Lớp 9

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lê Độ

Kì thi giữa học kì 1 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lê Độ. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1: Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai chú trọng vào?

A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ                           

B. Phát triển nền công nghiệp quốc phòng

C. Phát triển kinh tế công – thương nghiệp

D. Phát triển công nghiệp nặng

Câu 2. Nhiệm vụ nào sau đây không phải  là nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (giai đoạn 1945-1949)?

A. Ban hành các quyền tự do dân chủ.          

B. Tiến hành cải cách ruộng đất.

C. Xây dựng nền văn hóa phát triển.            

D. Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn.

Câu 3: Khó khăn lớn nhất của Liên Xô sau khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc là gì?

A. Đất nước bị tàn phá nặng nề

B. Phải giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới

C. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế

D. Bị các nước tư bản cô lập về chính trị

Câu 4: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào?

A. Do hoạt động “khép kín” trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa

B. Do hoạt động không hiệu quả, không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu

C. Do gặp phải sự chống phá quyết liệt của Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa

D. Do sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Câu 5: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ (…) cho hợp lí.

Cơ sở hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa là các nước có chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của …. (1), chung hệ tư tưởng của … (2).

A. 1. Đảng Cộng Sản, 2. chủ nghĩa Mác-Lê nin

B. 1. Đảng Dân Chủ, 2. chủ nghĩa cộng sản

C. 1. Đảng Cộng Hòa, 2. chủ nghĩa tam dân

D. 1. Đảng Dân Tộc, 2. chủ nghĩa xã hội

Câu 6: Nguyên nhân nào sau đây không làm cho Liên bang Xô Viết tan rã?

A. Bị các nước tư bản Âu-Mĩ tấn công quân sự

B. Mô hình xã hội chủ nghĩa chưa khoa học

C. Đường lối quản lí đất nước có nhiều sai lầm

D. Tư tưởng chủ quan, nóng vội

Câu 7: Hiện nay tổ chứ ASEAN có bao nhiêu thành viên?

A. 8    

B. 9    

C. 10      

D. 11

Câu 8: Hình thức đấu tranh giành chính quyền sau chiến tranh thế giới hai ở các nước Đông Nam Á là?

A. Đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Đấu tranh bằng con đường ngoại giao

C. Khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh bằng con đường kinh tế

Câu 9: Chế độ A-pác-thai có nghĩa là?

A. Sự duy trì chế độ nô lệ                                 

B. Sự phân biệt tôn giáo

C. Sự phân biệt đẳng cấp                                 

D. Sự phân biệt chủng tộc

Câu 10: Đường lối đổi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc từ 1978 đến nay có đặc điểm gì?

A. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm

B. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm

C. Lấy phát triển quân sự làm trọng tâm

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

Câu 11: Vì sao năm 1960 được gọi là “năm châu Phi”?

A. Vì chế độ phân biệt chủng tộc bị sụp đổ

B. Vì có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập

C. Vì có phong trào cách mạng phát triển mạnh

D. Vì các nước châu Phi giành được độc lập

Câu 12: Phương án nào sau đây không phải là lí do khiến các nước châu Phi gặp nhiều khó khăn trong những năm 80 của thế kỉ XX đến nay?

A. Các cuộc nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc

B. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật

C. Sự bóc lột của chủ nghĩa Đế quốc thực hiện

D. Sự tồn tại của chế độ A-pac-thai về kinh tế

Câu 13: Sau chiến tranh thế giới II châu Á được mệnh danh là “châu Á thức tỉnh” vì?

A. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh

B. Chế độ phong kiến bị sụp đổ

C. Các nước châu Á giành được độc lập

D. Nhiều nước châu Á trở thành cường quốc

Câu 14: Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) của 153 thanh niên yêu nước đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba vì?

A. Cuộc tấn công này giành được thắng lợi

B. Đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang của nhân dân Cu-ba

C. Cuộc tấn công do tầng lớp thanh niên thực hiện

D. Môn-ca-đa là pháo đài kiên cố nhất của chính quyền Ba-xti-ta

Câu 15: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á có gì khác với phong trào đấu tranh ở các nước khu vực Mĩ La-tinh?

A. Nổ ra muộn hơn các nước khu vực Mĩ La-tinh

B. Nổ ra sớm hơn các nước Mĩ La-tinh

C. Mục tiêu đấu tranh là chống các nước đế quốc, giành độc lập

D. Mục tiêu đấu tranh chống phụ thuộc vào Mĩ, giành độc lập

Câu 16: Dựa vào nội dung bảng dưới đây, hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột I và các sự kiện ở cột II.

Cột I (Thời gian)

Cột II (sự kiện)

1. 17-8-1945

a. Việt Nam tuyên bố độc lập

2. 2-9-1945

b. Lào tuyên bố độc lập

3. 12-10-1945

c. Cách mạng Cu-ba thành công

4. 1-1-1959

d. In-đô-nê-xia tuyên bố độc lập

 

A. 1a, 2b, 3c, 4d              

B. 1b, 2a, 3d, 4c

C. 1c, 2a, 3b, 4d              

D. 1d, 2a, 3b, 4c

II. Phần tự luận

Câu 1: Biểu hiện nào chứng tỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ?

Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời như thế nào? Em hãy cho biết mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chứ này?

Câu 3: Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới và nhân dân Trung Quốc?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm 

1-D

2-C

3-A

4-D

5-A

6-A

7-C

8-C

9-D

10-D

11-B

12-C

13-A

14-B

15-C

16-D

II. Phần tự luận

Câu 1:

Biểu hiện chứng tỏ sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là:

– Ở Liên Xô:

+ sau cuộc đảo chính ngày 19/8/1991 không thành, Đảng Cộng Sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động chính quyền Liên bang bị tê liệt

+ Tối 25/12/1991, lá cờ của Liên bang Xô Viết bị hạ xuống đánh dấu sự chấm dứt của chế độ CNXH sau 74 năm tồn tại

– Ở Đông Âu: những năm 1989-1991, chính quyền mới tuyên bố từ bỏ CNXH, thực hiện đa nguyên, đa đảng, chuyển kinh tế theo thị trường

Câu 2:

– Hoàn cảnh ra đời tổ chức ASEAN: Do nhu cầu hợp tác, phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài, ngày 8/8/1976, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: Inddooneexxia, Thái Lan, Malaysia, Philipin, Xingapo

– Mục tiêu hoạt động: Tiến hành sự hợp tác kinh tế và văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần hòa bình và ổn định khu vực

– Nguyên tắc hoạt động:

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

+ Giải quyết trnah chấp không hòa bình

+ Hợp tác phát triển có kết quả

Câu 3:

Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

+ Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc đối với Trung Quốc và hàng ngàn năm của chế độ phong kiến

+ Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, phát triển

+ Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được nối liền từ Âu sang Á

Đề số 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ chính quyền thực dân ngay trong năm 1945 là

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Thái Lan,Việt Nam, Cam-pu-chia.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-an-ma.

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức ASEAN là

A. tập trung vào vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

B. tập trung hợp tác mọi mặt về quốc phòng.

C. phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung.

D. liên minh quân sự, chính trị, văn hóa giáo dục, quốc phòng, kinh tế.

Câu 3. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

A. 8/8/1976.                             

B. 28/7/1995.

C. 8/7/1997.                             

D. 30/4/1999.

Câu 4. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. sự ra đời của khối ASEAN.

D. ngày càng mở rộng đối ngoại hợp tác.

Câu 5. Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm mấy nước?

A. 10 nước       

B. 11 nước           

C. 12 nước           

D. 13 nước

Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia cua các nước

A. Lào, Việt Nam, Mi an ma, Phi lip pin, Xin ga po.

B. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Việt Nam

C. Cam- pu- chia, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

D. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực

A. phồn vinh

B. hòa bình

C. mậu dịch tự do

D. ổn đinh và phát triển

Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Bắc Phi.         

B. Nam Phi           

C. Trung Phi.           

D. Tây Phi.

Câu 9. Sự kiện nào đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi?

A. Cách mạng Cu-ba thành công.

B. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành độc lập.

D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.

Câu 10. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại ở Cộng hòa Nam Phi dưới hình thức

A. chế độ phân biệt chủng tộc.           

B. chế độ thực dân.

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.           

D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

A

C

B

A

B

D

C

A

B

A

C

B

A

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

– Phong trào GPDT ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc và tay sai, giành độc lập tự do dân chủ, thành lập Nhà nước độc lập.

– Phong trào GPDT ở Mĩ La- tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

+ Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta Phiđen Caxtơrô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.

– Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phiđen và nhân dân Cu Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân VN “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sang hiến cả máu”.

+ Sau 1975 Cu Ba đã giúp nhân dân ta xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).

Câu 2:

– Xu hướng nổi bật đầu tiên là mở rộng thành viên ASEAN từ Asean 6 thành Asean 10. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

– Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Một chương mới mở ra trong khu vực Đông Nam Á.

Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất

Câu 1: Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử

B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư

C. Liên Xô lần đầu tiên đưa người đi do thám mặt trăng

D. Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo

Câu 2. Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng, các nước nào ở ĐNA giành được độc lập trong tháng 8/1945?

A.Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.

C. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a

B. Lào, In-đô-nê-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 3. Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là:

A. Hô-xê Mác-ti

B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C. Nen-xơn Man đê-la

D. Áp- đen Ca-đê.

Câu 4. Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là

A. Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po.

B. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.

C. Thái Lan, Ph-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây.

Câu 5: ‘Chủ nghĩa A-pac-thai’ có nghĩa là:

A. Chế độ độc tài chuyên chế

B. Chế độ phân biệt chủng tộc hết sức tàn bạo.

C. Biểu hiện của chế độ chiếm nô

D. Biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới

Câu 6. Năm được gọi là “Năm châu Phi” là:

A. Năm 1952

B. Năm 1953

C. Năm 1959

D. Năm 1960

Câu 7. Nét khác biệt trong xây dựng đất nước sau khi giành độc lập giữa Châu Phi và Châu Á là gì

A. Hầu hết các nước đều gặp khó khăn

B. Nhiều nước đạt được sự tăng trưởng cao

C. Có sự giúp đỡ của các nước XHCN

D. Là châu lục phát triển năng động

Câu 8. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh sau khi giành được độc lập là gì?

A. Củng cố an ninh quốc phòng.

B. Hợp tác cùng phát triển.

C. Xây dựng và phát triển kinh tế.

D. Thành lập các liên minh quân sự.

II. Phần tự luận: (6 điểm )

Câu 1 (3 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Tại sao nói “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á” ?

Câu 2 (3 điểm). Nêu các sự kiện chính của cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba. Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án 

A

A

B

B

B

D

A

C

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 4

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ chính quyền thực dân ngay trong năm 1945 là

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Thái Lan,Việt Nam, Campuchia.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-an-ma.

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức ASEAN là

A. tập trung vào vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

B. tập trung hợp tác mọi mặt về quốc phòng.

C. phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung .

D. liên minh quân sự, chính trị ,văn hóa giáo dục, quốc phòng,kinh tế.

Câu 3. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

A. 8/8/1976.

B. 28/7/1995.

C. 8/7/1997.

D. 30/4/1999.

Câu 4. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. sự ra đời của khối ASEAN.

D. ngày càng mở rộng đối ngoại hợp tác .

Câu 5. Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm mấy nước?

A. 10 nước

B. 11 nước

C. 12 nước

D. 13 nước

Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)thành lập với sự tham gia cua các nước

A. Lào, Việt Nam, Mi an ma, Phi lip pin, Xin ga po.

B. In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Việt Nam

C. Campuchia, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

D. In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực

A. phồn vinh

B. hòa bình

C. mậu dịch tự do

D. ổn định và phát triển

Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Bắc Phi.

B. Nam Phi

C. Trung Phi.

D. Tây Phi.

Câu 9. Sự kiện nào đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi?

A. Cách mạng Cu-ba thành công.

B. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành độc lập.

D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.

Câu 10. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại ở Cộng hòa Nam Phi dưới hình thức

A. chế độ phân biệt chủng tộc.

B. chế độ thực dân.

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM

1-A  2-C   3-B   4-A   5-B   6-D   7-C  8-A

9-B  10-A  11-C  12-B  13-A  14-D  15-A

II- PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

– Phong trào GPDT ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc và tay sai, giành độc lập tự do dân chủ, thành lập Nhà nước độc lập.

– Phong trào GPDT ở Mĩ La- tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

+ Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta Phiđen Caxtơrô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.

– Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phiđen và nhân dân Cu Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân VN “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sang hiến cả máu”.

+ Sau 1975 Cu Ba đã giúp nhân dân ta xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).

Câu 2:

– Xu hướng nổi bật đầu tiên là mở rộng thành viên ASEAN từ Asean 6 thành Asean 10.Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

– Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Một chương mới mở ra trong khu vực Đông Nam Á.

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lê Độ. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button