Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Khuyến có đáp án

Với nội dung Bộ Ä‘ề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Khuyến có đáp án do HOC247 tổng hợp để giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức đã học để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI GIá»®A HK2 NĂM HỌC 2020 – 2021

ĐỀ THI MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 11

Thời gian làm bài 50  phút; Không kể thời gian giao đề

 

1. ĐỀ SỐ 1

 Câu 1. Đâu không phải là chi tiết của động cÆ¡ Điêzen:

       A. Buji                               B. Trục khuá»·u                C. Vòi phun                    D. Thân máy.

 Câu 2. Van an toàn trong hệ thống bôi trÆ¡n tuần hoàn cưỡng bức được mắc:

       A. Song song với bÆ¡m dầu.                                     B. Song song với két làm mát.

       C. Song song với van khống chế.                            D. Song song với bầu lọc.

 Câu 3. Epoxi là

       A. Vật liệu vô cÆ¡               B. Nhá»±a nhiệt dẻo          C. Vật liệu compozit      D. nhá»±a nhiệt cứng

 Câu 4. Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pittông?

       A. Phần thân.                     B. Phần đỉnh.                 C. Phần bên ngoài.         D. Phần đầu.

 Câu 5. Trong 1 chu trình làm việc của động cÆ¡ 4 kì, pittông lên xuống tổng cộng:

       A. 3 lần                              B. 4 lần                           C. 2 lần.                          D. 1 lần

 Câu 6. Mặt sau của dao tiện là:

       A. Mặt tiếp xúc với phôi.

       B. Mặt phẳng tì của dao.

       C. Đối diện với bề mặt gia công của phôi.

       D. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mÅ©i dao.

 Câu 7. Hoà khí ở động cÆ¡ xăng không tá»± cháy được do :

       A. Áp suất và nhiệt độ cao                                       B. Tỉ số nén cao             

       C. Thể tích công tác lớn                                           D. Tỉ số nén thấp

 Câu 8. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cÆ¡ xăng là: (loại dùng bộ chế hoà khí)

       A. Bầu lọc dầu                  B. Bầu lọc khí.               C. BÆ¡m xăng                  D. Bộ chế hoà khí

 Câu 9. Chi tiết nào không thuộc cÆ¡ cấu trục khuá»·u -thanh truyền:

       A. Pittông                          B. Nắp xilanh                 C. Xilanh.                       D. Xupap

 Câu 10. Đâu không phải là chi tiết của hệ thống đánh lá»­a?

       A. Tụ điện CT                   B. Ma-nhê-tô                  C. Máy biến áp đánh lá»­a    D. Thanh kéo

ĐÁP ÁN

01. A; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. C; 07. D; 08. D; 09. A; 10. D;

{– Nội dung đề và đáp án từ câu 11-40 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về –}

2. ĐỀ SỐ 2

 Câu 1. Epoxi là

       A. Vật liệu compozit         B. nhá»±a nhiệt cứng        C. Vật liệu vô cÆ¡            D. Nhá»±a nhiệt dẻo

 Câu 2. Câu nào không phải là nhiệm vụ của cÆ¡ cấu phối khí:

       A. Thải sạch khí thải ra ngoài.                                 B. Nén nhiên liệu trong xilanh.

       C. Đóng mở cá»­a khí đúng lúc.                                 D. Nạp đầy nhiên liệu vào xilanh

 Câu 3. Khi áp suất trong mạch dầu của hệ thống bôi trÆ¡n cưỡng bức vượt quá trị số cho phép thì van nào sẽ hoạt động.

       A. Không có van nào.                                               B. Van hằng nhiệt.

       C. Van an toàn.                                                        D. Van khống chế lượng dầu qua két.

 Câu 4. Mặt sau của dao tiện là :

       A. Mặt phẳng tì của dao.

       B. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mÅ©i dao.

       C. Đối diện với bề mặt gia công của phôi.

       D. Mặt tiếp xúc với phôi,

 Câu 5. Chuyển động tịnh tiến của pittông được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuá»·u ở kỳ nào của chu trình?

       A. Cháy-dãn nở.                B. Nạp.                           C. Nén.                           D. Thải.

 Câu 6. Chuyển động tiến dao phối hợp để gia công các bề mặt:

       A. Các mặt côn và mặt định hình                             B. Trụ

       C. Các bề mặt đầu                                                    D. Các loại ren  

 Câu 7. Nhớt đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trÆ¡n là do:

       A. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao.                          B. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao.

       C. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp.                         D. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp.

 Câu 8. Trong một chu trình làm việc của động cÆ¡ 2 kì, pittông thá»±c hiện mấy hành trình:

       A. 4                                    B. 1                                C. 3                                 D. 2

 Câu 9. Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trÆ¡n :

       A. Van an toàn                  B. BÆ¡m dầu                    C. Bầu lọc dầu.               D. Quạt gió 

 Câu 10.  Tỉ số nén của động cÆ¡ là tỉ số:

       A. Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần.

       B. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác.

       C. Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy.

       D. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần.

ĐÁP ÁN

01. B; 02. B; 03. C; 04. C; 05. A; 06. A; 07. A; 08. D; 09. D; 10. C;

{– Nội dung đề và đáp án từ câu 11-40 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về –}

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Câu nào không phải là nhiệm vụ của cơ cấu phối khí:

       A. Nạp đầy nhiên liệu vào xilanh                             B. Đóng mở cá»­a khí đúng lúc.

       C. Thải sạch khí thải ra ngoài.                                 D. Nén nhiên liệu trong xilanh.

 Câu 2. Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trÆ¡n :

       A. Quạt gió                        B. BÆ¡m dầu                    C. Bầu lọc dầu.               D. Van an toàn

 Câu 3. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cÆ¡ Điêzen là :

       A. Vòi phun                       B. BÆ¡m cao áp              

       C. Bầu lọc tinh.                 D. BÆ¡m chuyển nhiên liệu

 Câu 4. Trong 1 chu trình làm việc của động cÆ¡ 4 kì, trục khuá»·u quay:

       A. 1800                                        B. 5400                                    C. 7200                                    D. 3600

 Câu 5. Đâu không phải là chi tiết của động cÆ¡ Điêzen:

       A. Trục khuá»·u                   B. Vòi phun                   C. Buji                            D. Thân máy.

 Câu 6. Mặt trước của dao tiện là mặt :

       A. Tiếp xúc với phôi.

       B. Đối diện với bề mặt đang gia công của phôi.

       C. Tiếp xúc với phôi.

       D. Đối diện với bề mặt đã gia công của phôi.

 Câu 7. Epoxi là

       A. Vật liệu compozit         B. nhá»±a nhiệt cứng        C. Nhá»±a nhiệt dẻo          D. Vật liệu vô cÆ¡

 Câu 8. Chi tiết nào không phải là của hệ thống làm mát :

       A. Van khống chế dầu       B. BÆ¡m nước.                C. Két nước                    D. Van hằng nhiệt

 Câu 9. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cÆ¡ xăng là: ( loại dùng bộ chế hoà khí)

       A. Bộ chế hoà khí              B. Bầu lọc khí.               C. Bầu lọc dầu                D. BÆ¡m xăng

 Câu 10. Xécmăng là 1 chi tiết của:

       A. Hệ thống bôi trÆ¡n.                                               B. CÆ¡ cấu trục khuá»·u- thanh truyền.

       C. CÆ¡ cấu phân phối khí.                                         D. Hệ thống làm mát.

ĐÁP ÁN

01. D; 02. A; 03. B; 04. C; 05. C; 06. A; 07. B; 08. A; 09. A; 10. B;

{– Còn tiếp –}

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Quy trình đúc gồm có:

       A. 5 bước                          B. 3 bước                       C. 6 bước                        D. 4 bước

 Câu 2. Ở động cÆ¡ xăng 2 kỳ, khi cá»­a nạp mở thì hỗn hợp nhiên liệu sẽ được nạp vào trong:

       A. Buồng đốt.                    B. Cacte.                        C. Xilanh.                       D. Nắp xilanh.

 Câu 3. Trong một chu trình làm việc của động cÆ¡ 2 kì, trục khuá»·u quay:

       A. 2 vòng.                          B. 1 vòng                       C. 3 vòng                        D. 4 vòng

 Câu 4. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cÆ¡ Điêzen là :

       A. BÆ¡m chuyển nhiên liệu B. Vòi phun                   C. Bầu lọc tinh.              D. BÆ¡m cao áp

 Câu 5. Chuyển động tiến dao phối hợp để gia công các bề mặt :

       A. Các loại ren                                                         B. Các bề mặt đầu 

       C. Các mặt côn và mặt định hình                             D. Trụ

 Câu 6. Trong một chu trình làm việc của động cÆ¡ 2 kì, pittông thá»±c hiện mấy hành trình:

       A. 4                                    B. 2                                C. 3                                 D. 1

 Câu 7. Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pittông?

       A. Phần đỉnh.                     B. Phần bên ngoài.         C. Phần thân.                  D. Phần đầu.

 Câu 8. Chuyển động tịnh tiến của pittông được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuá»·u ở kỳ nào của chu trình?

       A. Nén.                              B. Thải.                          C. Cháy-dãn nở.             D. Nạp.

 Câu 9. Khi gia công áp lá»±c thì khối lượng và thành phần vật liệu:

       A. Không thay đổi             B. Tăng lên                    C. Giảm xuống               D. Thay đổi liên tục.

 Câu 10. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cÆ¡ xăng là: (loại dùng bộ chế hoà khí)

       A. Bộ chế hoà khí              B. Bầu lọc khí.               C. BÆ¡m xăng                  D. Bầu lọc dầu

ĐÁP ÁN

01. D; 02. B; 03. B; 04. D; 05. C; 06. B; 07. D; 08. C; 09. A; 10. A;

{– Còn tiếp –}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Bộ đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Khuyến có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Ngoài ra, các em có thể thử sức với các đề online tại đây:

  • Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±
  • Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 – Trường THPT Hoằng Hóa

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button