Lớp 10

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trần Phú

Mời các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trần Phú sẽ​​ giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Hi vọng đây  là tài liệu hữu ích cho các em.

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC : 2021 – 2022

 

Đề 1

Câu 1: Cho (A=left( -infty ;-1 right],); (B=left( -5;3 right)). Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số: ,(Bbackslash A).

Câu 2: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (y={{x}^{2}}-2x-3).

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với các điểm (Aleft( 0;-2 right),,,Bleft( 3;1 right)) và (Cleft( -1;5 right)).

a. Tìm toạ độ (overrightarrow{AB},overrightarrow{BC},overrightarrow{CA}) 

b. Tìm tọa độ điểm I sao cho tứ giác IABC là hình hình hành.  

Câu 4: Cho các tập hợp (M=left[ 0;2 right]) và (N=left{ xin mathbb{R}|frac{1}{|x-2|}>2 right}). Hãy xác định (Mcup N).

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho (A=left( -infty ;-1 right],); (B=left( -5;3 right)). Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số: ,(Bbackslash A).

(begin{gathered}
  A cap B = left( { – 5; – 1} right]{mkern 1mu}  hfill \
  A cup B = left( { – infty ;3} right) hfill \
  Bbackslash A = left( { – 1;3} right) hfill \ 
end{gathered} ) 

Câu 2:Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (y={{x}^{2}}-2x-3).

TXĐ: (D=mathbb{R})

Đỉnh (Ileft( 1;- 4 right))

Trục đối xứng: x=1

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 2

Câu 1: Cho hàm số (y=mx+2). Tìm tất cả giá trị của $m$ để hàm số đồng biến trên (mathbb{R})

A. (m>0) 

B. (mle 0)

C. (mge 0)

D. (m>1) 

Câu 2: Cho hàm số ({y=a{{x}^{2}}+bx+ctext{ }left( ane 0 right)}) có đồ thị ({left( P right)}). Tọa độ đỉnh của ({left( P right)}) là

A. (Ileft( frac{-b}{2a};frac{-Delta }{4a} right).) 

B. (Ileft( -frac{b}{a};-frac{Delta }{4a} right).) 

C. (Ileft( -frac{b}{2a};frac{Delta }{4a} right).) 

D. (Ileft( frac{b}{2a};frac{Delta }{4a} right).) 

Câu 3: Cho (Delta ABC) với G là trọng tâm. Đặt (overrightarrow{AB}=overrightarrow{a}), (overrightarrow{AC}=overrightarrow{b}). Khi đó, (overrightarrow{CG}) được biểu diễn theo hai vectơ (overrightarrow{a}) và (overrightarrow{b}) là

A. (overrightarrow{CG}=frac{-1}{3}overrightarrow{a}-frac{2}{3}overrightarrow{b}).

B. (overrightarrow{CG}=frac{1}{3}overrightarrow{a}+frac{2}{3}overrightarrow{b}).

C. (overrightarrow{CG}=frac{1}{3}overrightarrow{a}-frac{2}{3}overrightarrow{b}).

D. (overrightarrow{CG}=frac{2}{3}overrightarrow{a}-frac{1}{3}overrightarrow{b}).

Câu 4: Cho hình vuông ABCD. Chọn câu đúng?

A. (left| overrightarrow{AD} right|=left| overrightarrow{BC} right|).

B. (overrightarrow{AB}=overrightarrow{AC}).

C. (overrightarrow{AC}=overrightarrow{BD}).

D. (overrightarrow{AD},overrightarrow{AC}) cùng phương.

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. Băng Cốc là thủ đô của Thái Lan

B. Buồn ngủ quá!

C. 8 là số lẻ.

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 6: Cho tam giác đều (ABC) cạnh a. Tính (left| overrightarrow{BC}+overrightarrow{CA} right|)

A. 1

B. 2a

C. a

D. (frac{sqrt{3}}{2}a)

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

A

A

C

A

B

6

7

8

9

10

C

D

C

B

B

11

12

13

14

15

A

D

A

B

D

16

17

18

19

20

D

C

B

A

B

21

22

23

24

25

B

B

B

C

B

Đề 3

Bài 1.

a) Cho (A=left{ a; b; c; d; m;n;p;q right}, B=left{ c; d; m; k; l right}). Tìm (Acap B), (Acup B).

b) Tìm tập xác định của hàm số (y=frac{2}{sqrt{5-x}}) 

Bài 2.  Cho parabol (left( P right):y={{x}^{2}}-4x+3)

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (left( P right))

b) Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng (d:y=mx+3) cắt (left( P right)) tại hai điểm phân biệt (A, B) có hoành độ ({{x}_{1}}, {{x}_{2}}) thỏa mãn (x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=4).

Bài 3. 

a) Cho bốn điểm A,B,C,D phân biệt. Chứng minh: (overrightarrow{AB}-overrightarrow{DC}+overrightarrow{BC}-overrightarrow{AD}=overrightarrow{0}). 

b) Cho hình bình hành MNPQ. Gọi H và K lần lượt thuộc các cạnh NP và NQ sao cho (5overrightarrow{NH}-overrightarrow{NP}=overrightarrow{0}), (overrightarrow{NK}=frac{1}{6}overrightarrow{NQ}). Chứng minh: M, H, K thẳng hàng.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a) Cho (A=left{ a; b; c; d; m;n;p;q right}, B=left{ c; d; m; k; l right}). Tìm (Acap B), (Acup B).

(Acap B=left{ c;d;m right}) 

(Acup B=left{ a; b; c; d; m;n;p;q;k;l right}) 

b)Tìm tập xác định của hàm số (y=frac{2}{sqrt{5-x}})

+  (5-x>0)

Suy ra : (x<5)

(D=left( -infty ;5 right))

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 4

Câu 1.

a) Cho (A=left{ 0;1;2;3;4text{ }!!}!!text{ } right.); (B=left{ 2;3;4;5;6text{ }!!}!!text{ } right.). Tìm  (A cap B{mkern 1mu} ;A cup B) 

b) Tìm tập xác định của hàm số  (y=sqrt{2-x}+5) 

Câu 2. Cho hàm số bậc hai (y={{x}^{2}}-2x-1) có đồ thị (left( P right))

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (left( P right))

b) Tìm điều kiện của tham số m để (left( P right)) cắt đường thẳng y=m tại 2 điểm phân biệt nằm về cùng phía với  trục Oy.

Câu 3.

a) Cho bốn điểm A, B, C, D bất kì. Chứng minh rằng: (overset{to }{mathop{AB}},+overset{to }{mathop{CD}},=)(overset{to }{mathop{AD}},+overset{to }{mathop{CB}},)

b) Cho DABC, lấy ba điểm M, N, P sao cho (overrightarrow{MB}) = 3(overrightarrow{MC}); (overrightarrow{NA}+3overrightarrow{NC}=overrightarrow{0}) và (overrightarrow{PA}+overrightarrow{PB}=overrightarrow{0}) .

Chứng minh 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) (Acap B=left{ 2;3;4 right})

(Acup B=left{ 0;1;2;3;4;5;6 right}) 

b) Điều kiện: (2-xge 0)

(Leftrightarrow xle 2Rightarrow ) tập xác định (D=left( -infty ;2 right])

Câu 2:

a) Tập xác định: (D=mathbb{R})

Trục đối xứng: x=1

Đỉnh (Ileft( 1;-2 right)) 

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trần Phú. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lê Lợi
  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Trãi

​Chúc các em học tập tốt !

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button