Lớp 11

Bộ 5 đề thi chọn HSG môn Lịch Sử 11 có đáp án năm 2021 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bộ 5 đề thi chọn HSG môn Lịch Sử 11 có đáp án năm 2021 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ hệ thống tất cả các bài tập tự luận có đáp án nhằm giúp bạn đọc củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải bài tập môn Sử 11. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 150 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (6,0 điểm): Làm rõ những điểm khác biệt về điều kiện tự nhiên, thời gian xuất hiện, nền tảng kinh tế và thể chế chính trị giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây.

Câu 2 (4,5 điểm): Nêu các hình thức diễn ra của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ  thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XVIII. Tại sao có thể khẳng định cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản triệt để ?

Câu 3 (4,5 điểm): Nguyên nhân thắng lợi của cuộc  kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỷ XIII. Tại sao nhân dân ta thời kỳ này sẵn sàng đoàn kết với triều đình để bảo vệ độc lập dân tộc ?

Câu 4 (5,0 điểm): Cuối thế kỉ XIX ở Trung Quốc và Nhật Bản đã thực hiện những cuộc cải cách nào? Tại sao cải cách ở Trung Quốc thất bại, còn cải cách ở Nhật Bản thành công ?

—(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 2

Câu I (4,0 điểm). Phong trào Tây Sơn đã bước đầu thống nhất đất nước và đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc ở cuối thế kỉ XVIII như thế nào?

Câu II (4,0 điểm). Nêu và nhận xét về nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản? Tại sao gọi đế quốc Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?  

Câu III (4,0 điểm). Chính quyền của nước Đức và nước Mĩ đã tìm cách giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933 như thế nào? Hãy nêu nhận xét của em về cách giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng của hai quốc gia đó.

Câu IV (4,0 điểm). Nêu điều kiện lịch sử và nhận xét về kết cục phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Câu V (4,0 điểm).  Hãy nêu chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và những đóng góp của ông đối với phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.

—(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. (2,0 điểm): Tại sao văn hóa cổ đại phương Tây phát triển hơn văn hóa cổ đại phương Đông. Ngày nay nhân loại còn kế thừa những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại?

Câu 2. (2,0 điểm): Nhà nước Lý, Trần (thế kỉ XI – XIV) đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

Câu 3. (2,0 điểm): Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là gì? Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc những năm cuối thế kỉ XIX?

Câu 4. (2,0 điểm): Sự kiện nào đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp tư sản Ấn Độ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? Ý nghĩa của sự kiện đó?

Câu 5. (2,0 điểm): Nêu điều kiện lịch sử và nhận xét về kết cục phong trào yêu nước ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX.

Câu 6. (2,0 điểm): Lê – nin đóng vai trò như thế nào với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 7. (2,0 điểm): Vì sao nói từ 1917 – 1945, “chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động”?

Câu 8. (2,0 điểm): Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, giới cầm quyền Mĩ đã lựa chọn giải pháp nào? Vì sao?

Câu 9. (2,0 điểm): Trình bày khái quát về phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á từ 1918 – 1939.

Câu 10. (2,0 điểm): Rút ra nhận xét về hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay?

—(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1 (2,0 điểm): Vì sao trong hoàn cảnh lịch sử nửa sau thế kỉ XIX, Xiêm là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á thoát khỏi số phận của một nước thuộc địa? Hãy liên hệ đến tình hình Việt Nam cùng thời kì.

Câu 2 (1,5 điểm): Phân tích ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và cách mạng Việt Nam.

Câu 3 (2,5 điểm): Nêu nguyên nhân chung dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

Câu 4 (1,5 điểm): Nêu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược.

Câu 5 (2,5 điểm): Trình bày và nhận xét những chuyển biến về xã hội, tư tưởng ở Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

—(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (1,0 điểm): Tại sao nói: Cách mạng tháng Mười Nga được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại thế kỷ XX?

Câu 2 (1,0 điểm): Vì sao Nhật Bản chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện ngày 15-8-1945?

Câu 3 (1,0 điểm): Nêu kết quả của cách mạng Tân Hợi(1911). Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 4 (1,0 điểm): Giải thích vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?

Câu 5 (1,0 điểm): Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra đầu tiên ở Mĩ? Cuộc khủng hoảng kinh tế(1929-1933) ở Mĩ diễn ra như thế nào?

Câu 6 (1,0 điểm): Chính sách đối ngoại của Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Từ những chính sách đó hãy rút ra nhận xét.

Câu 7 (1,0 điểm): Hoàn cảnh ký kết và nội dung của Hiệp ước 1862 mà triều đình Huế ký với thực dân Pháp. Ảnh hưởng của Hiệp ước này đến tình hình Việt Nam ở nửa cuối thế kỷ XIX.

Câu 8 (1,0 điểm): Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng: Chế độ phong kiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

Câu 9 (1,0 điểm): Diễn biến trận Cầu Giấy lần thứ hai (5-1883). Hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó.

Câu 10 (1,0 điểm): Vì sao Đại hội lần thứ X của Đảng Bôn-sê-vich (3-1921) quyết định chuyển Chính sách cộng sản thời chiến (1918-1921) sang Chính sách Kinh tế mới (1921-1925)? Thực chất của Chính sách Kinh tế mới là gì.

—(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi chọn HSG môn Lịch Sử 11 có đáp án năm 2021 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button