Lớp 6

Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Phan Huy Thực có đáp án

Nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Phan Huy Thực có lời giải chi tiết để các em có thể ôn tập và củng cố các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Mời các em tham khảo.

Chúc các em học sinh lớp 6 thi tốt, đạt kết quả cao!

TRƯỜNG THCS PHAN HUY THỰC

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 120 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1(3đ).

Một học sinh dùng quả cân 200g thả vào một bình chia độ có chứa 100cm3 nước thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 150cm3 .Hãy xác định  trọng lượng riêng của chất làm quả cân?

Câu 2(2,5đ).

Lấy 2 lít một chất lỏng nào đó pha trộn với 3 lít nước được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 900 kg/m3. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Tìm khối lượng riêng của chất lỏng đó. Cho rằng thể tích của hỗn hợp bằng tổng thể tích của hai chất lỏng đem pha trộn

Câu 3(2đ).

Một khối nhôm có thể tích 1dm3 và có khối lượng 5,8kg. Bên trong của khối nhôm này có khoảng rỗng và được trám kín bằng đồng. Cho biết khối lượng riêng của nhôm là D1= 2700kg/m3, khối lượng riêng của đồng là D2= 8900kg/m3. Tính thể tích phần được trám bằng đồng đó?

Câu 4(5đ) Một vật có khối lượng 100kg .

1, Tính trọng lượng của vật?

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?

3, Nếu kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m. thì lực kéo là bao nhiêu ?

Câu 5 (5đ).

1, Tính nhiệt lượng cung cấp cho 4 kg nước để tăng nhiệt độ từ 200c đến 1000c.

Biết rằng 1kg nước tăng một độ thì cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng là 4200J.

2, Sau khi đun sôi người ta trút vào thêm 8kg nước ở nhiệt độ 400c . Hỏi sau khi trao đổi nhiệt thì 12 kg nước trên có nhiệt độ là bao nhiêu (bỏ qua nhiệt lượng cung cấp cho môi trường). biết rằng 1kg nước hạ một độ thì nó tỏa ra 4200J.

Câu 6 (2,5đ):

  1. Một học sinh cho rằng ròng rọc hoạt động dựa trên nguyên tắc đòn bẩy. Theo em điều đó đúng không? Vì sao?
  2. Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp (không bị thủng), khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra  và bóng phồng lên. Cách giải thích trên là đúng hay sai? Vì sao? Em hãy đưa ra một ví dụ chứng tỏ cách giải thích của mình.

ĐÁP ÁN

Câu

 

Đáp án

Điểm

 

 

 

 

 

câu 1

(3đ)

 

 

Câu 1

  • Ban đầu dùng quả cân 200g để cân ra 200g đường.

1

 

 

  • Bỏ quả cân qua sang phần đĩa đường vừa cân để đĩa này có khối lượng 400g và cân được tiếp 400g đường .

1

 

 

Đổ 400g đường vào hộp đựng sau đó cân tiếp 400g đường nữa rồi đổ tiếp vào hộp đựng. Cuối cùng lấy quả cân từ đĩa kia , rồi đỏ tiếp 200g đường vào hộp đựng . Vây sau 3 lần cân ta có  1kg đường.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu 2

(2,5đ)

 

 Câu 2: Đổi 2 lít = 0,002 (m3) ;  3 lít = 0,003 (m3)

0,25

 

 

– Thể tích của hỗn hợp:

                    Vhh = 0,002 + 0,003 = 0,005 (m3)

0,5

 

 

– Khối lượng của hỗn hợp:

                     mhh = D. Vhh = 900 . 0,005 = 4,5 (kg)

0,5

 

 

– Khối lượng của nước:

                     mn = Dn . Vn = 1000 . 0,003 = 3 (kg)

0,5

 

 

– Khối lượng của chất lỏng là:

                    mcl = mhh – mn = 4,5 – 3 = 1,5 (kg)

0,75

 

 

– Vậy KLR của chất lỏng:

                    Dcl = m/V = 1,5/0,002 = 750 (kg/m3)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3

(2đ)

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Câu 4

(2,5đ)

 

Câu 3: – Đổi 1 dm3 = 0,001m3

– Gọi khối lượng của nhôm và đồng lần lượt là m1 và m2

– Gọi thể tích của nhôm và đồng lần lượt là V1 và V2

0,5

 

 

– Ta có thể coi rằng quả cầu là hợp kim của nhôm và đồng 

0,25

 

 

– Khi đó khối lượng của quả cầu:

                     m1 + m2 = 5,8

                 D1 . V1 + D2 . V2 = 5,8

                 2700 . V1 + 8900 . ( 0,001 – V1) = 5,8

                 8,9 – 6200. V1 = 5,8

                 V1 = 3,1/6200= 0,0005 (m3) = 0,5 (dm3).

1

 

 

– Vậy thể tích của đồng được trám vào bên trong quả cầu nhôm là 0,5 dm3.

0,25

 

 

Câu 4: 1, Theo công thức P = 10. m = 10.100 = 1000(N).

1

 

 

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là:

                                                                                     F = 1000 (N)

1

 

 

 

 

3, Vì kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động nên được lợi 8 lần về lực vì mỗi ròng dọc động cho lợi 2 lần về lực.

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5

(5đ)

 

 Vậy lực kéo vật là : F = 1000/8=125(N)

 

 

 

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10(m), chiều cao 2 (m) tức là thiệt 5 lần đường đi thì được lợi 5 lần về lực. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là : F = 1000/2=500n

1,5

 

Câu 5

 

 

 

 

 

 

1, 1kg nước tăng 10c cần 4200J

1

 

    Vậy 4kg nước tăng 10c cần : 4 . 4200(J)

1

 

    Do đó 4kg nước tăng 800c cần : 4 . 4200 . 80 = 1344000(J)

1

 

 

 

 

 

 

    Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 4kg nước tăng nhiệt độ từ    200c đến 1000c là 1344000(J).

 

 

2, Sau khi sôi người ta trút vào đó 8 kg nước có nhiệt độ là 400c nên 8 kg nước thu nhiệt, 4 kg nước hạ nhiệt độ tỏa nhiệt, do khối lượng gấp 2 lần nhau nên 4kg hạ 20c thì 8 kg nước tăng được 10c. Vậy 4kg nước hạ đi 400c về 600c thì 8kg tăng thêm được 200c và lên đến 600c.

2

 

Vậy nhiệt độ cuối cùng của 12 kg nước là 600c.

 

 

Câu 6

2,5đ

 

Câu 6:

  1. Trả lời đúng, giải thích vì điểm tác dụng nằm ở hai mép của ròng rọc, còn điểm tựa chính là trục quay.

1

 
  1. Cách giải thích trên là sai, thực tế quả bóng bàn phồng lên là do chất khí trong quả bóng bàn gặp nóng, nở ra, thể tích khí tăng lên đẩy vỏ quả bóng bàn phồng lên.

1

 

Ví dụ: Nếu quả bóng bàn bị thủng một lỗ nhỏ thì khi thả vào nước nóng không xảy ra hiện tượng trên.

0,5

 

 

 

 

 

-(Hết đề thi số 1)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí.

B. Rắn, khí, lỏng.

C. Khí, lỏng, rắn.

D. Khí, rắn, lỏng.

Câu 2 :Nước sôi ở nhiệt độ :

A.00C

B. 1000C

C. 100C

D. – 100C

 

Câu 3 : Hệ thống ròng rọc động có tác dụng:

A. Đổi hướng của lực kéo.

C. Giảm độ lớn của lực kéo.

B. Thay đổi trọng lượng của vật.

D. Thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo.

Câu 4 : Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dựa trên hiện tượng:

A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

C. Dãn nở vì nhiệt của chất rắn.

B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.

D. Dãn nở vì nhiệt của các chất

Câu 5: Tại sao quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại phồng lên?

A.Quả bóng bàn nở ra.     

B. Chất khí trong quả bóng nở ra đẩy chỗ bị bẹp phồng lên.

C. Quả bóng bàn co lại.

D. Quả bóng bàn nhẹ đi.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy:

A. Đúc tượng đồng.

B. Làm muối.

C. Sương đọng trên là cây.

D. Khăn ướt khô khi phơi ra nắng.

II. Tự luận (17 điểm).

Câu 1: (3 điểm)  Dựa vào đồ thị vẽ đường biểu  diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất A trả lời các câu hỏi sau :

  1. Nhiệt độ nóng chảy của chất A là………….

 Chất A là ………………

  1. Thời gian nóng chảy của chất A là …………………

Ở 700C chất A tồn tại ở thể……………………..

  1. Chất A đạt nhiệt độ 600C ở phút thứ ……Để đưa chất A từ 60oC tới nhiệt độ nóng chảy cần …………… phút.

Câu 2 : (2 điểm)  Tại sao vào mùa lạnh khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại.

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

3. ĐỀ SỐ 3

Câu I:  (5đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20cm

1, Tính thể tích của khối lập phương đó?

2, Khối lập phương làm bằng sắt . Tính khối lượng của khối lập phương .

Biết khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3.

3, Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3 , rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?

Câu II: (5đ)  Người ta pha 2 lít nước với 3 lít sữa .

Tính khối lượng riêng của hỗn hợp.

Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, của sữa là 1200kg/m3.

Câu III. (5đ)  Một vật có khối lượng 100kg .

1, Tính trọng lượng của vật?

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?

3, Nếu kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động và 4 ròng dọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m. thì lực kéo là bao nhiêu ?

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

4. ĐỀ SỐ 4

Bài 1(2đ).

Bạn Dũng có 1 quả  bóng tròn  nhỏ. Dũng muốn xác định khối lượng riêng của  quả bóng đó, trong khi Dũng chỉ có 1 cái cân và biết bán kính của quả bóng tròn. Em hãy giúp Dũng làm việc đó?

Bài 2(3đ).

Có 8 viên bi trong đó có một viên nặng hơn bằng sắt. Hỏi số lần cân tối thiểu cần thực hiện? nêu rõ cách tìm ra viên bi bằng sắt.

Bài 3(3đ). 

 a )Nam đã dùng một lực là 100N để đẩy một thùng sách lên sàn xe tải với tấm ván dài 2m. Nếu dùng tấm ván khác dài 4m thì lực cần nâng ít nhất là bao nhiêu?

 b)Tại sao người ta không dùng một kim loai hay một hợp kim nào khác để gia cố bê tông mà lại dùng thép?

c) có người nghĩ rằng vì trọng lượng của vật thay đổi tùy theo vị trí của nó trên trái đất, cụ thể với cùng một vật khi ở gần xích đạo thì có trọng lượng lớn hơn khi ở gần địa cực. Do đó người này mới nghĩ cách dùng một cái cân để mua hàng từ vùng địa cực rồi đem về vùng xích đạo để bán nhằm ăn lời do chênh lệch trọng lượng của hàng hóa. Theo em buôn bán như vậy có lời không? Tại sao?

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1: (2 điểm)

Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa đựng gì cả.

Theo em, người bán hàng phải dùng cách nào để đong đúng yêu cầu của khách?

Câu 2: (3 điểm)

a. Nêu tính chất dãn nở vì nhiệt của chất rắn ?

b. Tại sao các tấm tôn lợp mái nhà thường có dạng lượn sóng ?

Câu 3: (3 điểm)

Hãy trình bày phương pháp xác định khối lượng riêng của vật rắn không thấm nước?

(dùng bình chia độ, cân)

Câu 4: (4 điểm)

Một một bao gạo nặng 1,5 tạ. Biết khối lượng riêng của gạo là 1200 kg/m3.

a. Tính trọng lượng của bao gạo.

b. Tính thể tích của bao gạo.

c. Tính trọng lượng riêng của bao gạo.

-(Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi, các em vui lòng xem online hoặc tải về)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi chọn HSG Vật Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Phan Huy Thực. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button