Lớp 11

Bộ 2 đề thi HK1 môn Lịch sử 11 năm 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Quan

Mời quý thầy cô cùng các em học trò tham khảo tài liệu Bộ 2 đề thi HK1 môn Lịch sử 11 5 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Quan. Tài liệu bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận xong xuôi trong 45 phút. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp đến.

TRƯỜNG THPT THANH QUAN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), nước Mĩ đã vận dụng

   A. “Chính sách mới”.

   B. “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

   C. “Kế hoạch Mácsan”.

   D. “Hàng xóm gần gũi”.

Câu 2. Ngay sau lúc Chiến tranh toàn cầu thứ nhất chấm dứt, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1920 – 1921) để

   A. bàn cách ứng phó, chống lại Liên Xô.

   B. bàn cách khôi phục và tăng trưởng kinh tế châu Âu.

   C. kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia lợi quyền.

   D. thành lập liên minh chính trị – quân sự ở châu Âu.

Câu 3. Chính phủ Mĩ có thái độ như thế nào đối với các vấn đề quốc tế, đặc trưng là nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh đang tới gần?

   A. Kêu gọi các lực lượng dân chủ, tân tiến trên toàn cầu thành lập liên minh chống phát xít.

   B. Giữ thái độ trung lập – ko can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

    C. Cộng tác với Anh, Pháp, Liên Xô để thành lập khối Đồng minh chống phát xít.

   D. Ủng hộ, cộng tác với thần thế phát xít để phát động chiến tranh, chia lại thị phần, thực dân địa.

Câu 4. Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvich quyết định tiến hành Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

    A. đã xong xuôi nhiệm vụ công nghiệp hóa.

   B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn cai trị.

   C. đã xong xuôi số đông hóa nông nghiệp.

   D. nền kinh tế quốc dân bị phá hủy nghiêm trọng.

Câu 5. Ý nào ko phản ảnh đúng đặc điểm của công đoạn phát xít hóa ở Nhật Bản?

    A. Diễn ra trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

   B. Diễn ra phê duyệt các cuộc bạo động quân sự đẫm máu.

   C. Gắn liền với các trận chiến tranh xâm lăng, bành trướng ra bên ngoài.

   D. Chuyển đổi từ cơ chế dân chủ tư sản đại nghị sang cơ chế độc tài phát xít.

Câu 6. Ý nào ko phản ảnh đúng những sai trái, giảm thiểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 5 1925 – 1941?

   A. Thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

   B. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa cao độ, xơ cứng, thiếu năng động và bê trệ.

   C. Thực hiện chưa tốt nguyên lý tình nguyện trong số đông hóa nông nghiệp.

   D. Chưa chú trọng đúng mức tới việc tăng lên đời sống quần chúng.

Phần II. Tự luận 

Câu 1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mệnh tháng Mười Nga (1917). Lê-nin có vai trò như thế nào đối với chiến thắng của Cách mệnh tháng Mười?

Câu 2. Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) có ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

1A2C3B5D6A

Phần II. Tự luận

Câu 1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mệnh tháng Mười Nga (1917). Lê-nin có vai trò như thế nào đối với chiến thắng của Cách mệnh tháng Mười? 

a. Ý nghĩa của Cách mệnh tháng Mười Nga (1917)

– Đối với nước Nga:

+ Thay đổi hoàn toàn tình hình quốc gia và căn số của hàng triệu con đứa ở Nga. 

+ Mở ra 1 kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp người lao động, quần chúng lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ quốc gia và vận mệnh của mình. 

– Đối với toàn cầu:

+ Làm chỉnh sửa cục diện chính trị toàn cầu. 

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mệnh toàn cầu. 

b. Vai trò của Lê-nin đối với chiến thắng của Cách mệnh tháng Mười

– Lê-nin là người đứng đầu Đảng Bôn-sê-vish Nga, sự chỉ đạo của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của Cách mệnh tháng Mười. 

– Trước trạng thái 2 chính quyền song song còn đó sau Cách mệnh tháng Hai, Lê-nin đã soạn thảo “Luận cương tháng Tư”, vạch rõ chủ trương, đường lối và bí quyết chiến đấu để lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

– “Luận cương tháng Tư” của Lê-nin đã có vai trò quan trọng trong việc khắc phục sự thất vọng, khủng hoảng về đường lối và bí quyết cách mệnh, xúc tiến cách mệnh Nga tiếp diễn tăng trưởng đi lên.

– Khi tình thế cách mệnh 9 muồi, Lê-nin đã quyết định táo tợn, nhanh lẹ, kịp thời chuyển cách mệnh Nga từ quá trình chiến đấu hòa bình để tập hiệp lực lượng sang quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay quần chúng lao động → Quyết định táo tợn, kịp thời chớp thời của Lê-nin là 1 trong những nhân tố bảo đảm sự toàn thắng của Cách mệnh tháng Mười. 

– Lê-nin trực tiếp tham dự lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang của quần chúng lao động Nga để lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thiết lập nền chuyên chính vô sản. 

→ Thắng lợi của Cách mệnh tháng Mười Nga gắn liền với danh tiếng và sự lãnh đạo sáng suất của Lê-nin. 

Câu 2: Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) có ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam? Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)?

– Kinh tế: phá hủy nặng nề nền kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa, mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục 5. 

– Chính trị – xã hội: hàng triệu người lao động thất nghiệp, dân cày mất ruộng, sống trong cảnh đói nghèo, cùng quẫn. Nhiều cuộc chiến đấu, biểu tình, tuần hành của người thất nghiệp diễn ra khắp cả nước. 

– Quan hệ quốc tế:

+ Tạo nên 2 khối đế quốc đối lập nhau: khối các nước Anh, Pháp, Mĩ và khối các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 

+ Chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh toàn cầu mới hiện ra. 

b. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) tới Việt Nam

– Để thoát khỏi khủng hoảng, thực dân Pháp đã tăng nhanh vơ vét, bóc lột quần chúng các nước thực dân địa (trong đấy có Việt Nam) → Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. Dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 (nhưng trực tiếp là từ chế độ vơ vét, bóc lột của Pháp): 

+ Kinh tế Việt Nam lâm vào suy thoái, sản xuất đình trệ, sản lượng của các đơn vị quản lý đều sút giảm.

+ Đời sống của các phân khúc quần chúng Việt Nam càng ngày càng khổ đau, bần hàn → tranh chấp giữa quần chúng Việt Nam với thực dân Pháp càng ngày càng thâm thúy. 

 

ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đường lối chuyển từ cách mệnh dân chủ tư sản sang cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

   A. Chính sách cộng sản thời chiến.

   B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thực dân địa.

   C. Chính sách kinh tế mới (NEP).

   D. Luận cương tháng Tư.

Câu 2. Người chủ xướng việc tiến hành “Chính sách mới” ở Mĩ là Tổng thống

   A. G.Oa-sinh-tơn.

   B. F.Ru-dơ-ven.

   C. B.Clin-tơn.

   D. A.Lin-côn.

Câu 3. Tại sao cục diện 2 chính quyền song song chẳng thể còn đó dài lâu ở Nga?

   A. Hai chính quyền đại diện cho 2 giai cấp đối lập nhau về lợi quyền.

   B. Sự còn đó của 2 chính quyền khiến Nga chẳng thể tăng trưởng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

   C. Sự còn đó của 2 chính quyền ko đưa nước Nga thoát khỏi Chiến tranh toàn cầu thứ nhất.

   D. Các nước đế quốc bủa vây, cô lập và tổ chức tấn công vũ trang vào Nga.

Câu 4. Sự kiện nào được xem như đã “mở ra 1 thời gian khuất tất trong lịch sử nước Đức”?

   A. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ (5 1934).

   B. Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng nước Đức (tháng 1/1933).

   C. Đảng Cộng sản Đức bị đặt ra ngoài vòng luật pháp (tháng 3/1933).

   D. Hít-le ban hành lệnh tổng khích lệ và khai triển các hành động quân sự ở châu Âu.

Câu 5. Đặc điểm đặc sắc của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là gì?

   A. Là cuộc khủng hoảng thiếu, kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   B. Là cuộc khủng hoảng thừa, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

   C. Là cuộc khủng hoảng thiếu, có quy mô béo nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   D. Là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trước nhất, để lại hậu quả nặng nề cho các nước tư bản.

Câu 6. Các cuộc chiến đấu của quần chúng Nhật Bản trong những 5 30 của thế kỉ XX đã

   A. góp phần làm chậm lại công đoạn quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản.

   B. góp phần làm thất bại thủ đoạn gây chiến tranh xâm lăng Trung Quốc của giới cầm quyền.

   C. góp phần làm thất bại thủ đoạn quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của giới cầm quyền.

   D. làm tăng thêm những dị đồng trong nội bộ giới cầm quyền.

Phần II. Tự luận 

Câu 1. Trình bày những nét béo về: tình cảnh có mặt trên thị trường, nội dung chủ đạo, kết quả và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga Xô viết.

Câu 2. Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929 – 1933). Gicửa ải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh (1929 – 1933) giữa 2 nhóm nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-, Nhật Bản có gì không giống nhau? Vì sao có sự không giống nhau đấy?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm

1D2B3A4B5B6C

Phần II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những nét béo về: tình cảnh có mặt trên thị trường, nội dung chủ đạo, kết quả và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga Xô viết. 

* Hoàn cảnh có mặt trên thị trường:

– Kinh tế bị phá hủy nghiêm trọng: 5 1920, sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiến tranh, sản lượng công nghiệp chỉ còn 1/7, nhiều địa phương lâm vào bệnh dịch, nạn đói diễn ra ở nhiều nơi. 

– Khó khăn về chính trị – xã hội:

+ Lực lượng phản cách mệnh điên cuồng chống phá, xúi giục quần chúng nổi dậy chống chính quyền, gây bạo loạn ở nhiều nơi.

+ Chưa có tổ quốc nào xác nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Nga Xô viết.

– Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvich đã tiến hành Chính sách kinh tế mới do Lênin chủ xướng, nhằm mục tiêu: mau chóng giải quyết trạng thái khủng hoảng trong nước; hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng trưởng kinh tế và bất biến đời sống chính trị – xã hội. 

* Nội dung chủ đạo

– Nông nghiệp: thay thế cơ chế tịch thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, thuế lương thực được thu bằng hiện vật. 

– Công nghiệp: 

+ Tập hợp khôi phục công nghiệp nặng, cho phép cá nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại bé (dưới 20 người lao động) có sự kiểm soát của nhà nước.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu cơ, kinh doanh ở Nga.

+ Nhà nước nắm các đơn vị quản lý kinh tế chủ yếu như công nghiệp, giao thông chuyên chở, nhà băng, ngoại thương.

+ Nhà nước chỉnh đốn việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp, phần béo các xí nghiệp chuyển sang cơ chế tự hạch toán kinh tế, cải tiến cơ chế tiền công nhằm tăng lên năng suất lao động.

– Thương nghiệp và tiền tệ: tiến hành tự do giao thương, bàn luận, mở lại các chợ, khôi phục và tăng mạnh mối liên hệ giữa thành phố và nông thôn; 5 1924, phát hành đồng rúp mới.

→ Thực chất của Chính sách kinh tế mới là sự biến đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng mà vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

* Kết quả, ý nghĩa

– Kết quả: tới 5 1925, sản xuất công, nông nghiệp của Liên Xô căn bản được hồi phục, đạt mức trước chiến tranh. 

– Ý nghĩa:

+ Nhân dân xô viết đã vượt qua được cuộc khủng hoảng: kinh tế được hồi phục, chính trị – xã hội dần được bất biến. 

+ Để lại bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 1 số nước. 

Câu 2: Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929 – 1933). Gicửa ải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh (1929 – 1933) giữa 2 nhóm nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-, Nhật Bản có gì không giống nhau? Vì sao có sự không giống nhau đấy? 

a. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)

– Kinh tế: phá hủy nặng nề nền kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa, mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục 5. 

– Chính trị – xã hội: hàng triệu người lao động thất nghiệp, dân cày mất ruộng, sống trong cảnh đói nghèo, cùng quẫn. Nhiều cuộc chiến đấu, biểu tình, tuần hành của người thất nghiệp diễn ra khắp cả nước.

– Quan hệ quốc tế:

+ Tạo nên 2 khối đế quốc đối lập nhau: khối các nước Anh, Pháp, Mĩ và khối các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 

+ Chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh toàn cầu mới hiện ra. 

b. Điểm dị biệt trong biện pháp thoát khỏi khủng hoảng giữa các nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

– Anh, Pháp, Mĩ tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) phê duyệt việc thực hiện những chế độ cách tân kinh tế – xã hội.

Tỉ dụ, nước Mĩ tiến hành Chính sách mới do Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven chủ xướng. 

– Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) phê duyệt việc phát xít hóa bộ máy cai trị. 

c. Nguyên nhân dẫn tới sự không giống nhau trong biện pháp thoát khỏi khủng hoảng giữa các nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

– Anh, Pháp, Mĩ:

+ Có nhiều thị phần và thực dân địa → có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên quần chúng thực dân địa, do đấy có thể thoát khỏi khủng hoảng bằng những giải pháp cách tân. 

+ Truyền thống dân chủ tư sản còn đó dài lâu, giới cầm quyền Anh, Pháp, Mĩ thường có xu thế khắc phục gieo neo trong nước phê duyệt giải pháp hòa bình, cách tân. 

– Đức, I-ta-lia-a, Nhật Bản:

+ Kho có hoặc có ít thực dân địa, thị phần tiêu thụ hẹp → thiếu vốn, vật liệu, thị phần. 

+ Truyền thống quân phiệt còn đó dài lâu, giới cầm quyền Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản thường có xu thế khắc phục gieo neo trong nước bằng bạo lực. 

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 2 đề thi HK1 môn Lịch sử 11 5 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Quan. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học trò lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong kì thi sắp đến.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu cùng phân mục sau đây:

  • Bộ 4 đề rà soát 45 phút HK1 môn Lịch sử 11 5 2020 Trường THPT Phạm Văn Đồng
  • Đề rà soát 1 tiết HK1 môn Lịch sử 11 5 2020 Trường PTDTNT Pinăng Tắc 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button