Đại Học

Bài tập trắc nghiệm Nguyên lý kế toán có đáp án

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Nguyên lý kế toán có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

 

Câu 1 . Tài khoản (TK) là

a. Sơ đồ chữ T ghi chép từng đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi như thế)

b. Là các quyển sổ ghi chép từng đối tượng kế toán (còn có thể là những tờ sổ rời in từ máy tính)

c. Là một phương pháp của kế toán trên cơ sở phân loại KT phản ảnh 1 cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình tăng giảm của từng đối tượng kế toán. Biểu hiện cụ thể là kế toán dùng 1 hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động của từng đối tượng kế toán.

d. Các câu trên đều đúng

Câu 2. Tác dụng của tài khoản

a. Phản ảnh tổng số phát sinh tăng, tổng số phát sinh giảm của từng đối tượng kế toán

b. Phản ánh tình hình hiện có và biến động của từng đtg KT một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống.

c. Phản ảnh tình hình biến động chất lượng sản phẩm của DN

d. Các câu trên đều đúng

Câu 3. Tác dụng của việc định khoản kế toán

a. Để phản ảnh ngắn gọn nghiệp vụ ktế phát sinh

b. Để giảm bớt sai sót khi ghi sổ KT

c. Để giảm bớt việc ghi sổ KT

d. a và b

Câu 4. Ta luôn có quan hệ cân đối sau đây

a. Tổng số phát sinh nợ trên các TK KT của 1 DN trong kỳ = tổng số phát sinh có của chúng

trong kỳ đó

b. tổng số ghi nợ và tổng số ghi có của các định khoản KT luôn bằng nhau

c. tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có trong kỳ của 1 TK bất kỳ luôn = nhau

d. a và b

Câu 5. KT tổng hợp đc thể hiện ở

a. các TK cấp 1 và các sổ KT tổng hợp khác

b. các sổ TK cấp 2

c. các sổ TK cấp 2 và các sổ TK cấp 3

d. a và b

Câu 6. KT chi tiết đc thể hiện ở

a. các sổ TK cấp 2

b. các sổ chi tiết

c. các sổ TK cấp 3

d. tất cả đều đúng

Câu 7. TK vay ngắn hạn thuộc loại

a. TK phản ảnh TSản

b. TK phản ảnh nợ phải trả

c. TK phản ảnh Nvốn

d. b và c

Câu 8. TK vốn góp liên doanh thuộc loại

a. TK phản ảnh TSản

b. TK phản ảnh TSản ngắn hạn

c. TK phản ảnh Nvốn

d. a và b

Câu 9. TK hao mòn TSCĐ thuộc loại

a. TK phản ảnh TSản

b. TK điều chỉnh giảm TS

c. TK phản ảnh Nvốn

d. a và b

Câu 10. Sổ cái là

a. sổ KT tổng hợp

b. sổ TK cấp 1

c. sổ KT chi tiết

d. sổ TK cấp 2

e. a và b

Câu 11. Hệ thống TK đc sắp xếp theo

a. Thứ tự abc

b. Tính chất quan trọng của đối tượng KT

c. Loại TS Nvốn

d. Tất cả đều đúng

Câu 12. Căn cứ để KT định khoản các ngvụ phát sinh là

a. Căn cứ vào sổ KT

b. Căn cứ vào chứng từ kế toán

c. Căn cứ vào bảng CĐKT

d. Các câu đều đúng

Câu 13. Nội dung của pp ghi sổ kép là

a. Ghi nợ phải ghi có, số tiền ghi nợ, có phải = nhau

b. Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có

c. Ghi 1 bên có đối ứng với nhiều bên nợ

d. Tất cả đều đúng

Câu 14. Số dư của TK cấp 1 =

a. Số dư của tất cả các TK cấp 2

b. Số dư của tất cả sổ chi tiết

c. Số dư của tất cả các TK cấp 3

d. Tất cả đều đúng

Câu 15. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài khoản cần phải lập

a. Bảng cân đối kế toán

b. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản)

c. Bảng tổng hợp chi tiết

d. Bảng kê

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập trắc nghiệm Nguyên lý kế toán có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button