Lớp 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Xã hội phong kiến ở châu Âu có đáp án môn Lịch sử 7

HOC247 xin chia sẻ với các em học sinh nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Xã hội phong kiến ở châu Âu có đáp án môn Lịch sử 7 bên dưới đây. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Câu 1: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cÅ© chia cho thành phần nào nhiều nhất?

A. Dòng tộc của mình.

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

C. Phân đều cho mọi người.

D. Những người thân trong gia đình.

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phÆ°Æ¡ng Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc – man tràn xuống xâm chiếm ?

A. Cuối thể kỉ IV.

B. Đầu thế kỉ V.

C. Cuối thế kỉ V.

D. Đầu thể ki IV.

Câu 3: Hai giai cấp cÆ¡ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:

A. địa chủ và nông dân

B. chủ nô và nô lệ

C. lãnh chúa và nông nô

D. tư sản và nông dân

Câu 4: Lãnh địa phong kiến là gì?

A. Vùng đất rộng lớn của nông dân

B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

D. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

Câu 5: VÆ°Æ¡ng quốc PhÆ¡-răng sau này phái triển thành nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Tây Ban Nha.

D. I-ta-li-a

Câu 6: Nước Anh trước đây gọi là VÆ°Æ¡ng quốc gì?

A. Ăng-glô Xắc-xông.

B. Tây Gốt.

C. Đông Gốt.

D. Phơ-răng.

Câu 7: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

A. Nô lệ.

B. Nông dân.

C. Nô lệ và nông dân.

D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

Câu 8: Lãnh chúa phong kiến được hình thành tÆ° các tầng lớp nào của xã hội? 

A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.

B.Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.

C. Nô lệ được giải phóng.

D. Tất cả các thành phần trên.

Câu 9: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

A. Chủ nô Rô-ma

B. Quý tộc Rô-ma

C. Tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man

D. Nông dân tự do

Câu 10: Mục đích ra dời của các phường hội, thÆ°Æ¡ng hội?

A. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.

B. Cùng nhau trao đổi hàng hóa

C. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.

D. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa

Câu 11: Vì sao dẫn đến sá»± xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Sản xuất bị đình đốn.

B. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

C. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

D. Câu b và c đúng.

Câu 12: Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?

A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.

B. Quý tộc trở thành lãnh chúa

C. Nô lệ và nông dân trở thành nông nô

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: Lá»±c lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:

A. Nông dân tự do

B. Nô lệ

C. Nông nô

D. Lãnh chúa

Câu 14: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác

B. Tự cung, tự cấp.

C. Phụ thuộc vào thành thị.

D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.

Câu 15: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dá»±a trên cÆ¡ sợ của giai cấp nào?

A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 16:  Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô?

A. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa.

B. Nông nô phải nộp cho lãnh chúa 1/2 sản phẩm thu được và nhiều thứ thuế khác.

C. Nông nô phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của lãnh chúa.

D. Cũng giống như nô lệ, nông dân không có quyền xây dựng gia đình riêng.

Câu 17: ÄÆ¡n vị chính trị và kinh tế cÆ¡ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?

A. Lãnh địa

B. Dân Phường thủ công.

C. Làng xã.

D. Tỉnh.

Câu 18: Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu âu?

A. Sản xuất bị đình trệ.

B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.

C. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

D. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.

Câu 19: Lãnh chúa giao cho nông nô sá»­ dụng phần đất đai nào trong lãnh địa

A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy

B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi

C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác

D. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

Câu 20: Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?

A. Dân số gia tăng.

B. Sự xâm nhập của người Giéc-man.

C. Công cụ sản xuất được cải tiến.

D. Kinh tế hàng hóa phát triển.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

B

B

A

C

B

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

C

B

B

D

A

D

A

B

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Xã hội phong kiến ở châu Âu có đáp án môn Lịch sá»­ 7. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm về Chủ nghÄ©a tÆ° bản ở Châu Âu môn Lịch sá»­ 7
  • Bộ câu hỏi ôn tập về Cuộc đấu tranh của giai cấp tÆ° sản chống phong kiến môn Lịch sá»­ 7

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button