Lớp 6

Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều có đáp án

HOC247 xin giới thiệu với các em tài liệu Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều có đáp án năm học 2020-2021 nhằm ôn tập và củng cố các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới. Mời các em cùng theo dõi!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 120 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1(2đ)

Một quyển vở đặt trên bàn nằm ngang,có những lực nào tác dụng lên nó?Chỉ rõ phương chiều và độ lớn của các lực đó.Biết quyển vở có khối lượng là 250g.

Câu 2(4đ)

a.Có một hỗn hợp đồng và bạc .Em hãy nêu một phương án để tách riêng 2 kim loại này.

b.Hai quả cầu,một bằng đồng,một bằng nhôm,có kích thước bằng nhau và đang ở cùng một nhiệt độ như nhau.Khi nung nóng chúng lên cùng một nhiệt độ như nhau thì kích thước của chúng còn bằng nhau nữa không?Tại sao?

Câu 3(2đ)

Làm thế nào để chia 1 túi kẹo 5kg thành ba phần:  2 phần mỗi phần 2kg và

1 phần 1 kg bằng 1 cân Robec van và 1 quả cân 3kg.

Câu 4(4đ)

Một vật  làm bằng sắt có thể tích 0,005m.Biết sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3

a.Tính khối lượng của sắt

b.Nếu đưa  vật lên cao bằng mặt phẳng nghiêng  thì phải dùng lực như thế nào so với trọng lượng của vật?

c.Nếu đưa vật lên cao bằng hệ thống ròng rọc như hình vẽ thì  phải dùng lực kéo bằng bao nhiêu?

d.Nếu đặt vật đứng yên trên mặt sàn nằm ngang thì  lực mà mặt sàn tác dụng lên vật có độ lớn bằng bao nhiêu?

Câu 5(4đ)

a.Đổi  2500C ra 0F và 10040F ra 0C

b.Làm thế nào để xác định xem  tại nhiệt đô bằng bao nhiêu thì số đọc trên thang Xenxiut bằng  số đọc trên thang Farenahai

Câu 6 (4đ)

Một đầu lò xo được treo vào một điểm O cố định .Khi treo vào đầu kia một quả nặng có khối lượng m1= 0,5kg thì chiều dài của nó tăng thêm 3cm.

  1. Tính chiều dài của lò xo khi đó.Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 45cm.
  2. Nếu ta móc thêm vào lò xo (trong giới hạn cho phép) một quả nặng 1kg nữa thì chiều dài của lò xo lúc đó là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

Câu 1-Có 2 lực tác dụng lên nó là

-Trọng lực :Có phương thẳng đứng ,chiều hướng về trái đất,độ lớn = P=10.m=10.0,25=2,5N

-Lực nâng của mặt bàn: có phương thẳng đứng,chiều từ dưới lên,độ lớn =P=2,5N

2 lực này là 2 lực cân bằng

Câu 2

a.Nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1083 độ C,của bạc là 960độ C

Đun nóng chảy hỗn hợp đến 960 độ C thì bạc nóng chảy ta thu được bạc nguyên chất ở thể lỏng.còn lại là đồng vẫn ở thể rắn.

b.Nhôm dãn nở vì nhiệt nhiều hơn đồng  nên khi đó quả cầu nhôm có kích thước lớn hơn.

Câu 3

Đặt quả cân lên đĩa bên phải  và đổ kẹo trong bao sang đĩa bên trái sao cho cân thăng bằng.

Thay quả cân bên phải bàng số kẹo ở trong bao.Lấy số kẹo ở cân bên trái vào bao màu đỏ cho đến khi cân thăng bằng.

Đổ kẹo ở đĩa cân bên trái vào bao xanh,ở đĩa bên phải vào bao trắng .

Vậy ta đã có 3 phần kẹo ,bao xanh và bao trắng mỗi bao 2kg,bao đỏ 1kg.

Câu 4

Tóm tắt

a.m= D.V=7800.0,005=39kg

b.Dùng lực nhỏ hơn trọng lượng của vật(F<P=10.m=390N)

c.Do có 1 ròng rọc động nên F kéo =P/2=195N

d.Trọng là lực tác dụng lên vật và lực mà mặt sàn tác dụng lên vật cân bằng nhau nên có độ lớn bằng nhau=P=390N

Câu 5

a. 2500C =32+1,8.250=482 0F

10040F =(1004-32):1,8=540 0C

b.Gọi t là nhiệt độ ở thang độ C thì T là nhiệt  độ ở thang độ F

Ta có T= 32+1,8.t

Khi T=t  nghĩa là t=32+ 1,8.t

Suy ra t=T=  -40 độ C =- 40 độ F

Câu 6

a.l=3+45=48cm

b.Treo thêm 1 quả nặng 1kg  nữa nghĩa là trọng lượng vật treo đã tăng gấp 3 nên độ biến dạng cũng tăng gấp 3.

∆l=3.3=9cm

l=45+9=54cm

-(Hết đề thi số 1)-

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1:(3 điểm)

Hãy chọn các dụng cụ thích hợp trong số các dụng cụ sau để xác định trọng lượng riêng của một viên đá (có thể bỏ lọt vào bình chia độ) : Cân đồng hồ, thước thẳng, thước dây, bình chia độ, bình tràn, lực kế, nước. Nêu thứ tự các bước tiến hành.

Câu 2:(3 điểm)

Có 9 gói mì tôm, trong đó có một gói mất phẩm chất (nhẹ hơn). Bằng một cân Rôbécvan và không có quả cân nào, hãy tìm cách chỉ cân tối đa 2 lần là có thể xác định được gói mì nhẹ hơn đó.

Câu 3:(2 điểm)

 Hãy vẽ hệ thống dùng ròng rọc cố định và ròng rọc động để được lợi:

  1. 4 lần về lực
  2. 6 lần về lực

-(Nội dung tiếp theo của đề và đáp án, các em vui lòng em tại online hoặc tải về)-

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1: (2đ)

          Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm. Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C ? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

Câu 2: (3đ)

          Có một chiếc cốc hình trụ, nước và một số các dụng cụ cần thiết. Hãy chỉ ra ít nhất 3 cách lấy đúng một nửa cốc nước.

Câu 3:(3đ)

        Có 6 viên bi giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì và 5 viên bi bằng sắt. Chỉ với hai lần cân hãy chỉ ra viên bi bằng chì.

-(Nội dung tiếp theo của đề và đáp án, các em vui lòng em tại online hoặc tải về)-

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1: (3điểm)

 Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm.Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

Câu 2: (3 điểm)

Có 5 đồng tiền xu, trong đó có 4 đồng thật có khối lượng khác tiền giả, và 1 đồng giả. Hãy nêu cách để lấy được một đồng tiền thật sau một lần cân.

  Câu 3:  (4điểm)

Mai có 1,6kg dầu hỏa. Hằng đưa cho Mai một cái can 1,7 lít để đựng. Cái can đó có chứa hết dầu không? Vì sao? Biết dầu có khối lượng riêng là 800kg/m3.      

-(Nội dung tiếp theo của đề và đáp án, các em vui lòng em tại online hoặc tải về)-

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1: (2 điểm)

Hãy chọn các dụng cụ thích hợp trong số các dụng cụ sau để xác định trọng lượng riêng của một viên đá (có thể bỏ lọt vào bình chia độ): Cân đồng hồ, thước thẳng, thước dây, bình chia độ, bình tràn, lực kế, nước. Nêu thứ tự các bước tiến hàn

Câu 2: (3 điểm)

Hãy vẽ hệ thống dùng ròng rọc cố định và ròng rọc động để được lợi:

  1. 4 lần về lực
  2. 6 lần về lực

Câu 3: (3 điểm)

Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng  D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.

-(Nội dung tiếp theo của đề và đáp án, các em vui lòng em tại online hoặc tải về)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button