Đại Học

Bài tập ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có lời giải

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có lời giải. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

CÓ LỜI GIẢI

 

Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam, các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?

Đáp án:

Khái quát về sự ra đời của tiền tệ

Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:

 • Chức năng làm thước đo giá trị.
 • Chức năng làm phương tiện lưu thông.
 • Chức năng làm phương tiện thanh toán.
 • Chức năng làm phương tiện cất trữ.
 • Chức năng làm tiền tệ thế giới.

Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở nền kinh tế Việt Nam.

Chú ý:

Câu hỏi này có thể được trình bày theo quan điểm của các nhà kinh tế khác gồm có 3 chức năng: Phương tiện tính toán hay đơn vị đo lường; phương tiện hay trung gian trao đổi; phương tiện cất trữ hay tích luỹ của cải. Về thực chất, cũng bao gồm các nội dung như các chức năng được K. Marx trình bày nhưng có sự lồng ghép một số chức năng với nhau.

Sự liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam có thể trình bày theo từng chức năng hay trình bày ở phần cuối.

Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay?

Khái quát sự ra đời và các chức năng của tiền tệ.

 • Tiền tệ ra đời là một tất yếu khách quan từ sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá (nền kinh tế – xã hội).
 • Tiền tệ thực hiện các chức năng giúp cho sản xuất – tiêu dùng hàng hoá phát triển và vì vậy mà trở thành một trong các các công cụ hữu hiệu để tổ chức và quản lý nền kinh tế.

Vai trò của tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô

 • Là công cụ để xây dựng các chính sách vĩ mô (CSTT, CSTK, CSTG,  CSCNH, CSKTĐN, v.v…)     
 • Là đối tượng và cũng là  mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô: ổn định tiền tệ là cơ sở của sự ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền là sự ổn định của nền kinh tế, nền kinh tế ổn định thì phải có sự ổn định tiền tệ.

Vai trò của tiền tệ trong quản lý kinh tế vi mô:

 • Hình thành vốn của các doanh nghiệp – điều kiện cơ bản và thiết yếu để tiến hành bất kỳ quá trình và loại hình sản xuất kinh doanh nào (Xuất phát từ hàm sản xuất P = F(K,L,T) cho thấy tất cả các yếu tố K, L, T đều có thể được chuyển giao hoặc thoả mãn nếu như DN có Vốn)
 • Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm so sánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp khác nhau với nhau.
 • Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn các phương án  sản xuất kinh doanh: tìm ra phương án tối ưu
 • Là cơ sở để thực hiện và củng cố hạch toán kinh tế
 • Là cơ sở để thực hiện phân phối và phân phối lại trong các doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất và đảm bảo đời sống xã hội.
 • Công cụ để phân tích kinh tế và tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở đó, tiến hành  lựa chọn đầu tư đúng đắn.

Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở Việt Nam :

 • Trước những năm cải cách kinh tế (1980) nhận thức về tiền tệ không đầy đủ và chính xác – coi nhẹ đồng tiền do vậy tiền tệ không thể phát huy vai trò tác dụng, trái lại luôn bị mất giá và không ổn định gây khó khăn và cản trở cho quá trình quản lý và sự phát triển kinh tế.
 • Từ những năm 1980, do nhận thức lại về tiền tệ, nhà nước đã thực hiện xoá bỏ bao cấp, thực hiện cơ chế một giá và tôn trọng đồng tiền với vai trò xứng đáng là công cụ để tổ chức và phát triển kinh tế – do vậy mà việc sử dụng tiền tệ có hiệu quả kinh tế  cao hơn, đáp ứng nhu cầu của quản lý  kinh tế  theo cơ chế thị trường.

Câu 3: Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam  và biện pháp khắc phục.

Đáp án:

Khái niệm về lưu thông tiền tệ và vai trò của lưu thông tiền tệ

Khái niệm: Lưu thông tiền tệ là sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế, phục vụ cho các quan hệ về thương mại hàng hoá, phân phối thu nhập, hình thành các nguồn vốn và thực hiện phúc lợi công cộng.

 • Vai trò của lưu thông tiền tệ: Đối với sự ổn định và tăng trưởng nền kinh tế
 • Lưu thông tiền tệ và chu chuyển hàng hoá
 • Lưu thông tiền tệ và quá trình phân phối và phân phối lại
 • Lưu thông tiền tệ và quá trình hình thành các nguồn vốn

Thành phần của lưu thông tiền tệ  gồm hình thức:

 • Lưu thông tiền mặt: Tiền và hàng hoá vận động đồng thời, hay tiền thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông.
 • Lưu thông không dùng tiền mặt: Tiền và hàng hoá vận động không đồng thời, hay tiền thực hiện chức năng là phương tiện thanh toán.
 • So sánh hai hình thức lưu thông tiền tệ.

Thực trạng của lưu thông tiền tệ ở Việt Nam

 • Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt thấp và thanh toán bằng tiền mặt còn cao, tốc độ lưu thông chậm lý do:
 • Hệ thống ngân hàng- đặc biệt là hệ thống thanh toán chưa phát triển. Công nghệ ngân hàng cổ điển.
 • Ngân hàng mất  lòng tin ở công chúng trong thời gian dài: Lãi suất âm  công chúng gửi tiền- mất vốn- thanh toán chậm, ứ đọng vốn, gây lãng phí, nhầm lẫn và tiêu cực trong thanh toán
 • Công chúng chưa có thói quen trong giao dịch với ngân hàng (mở tài khoản cá nhân và thanh toán qua ngân hàng)
 • Phương thức thanh toán nghèo nàn, thủ tục lại phức tạp.
 • Đồng tiền mất ổn định: lạm phát, kể cả lạm phát qua tín dụng phổ biến do hoạt động quản lý lưu thông tiền tệ còn nhiều hạn chế và chưa hiệu quả; Thiểu phát 1999-2002; lạm phát 2004.
 • Tình trạng Đô-la hoá rất phổ biến: Lượng Đô-la trôi nổi trên thị trường lớn, thanh toán trực tiếp bằng Đô-la chiếm 30% tổng giá trị thanh toán; tiền gửi tiết kiệm bằng Đô-la chiếm tỷ trọng lớn. Nguyên nhân là do công chúng, các ngân hàng và cả nhà nước đều có thái độ chưa đúng, thậm chí “sùng bái” đồng Đô-la, chưa tin tưởng vào Đồng Việt Nam.

Các giải pháp khắc phục:

 • Hiện đại hoá hệ thống ngân hàng- đặc biệt là hệ thống thanh toán.
 • Củng cố lòng tin ở công chúng và giáo dục nâng cao nhận thức của công chúng về hoạt động thanh toán khi dùng tiền mặt.
 • Phổ biến mở tài khoản cá nhân và thanh toán qua các tài khoản đó, tăng cường dịch vụ ngân hàng tiện ích.
 • Củng cố và hoàn thiện việc xây dựng thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm giữ vững và ổn định giá trị – sức mua – của đồng tiền.
 • Không khuyến khích thậm chí chấm dứt việc các NHTM Nhà nước nhận tiền gửi bằng ngoại tệ.
 • Ban hành và áp dụng nghiêm túc, thống nhất các hình thức kỷ luật trong thanh toán.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có lời giải, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button