Đại Học

Bài tập Nguyên lý kế toán về tính giá các đối tượng kế toán có lời giải

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập Nguyên lý kế toán về tính giá các đối tượng kế toán có lời giải. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

VỀ TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

 

Bài 1: Tại một doanh nghiệp, có các tài liệu liên quan tình hình nhập xuất vật tư trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Ngày tháng

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

01/03

Tồn đầu

3.000

3.000

9.000.000

04/03

Nhập

4.000

2.500

10.000.000

08/03

Nhập

5.000

2.800

14.000.000

12/03

Xuất

6.000

        ?

                 ?

15/03

Nhập

4.000

2.000

8.000.000

28/03

Xuất

8.000

        ?

                ?

Yêu cầu: Hãy xác định trị giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân gia quyền thời điểm), bình quân gia quyền cuối kỳ (gia quyền cố định).

Lời giải

*Áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước 

Trị giá xuất kho ngày 12/03:

Trị giá xuất = 3.000*3.000  +  3.000*2.500  =  16.500.000

Trị giá xuất kho ngày 28/03: 

Trị giá xuất = 1.000*2.500  +  5.000*2.800  +  2.000*2.500  = 20.500.000

*Áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước:

Trị giá xuất kho ngày 12/03:

Trị giá xuất = 5.000*2.800  +  1.000*2.500  = 16.500.000

Trị giá xuất kho ngày 28/03:

Trị giá xuất   = 4.000*2.000  + 3.000*2.500  +  1.000*3.000  = 18.500.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (cố định):

Đơn giá xuất kho:  

Đơn giá  =  41.000.000/ 16.000 = 2.560 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 12/03:

Trị giá xuất =  6.000*2.560  =  15.360.0000

Trị giá xuất kho ngày 28/03:

Trị giá xuất  = 8.000*2.560  = 20.480.000

*Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho ngày 12/03:

Đơn giá = 33.000.000/12.000  =  2.750 đồng/kg

Trị giá xuất kho này 12/03:

Trị giá xuất  = 6.000*2.750  = 16.500.000

Đơn giá xuất kho này 28/03:

Đơn giá =  (6.000*2.750  +  8.000.000) / 10.000  =  2.450 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 12.03:

Trị giá xuất  =  8.000*2.450  = 19.600.000

Bài 2: Công ty sản xuất và thương mại Gia Huy chịu thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ thuế, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 1521 (5.000 kg) :                60.000.000 đồng

– Tài khoản 1522 (3.000 kg) :                18.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 

1.Nhập kho 3.000 kg nguyên vật liệu chính, đơn giá 12.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% , chưa thanh toán cho người bán.

2.Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 6.600 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

3.Nhập kho một công cụ dụng cụ trị giá 4.400.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản.

4.Xuất kho 6.000 kg nguyên vật liệu chính và 3.000 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm.

5.Nhập 4.000 kg vật liệu chính, đơn giá 13.090 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu chính về đến kho của công ty là 400.000 đồng, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt.

6.Xuất kho 3.000 nguyên vật liệu chính và 1.000 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm. 

7.Thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng

8.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 10.000.000 đồng

Yêu cầu: Đinh khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào sơ đồ tài khoản chữ T. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn.

Lời giải đề xuất:

1. Nhập kho nguyên vật liệu chính:

Nợ TK 1521 : 36.000.000

Nợ TK 133: 3.600.000

Có TK 331: 39.600.000  

2. Nhập kho vật liệu phụ:

Nợ Tk 1522: 12.000.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 112: 13.200.000

3. Nhập kho công cụ dụng cụ: 

Nợ TK 1522: 12.000.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 112: 13.200.000

Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu chính lần 1:

Đơn giá = [(5.000*12.000)  +  (3.000*12.000)] / 8.000 = 12.000 đồng/kg

Trị giá xuất kho nguyên vật liệu chính lần 1:

Trị giá xuất =  6.000*12.000  =  72.000.000 đồng

Đơn giá xuất kho vật liệu phụ lần 1:

Đơn giá =  [(3.000*6.000)  +  (2.000*6.000)] / 5.000 =  6.000 đồng/kg

Trị giá xuất kho vật liệu phụ lần 1:

Trị giá xuất  = 3.000*6.000  =  18.000.000 đồng

4. Xuất kho nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ:

Nợ TK 621: 90.000.000

Có TK 1521: 72.000.000

Có TK 1522: 18.000.000

5. Nhập kho nguyên vật liệu chính:

(5a) Nợ TK 1521: 47.600.000

Nợ TK 133: 4.760.000

Có TK 331: 52.360.000

(5b) Chi phí vận chuyển:

Nợ TK 1521: 400.000

Nợ TK 133: 40.000

Có TK 111: 440.000

Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu chính lần 2:

Đơn giá  =  [(2.000*12.000)  +  (4.000*12.000)] / 6.000 = 12.000 đồng/kg

Trị giá xuất kho nguyên vật liệu chính lần 2:

Trị giá xuất =  3.000*12.000   =  36.000.000 đồng

Đơn giá xuất kho vật liệu phụ lần 2:

Đơn giá =  (2.000*6.000  + 0) / 2.000 = 6.000 đồng/kg

Trị giá xuất kho vật liệu phụ lần 1:

Trị giá xuất  = 1.000*6.000  =  6.000.000 đồng

6. Xuất kho nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ:

Nợ TK 621: 42.000.000

Có TK 1521: 36.000.000

Có TK 1522 : 6.000.000

7. Thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt:

Nợ TK 111: 2.000.000

Có TK 141: 2.000.000

8. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 112: 10.000.000

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập Nguyên lý kế toán về tính giá các đối tượng kế toán có lời giải, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button