kÄ© thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi:

       A. Đường dây cách vật kiến trúc không dưới 10 mm

       B. Đường dây cách vật kiến trúc dưới 10 mm

       C. Đường dây cách vật kiến trúc trên 10 mm

       D. Đáp án khác

Câu 8. Äá»‘i với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, các đường dây khác cấp điện áp:

       A. Không luồn chung một ống

       B. Được luồn chung một ống

       C. Phải luồn chung một ống

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Mạng điện lắp đặt ngầm là:

       A. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường

       B. Dây dẫn được đặt trong rãnh của trần

       C. Dây dẫn được đặt trong rãnh của sàn bê tông

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Việc chọn phÆ°Æ¡ng thức đặt dây dẫn điện ngầm phải:

       A. Phù hợp với đặc điểm của kết cấu

       B. Phù hợp với kiến trúc công trình

       C. Đảm bảo kÄ© thuật an toàn điện

       D. Cả 3 đáp án trên

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

C

C

C

A

A

D

D

—-

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà, tùy theo yêu cầu sá»­ dụng và đặc điểm môi trường nÆ¡i đặt dây dẫn để:

      A. Lá»±a chọn phÆ°Æ¡ng pháp lắp đặt dây dẫn

       B. Lá»±a chọn thiết bị điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Äá»‘i với mạng điện lắp đặt nổi, dây dẫn lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt:

       A. Dọc theo trần nhà

       B. Dọc cột

       C. Dọc xà

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Hiện nay, người ta sá»­ dụng ống cách điện loại:

       A. PVC

       B. Ống bọc tôn

       C. Ống bọc kẽm

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. á»ng cách điện có chiều dài khoảng:

       A. 2 m

       B. 3 m

       C. 2 ÷ 3 m

       D. Đáp án khác

Câu 5. Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có:

       A. Ống nối nối tiếp

       B. Kẹp đỡ ống

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. á»ng nối nối tiếp dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sá»­ dụng mối nối rẽ

       B. Sá»­ dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 7. Äá»‘i với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, tổng tiết diện của dây dẫn trong ống:

       A. Không quá 40 % tiết diện ống

       B. Bằng 40 % tiết diện ống

       C. Trên 40 % tiết diện ống

       D. Đáp án khác

Câu 8. ÄÆ°á»ng dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà thì hai đầu ống luồn dây phải nhô ra khỏi tường:

       A. 1 mm

       B. 10 mm

       C. 100 mm

       D. Đáp án khác

Câu 9. Æ¯u điểm của phÆ°Æ¡ng pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là:

       A. Đảm bảo vẻ đẹp thẩm mÄ©

       B. Tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Äá»ƒ mạng điện trong nhà sá»­ dụng được an toàn và hiệu quả, ta cần:

       A. Thay thế các thiết bị hÆ° hỏng

       B. Sá»­a chữa các bộ phận hÆ° hỏng

       C. Sá»­a chữa các thiết bị hÆ° hỏng

       D. Cả 3 đáp án trên

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

D

C

C

D

A

B

C

D

—-

-(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM :(3 điểm )

 Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1.  Lắp đặt mạch điện  hai công tắc hai cá»±c điều khiển hai đèn cần có các thiết bị:

a . Một cầu chì, hai công tắc hai cá»±c, hai bóng đèn  

b . Hai cầu chì, hai công tắc, hai cực hai bóng đèn

c . Ba  cầu chì, hai công tắc hai cá»±c, hai bóng đèn   

d . Bốn cầu chì, hai công tắc hai cá»±c, hai bóng đèn 

Câu 2. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:

a .Ống nối chữ T.                                                     b .Ống nối nối tiếp.

c .Ống nối chữ L.                                                 d .Kẹp đỡ ống.

Câu 3. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

a. Hai động, một tÄ©nh.                                              b. Hai tÄ©nh, một động.

c. Một tÄ©nh, một động.                                            d. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà:

a. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện                

b. Chỉ cần kiểm các đồ dùng điện

c. Chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện          

d. Cần phải kiểm tra tất cả các phần tử của mạng điện

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

a. Đèn huỳnh quang                                   

b. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

c. Hai công tắc hai cá»±c điều khiển hai đèn    

d. Một công tắc ba cá»±c điều khiển  hai  đèn.

Câu 6 . Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

a. Để đảm bảo an toàn  điện                          

b. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

c. Không thuận tiện khi sá»­ dụng        

d. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:(3 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 2🙁3 điểm) Em hãy vẽ sÆ¡ đồ nguyên lí và sÆ¡ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 2 cá»±c điều khiển 2 đèn.

Câu 3🙁1 điểm) Cho biết Æ°u, nhựợc điểm của phÆ°Æ¡ng pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi.

 

ĐÁP ÁN

Câu

Trắc Nghiệm

 

1

2

3

4

5

6

A

C

B

D

B

A

 

—–

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Ngô Mây có đáp án. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button