Lớp 6

Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Đặng Trần Côn có đáp án

Cùng HOC247 ôn tập các kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi sắp tới trong tài liệu Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Đặng Trần Côn có đáp án. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TRẦN CÔN

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 120 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: (2 điểm)

Hãy chọn các dụng cụ thích hợp trong số các dụng cụ sau để xác định trọng lượng riêng của một viên đá (có thể bỏ lọt vào bình chia độ): Cân đồng hồ, thước thẳng, thước dây, bình chia độ, bình tràn, lực kế, nước. Nêu thứ tự các bước tiến hàn

Câu 2: (3 điểm)

Hãy vẽ hệ thống dùng ròng rọc cố định và ròng rọc động để được lợi:

  1. 4 lần về lực
  2. 6 lần về lực

Câu 3: (3 điểm)

Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng  D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.

Câu 4: (4điểm)

Bốn người cùng kéo một vật có trọng lượng là 2000 N lên cao theo phương thẳng đứng,

lực kéo của mỗi người là 400 N. Hỏi bốn người đó có thực hiện được công việc không? Tại sao?

 Câu 5. (4 điểm)

Một quả cầu nhôm có thể tích bằng 4dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3.

a. Tính khối lượng của quả cầu nhôm.

b. Tính trọng lượng của quả cầu nhôm.

c. Tính trọng lượng riêng của nhôm.

Câu 6: (4 điểm).

Chiều dài của hai thanh đồng và sắt ở 00C là 20m. Hỏi khi nhiệt độ tăng lên 400C thì chiều dài hai thanh hơn kém nhau bao nhiêu? Thanh nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn? Biết rằng khi tăng nhiệt độ lên 10C thì chiều dài thanh sắt tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu; chiều dài thanh đồng tăng thêm 0,000018 chiều dài ban đầu.

ĐÁP ÁN

 

Câu

Nội dung

Điểm

1

 

2

A

– Chọn các dụng cụ sau: Lực kế, bình chia độ, nước.                    

– Các bước tiến hành:

 + Bước 1 dùng lực kế đo trọng lượng của vật được giá trị:         p

 + Bước 2: Đổ nước vào bình chia độ đọc thể tích nước trong bình:     V1

 + Bước 3: Thả vật vào bình chia độ đọc thể tích nước trong bình:      V2

 + Bước 4: Tính thể tích vật : V = V2 – V1

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

2

 

3

 

a) Vẽ đúng 2 ròng rọc động, 2 ròng rọc cố định (hoặc 1 rr cố định, 2 rr động)

 b) Vẽ đúng 3 ròng rọng động, 3 ròng rọng cố định

 

1.5

1,5

 

3

 

3

 

– Ta có D1 = 7300kg/m3 =  7,3g/cm3 ;    D2 = 11300kg/m3 =  11,3g/cm3   

– Gọi m1 và V1 là khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim   

– Gọi m2 và V2 là khối lượng và thể tích của chì trong hợp kim   

 

Ta có m = m1 + m2  Þ 664 = m1 + m2                                        (1)     

V = V1 + V2 

(2)

Từ (1) ta có m2 = 664- m1. Thay vào (2) ta được     (3)

Giải phương trình (3) ta được m1 = 438g và m2 = 226g

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

4

 

  • Lực tối thiểu để kéo vật lên là 2000N
  • Lực tối đa là hợp lực của 4 người là 1600N
  • Vậy không kéo được….

 

2

2

 

 

5

a. Khối lượng của quả cầu

m = D .V = 2700 . 0,004 = 10,8 (kg)

b. Trọng lượng của quả cầu:

P = 10. m =10,8 . 10 =108 (N)

c.Trọng lượng riêng của nhôm là

d = 10. D = 10 x 2700 =27000 ( N/ m3 )

 

1

 

1

 

2

 

 

6

  • Chiều dài tăng thêm của thanh sắt là: l1 = 20.0,000012.40 = 0,0096 m.
  • Chiều dài tăng thêm của thanh đồng là: l2 = 20.0,000018.40 = 0,0144m.
  • Do 0,0144 > 0,0096 nên thanh đồng nở vì nhiệt nhiều hơn và nhiều hơn là:

      l = l2 – l1 = 0,0144 – 0,0096 = 0,0048m = 4,8mm                                                        

 

 

1

1

2

 

-(Hết đề thi số 1)-

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (2đ)

          Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm. Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C ? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

Câu 2: (3đ)

          Có một chiếc cốc hình trụ, nước và một số các dụng cụ cần thiết. Hãy chỉ ra ít nhất 3 cách lấy đúng một nửa cốc nước.

Câu 3:(3đ)

        Có 6 viên bi giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì và 5 viên bi bằng sắt. Chỉ với hai lần cân hãy chỉ ra viên bi bằng chì.

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1: (3điểm)

 Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm.Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

  Câu 2: (3 điểm)

Có 5 đồng tiền xu, trong đó có 4 đồng thật có khối lượng khác tiền giả, và 1 đồng giả. Hãy nêu cách để lấy được một đồng tiền thật sau một lần cân.

  Câu 3:  (4điểm)

Mai có 1,6kg dầu hỏa. Hằng đưa cho Mai một cái can 1,7 lít để đựng. Cái can đó có chứa hết dầu không? Vì sao? Biết dầu có khối lượng riêng là 800kg/m3.              

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1:(3 điểm)

Hãy chọn các dụng cụ thích hợp trong số các dụng cụ sau để xác định trọng lượng riêng của một viên đá (có thể bỏ lọt vào bình chia độ) : Cân đồng hồ, thước thẳng, thước dây, bình chia độ, bình tràn, lực kế, nước. Nêu thứ tự các bước tiến hành.

Câu 2:(3 điểm)

Có 9 gói mì tôm, trong đó có một gói mất phẩm chất (nhẹ hơn). Bằng một cân Rôbécvan và không có quả cân nào, hãy tìm cách chỉ cân tối đa 2 lần là có thể xác định được gói mì nhẹ hơn đó.

Câu 3:(2 điểm)

 Hãy vẽ hệ thống dùng ròng rọc cố định và ròng rọc động để được lợi:

  1. 4 lần về lực
  2. 6 lần về lực

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1(2đ)

Một quyển vở đặt trên bàn nằm ngang,có những lực nào tác dụng lên nó?Chỉ rõ phương chiều và độ lớn của các lực đó.Biết quyển vở có khối lượng là 250g.

Câu 2(4đ)

a.Có một hỗn hợp đồng và bạc .Em hãy nêu một phương án để tách riêng 2 kim loại này.

b.Hai quả cầu,một bằng đồng,một bằng nhôm,có kích thước bằng nhau và đang ở cùng một nhiệt độ như nhau.Khi nung nóng chúng lên cùng một nhiệt độ như nhau thì kích thước của chúng còn bằng nhau nữa không?Tại sao?

Câu 3(2đ)

Làm thế nào để chia 1 túi kẹo 5kg thành ba phần:  2 phần mỗi phần 2kg và

1 phần 1 kg bằng 1 cân Robec van và 1 quả cân 3kg.

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Đặng Trần Côn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button