Chia sẻLập trình pascal

Bài toán ghép mảng một chiều trong Pascal – Có code mẫu

Bài toán trộn 2 mảng thành 1 mảng trong pascal là một bài toán hết sức cơ bản trong lập trình, nó không khó mà chỉ rèn cho học sinh kĩ năng nhập xuất và can thiệp vào các phần tử của mảng một chiều. Hãy tham khảo với onthihsg ngay nhé.

Video hướng dẫn trộn mảng trong pascal

Giải bài tập trộn 2 mảng thành 1 mảng trong pascal

Bài toán ghép mảng: Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (một mảng n phần tử, một mảng m phần tử) (m,n < 1000). Gép hai mảng thành 1 mảng và in kết quả ra màn hình.

Bài toán ghép mảng một chiều trong Pascal – Có code mẫu

Bài tập mảng 1 chiều pascal

Mảng 1 (2 phần tử)Mảng 2 (3 phần tử)Mảng gộp (5 phần tử)
3 45 9 73 4 5 9 7

 

Dữ liệu vào file: Merge.inpDữ liệu ra file: Merge.out
– Dòng 1: chứa số n và m

– Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

– Dòng 3 chứa m số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

Chứa dãy số sau khi ghép lại

Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: Gép đan xen 1 phần tử mảng này rồi đến 1 phần tử mảng kia, …

Code mảng 1 chiều pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button