Đề thi

Bộ 14 Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 (lần 3)

Bộ 14 Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 (lần 3), bộ đề thi lần này được Bộ giáo dục và đào tạo công bố giống với đề thi thật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

MÔNĐÁP ÁN
Toán học1.B; 2.C; 3.C; 4.D; 5.C; 6.B; 7.A; 8.D; 9.D; 10.A; 11.B; 12.C; 13.C; 14.A; 15.C; 16.D; 17.D; 18.D; 19.A; 20.D; 21.A; 22.C; 23.B; 24.C; 25.C; 26.D; 27.C; 28.D; 29.D; 30.D; 31.A; 32.A; 33.C; 34.C; 35.C; 36.D; 37.D; 38.D; 39.C; 40.A; 41.A; 42.D; 43.C; 44.D; 45.C; 46.A; 47.C; 48.B; 49.C; 50.A
Ngữ vănchưa có
Vật lí1.C; 2.C; 3.D; 4.B; 5.D; 6.D; 7.D; 8.A; 9.C; 10.C; 11.D; 12.A; 13.D; 14.B; 15.B; 16.B; 17.B; 18.B; 19.D; 20.C; 21.B; 22.C; 23.B; 24.A; 25.D; 26.B; 27.B; 28.A; 29.C; 30.D; 31.D; 32.B; 33.B; 34.D; 35.D; 36.C; 37.A; 38.A; 39.C; 40.C
Hoá học41.D; 42.B; 43.D; 44.B; 45.B; 46.A; 47.B; 48.B; 49.B; 50.C; 51.C; 52.C; 53.A; 54.B; 55.C; 56.B; 57.A; 58.D; 59.B; 60.B; 61.D; 62.C; 63.B; 64.B; 65.C; 66.A; 67.C; 68.C; 69.A; 70.A; 71.A; 72.C; 73.A; 74.A; 75.C; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A
Sinh học81.A; 82.B; 83.A; 84.C; 85.C; 86.D; 87.D; 88.C; 89.B; 90.B; 91.A; 92.C; 93.C; 94.B; 95.B; 96.C; 97.B; 98.A; 99.D; 100.C; 101.B; 102.A; 103.C; 104.A; 105.D; 106.D; 107.C; 108.A; 109.C; 110.D; 111.A; 112.A; 113.D; 114.B; 115.D; 116.D; 117.D; 118.D; 119.D; 120.D
Địa líchưa có
Lịch sửchưa có
GDCDchưa có
Tiếng Anhchưa có
Tiếng Phápchưa có
Tiếng Ngachưa có
Tiếng Đứcchưa có
Tiếng Nhậtchưa có
Tiếng Trungchưa có

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button