HomeLập trình pascal

Bài toán phần tử yên ngựa mảng hai chiều trong Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Bài toán phần tử yên ngựa là một bài toán về mảng hai chiều hết sức thú vị trong pascal, đây là một bài toán rèn luyện kĩ năng duyệt mảng hai chiều cho các bạn học sinh rất tốt, hãy cùng xem nội dung bài toán:

Đứng quên một số bài toán hay trong mảng hai chiều:

Bài toán: Cho mảng 2 chiều A có kích thước MxN số nguyên. Phần tử A[i,j] được gọi là phần tử yên ngựa nếu nó là phần tử nhỏ nhất trong hàng i đồng thời là phần tử lớn nhất trong cột j.

Em hãy lập chương trình tìm phần tử yên ngựa của mảng A.

Dữ liệu vào: cho file PTYN.INP gồm:

  •  Dòng đầu tiên  gồm 2 số M, N (0 ≤ M,N ≤100)
  •  M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm có N số nguyên của mảng A

(các giá trị cách nhau ít nhất 1 khoảng cách).

Dữ liệu ra: ghi ra file PTYN.OUT vị trí của các phần tử yên ngựa (nếu có) hoặc dòng thông báo “Không có phần tử yên ngựa”.

Ví dụ:

PTYN.INP PTYN.OUT
3 3

15          3        9

55          4        6

76          1        2

(2,2)

Hoặc :

PTYN.INP PTYN.OUT
3 3

15     10      5

55      4      6

76      1       2

Khong co phan tu yen ngua

Ý tưởng giải thuật tìm phần tử yên ngựa

Với mỗi hàng ta đi tìm phần tử nhỏ nhất trong hàng rồi sau đó kiểm tra xem nó có phải là phần tử lớn nhất trong cột hay không. Nếu thỏa mãn cả hai điều kiện thì phần tử đó là phần tử yên ngựa, ngược lại thì không phải.

Code pascal

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *