Lớp 9

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Bãi Cháy

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ và chuẩn bị kiến thức về môn Lịch Sử 9 sắp tới. Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Bãi Cháy để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao.

TRƯỜNG THCS BÃI CHÁY

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm: Đọc kỹ các câu hỏi dưới đây, sau đó ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 02/03/1930;                                                                        C. 02/03/1929;

B. 03/02/1930;                                                                        D. 03/02/1929.

2. Ai là người thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất ?

A. Nguyễn Đức Cảnh.                                                            C. Nguyễn ái Quốc.

B. Lê Hồng Phong                                                                  D. Trần Phú.

3. Ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại địa điểm nào?

A. Pác Pó (Cao Bằng)                                                             C. Cửu Long (Hương Cảng)

B. Tân Trào (Tuyên Quang)                                                    D. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

4. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) quân ta đã tiến công địch làm mấy đợt ?

A. Một đợt.                                                                             C. Ba đợt.

B. Hai đợt.                                                                              D. Bốn đợt.

5. Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), nguyên nhân nào mang tính quyết định ?

A. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo .

B. Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang ba  thứ quân, hậu phương vững chắc.

C. Có tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

D. Có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

6. Tại sao cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu tiên ?

A. Vì lực lượng của ta ở Tây Nguyên rất mạnh.

B. Vì các đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên tích cực tham gia kháng chiến.

C. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, địch bố trí lực lượng sơ hở, vì phán đoán sai lầm hướng tiến công của ta.

D. Vì Tây nguyên là căn cứ phòng thủ chủ yếu của địch.

7. Thời gian đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là:

A. 10 giờ 30 phút                                                                    C. 11 giờ 45 phút

B.  10giờ 45 phút                                                                    D. 11 giờ 30 phút

8. Tỉnh cuối cùng ở Miền Nam được giải phóng ngày 2/5/1975 là:

A. Tỉnh Châu Đốc                                                                   C. Tỉnh Cần Thơ

B. Tỉnh Bạc Liêu                                                                     D. Tỉnh Kiên Giang

II. Tự Luận: 

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I-Trắc nghiệm:  

1

2

3

4

5

6

7

8

B

C

D

C

A

C

D

A

II. Tự Luận:

1. ý nghĩa lịch sử : (6 ý mỗi ý 0,5 điểm )

 a, Trong nước .

 – là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam .

 – Phá tan hai xềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ, chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm.

 – Việt Nam trở thành nược độc lập đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

 – Một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc ta đã mở ra – kỷ nguyên độc lập và tự do.

 b, Quốc tế

 – Là thắng lợi đấu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân .

  – Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới , đặc biệt là nhân dân châu á và châu Phi .

 2.  Nguyên nhân thắng lợi ( 3 ý mỗi ý 1 điểm )

 – Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập, tự do. Vì vậy khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.

 – Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn , tiến lên phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước .

 – Cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng và ít đổ máu là nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi .

ĐỀ SỐ 2

Phần I.  trắc nghiệm

Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta chống thực dân Pháp bùng nổ?

A. Do thực dân Pháp không chịu công nhận Việt Nam là một nước độc lập, thống nhất, có chủ quyền.

B. Do thực dân Pháp bội ước và có hành vi phá hoại Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước nhằm cướp nước ta một lần nữa.

C. Do thực dân Pháp cấu kết với quân Tưởng và tay sai chống phá cách mạng nước ta.

Câu 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là:

A. Toàn dân, toàn diện

B. Trường kì, tự lực cánh sinh

C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

D. Cả 3 ý trên

Câu 3. Cuộc kháng chiến mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc đã diễn ra ở đâu?

A. Hải Phòng

B. Hà Nội

C. Sài Gòn

D. Đà Nẵng

Câu 4. Sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947, thực dân Pháp tăng cường thực hiện âm mưu gì nhằm chống lại cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

A. “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

B. “Đánh nhanh thắng nhanh”.

C. “Khóa cửa biên giới Việt-Trung” và “Cô lập căn cứ địa Việt Bắc”.

Câu 5. Ta mở chiến dịch Biên giới với mục đích là:

A. Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc, bảo vệ thủ đô Hà Nội.

B. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt-Trung, mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

C. Kiềm chế quân địch, phá hủy các cơ sở hậu cần của chúng.

Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng được tiến hành ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Việt Bắc, 1947

B. Hà Đông, 1950

C. Tuyên Quang, 1951

D. Hà Nội, 1952

Câu 7. Chiến dịch nào dưới đây được xem là đỉnh cao trong cuộc kháng chiến chống Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947

B. Chiến dịch Biên Giới năm 1950

C. Chiến dịch Tây Bắc năm 1953

D. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954

Câu 8. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí ngày:

A. 7-5-1954

B. 8-5-1954

C. 20/7/1954

D. 21-7-1954

Phần II.  tự luận (

Câu 1. 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời và tên tác giả của đoạn trích trên?

Câu 2. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945-1954 của nhân dân ta?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Phần I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Những nhận xét nào đúng về quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỷ XX ?

A. Phong trào phát triển đồng đều ở cả 3 châu lục, nhưng mạnh mẽ nhất là ở Châu Phi.

B. Phong trào khởi đầu ở Đông Nam á, rồi lan sang Nam á, Bắc Phi và Mỹ La Tinh.

C. Phong trào đã làm lung lay hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

D. Phong trào đã làm tan rã từng mảng và đi tới sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc.

Câu 2: Điền tiếp nội dung vào cột bên phải (B) cho phù hợp với cột bên trái (A):

Thời gian (A)

Nước giành được độc lập (B)

17/8/1945

 

19/8/1945

 

12/10/1945

 

7/1946

 

Câu 3: Ngày 08/08/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của các nước nào trong các nước sau đây?

A. In-đô-nê-xi-a

B. Việt Nam

C. Ma-lai-xi-a

D. My-an-ma

Đ. Phi-lip-pin

E. Xin-ga-po

G. Bru-nây

 

Câu 4: Những nhận xét nào đúng về tình hình kinh tế của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

B. Kinh tế ngày càng giảm sút do đất nước bị chiến tranh tàn phá.

C. Nước Mỹ đã vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản.

D. Mỹ trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới.

Đ. Kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng nhờ đền bù thiệt hại sau chiến tranh.

E. Sản lượng công, nông nghiệp của Mỹ đứng đầu thế giới tư bản.

Câu 5: Em hãy chỉ ra những khó khăn cơ bản của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

B. Mất hết thuộc địa sau chiến tranh.

C. Các cải cách dân chủ được tiến hành như ban hành hiến pháp mới, thực hiện  cải cách ruộng đất.

Phần II: tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ 1945 đến nay?

Câu 2: Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta sau chiến tranh lạnh là gì?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM:

1. Tên người đề ra đường lối cải tổ ở Liên xô :

a. Xta- Lin.

b. Khơ- rút-Xốp.

c. Goóc-ba-chốp.

d. Pu-Tin.

2.Đặc điểm của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai:

a. Làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng đi tới sụp đổ hoàn toàn.

b. Bị đàn áp nặng nề.

c. Diễn ra sôi nổi ở châu Phi.

d. Thu hút đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân tham gia.

3. Phong trào giải phóng dân tộc từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX đã giành được những kết quả gì ?

a. Hầu hết các nước châu Phi đều giành được độc lập dân tộc.

b. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ, quyền bầu cử và các quyền tự do, dân chủ khác của người da đen được thừa nhận.

c. Cả 2 đều đúng.

d. Cả 2 đều sai.

4. Thời gian đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động :

a. 1949- 1959.

b. 1949- 1969.

c. 1950- 1960.

d. 1959- 1978.

5. Sự ra đời của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

a. Kết thúc cuộc nội chiến lâu dài giữa Quốc dân Đảng với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

b. Góp phần làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh.

c. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc và phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu  sang châu Á.

d. Đưa Trung Quốc từ 1 nước quân chủ phong kiến thành một nước cộng hoà.

6. Thời gian thành lập tổ chức ASEAN:

a. 8-8-1976.

b. 8-8-1967.

c. 8-6-1976.

d. 6-8-1976.

7. Năm nào là năm châu Phi :

a. 1960.

b. 1962

c. 1949.

d. 1952

8. Thành tựu của các nước Mĩ La- tinh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước:

a.Tốc độ tăng trưởng nhanh.

b. Tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá.

c. Mức sống của nhân dân lên cao, không phải vay nợ của nước ngoài.

d. Củng cố độc lập, chủ quyền, dân chủ hoá sinh hoạt chính trị, tiến hành các cải cách kinh tế  và cùng nhau thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế.

9. Tình hình kinh tế Mỹ sau chiến  tranh thế giới thứ hai :

a.Kinh tế ngày càng giảm sút do đất nước bị chiến tranh tàn phá.

b. Nước Mỹ đã vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản.

c. Cả 2 đều sai .

d. Cả 2 đều đúng.

10. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

a. Ủng hộ các nước Tây Âu cùng chống lại Mỹ.

b. Tích cực ủng hộ Liên Xô và các nước Đông  âu về chủ trương phản đối chạy đua vũ trang, bảo vệ hoà bình và an ninh cho nhân loại.

c. Thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị, mở rộng quan hệ buôn bán, đầu tư và  viện trợ cho các nước , đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

II. TỰ LUẬN 

1. Nêu những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc ? 

2. “ Chiến tranh lạnh” là cuộc chiến như thế nào ? Nêu biểu hiện và hậu quả của tình trạng “  chiến tranh lạnh” ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm:(5 điểm)

1. Khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19/8/1945, thắng lợi tại địa phương:

A. Hà Nội                

B. Sài Gòn               

C. Huế               

D. Hải Phòng

2. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám:

A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật và phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

B. Mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C. Buộc Pháp  phải thừa nhận độc lập,  chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

D. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

3. Phong trào “tuần lễ vàng” và xây dựng “quỹ độc lập” được phát động nhằm mục đích:

A. Làm cho mọi người dân đều có tiền sử dụng

B. Để mua vũ khí chống Pháp

C. Giải quyết những khó khăn về tài chính.

D. Giải quyết “giặc đói, giặc dốt”

4. Ngày 2/9/1945 là ngày diễn ra sự kiện lịch sử:

A. Hội nghị quân sự Bắc kỳ họp.

B. Công bố chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C. Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

5. Quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào” được đưa ra tại :

A. Đại hội Quốc dân (Tân Trào)

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương(Tân Trào)

C. Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ (Bắc Giang)       

D. Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương (Hà Nội)

II. tự luận: (5 điểm)

Đảng và chính phủ ta đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố chính quyền cách mạng?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Bãi Cháy. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button