Lớp 11

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thần Hiến

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sá»­ 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thần Hiến Ä‘ược hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THẦN HIẾN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1. Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập đã đề ra chủ trương

A. đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.

B. nâng cao dân trí, dân quyền, giành độc lập.

C. đánh đuổi Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.

D. đánh đổ triều Nguyễn, khôi phục nước Việt Nam.

Câu 2. Tháng 6 năm 1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào?

A. Hội Duy tân.                                                                      

B. Hội Phục Việt.

C. Việt Nam Quang phục hội.                                                

D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 3. Tôn chỉ hoạt động của Việt Nam Quang phục hội chịu ảnh hưởng của

A. Duy tân Mậu Tuất 1898.                                                    

B. Cách mạng Tân Hợi 1911.

C. Duy tân Minh Trị 1868.                                                     

D. cải cách ở Xiêm 1868.

Câu 4. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì bị Pháp chiếm vào 1867 là

A. Hà Tiên, An Giang, Cần ThÆ¡.                                           

B. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.

C. VÄ©nh Long, An Giang, Hà Tiên.                                        

D. Vĩnh Long, Định Tường, An Giang.

Câu 5. Nội dung nào không nằm trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì?

A. Thành lập Việt Nam Quang phục hội.

B. Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

C. Mở trường dạy học với chương trình học tiến bộ.

D. Cải cách trang phục và lối sống.

Câu 6. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì?

A. Phong trào đòi quyền lợi kinh tế phát triển mạnh.

B. Giai cấp tư sản ra đời, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo.

C. Phong trào đấu tranh rầm rộ, lôi cuốn nhiều lực lượng tham gia.

D. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng.

Câu 7. Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

A. Nguyễn Trung Trá»±c.                                                          

B. Hoàng Diệu.

C. TrÆ°Æ¡ng Định.                                                                     

D. Nguyễn Tri Phương.

Câu 8. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian: 1. Hiệp ước Hácmăng; 2. Hiệp ước Giáp Tuất; 3. Hiệp ước Nhâm Tuất. 4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

A. 4-1-2-3                                 

B. 1-2-3-4                             

C. 3-2-1-4                            

D. 3-2-4-1

Câu 9. Chỉ huy quân dân ta kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha ở Đà Nẵng năm 1858 là

A. Nguyễn Trung Trá»±c.                                                          

B. Nguyễn Tri Phương.

C. TrÆ°Æ¡ng Quyền.                                                                  

D. Hoàng Diệu.

Câu 10. Đầu thế kỉ XX, chủ trương cứu nước mới của các sĩ phu yêu nước Việt Nam theo hai xu hướng là

A. theo phÆ°Æ¡ng Tây – theo Nhật.                                           

B. bạo động – cải cách.

C. đánh Pháp – hòa Pháp.                                                       

D. dá»±a vào Trung Quốc – dá»±a vào Pháp.

—(Nội dung từ câu 11 đến 17 của Đề số 1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 2

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống. 

B. Luyện kim.

C. Xây dá»±ng. 

D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

A. muốn giúp vua cứu nước.

B. muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

A. Ba Đình.                         

B. Bãi Sậy.                         

C. Yên Thế.                        

D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A. cách mạng vô sản.                                                 

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới..

C. cứu nước theo tÆ° tưởng phong kiến..                    

D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:

A. đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

B. đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

C. đều chủ trÆ°Æ¡ng thá»±c hiện cải cách dân chủ. 

D. đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng:

A. bất hợp tác.                                                            

B. cải cách.

C. bạo động cách mạng.                                            

D. đấu tranh nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Yên Thế.                         

B. Ba Đình.                        

C. HÆ°Æ¡ng Khê.                  

D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.                     

B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.                     

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

—(Nội dung từ câu 11 đến 26 của Đề số 2 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Câu

ĐA

Câu

ĐA

1

D

13

D

2

D

14

C

3

B

15

B

4

D

16

C

5

A

17

B

6

C

18

B

7

A

19

C

8

D

20

B

9

D

21

C

10

B

22

D

11

C

23

B

12

C

24

D

 

ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đại diện phái chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Tôn Thất Thiệp      

B. Tôn Thất Thuyết       

C. TrÆ°Æ¡ng Quang Ngọc      

D. Phan Thanh Giản

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Ba Đình                  

B. HÆ°Æ¡ng Khê                

C. Bãi Sậy                            

D. Yên Thế

Câu 3: Sắp xếp các cuộc khởi nghĩa dưới đây theo đúng trình tự thời gian bùng nổ

1. Khởi nghÄ©a của Phan Đình Phùng.            

2. Khởi nghĩa của Trương Công Định.

3. Khởi nghÄ©a của Nguyễn Thiện Thuật.       

4. Khởi nghĩa của Phạm Bành và Đinh Công Tráng.

A. 2 – 3 – 1 – 4.                     

B. 1 – 4 – 2 – 3.                     

C. 3 – 2 – 4 – 1.   D. 4 – 3 – 2 – 1.

Câu 4: Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

A. Địa chủ phong kiến và nô lệ                                 

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân                          

D. Công nhân và nông dân

Câu 5: Thá»±c dân Pháp không đầu tÆ° phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

A. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc                         

B. Số lượng công nhân đông

C. Phải đầu tÆ° nhiều vốn                                                       

D. Đòi hỏi kĩ thuật cao

Câu 6: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống     

B.  Luyện kim            

C. Xây dá»±ng              

D. Khai mỏ

Câu 7: Chính sách khai thác của Pháp tập trung vào:

A. Phát triển kinh tế nông- công thương nghiệp

B. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự

C. Cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế

D. Ngoại thương, quân sự, giao thông thủy bộ

Câu 8: Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. TrÆ°Æ¡ng Quyền       

B. TrÆ°Æ¡ng Định                     

C. Nguyễn Trung Trá»±c     

D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 9: Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp

A. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

B. ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 10: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây” là câu nói nổi tiếng của:

A. TrÆ°Æ¡ng Định.                                                        

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Tri PhÆ°Æ¡ng.                                             

D. Nguyễn Trung Trực.

—(Nội dung từ câu 11 đến 26 của Đề số 3 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

D

A

C

A

D

C

B

A

D

D

C

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

B

B

C

A

B

A

B

D

C

C

D

A

 

ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống     

B. Luyện kim            

C. Xây dá»±ng              

D. Khai mỏ

Câu 2: Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp

A. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

B. ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 3: Thá»±c dân Pháp không đầu tÆ° phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

A. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc             

B. Số lượng công nhân đông

C. Phải đầu tÆ° nhiều vốn                                           

D. Đòi hỏi kĩ thuật cao

Câu 4: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây” là câu nói nổi tiếng của:

A. TrÆ°Æ¡ng Định.                                                        

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Tri PhÆ°Æ¡ng.                                             

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 5: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

A. Muốn giúp vua cứu nước.                                     

B. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 6: Sự kiến nào đánh dấu mốc quân Pháp xâm lược Việt Nam:

A. Chiều 31-8-1858,Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

B. Sáng 1-9-1858 ,liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.

C. Ngày 17-2-1859,Pháp chiếm thành Gia Định.

D. Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) được ký kết

Câu 7: Từ cuối tháng 8/1858 đến đầu tháng 2/1859, liên quân Pháp-Tây Ban Nha bị cầm chân trên bán đảo Sơn Trà, vì:

A. Quân đội triều đình nhà Nguyễn anh dũng chống trả quân xâm lược đẩy lùi nhiều đơt tấn công của chúng

B. Nhân dân cả nước kiên cường chống giăc đẩy lùi nhiều đơt tấn công của chúng.

C. Quân dân cả nước anh dũng chống trả quân xâm lược đẩy lùi nhiều đơt tấn công của chúng

D. Quân ít,thiếu viên binh,thời tiết không thuận lợi.

Câu 8: Vào giữa thế ká»· XIX, tình hình nước ta có những đặc điểm  nổi bật nào:

A. Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành.

B. Chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong giai đoạn khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

C. Chế độ phong kiến Việt Nam được cũng cố vững chắc.

D. Một lá»±c lượng sản xuất mới –tÆ° bản chủ nghÄ©a đang hình thành trong lòng xã hội phong kiến. 

Câu 9: Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

A. Địa chủ phong kiến và nô lệ

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Câu 10: Người đầu tiên tự chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp là:

A. Cao Thắng                         

B. Phan Đình Phùng              

C. Đề Thám               

D. Trương Định

—(Nội dung từ câu 11 đến 26 của Đề số 4 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

A

A

D

D

B

C

B

C

A

B

A

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

C

A

B

D

C

A

D

B

C

B

C

D

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần VÆ°Æ¡ng.  Nhận xét Æ°u điểm và hạn chế của phong trào Cần VÆ°Æ¡ng. 

Câu 2: Trình bày những chuyển biến về kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thá»±c dân Pháp? 

Câu 3: Phát xít Đức và phát xít Nhật bị tiêu diệt nhÆ° thế nào? 

—(Nội dung đáp án của Đề số 5 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

…

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sá»­ 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thần Hiến. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sá»­ 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Văn Xiện
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sá»­ 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Đoàn Thượng
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sá»­ 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nam Yên

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button