Tiểu Học

Bài tập nâng cao Toán 4 Hình thoi – Diện tích hình thoi

Dưới đây là Bài tập nâng cao Toán 4 Hình thoi – Diện tích hình thoi. Giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các em xem và tải về ở dưới.

BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH THOI – DIỆN TÍCH HÌNH THOI

1. Lý thuyết cần nhớ về hình thoi và diện tích của hình thoi

1.1. Hình thoi

+ Hình thoi là một hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và có bốn cạnh bằng nhau

+ Hình trên là hình thoi ABCD có:

– Cạnh AB song song với cạnh DC

– Cạnh AD song song với cạnh BC

– Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD

1.2. Diện tích hình thoi

+ Diện tích của hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). Nghĩa là:

S = a x b : 2

Trong đó S là diện tích hình thoi, a và b là độ dài của hai đường chéo

2. Bài tập vận dụng về hình thoi và diện tích của hình thoi

2.1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 15cm và 6cm là:

A. 90cm2                                

B. 40cm2                    

C. 45cm2                                

D. 50cm2        

Câu 2: Một hình thoi có diện tích là 220cm2 và độ dài đường chéo lớn là 22cm. Độ dài đường chéo bé là:

A.15cm                                  

B.10cm                       

C. 12cm                                  

D.20cm

Câu 3: Nếu hình thoi có độ dài 1 cạnh là a thì:

A. Chu vi của hình thoi là 4 x a                                 

B. Chu vi của hình thoi là 6 x a         

C.Chu vi của hình thoi là a x a

D. Chu vi của hình thoi là a + b + c trong đó b và c là độ dài hai đường chéo

Câu 4: Một mảnh đất dạng hình thoi có độ dài đường chéo bé là 24m, độ dài đường chéo lớn gấp hai lần đường chéo bé. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 576m2                                

B. 576m                     

C. 576dm2                              

D. 576cm2      

Câu 5: Tính diện tích của hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 30cm và đường chéo lớn hơn đường chéo bé 2cm

A. 110cm2                              

B. 112cm2                  

C. 111cm2                              

D. 114cm2

2.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 411m, đường chéo thứ nhất gấp đôi đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi

Bài 2: Hình thoi A có độ dài hai đường chéo gấp đôi độ dài hai đường chéo của hình thoi B. Hỏi hình thoi A có diện tích gấp mấy lần diện tích hình thoi B?

Bài 3: Trung điểm các cạnh của hình chữ nhật ABCD tạo thành hình thoi như hình vẽ. Biết AB = 24cm và BC = 5/6AB. Tính diện tích phần được tô màu

3. Hướng dẫn giải bài tập về hình thoi và diện tích của hình thoi

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

A

A

B

Bài tập tự luận

Bài 1:

Coi độ dài đường chéo thứ hai là 1 phần thì độ dài đường chéo thứ nhất là 2 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Độ dài đường chéo thứ nhất là: 410 : 3 x 1 = 137 (m)

Độ dài đường chéo thứ hai là: 411 – 137 = 274 (m)

Diện tích của hình thoi là: 137 x 274 : 2 = 18769 (m2)

Đáp số: 18769m2

Bài 2:

Gọi độ dài hai đường chéo của hình thoi B lần lượt là a và b

Thì độ dài hai đường chéo của hình thoi A lần lượt là 2 x a và 2 x b

Diện tích của hình thoi B là: a x b : 2

Diện tích của hình thoi A là: 2 x a x 2 x b : 2 = 4 x a x b : 2

Vậy diện tích của hình thoi A gấp 4 lần diện tích của hình thoi B

Bài 3:

Độ dài cạnh BC là: 24 x 5 : 6 = 20 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 20 x 24 = 480 (cm2)

Diện tích hình thoi MNPQ là: 20 x 24 : 2 = 240 (cm2)

Diện tích của phần tô màu là: 480 – 240 = 240 (cm2)

Đáp số: 240cm2

Trên đây là nội dung tài liệu Bài tập nâng cao Toán 4 Hình thoi – Diện tích hình thoi​. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Các dạng bài tập tập tìm x nâng cao cấp tiểu học
  • Các bài toán Dạng kĩ thuật tính và quan hệ giữ các thành phần của phép tính

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button