Đại Học

Bài tập Nguyên lý kế toán về tài khoản và ghi sổ kép có lời giải

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi hết học phần, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập Nguyên lý kế toán về tài khoản và ghi sổ kép có lời giải. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

VỀ TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP CÓ LỜI GIẢI

 

Bài 1: Ông Trương Gia Hùng cùng ba người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Thành Gia, với số vốn pháp định khi thành lập là 800.000.000 đồng. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 800.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 50% còn lại bằng tiền mặt

2.Nhập kho hàng hóa trị giá 200.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt 

3.Đầu tư mua 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh toán bằng chuyển khoản

4.Vay ngắn hạn 500.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

5.Mua một nhà xưởng 600.000.000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản

6.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 20.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm hai cột, một cột là tài sản và cột khác là nguồn vốn)

Lời giải:

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh: 

1. Góp vốn thành lập công ty: 

Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)                     : 400.000.000

Nợ TK 111 (Tiền mặt)                                     : 400.000.000

                        Có TK 411 ( Vốn chủ sở hữu)                         : 800.000.000

2. Nhập kho hàng hóa:

            Nợ TK 156 (Hàng hóa)                                                : 200.000.000

                        Có TK 111 (Tiền mặt)                         : 200.000.000

3. Đầu tư mua cổ phiếu:

            Nợ TK 121 (Chứng khoán kinh doanh)                       : 200.000.000

                        Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)         : 200.000.000

4. Vay ngắn hạn:

            Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)                     : 500.000.000

                        Có TK 311 (Vay ngắn hạn)                 : 500.000.000

5. Mua nhà xưởng:

            Nợ TK 211 (Nhà xưởng-TSCĐ)                                   : 600.000.000

                        Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)         : 600.000.000

6. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên:

            Nợ TK 141 (Tạm ứng)                                     : 20.000.000

                        Có TK 111 (Tiền mặt)                         : 20.000.000

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Tiền mặt

180.000.000

Vay ngắn hạn

500.000.000

Tiền gửi ngân hàng

100.000.000

Vốn chủ sở hữu

800.000.000

Khoản đầu tư

200.000.000

  

Tạm ứng

20.000.000

  

Hàng hóa

200.000.000

  

Tài sản cố định

600.000.000

  

Tổng tài sản

1.300.000.000

Tổng nguồn vốn

1.300.000.000

 

Bài 2: Ông Trần Thanh Hà cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty TNHH Hà Giang với số vốn pháp định khi thành lập là 600.000.000. Các giao dịch phát sinh được ghi nhận như sau:

1.Thành lập công ty với số vốn ban đầu là 600.000.000 đồng, các thành viên đã góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng

2.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 200.000.000 đồng 

3.Nhập kho hàng hóa trị giá 100.000.000 đồng công ty chưa thanh toán cho người cung cấp

4.Mua một tài sản cố định trị giá 400.000.000 đồng, công ty chưa thanh toán cho người bán

5.Chuyển khoản trả cho người bán 100.000.000 đồng

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán (gồm hai cột, một cột là tài sản và một cột khác là nguồn vốn)

Đề xuất lời giải:

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh:

1.Góp vốn thành lập công ty:

            Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)                     : 600.000.000

                        Có TK 411 (Vốn chủ sở hữu)              : 600.000.000

2. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:

            Nợ TK 111 (Tiền mặt)                                     : 200.000.000

                        Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)         : 200.000.000

3. Nhập kho hàng hóa:

            Nợ TK 156 (Hàng hóa)                                                : 100.000.000

                        Có TK 331 (Phải trả người bán)                       : 100.000.000

4. Mua TSCĐ: 

            Nợ TK 211 (TSCĐ)                                         : 400.000.000 

                        Có TK 331 (Phải trả người bán)                       : 400.000.000

5. Chuyển khoản trả cho người bán:

            Nợ TK 331 (Phải trả người bán)                                   : 100.000.000

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng)         : 100.000.000

Bảng cân đối kế toán:

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Tiền mặt

200.000.000

Phải trả người bán

400.000.000

Tiền gửi ngân hàng

300.000.000

Vốn chủ sở hữu

600.000.000

Hàng hóa

100.000.000

  

TSCĐ

400.000.000

  
    

Tổng tài sản

1.000.000.000

Tổng nguồn vốn

1.000.000.000

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập Nguyên lý kế toán về tài khoản và ghi sổ kép có lời giải, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button