Lớp 7

Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề mạo từ Tiếng Anh 7

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề mạo từ Tiếng Anh 7, để các em tổng hợp lý thuyết và luyện tập các dạng bài tập tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi HK1 sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP MẠO TỪ TIẾNG ANH 7

Bài 1: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống

 1. I want ………… apple from that basket.
 2. Miss Lin speaks ………… Chinese.
 3. I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.
 4. Eli likes to play ………… football.
 5. I bought ………… umbrella to go out in the rain.
 6. I lived on ………… Main Street when I first came to town.
 7. Albany is the capital of ………… New York State.
 8. My husband’s family speaks ………… Polish.
 9. ………… apple a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ………… cat and ………… dog.

Bài 2: Điền vào chỗ trống mạo từ thích hợp

 1. Copper is ………… useful metal.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool to say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place to live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền mạo từ a/an thích hợp

Paul goes to university every day. In his backpack there is ….. book, ….. pencil case, ….. apple and ….. egg and mayonnaise sandwich. Some days he also buys ….. ice cream for dessert.

Today he has ….. English exam. The exam is not very difficult. He writes ….. short story about ….. adventurer. The story begins like this: “It is ….. special day for Oliver. At ten o’clock in the morning, he gets on ….. plane. His destination is Australia…”

ĐÁP ÁN

Bài 1:

 1. an
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2:

 1. a
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a

Bài 3:

Paul goes to university every day. In his backpack there is book, a pencil case, an apple and an egg and mayonnaise sandwich. Some days he also buys an ice-cream for dessert.

Today he has an English exam. The exam is not very difficult. He writes a short story about an adventurer. The story begins like this: “It is a special day for Oliver. At ten o’clock in the morning, he gets on a plane. His destination is Australia…”

Bài 4: Chọn mạo từ đúng trong mỗi câu bên dưới:

1) Does she bring ________________ (a, an, the) umbrella?

2) Are you looking for________________ (a, an, the) job?

3) I checked ________________ (a, an, the) email twice.

4) Could I have ________________ (a, an, the) cup of coffee please?

5)I was born into ________________ (a, an, the) rich family.

6) He will come back in ________________ (a, an, the) hour.

7) Have you been to ________________ (a, an, the) Mekong River?

8) I would like to talk to one of ________________ (a, an, the) leaders.

9) What ________________ (a, an, the) beautiful lake!

10) The airplane landed on ________________ (a, an, the) airport.

Bài 5: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

1. They are looking for _______ place to spend ________ night.

A. the/the        B. a/the         C. a/a         D. the/a

2. Please turn off ________ fan when you come ________ room.

A. the/the         B. a/a         C. the/a         D. a/the

3. They are looking for some groups of people with ________experience.

A. the         B. a         C. an         D. x

4. Would you pass me ________ sugar, please?

A. a         B. the         C. an         D. x

5. Could you show me ________way to ________airport?

A. the/the         B. a/a         C. the/a         D. a/the

6. He has watch ________amazing film.

A. a         B. an         C. the         D. x

7. We’ll get ________shock if he touches ________ live animal

A. an/the         B. x/the         C. a/a         D. an/the

8.Laura is ________ old member and ________ honest woman.

A. An/the         B. the/an         C. an/an         D. the/the

9. ________ youngest girl has started going to ________ school.

A. a/x         B. x/the         C. an/x         D. the/x

10. Do you go to ________ park ?

A. the         B. a         C. x         D. an

Bài 4
1) an

2) a

3) the

4) a

5) a

6) an

7) the

8) the

9) a

10) the

Bài 5

1. B      2. A     3. D      4. B       5. A

6. B      7. B     8. C      9. D      10. A

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề mạo từ Tiếng Anh 7, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

 • Tổng hợp từ vựng từ Unit 1 đến Unit 8 Tiếng Anh 7
 • Bài tập Unit 4, 5 Tiếng Anh 7

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button