Lớp 9

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Cẩm Thịnh

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 năm 2021 Trường THCS Cẩm Thịnh được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ hệ thống tất cả các câu hỏi có đáp án nhằm giúp bạn đọc củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải bài tập môn Sử 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS CẨM THỊNH

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Ghép đôi hoặc điền khuyết cho phù hợp?

Câu 1: Năm 1995 ………….. gia nhập ASEAN?

Câu 2: Năm 1960 gọi là năm ……………

Câu 3: Năm 1991 ……..….. sụp đổ sau 74 năm tồn tại.

Câu 4: Ghép đôi

1-      Vi ệt Nam                         A/ Hà Nội

2-      Xin Kpo                            B/ Xin Kpo

3-      Ma lai Xia.                        C/ Gia các Ta

4-      In Đônê xia                       D/ Cuala Lăm Pua

5-      Thái Lan                            E/ Viễng Chăm

6-      Lào                                    F/ Băng Cốc

7-      Căm phu Chia                   G/ Đê Li

8-      Đông Ti Mo                      H/ Pnông Pênh

II/ TỰ LUẬN (7 điểm)

1/ Nguyên nhân cơ bản dẫn đên sự tan rã và sụp đỗ của Liên Xô và Đông âu?

2/ Nguyên tắc cơ bản quan trọng của ASEAN là gì?

3/ Kể tên 11 nước Đông Nam Á?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Việt Nam

Câu 2: Châu Phi

Câu 3:  Liên Xô ( LBCH Xô Viết)

Câu 4:  1(a), 2(b), 3(d), 4(c), 5(f), 6(e), 7(h), 8(g).

II/ TỰ LUẬN

Câu 1: 

– Do mô hình CNXH

ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

1. Việt Nam Quốc dân đảng gắn liền với cuộc khởi nghĩa nào sau?

a. Khởi nghĩa Nam Kì         

b. Khởi nghĩa Yên Bái         

c. Khởi nghĩa Bắc Sơn         

d. Cả a, b, c.

2. Lãnh đạo của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là:

a. Nguyễn Thái Học 

b. Phạm Tuấn Tài                

c. Nguyễn Khắc Nhu           

d. Cả a, b, c.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

a. Trần Phú                       

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

4. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?

a. Trần Phú                          

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

5. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?

a. Trần Phú                          

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

6. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nơi nào đã diễn ra mạnh mẽ nhất cả nước?

a. Nghệ-Tĩnh             

b. Quảng Ngãi                      

c. Bình Định                          

d. Nam Kì.

7. Nguyễn Ái Quốc sau thời gian hoạt động ở nước ngoài, Người trở về nước vào:

a. 28/01/1941             

b. 28/01/1942             

c. 28/01/1943                        

d. 28/01/1944.

8. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ người anh hùng nào đã lấy thân mình chèn pháo?

a. Tô Vĩnh Diện                    

b. Phan Đình Giót                

c. Nguyễn Viết Xuân       

d. La Văn Cầu.

 9. Lá cờ Tổ quốc xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện lịch sử nào?

a. Khởi nghĩa Bắc Sơn         

b. Khởi nghĩa Nam Kì         

c. Binh biến Đô Lương        

d. Cả a, b, c.

10. Mặt trận Việt Minh thành lập vào (19/5/1941) ở:

a. Thái Nguyên                     

b. Lạng Sơn                          

c. Cao Bằng                          

d. Cả a, b, c.

11. Quân đội nhân dân Việt Nam ngay khi mới thành lập mang tên là gì?

a. Cứu quốc quân  

b. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

c. Việt Nam giải phóng quân 

d. Cả a, b, c.

12. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương vào thời gian nào?                       

a. 9/3/1939                             

b. 9/3/1943                             

c. 9/3/1944                             

d. 9/3/1945.    

13. Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là:

a. Phan Lưu Thanh             

b. Nguyễn Duy Luân                       

c. Nguyễn Tường Thuật      

d. Đào Tấn Lộc.

14. Địa phương nào đã giành chính quyền sớm trong cả nước?

a. Hà Nội                               

b. Huế                                                

c. Sài Gòn                              

d. Nghệ An    

15. Ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên trong cả là:

a. 06/01/1945             

b. 06/01/1946                         

b. 06/01/1947                         

d. 06/01/1948

16. Tình thế đất nước đứng trước “ngàn cân treo sợi tóc” vào giai đoạn nào?

a. Sau ngày tuyên bố độc lập          

b. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

c. Sau Hiệp định Giơnevơ  

d. cả a, b, c.

17. Nước nào công nhận Chính phủ ta và đặt quan hệ ngoại giao đầu tiên?

a. Lào                        

b. Trung Quốc                                 

c. Liên Xô                              

d. Cu Ba.

18. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào:

a. 23/8/1945               

b. 25/8/1945                           

c. 28/8/1945                           

d. 2/9/1945.

19. Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào:

a. 19/8/1945               

b. 19/12/1946             

c. 19/12/1947                         

d. Cả a, c.

20. Đại hội nào của Đảng quyết định đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam?

a. Lần I                                  

b. Lần II                                

c. Lần III                               

d. Lần IV.

II. TỰ LUẬN:

1. Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta? (2đ).

2. Trình bày tóm tắt diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ? (3đ).

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM:

1. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?

a. Trần Phú                          

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

2. Lãnh đạo của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là:

a. Nguyễn Thái Học 

b. Phạm Tuấn Tài                

c. Nguyễn Khắc Nhu           

d. Cả a, b, c.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

a. Trần Phú                       

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

4. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?

a. Trần Phú                          

b. Lê Hồng Phong                

c. Nguyễn Ái Quốc               

d. Cả a,c.

5. Việt Nam Quốc dân đảng gắn liền với cuộc khởi nghĩa nào sau?

a. Khởi nghĩa Nam Kì         

b. Khởi nghĩa Yên Bái         

c. Khởi nghĩa Bắc Sơn         

d. Cả a, b, c.

6. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nơi nào đã diễn ra mạnh mẽ nhất cả nước?

a. Nghệ-Tĩnh             

b. Quảng Ngãi                      

c. Bình Định                          

d. Nam Kì.

7. Nguyễn Ái Quốc sau thời gian hoạt động ở nước ngoài, Người trở về nước vào:

a. 28/01/1941             

b. 28/01/1942             

c. 28/02/1943                       

d. 28/02/1944.

8. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ người anh hùng nào đã lấy thân mình chèn pháo?

a. Tô Vĩnh Diện                    

b. Phan Đình Giót                

c. Nguyễn Viết Xuân       

d. La Văn Cầu.

9. Lá cờ Tổ quốc xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện lịch sử nào?

a. Khởi nghĩa Nam Kì         

b. Khởi nghĩa Bắc Sơn        

c. Binh biến Đô Lương        

d. Cả a, b, c.

10. Mặt trận Việt Minh thành lập vào (19/5/1941) ở:

a. Thái Nguyên                     

b. Lạng Sơn                          

c. Cao Bằng                          

d. Cả a, b, c.

11. Quân đội nhân dân Việt Nam ngay khi mới thành lập mang tên là gì?

a. Cứu quốc quân  

b. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

c. Việt Nam giải phóng quân 

d. Cả a, b, c.

12. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương vào thời gian nào?                       

a. 9/3/1939                             

b. 9/3/1943                             

c. 9/3/1945                             

d. 9/3/1946.    

13. Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là:

a. Phan Lưu Thanh             

b. Nguyễn Duy Luân                       

c. Nguyễn Tường Thuật      

d. Đào Tấn Lộc.

14. Địa phương nào đã giành chính quyền sớm trong cả nước?

a. Hà Nội                               

b. Huế                                                

c. Sài Gòn                              

d. Nghệ An    

15. Ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên trong cả là:

a. 06/01/1945             

b. 06/01/1946                         

b. 06/01/1947                         

d. 06/01/1948

16. Tình thế đất nước đứng trước “ngàn cân treo sợi tóc” vào giai đoạn nào?

a. Sau ngày tuyên bố độc lập          

b. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

c. Sau Hiệp định Giơnevơ  

d. cả a, b, c.

17. Nước nào công nhận Chính phủ ta và đặt quan hệ ngoại giao đầu tiên?

a. Trung Quốc                      

b. Lào                                   

c. Liên Xô                              

d. Cu Ba.

18. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào:

a. 23/8/1945               

b. 25/8/1945                           

c. 28/8/1945                           

d. 2/9/1945.

19. Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào:

a. 19/8/1944               

b. 19/12/1945             

c. 19/12/1946                         

d. Cả a, c.

20. Đại hội nào của Đảng quyết định đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam?

a. Lần I                                  

b. Lần II                                

c. Lần III                               

d. Lần IV.

II. TỰ LUẬN:

1. Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta? (2đ).

2. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

i/ Trắc nghiệm.

( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất )

Câu 1 (0,5 điểm ) Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố,70.000 làng mạc bị tàn phá……., là tổn thất nặng nề của quốc gia nào trong chiến tranh thế giới thứ hai:

A.   Pháp                                                                              C.  Nhật Bản

D.   Đức                                                                               D.  Liên Xô

Câu2.( 0,5 điểm ) Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu phí năm 1945 là:

A. An – giê – ri.                                                                       C. Ghi – nê bit – xao.

B. Ai Cập.                                                                               D. Ăng – gô – la.

Câu 3.( 0,5 điểm ) Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những nguyên nhân nào đã khiến nước Mĩ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản?

A.Thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí và hàng háo cho các nước tham chiến.

B. Nước Mĩ ở xa chiến trường nên không bị chiến tranh tàn phá.

C. Được yên ổn phát triẻn sản xuất.

D. Cả ba ý trên.

Câu 4.( 0,5 điểm ) Dựa trên các tên viết tắt sau hãy viết tên đầy đủ các tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động tai việt nam :

+ UNICEF:…………………………………………………………………………

+UNDP:……………………………………………………………………………… +FAO:…………………………………………………………………………………

+UNESCO:…………………………………………………………………………

+ WHO:…………………………………………….………………………………

Câu 5.( 1 điểm ) Nhân vật nào dưới đây đã tiến hành công cuộc cải tổ ở Liên Xô vào năm 1985?

A. Xta-lin.

B. Góoc- ba- chốp.

C. En-xin.

D. Pu-tin.

II/ Tự   luận ( 7 điểm )

Câu 1.( 3 điểm ) Hãy nêu nguyên nhân ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?

Câu 2.( 4 điểm ) Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học – kĩ thuật của Mĩ sau năm 1945 và tác động của những thành tựu đó đối với sự phát triển của nước Mĩ ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

A / Trắc nghiệm

Câu 1-  Chọn đáp án đúng .

1. Liên bang Xô Viết tan rã vào:

A. 12/ 1990                      

B. 12/ 1991

C. 12/ 1992                      

D. 12/19931

 2 . Nguyên nhân Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ là:

A. Xây dựng mô hình CNXH chưa đúng đắn phù hợp.

B. Chậm sửa chữa, chậm thay đổi trước những biến động của thế giới.

C. Sự chống phá của các thế lực đế quốc.

D. Cả A, B ,C đều đúng.

 3. vị trí công nghiệp của Liên Xô trong hai thập niên 50 – 60 của thế kỷ XX:

A. Đứng đầu thế giới .                     

B. Đứng thứ 2 thế giới.

C. Đứng thứ 3 thế giới                     

D.Đứng thứ 4 thế giới.

4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là “ Đại lục núi lửa” vì:

A. Là nơi có nhiều núi lửa hoạt động.     

B. Bão táp cách mạng nổ ra trên toàn lục địa.

C. Làm thay đổi cục diện chính trị của các nước.

D. Đấu tranh vũ trang mang tính toàn lục địa.

Câu 2: Hãy nối thời gian ở cột A với các sự kiện ở cột B cho phù hợp:

Thời gian

Sự kiện

1959

a. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

1960

b.Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai bị xoá bỏ.

1961

c. Cách mạng Cu-ba giành thắng lợi.

1993

d. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời.

 

e. Cộng hoà Nam Phi tuyên bố độc lập.

II/ Tự luận: 

Câu 1: Hãy nêu những khó khăn mà nhân dân các nước châu Phi đang gặp trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế?

Câu 2: Trình bày những hiểu biết của em về mối đoàn kêt giữa lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng , chính phủ nhân dân ta?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Cẩm Thịnh. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button