Lớp 8

Bộ 5 đề thi HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Vũ Ninh

Nhằm cung cấp và hỗ trợ cho các em học sinh lớp 8 ôn tập và chuẩn bị thật kÄ© trước kì thi HK1 sắp tới HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS VÅ© Ninh Ä‘ược HOC247 biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tá»± luyện tập làm đề.

Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS VŨ NINH

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút

1. Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Câu 1: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.

B. Vương quốc Bồ Đào Nha.

C. Vương quốc Pháp.

D. Vương quốc Anh.

Câu 2: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

D. Sản xuất len dạ.

Câu 3: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tÆ° sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 4: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc MÄ© có tính chất là

A. một cuộc cách mạng tÆ° sản.  

B. một cuộc chiến tranh giành độc lập.

C. một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

D. một  cuộc cách mạng vô sản.

Câu 5: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc MÄ© bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.    

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.     

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 6: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Câu 7: Sá»± kiện nào đánh dấu cách mạng tÆ° sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 8: Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu trong lÄ©nh vá»±c nào?

A. Luyện thép.

B. Luyện than.

C. Giao thông vận tải.

D. Ngành kéo sợi và dệt.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp thế kỉ XIII – XIX?

A. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.

B. Các thành thị đông dân xuất hiện ngày càng nhiều.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản ngày càng gay gắt.

D. Đời sống giai cấp công nhân ngày càng cơ cực.

Câu 10: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là gì?

A. Hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.

B. Nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa.

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới 2.

D. Lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được.

Câu 11: Nước MÄ© đã thá»±c hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

A. Thực hiện “Chính sách kinh tế mới”.

B. Thực hiện “Chính sách mới”.

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.

D. Dân chủ hóa lao động.

Câu 12: Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở MÄ©?

A. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.

B. Hàng hóa dư thừa, cung vượt quá cầu.

C. Sức mua của nhân dân giảm sút.

D. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng vọt.

Câu 13: Hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước MÄ© là

A. nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng.

B. đe dọa sự tồn tại của thể chế dân chủ tư sản.

C. chấm dứt thời kì hoàng kim của nền kinh tế Mĩ.

D. thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Câu 14: Ã nghÄ©a của “Chính sách mới” do Tổng thống RudÆ¡ven đề ra đối với nền kinh tế MÄ© là

A. thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

B. trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới.

C. nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.

D. giải quyết được nạn thất nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 15: Nhà bác học Đức An-be-Anh-xtanh là nhà bác học thuộc lÄ©nh vá»±c:

A. Văn học.

B. Vật lí.

C. Toán học.

D. Sinh học.

Câu 16: Nền văn hóa Xô viết được hình thành và phát triển dá»±a trên 

A. nền văn hóa tư bản chủ nghĩa.

B. nền văn hóa phục hưng.

C. tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin và thừa kế những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại.

D. văn hóa của các dân tộc Xô viết.

Câu 17: Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

A. Äiện tín, điện thoại.

B. Ra-đa, hàng không.

C. Äiện ảnh, phim nói, và phim màu.

D. Äiện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.

Câu 18: â€œTôi hi vọng rằng nhân loại sẽ ra được từ những phát minh Khoa học nhiều điều tốt hÆ¡n là điều xấu”. Đây là câu nói của ai?

A. An-be Anh-xtanh.

B. A.Nô-ben

C. Uyn-ba Rai.

D. C.xi-ôn-cốp-xki.

Câu 19: Việc xây dá»±ng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong ná»­a đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu?

A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

B. Xoá nạn mù chữ 

C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.

Câu 20: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tá»±u khoa học nào?

A. Lý thuyết tÆ°Æ¡ng đối

B. Lý thuyết nguyên tá»­ hiện đại

C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

D. Năng lượng nguyên tá»­.

Phần II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII? Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất?

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trá»±c tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? Âm mÆ°u của MÄ© trong cuộc chiến tranh này và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

1 – A

2 – D

3 – C

4 – A

5 – C

6 – C

7 – A

8 – D

9 – C

10 – C

11 – B

12 – D

13 – A

14 – A

15 – B

16 – C

17 – D

18 – B

19 – B

20 – C

Phần II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

* Ý nghĩa lịch sử

– Cách mạng tÆ° sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tÆ° sản lên cầm quyền.

– Là cuộc cách mạng tÆ° sản triệt để nhất trong tất cả các cuộc cách mạng tÆ° sản.

* Cách mạng tÆ° sản Pháp là cuộc cách mạng tÆ° sản triệt để nhất vì: Ä‘ây là cuộc cách mạng duy nhất đã giải quyết hết ba nhiệm vụ đặt ra cho một cuộc cách mạng tÆ° sản: lật đổ chế độ phong kiến; mở đường cho chủ nghÄ©a tÆ° bản phát triển; giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 2 (3,0 điểm):

* Nguyên nhân sâu xa:

– Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

– Nhiều cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa đã nổ ra.

=> Dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự đối lập nhau: Liên minh; Hiệp ước.

* Duyên cớ trá»±c tiếp: ngày 28/6/1914 Thái tá»­ Áo – Hung bị ám sát tại Xéc-bi => giới cầm quyền Đức, Áo – Hung chớp lấy cÆ¡ hội này để gây chiến.

* Âm mÆ°u của MÄ©: Khi chiến tranh bùng nổ, MÄ© không tham gia vào khối quân sá»± nào, đứng ngoài buôn bán vÅ© khí để thu lợi. Đến năm 1917, khi cả 2 phe đều rÆ¡i vào thế yếu (cầm cá»±), MÄ© tham chiến trở thành nước đứng đầu phe thắng trận, sẽ thu được nhiều lợi sau chiến tranh.

* Tính chất của chiến tranh: chiến tranh phi nghÄ©a, giữa đế quốc với đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa thế giới.

2. Đề số 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8- TRƯỜNG THCS VŨ NINH- ĐỀ 02

I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất(2,0 điểm)

1. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

B. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

C. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

D. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

2. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí của thần học.

D. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

3. Cuộc khởi nghÄ©a của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ năm 1857 đến năm 1858

B. Từ năm 1858 đến năm 1859

C. Từ năm 1857 đến năm 1859

D. Từ năm 1856 đến năm 1858

4. Đảng Quốc Đại là đảng của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Giai cấp phong kiến

D. Giai cấp nông dân

5. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

D. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

6. Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh

B. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện

C. Tiến hàng chiến tranh với các nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản

D. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc

7. Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?

A. Nội dung về giáo lí của các tôn giáo

B. Nội dung về pháp luật

C. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa

D. Nội dung về khoa học kĩ thuật

8Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự

B. Kinh tế, chính trị, xã hội

C. Kinh tế, chính trị, văn hóa

D. Văn hóa, giáo dục, quân sự

Câu 2: Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B (1,0 điểm)

Cột A

Cột B

1. Năm 1863-1866

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

2. Năm 1896-1898

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập.

3. Năm 1884 -1913

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

4. Năm 1905

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

II. Tá»° LUẬN (7,0 điểm)        

Câu 1: Nêu những thành tá»±u chủ yếu về  kÄ© thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX? (2 điểm)

Câu 2: Nhận xét tính chất và ý nghÄ©a cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911? (2 điểm)

Câu 3: Tình hình Nhật  Bản sau cuộc Duy Tân Minh Trị?  Qua cuộc Duy Tân Minh Trị em rút ra được bài học gì cho bản thân? (3 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1B; 2D; 3C; 4A; 5B; 6B; 7D; 8A

Câu 2: 1D; 2C; 3E; 4B

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm)

– Công nghiệp: KÄ© thuật luyện kim, sản xuất gang, sắt thép,….đặc biệt là sá»± ra đời của động cÆ¡ hÆ¡i nước.

– Giao thông vận tải tiến bộ nhanh chóng. Năm 1807, một kÄ© sÆ° người MÄ© là PhÆ¡n-tÆ¡n chế tạo tàu thủy chạy bằng hÆ¡i nước. Năm 1802, đầu máy xe lá»­a xuất hiện ở Anh. Máy điện tín được phát minh ở Nga và MÄ©.

– Nông nghiệp: Sá»­ dụng phân bón hóa học, máy kéo, máy đập, máy gặt đập.

Câu 2 (2 điểm)

– Quân sá»±: Nhiều vÅ© khí mới được sản xuất: Đại bác, súng trường, chiến hạm, ngÆ° lôi, khí cầu.

– CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tÆ° sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nề kinh tế tÆ° bản phát triển.

– CMTS còn nhiều hạn chế. Đây là cuộc CMTS không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cá»±c chống phong kiến.

Câu 3 (3 điểm)

– Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một nước tÆ° bản công nghiệp. Giữ được độc lập và trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á.

– Nêu được bài học: Dám thay đổi, luôn tìm tòi cái mới, tiếp thu có chọn lọc, vai trò của giáo dục, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công cuộc xây dá»±ng đất nước,…

– Đưa ra được lập luận hợp lí với luận điểm đưa ra, ví dụ cụ thể.

3. Đề số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8- TRƯỜNG THCS VŨ NINH- ĐỀ 03

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4

Câu 1:  Giai cấp tÆ° sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

A. Chiếm hữu nô lệ

B. Nguyên thủy

C. Phong kiến

D.Tư bản chủ nghĩa

Câu 2:  Cuộc cách mạng tÆ° sản đầu tiên trên thế giới là.

A. Cách mạng tư sản Hà Lan

B. Cách mạng tư sản Anh

C. Cách mạng tÆ° sản Bắc MÄ© 

C. Cách mạng tư sản Pháp

Câu 3:  Sắp xếp các sá»± kiện lịch sá»­ dưới đây theo trình tá»± thời gian về những thành tá»±u của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

A. 1-2-3        B.2-3-1    C.2-1-3      D.3-2-1

Câu 4: Nhà khoa học nào đã nói; ”Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hÆ¡n là điều xấu” ?

A. A-tôn-xtôi

B. A- Nô – ben

C. M-Sô-lô-khốp

D.A-Anh-xtanh

Câu 5:  Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

Sự kiện

1911

 

1914 -1918

 

1917

 

1939-1945

 

II.Tá»± luận ( 6 điểm).

Câu 1: (3 điểm). Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? Vì sao ?

Câu 2 : (3 điểm). Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

1D; 2A; 3C; 4B

Câu 5. Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau  (Mỗi sá»± kiện đúng được 0,5 đ)

Thời gian

Sự kiện

1911

 Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

1914 – 1918

 Chiến tranh thế giới thứ nhất

1917

 Cách mạng tháng Mười Nga

1939 – 1945

 Chiến tranh thế giới thứ hai

II. Tá»± luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng. ÄÃ³ là cuộc cách mạng tháng Hai và cuộc cách mạng tháng Mười

Vì:

– Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn : giữa nông dân nga với chế độ phong kiến Nga hoàng ; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tÆ° sản ; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.

– Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tÆ° sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

– Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lá»±c lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sá»± phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Đó là cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Nội dung chủ yếu của Chính sách mới:

– 1932 tổng thống Ru-dÆ¡-ven đề ra chính sách mới.

– Giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế – tài chính.

– Ban hành các đạo luật về phục hÆ°ng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sá»± kiểm soát của nhà nước.

– Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Tác dụng:

– Cứu nguy cho chủ nghÄ©a tÆ° bản MÄ©.

– Giải quyết những khó khăn cho người lao động, góp phần duy trì chế độ dân chủ tÆ° sản.

4. Đề số 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8- TRƯỜNG THCS VŨ NINH- ĐỀ 04

Câu 1(1.5 điểm)

Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào?

Câu 2. (3.0 điểm)

Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại diễn ra hai cuộc cách mạng?

Câu 3. (2.0 điểm)

Lê-nin có vai trò như thế nào trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 4. (3.5 điểm)

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1(1.5 điểm)

Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện:

– Phong trào đấu tranh mang đậm ý thức dân tộc, thá»±c hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập, tá»± chủ.

– Lần đầu tiên công nhân tham gia phong trào dân tộc, thể hiện vai trò ngày càng cao trong phong trào.

Câu 2. (3.0 điểm)

Ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng vì:

– Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại.

+ Chính phủ lâm thời tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

+ Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối lập nhau nên không thể cùng tồn tại.

– Chính phủ lâm thời tÆ° sản vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, đàn áp nhân dân lao động.

– Yêu cầu tất yếu của lịch sá»­ nước Nga lúc bấy giờ là làm cuộc cách mạng vô sản lật đổ chính phủ lâm thời tÆ° sản giành chính quyền về tay nhân dân lao động.

Câu 3. (2.0 điểm)

Vai trò của Lê-nin trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

– Là người sáng lập Đảng Bôn-sê-vích Nga.

– Vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn.

– Trá»±c tiếp chỉ đạo cách mạng.

– Có những quyết định táo bạo, sáng suốt, hành động mau lẹ, đúng thời cÆ¡.

Câu 4. (3.5 điểm)

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với các nước châu Âu và thế giới:

– Về kinh tế:

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa.

+ Mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm.

– Xã hội:

+ Nạn thất nghiệp tăng cao.

+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

– Về chính trị: chủ nghÄ©a phát xít lên nắm quyền ở nhiều nước.

– Về quan hệ quốc tế:

+ Xuất hiện hai khối quân sự đối địch nhau.

+ Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

5. Đề số 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8- TRƯỜNG THCS VŨ NINH- ĐỀ 05

Câu 1 (3,0 điểm): Äiền các sá»± kiện lịch sá»­ thế giới vào các mốc thời gian sau

TT

Thời gian

Sự kiện

1

8/1566

 

2

1642-1688

 

3

1776

 

4

1/1868

 

5

1871

 

6

1914-1918

 

Câu 2 (4,0 điểm): Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc các mạng nào? Vì sao? Trình bày ý ngÄ©a lịch sá»­ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 3 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân, hậu  quả của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới 1929 – 1033. Để thoát khỏi cuộc khủng khoảng các nước tÆ° bản đã làm gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (3,0 điểm): HS điền đúng mỗi sá»± kiện cho 0.5 điểm.

TT

Thời gian

Sự kiện

1

8/1566

Cách mạng Hà Lan

2

1642-1688

Cách mạng tư sản Anh

3

1776

Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Mĩ

4

1/1868

Duy tân Minh Trị

5

1871

Công xã Pa-ri

6

1914-1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 2 (4,0 điểm):  HS trả lời được những ý sau:

* Nước Nga năm 1917 có hai cuộc  cách mạng: Đó là cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười .  (0.5 đ)

* Vì:

– Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn: giữa nông dân với chế độ phong kiến Nga hoàng; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tÆ° sản; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.   (0.5 đ)

– Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tÆ° sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. (0.5đ)

– Trước tình hình đó, Lê Nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lá»±c lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.  (0.5 đ).

* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.

– Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người Nga. (0.5đ)

– Lần đầu tiên đưa người lao động lên nắm chính quyền. (0.25đ)

– Xây dá»±ng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghÄ©a. (0.25 đ)

– Đưa đến sá»± thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng…  (0.5 đ)

– Tạo điều kiên thuận lợi cho sá»± phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế… (0.5đ)

Câu 3 (3,0 điểm ): HS trả lời được những ý sau:

* Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933: Do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận, dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua.   (1.0 đ)

* Hậu quả:

– Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tÆ° bản.  (0.5 đ)

– Làm cho đời sống nhân dân rÆ¡i vào tình trạng đói khổ  (0.5đ)

* Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng:

– Cải cách kinh tế – xã hội: nhÆ° Anh, Pháp…  (0.5 đ)

– Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để chia lại thế giới: nhÆ° Đức, I-ta-li-a (và Nhật Bản ở Châu Á) (0.5đ)

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS VÅ© Ninh. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Võ Cường
  • Bộ 4 đề thi HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Hợp Long

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button