Lớp 6

Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Trung Trực có đáp án

Cùng HOC247 ôn tập các kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới trong tài liệu Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Trung Trực có đáp án. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 120 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: (2 điểm)

           Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên. Hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai ?

Câu 2: (3 điểm)

          Làm thế nào để lấy ra một lít nước khi trong tay có 1 can 3 lít và 1 can 5 lít không có vạch chia độ ?

Câu 3: (3 điểm)

          Trình bày cách xác định trọng lượng riêng của viên bi kim loại đặc với các dụng cụ sau: Cân, bình chia độ, nước hoặc lực kế ?

Câu 4: (4 điểm)

          Một  hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Câu 5: (4 điểm)

          Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

a. Tính thể tích của 1 tấn cát

b. Tính trọng lượng  của 1 đống cát 3m3

Câu 6: (4 điểm)

          Một vật có khối lượng 180kg

a. Tính trọng lượng của vật

b. Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo bằng bao nhiêu ?

c. Nếu kéo vật lên bằng hệ thống palăng  3 dòng dọc cố định 3 dòng dọc động thì lực kéo vật bằng bao nhiêu?

d. Nếu kéo vật rắn lên trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12m, chiều cao 3m thì lực kéo là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN 

Câu 1 : (2 điểm)

          Lấy 1 quả bóng bàn bẹp, dùi 1 lỗ nhỏ rồi nhúng vào nước nóng, khi đó nhựa vẫn nóng lên nở ra, nhưng quả bóng vẫn không phồng lên.

Câu 2: (3điểm)

           Đổ đầy nước vào cáo 3l rồi tiếp vào can 5l đến khi can 5l đầy thì lượng nước ở can 5l đầy thì lượng nước ở can 3l sẽ còn lại 1 lít nước: (3 x2 – 5 = 1)

Câu 3: (3điểm)

          Xác định trọng lượng viên bi bằng lực kế hoặc xác định khối lượng m bi bằng cân sau đó tính trọng lượng theo công thức P= 10.m ( 1đ)

– Xác định thể tích bi bằng bình chia độ (1đ)

– Tính tỉ số   d=P/V                                     (1đ)

Câu 4: (4 điểm)

 – Thể tích của gạch  V= 1.200- (2 . 192) = 816 cm3

– Khối lượng riêng của gạch :   g/cm3 = 1960 kg/m3 ( 2đ)

– Trọng lượng riêng của gạch là: d = 10 . D = 10 x1960 = 19.600N (1đ)

Câu 5 (4điểm):

a. 1 lít = 1dm3 = 1/100m3     tức là 1/100  m3 cát nặng 15kg (0.5đ)

– Khối lượng riêng của cát là :  D=15:1/100=1500kg/m3 ( 0.5đ)

– Vậy 1 tấn cát = 1000 kg cát có thể tích V =  1000/1500=2/3 m3            (1đ)

b. Khối lượng cát có trọng lượng 1m3 là 1.500 kg           (0.5đ)

– Khối lượng cát có trọng lượng 3m3 là  3 x 1.500 = 4.500 kg (0.5đ)

– Trọng lượng của 3m3 cát là  4.500 x 10 = 45.000 N (1đ)

Câu 6 : (4 điểm)

a. Theo công thức  p= 10 x m = 10 x 180 = 18.000 N (1đ)

b. Nếu kéo vật kên theo phương thẳng đứng thì lực kéo là : 1.800N (1đ)

c. Vì kéo vật lên bằng hệ thống  palăng gồm 3 ròng rọc động, 3 ròng rọc động cố dịnh nên lợi 6 lần vì mỗi ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực.

Vậy lực kéo là F=1800/6=300 N (1đ)

d. Nếu kéo vật lên bằng mặt phẳng nghiêng dài 12 m cao 3m tức là thiệt 4 lần đường đi thì lợi 4 lần về lực. Vậy lực kéo trên mặt phẳng nghiêng là  F=1800/4 =450N (1đ)

-(Hết đề thi số 1)-

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Hãy chọn các dụng cụ thích hợp trong số các dụng cụ sau để xác định trọng lượng riêng của một viên đá (có thể bỏ lọt vào bình chia độ) : Cân đồng hồ, thước thẳng, thước dây, bình chia độ, bình tràn, lực kế, nước. Nêu thứ tự các bước tiến hành.

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Có một hỗn hợp đồng và bạc. Em hãy nêu một phương án để tách riêng 2 kim loại này.

b. Hai quả cầu,một bằng đồng,một bằng nhôm,có kích thước bằng nhau và đang ở cùng một nhiệt độ như nhau.Khi nung nóng chúng lên cùng một nhiệt độ như nhau thì kích thước của chúng còn bằng nhau nữa không?Tại sao?

Câu 3: ( 2,0 điểm)

Đường sắt từ Hà Nội đi Thái Nguyên dài khoảng 100 km, được ghép từ 80000 thanh ray bằng sắt. Giữa các thanh ray sắt người ta bớt một khoảng trống nhỏ. Em hãy cho biết làm như vậy có tác dụng gì ? Giả sử cứ tăng thêm 1oC thì mỗi thanh ray lại dài thêm ra 0,01mm, hỏi nếu nhiệt độ tăng thêm 20oC thì đường sắt Hà Nội- Thái Nguyên dài thêm bao nhiêu m?

–(Nội dung tiếp theo của đề và phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)–

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (2 điểm)

Bạn Trâm có một bức tượng vũ nữ nhỏ, muốn xác định xem bức tượng được làm bằng chất gì, trong khi bạn chỉ có một cái cân và một bình chia độ có thể bỏ lọt bức tượng vào.  Em hãy giúp Trâm làm việc đó.

Câu 2(3 điểm)

Có 3 chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, Can thứ 2 ghi 8 lít, can thứ 3 ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước .

Câu 3 (3 điểm)

Đường sắt từ Hà Nội đi Thái Nguyên dài khoảng 100 km, được ghép từ 80000 thanh ray bằng sắt. Giữa các thanh ray sắt người ta bớt một khoảng trống nhỏ. Em hãy cho biết làm như vậy có tác dụng gì ? Giả sử cứ tăng thêm 1oC thì mỗi thanh ray lại dài thêm ra 0,01mm, hỏi nếu nhiệt độ tăng thêm 20oC thì đường sắt Hà Nội- Thái Nguyên dài thêm bao nhiêu m?

–(Nội dung tiếp theo của đề và phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)–

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1: (2điểm)

 Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm.Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C.Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C?Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng

0,00012 lần so với chiều dài ban đầu

Câu 2 🙁2 điểm)

Một băng kép làm từ hai thanh kim loại sắt và nhôm.Khi nung nóng băng kép hình dạng của nó thay đổi như thế nào?Giải thích?

Câu 3: (2 điểm)

Có 5 đồng tiền xu,trong đó có 4 đồng thật có khối lượng khác tiền giả, và 1 đồng giả .Hãy nêu cách để lấy được một đồng tiền thật sau một lần cân.

–(Nội dung tiếp theo của đề và phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)–

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (2điểm) Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước, có hình dạng bất kỳ để vật lọt vào bình chia độ. Biết rằng dụng cụ chỉ có bình chia độ và lực kế.

Câu 2 (3 điểm) Mai dùng một cân Rôbecvan và một quả cân loại 4kg để chia 10 kg gạo thành 10 túi có khối lựợng bằng nhau. Hỏi Mai phải làm như thế nào?

Câu 3 (3 điểm)

Có 5 đồng tiền xu, trong đó có 4 đồng thật có khối lượng khác tiền giả, và 1 đồng giả. Hãy nêu cách để lấy được một đồng tiền thật sau một lần cân.

Câu4 (4 điểm) Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng  D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.

–(Nội dung tiếp theo của đề và phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)–

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Trung Trực có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button