Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 14 Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 (lần 3)

Bộ 14 Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 (lần 3), bộ đề thi lần này được Bộ giáo dục và đào tạo công bố giống với đề thi thật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

MÔN ĐÁP ÁN
Toán học 1.B; 2.C; 3.C; 4.D; 5.C; 6.B; 7.A; 8.D; 9.D; 10.A; 11.B; 12.C; 13.C; 14.A; 15.C; 16.D; 17.D; 18.D; 19.A; 20.D; 21.A; 22.C; 23.B; 24.C; 25.C; 26.D; 27.C; 28.D; 29.D; 30.D; 31.A; 32.A; 33.C; 34.C; 35.C; 36.D; 37.D; 38.D; 39.C; 40.A; 41.A; 42.D; 43.C; 44.D; 45.C; 46.A; 47.C; 48.B; 49.C; 50.A
Ngữ văn chưa có
Vật lí 1.C; 2.C; 3.D; 4.B; 5.D; 6.D; 7.D; 8.A; 9.C; 10.C; 11.D; 12.A; 13.D; 14.B; 15.B; 16.B; 17.B; 18.B; 19.D; 20.C; 21.B; 22.C; 23.B; 24.A; 25.D; 26.B; 27.B; 28.A; 29.C; 30.D; 31.D; 32.B; 33.B; 34.D; 35.D; 36.C; 37.A; 38.A; 39.C; 40.C
Hoá học 41.D; 42.B; 43.D; 44.B; 45.B; 46.A; 47.B; 48.B; 49.B; 50.C; 51.C; 52.C; 53.A; 54.B; 55.C; 56.B; 57.A; 58.D; 59.B; 60.B; 61.D; 62.C; 63.B; 64.B; 65.C; 66.A; 67.C; 68.C; 69.A; 70.A; 71.A; 72.C; 73.A; 74.A; 75.C; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A
Sinh học 81.A; 82.B; 83.A; 84.C; 85.C; 86.D; 87.D; 88.C; 89.B; 90.B; 91.A; 92.C; 93.C; 94.B; 95.B; 96.C; 97.B; 98.A; 99.D; 100.C; 101.B; 102.A; 103.C; 104.A; 105.D; 106.D; 107.C; 108.A; 109.C; 110.D; 111.A; 112.A; 113.D; 114.B; 115.D; 116.D; 117.D; 118.D; 119.D; 120.D
Địa lí chưa có
Lịch sử chưa có
GDCD chưa có
Tiếng Anh chưa có
Tiếng Pháp chưa có
Tiếng Nga chưa có
Tiếng Đức chưa có
Tiếng Nhật chưa có
Tiếng Trung chưa có

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button