Đại Học

Bài tập trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Phần Doanh nghiệp tư nhân

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Phần Doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

PHẦN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Câu 1. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ

B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp

C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu

D. A và B đúng

Câu 2. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng                                                         B. Sai

Câu 3. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

A. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ

B. Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân

C. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

D. Tất cả đều đúng

Câu 4. Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân

A. Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN

B. Cá nhân người nước ngoài

C. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước

D. Người đang chấp hành hình phạt tù

Câu 5. Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh

A. Phải có logo của doanh nghiệp

B. Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt

C. Kô được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

D. Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch

Câu 6. Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng

A. Trong 1 số

B. Trong 2 số liên tiếp

C. Trong 3 số liên tiếp

D. Tất cả đều sai

Câu 7. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền

A. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

B. Phát hành chứng khoán

C. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định

D. Tất cả các quyền trên

Câu 8. Đặc điểm hộ kinh doanh

A. Do một cá nhân là công dân VN, 1 nhóm người, 1 hộ gia đình làm chủ

B. Không có con dấu

C. Sử dụng không quá mười lao động

D. Tất cả những đặc điểm trên

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai

A. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh

B. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp

C. Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ

D. Tất cả các phát biểu trên

Câu 10. Những người nào kô được đăng ký hộ kinh doanh

A. Người chưa thành niên

B. Người đang chấp hành hình phạt tù

C. Người bị tước quyền hành nghề

D. Tất cả những người trên

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh

B. Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt

C. Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được

D. Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu

Câu 12. Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập

A. 3 ngày

B. 5 ngày

C. 7 ngày

D. 10 ngày

Câu 13. Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành

A. Tuần thứ 1 hằng tháng

B. Tuần thú 2 hằng tháng

C. Tuần thứ 3 hằng tháng

D. Tuần thứ 4 hằng tháng

Câu 14. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá

A. 1 tháng

B. 3 tháng

C. 6 tháng

D. 1 năm

Câu 15. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh

A. Đăng ký hộ khẩu thường trú

B. Địa điểm thường xuyên kinh doanh

C. Địa điểm thu mua giao dịch

D. Tất cả đều đúng

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Phần Doanh nghiệp tư nhân, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button