Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Giồng Ông Tố

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Giồng Ông Tố là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi giữa HK1 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi.

TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 12

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1 

Câu 1: Việt Nam đặt dưới sự“bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ.  Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được qui định trong Hiệp ước nào? A. Patơnốt.  

B. Hácmăng.  

C. Giáp Tuất  

D. Nhâm Tuất. 

Câu 2: Sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, quân đội ta đã  

A. thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh.  

B. giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.  

C. chuyển sang tiến hành kháng chiến trường kì.  

D. thực hiện các cuộc tiến công quân sự lớn trong phạm vi cả nước.  

Câu 3: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền nào của nhân dân ba  nước Đông Dương?  

A. Ngừng bắn, lập lại hòa bình.  

B. Được hưởng độc lập, tự do. 

C. Tổ chức tổng tuyển cử tự do.  

D. Các quyền dân tộc cơ bản. 

Câu 4: Việc Trung Quốc, Liên Xô, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận, đặt quan hệ  ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh của Pháp ở  Đông Dương từ năm 1950 đã:  

A. gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.  

B. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.  

C. làm cho cuộc chiến tranh Đông Dương ngày càng chịu sự tác động của hai phe. D. phá được thế bao vây Việt Bắc của Pháp trong kế hoạch Rơve.  

Câu 5: Những ngành kinh tế được Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai  (1919 – 1929) ở nước ta là  

A. giao thông vận tải và tài chính.  

B. nông nghiệp và khai mỏ.  

C. ngoại thương và nông nghiệp  

D. công nghiệp nhẹ và khai mỏ. Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) trận  đánh nào mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông 1950?  

A. Trận đánh ở Cao Bằng  

B. Trận đánh ở Đình Lập  

C. Trận đánh ở Thất Khê  

D. Trận đánh ở Đông Khê 

Câu 7: Sự kiện nào được xem là hiệu lệnh mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2  của nhân dân ta?  

A. Pháp tấn công vào phố Hàng Bún.  

B. Trung đoàn Thủ đô tấn công vào Bắc Bộ Phủ.  

C. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy.  

D. Thực dân Pháp đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền.  

Câu 8: “Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó  là nội dung quan trọng được đề ra trong hội nghị nào?  

A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 5/1941.  

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng tháng 8/1945.  

C. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 4/1945.  

D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.  

Câu 9: Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là  

A. quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.  

B. hình thành khối liên minh công – nông.  

C. thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.  

D. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.  

Câu 10: Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 là A. mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩlatinh.  

B. thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng thế giới. 

C. mở rộng hoạt động đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu.  

D. ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á. Câu 11: Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công  nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam.”? 

A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 -1925).  

B. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu (6 -1924).  

C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920). D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6 -1919).  

Câu 12: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) họp ở đâu, ai chủ  trì ?  

A. Thượng Hải (Trung Quốc), Hà Huy Tập.  

B. Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc. 

C. Ma Cao (Trung Quốc), Nguyễn Văn Cừ.  

D. Thượng Hải (Trung Quốc), Lê Hồng Phong. 

Câu 13: Chiến lược toàn cầu “Cam kết và mở rộng” của Mĩ là do ai đề xướng ? 

A. Pho  

B. GBush  

C. BClinton  

D. RRigân

Câu 14: Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc  lập là  

A. Inđônêxia, Lào, Philippin.  

B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

C. Việt Nam, Malaixia, Lào.  

D. Việt Nam, Philippin, Lào.  

Câu 15: Điểm chung về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến  chống Pháp (1945 -1954) và chống Mỹ (1954 -1975) là  

A. kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng.  

B. giành thắng lợi từng bước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn.  

C. kết hợp đấu tranh trên hai mặt trận quân sự và ngoại giao.  

D. kết hợp tiến công của bộ đội chủ lực và nổi dậy của nhân dân.  

Câu 16: Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng  năm 1930 thể hiện ở  

A. đường lối, nhiệm vụ cách mạng.  

B. lực lượng tham gia và giai cấp lãnh đạo . 

C. Mục tiêu và hình thức đấu tranh  

D. nhiệm vụ, lực lượng cách mạng. 

Câu 17: Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào? A. 19 – 8 – 1945  

B. 17 – 8 – 1945  

C. 15 – 8 – 1945  

D. 13 – 8 – 1945 

Câu 18: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế,  tài chính nào?  

A. Trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Nhật Bản  

B. Mĩ là trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới.  

C. Trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.  

D. Trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Tây Âu.  

Câu 19: Đế quốc Pháp – Mỹ thực hiện kế hoạch Na – va trong 18 tháng nhằm mục tiêu lớn  nhất là A. đẩy quân ta vào tình thế đối phó bị động.  

B. xoay chuyển cục diện chiến tranh.  

C. dọn đường cho Mỹ từng bước thay thế quân Pháp  

D. kết thúc chiến tranh trong danh dự.  

Câu 20: Sau khi đảo chính Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố  

A. đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng”.  

B. cướp đất của nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.  

C. “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”.  

D. đàn áp dã man những người cách mạng.

Câu 21: Cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng năm 1945-1946 để lại bài  học kinh nghiệm quí báu nào cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay?  A. Kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao.  

B. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực.  

C. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược 

D. Kiên trì đấu tranh bằng con đường hòa bình.  

Câu 22: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam những  năm 1919 – 1925?  

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917.  

B. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh.  

C. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai và Oasinhtơn.  

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.  

Câu 23: Điểm giống nhau về bản chất trong chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam  (1961 – 1973) là gì?  

A. Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới.  

B. Là cách Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu phản cách mạng.  

C. Là cách Mĩ thể hiện sức mạnh quân sự của Mĩ với thế giới.  

D. Là các chiến lược thí điểm các học thuyết mới của các tổng thống Mĩ.  

Câu 24: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1930 là  gì?  

A. Giai cấp tiểu tư sản nhanh chóng tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.  

B. Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thắng thế.  

C. Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác. 

D. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. Câu 25: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích và nổi dậy xuân Mậu thân năm 1968 là gì? A. Đã  làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải tuyên bố phi mỹ hóa chiến  tranh xâm lược.  

B. Buộc Mỹ pải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại MB.  

C. Mỹ phải đến HN Pari để đàm phán với ta.  

D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mỹ không dám đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào MN. Câu 26: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là  

A. đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  

B. lật đổ chế độ phong kiến do Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. C.  lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, xây dựng chế  độ mới.  

D. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.  

Câu 27: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A.  Liên Xô.

B. các nước phương Tây. 

C. Mĩ.

D. Anh.  

Câu 28: Bài học Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng cho công cuộc xây dựng và phát triển  đất nước hiện nay là  

A. đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất.  

B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.  

C. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.  

D. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

Câu 29: Mục đích của chính sách dồn dân lập ấp chiến lược trong “ Chiến tranh đặc biệt” là để A.  củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.  

B. xây dựng miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.  

C. đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp, kiểm soát nông thôn.  

D. tách dân ra khỏi cách mạng, bình định toàn miền Nam.  

Câu 30: Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là gì?  

A. Do chính quyền Ngô Đình Diệm không thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

B.  Do “ Phong trào hòa bình” của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn bị đán áp.

C.  Do nhiều cán bộ đảng viên bị giết hại, tù đầy.  

D. Do chính sách phản động của Mĩ-Diệm đã làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.   

Câu 31: Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia sản xuất phần mềm lớn  nhất thế giới?  

A. Cách mạng công nghệ . B. Cách mạng trắng.  

C. Cuộc cách mạng xanh. D. Cách mạng chất xám.  

Câu 32: Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đâu trong khoảng thời gian nào? A.  Những năm 50 của thế kỉ XX. B. Những năm 60 của thế kỉ XX. C. Những năm 70 của thế kỉ XX. D.  Những năm 80 của thế kỉ XX. Câu 33: Kế hoạch Mác-san (1947) còn được gọi là  A. Kế hoạch phục hưng văn hoá châu Âu.  

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.  

C. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.  

D. Kế hoạch khôi phục châu Âu.  

Câu 34: Việc Nguyễn Ái quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 3 và tham gia sáng lập Đảng cộng  sản Pháp (12/1920) có nghĩa gì?  

A. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới  

B. Đánh dấu bước chuyển biến trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chiến sĩ yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản.  

C. Phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ tự phát lên tự giác  

D. Chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam

Câu 35:  Vì sao nói cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 là bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930- 1931? 

A. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân trong nước mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.  

B. Cuộc đấu tranh đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ một số quyền lợi.  

C. Cuộc đấu tranh có sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, có sự phối hợp giữa các địa phương, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.  

D. Mục tiêu cuộc đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi về kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm mà còn đòi các quyền tự do, dân chủ.  

Câu 36: Điều kiện lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là  gì?  

A. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

B.  Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.  

C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.  

D. Quân Mĩ đã rút khỏi miền Nam, chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa.  

Câu 37: Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng của giai cấp nào?  

A. tư sản mại bản.

B. tư sản dân tộc.

C. công nhân.

D. nông dân.

Câu 38: Chiến lược chiến  tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào?  

A. Sau thất bại của hình thức thống trị tay sau Ngô Đình Diệm  

B. Sau phong trào đồng khởi.  

C. Sau thất bại của chiến lược Chiến tranh đặc biệt  

D. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân năm 1968.  

Câu 39: Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra, Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào  đâu trong 12 ngày đêm cuối năm 1972  

A. Hà Nội, Nam Định

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hà Nội, Thanh Hóa

D. Nghệ An, Hà Tĩnh

Câu 40: Liên  Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến “Chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào? 

A. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Trước Chiến  tranh thế giới thứ hai.

D. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Đề số 2

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa

A. phong trào công nhân,  phong trào tư sản và phong trào nông dân.

B. phong trào công nhân với phong trào yêu nước.

C. chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. chủ nghĩa Mác – Lênin với  phong trào công nhân. 

Câu 2: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi 

A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. 

B. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai. 

C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

D. đọc bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc . 

Câu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì? 

A. Chịu ba tầng áp bức bóc lột.

B. Chịu hai tầng áp bức bóc lột.

C. Phân hóa thành hai bộ phận.

D. Có quyền lợi gắn với Pháp.

Câu 4: Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 có vai  trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? 

A. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung. 

B. Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

C. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối khoa học, sáng tạo. 

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 5: Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới  sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa. 

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công và việc thành lập nhà nước Xô viết. 

C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó. 

D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ở các nước tư bản. 

Câu 6: Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là 

A. địa bàn hoạt động.

B. thành phần tham gia. 

C. phương pháp, hình thức đấu tranh.

D. khuynh hướng cách mạng.

Câu 7: Trong cuộc đấu tranh  bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây  của Liên hợp quốc? 

A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn. 

B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.  

C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước . 

Câu 8: Điểm giống nhau vể tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế ki XIX là

A. chế độ  phong kiến phát triển đến đỉnh cao, mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.

B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành kinh tế.

C. chế độ phong kiến lâm vào tình  trạng khủng hoảng sâu sắc, đất nước đứng trước cơ bị xâm lược. 

D. đứng trước nguy cơ bị các nước đế quốc xâm lược và thống trị. 

Câu 9: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1925 là

A. ruộng đất cho nông dân nghèo.

B. một số quyền lợi về kinh tế.

C. một số quyền lợi về chính  trị.

D. độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 10: Trọng tâm hợp tác của ASEAN từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay là

A. du lịch.

B.  kinh tế

C. quân sự.

D. giáo dục.

{– Nội dung đề và đáp án của đề số 2 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

Đề số 3

Câu 1: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7/1936) xác định nhiệm vụ  chiến lược của cách mạng Đông Dương là 

A. chống phong kiến và tư sản.  

B. chống đế quốc và chống phong kiến.  

C. chống phong kiến, chống phát xít. 

D. chống đế quốc và tay sai  

Câu 2: Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt  Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng? 

A. Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào. 

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (14 đến 15/8/1945) 

C. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9/3/1945. 

D. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

Câu 3: Sự kiện đánh dấu thất bại hoàn toàn của khuynh hướng tư sản trước khuynh hướng vô sản là

A. sự ra đời của Đảng Cộng sản. 

B. sự phân hoá tích cực của Đảng Tân Việt. 

C. sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. 

D. sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản. 

Câu 4: Sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác? 

A. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập (3/1929). 

B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925). 

C. Ba tổ chức Cộng sản ra đời năm 1929. 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930. 

Câu 5: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 đã khẳng định  nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng Đông Dương là 

A. giải phóng dân tộc  

B. chống chủ nghĩa phát xít Nhật  

C. giải phóng giai cấp  

D. chia lại ruộng đất 

Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp những nhân tố nào dưới đây? 

A. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, phong trào của tư sản dân tộc  

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước 

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân 

D. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, phong trào của tiểu tư sản 

Câu 7: Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi và Mĩ Latinh sau  Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?  

A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn. 

B. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập. 

C. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập. 

D. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 8: Thủ đoạn nào thâm độc nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản. 

B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. 

C. Không cho nông dân tham gia sản xuất. 

D. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. 

Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã 

A. giải quyết sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng 

B. xác định lực lượng cách mạng bao gồm công nhân và nông dân 

C. chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng 

D. đánh dấu phong trào công nhân bước đầu chuyển thành phong trào tự giác 

Câu 10: Những tổ chức nào có vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề chung của nền kinh tế thế giới? 

A. Liên minh châu Âu và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. 

B. Các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính khu vực và quốc tế. 

C. Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. 

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. 

{– Nội dung đề và đáp án của đề số 3 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

Đề số 4

Câu 1: Lễ ký hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm (7/1953) trên bán đảo Triều Tiên chứng tỏ:

A. CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đi theo định hướng khác nhau  

B. mở ra quá trình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. 

C. cuộc nội chiến giữa hai miền Triều Tiên kết thúc. 

D. hai nước cùng bắt tay xây dựng đất nước. 

Câu 2: Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là

A. xây dựng nền kinh tế thị trường. 

B. trở thành nước công nghiệp mới. 

C. tăng cường nhập khẩu. 

D. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu. 

Câu 3: Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là

A. Anh.  

B. Pháp.  

C. Mỹ.  

D. Liên Xô.  

Câu 4: Điểm nào dưới đây là sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với  khu vực Mĩ Latinh: 

A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh để giải phóng giai  cấp. 

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực  dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ Latinh chưa làm được điều đó.

C. Châu Á, Châu Phi đấu tranh  chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

D. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh ôn hòa.

Câu 5: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực  Xô – Mỹ? 

A. Anh.  

B. Đức.  

C. Pháp.  

D. Hy Lạp.  

Câu 6: Tháng 4 – 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi,  đã đánh dấu: 

A. Sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man ở châu Phi. 

B. Chấm dứt chế độ độc tài quân sự ở châu Phi. 

C. Bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới. 

D. Chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi. 

Câu 7: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. 

B. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc. 

C. Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc. 

D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc. 

Câu 8: Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là: 

A. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế. 

B. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.  

C. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.  

D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới. 

Câu 9: Từ sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô đạt được thành tựu nào là quan trọng nhất?

A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử. 

B. Năm 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần. 

C. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhận tạo của Trái đất. 

D. Đến nửa đầu những năm 70 là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.  

Câu 10: Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C? 

A. Rô-ma.  

B. Ai Cập.  

C. Hi Lạp.  

D. Ai Cập, Ấn Độ.  

{– Nội dung đề và đáp án của đề số 4 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

Đề số 5

Câu 1: Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: 

1, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

2, Đánh chiếm pháo đài, nhà tù Ba- xti.

3, thành lập  nền cộng hòa.

4, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. 

A. 2,1,4,3.  

B. 1,2,3,4.  

C. 3,1,4,2.  

D. 2,3,4,1. 

Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành căn bản công cuộc xâm lược Việt Nam ở cuối thế kỉ XIX? 

A. Triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất. 

B. Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897). 

C. Triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883), Pa-tơ-nốt (1884). 

D. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại, phong trào Cần Vương chấm dứt (1896). 

Câu 3: Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh? 

A. Thắng lợi của cách mạng Cuba.  

B. Sự suy yếu của đế quốc Mĩ.  

C. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  

D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.  

Câu 4: Vì sao nói công xã Pari là một nhà nước kiểu mới? 

A. Công xã vừa ban bố pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh. 

B. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ. 

D. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.  Câu 5: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn 1919- 1939?  

A. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. 

B. Chủ nghĩa Mác-Lê Nin được truyền bá vào Trung Quốc. 

C. Cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên Bắc Kinh. 

D. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4-5-1919. 

Câu 6: Nhân tố quyết định hàng đầu dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới  thứ hai là 

A. chi phí cho quốc phòng thấp.  

B. vai trò quản lí của Nhà nước.  

C. tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.  

D. yếu tố con người.

Câu 7: Điểm khác biệt căn bản của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 – 1896) là 

A. đối tượng đấu tranh và quy mô phong trào.  

B. không bị chi phối bởi chiếu Cần vương.  

C. hình thức và phương pháp đấu tranh.  

D. mục tiêu đấu tranh và lực lượng tham gia.  

Câu 8: Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn dẫn đến hậu quả là 

A. làm cho Thiên Chúa giáo không thể phát triển được ở Việt Nam. 

B. gây mâu thuẫu với các nước phương Tây, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc. 

C. làm cho mối quan hệ với các nước phương Tây ngày càng căng thẳng. 

D. gây mâu thuẫn giữa tín đồ các tôn giáo, làm cho các giáo dân lo sợ, bất mãn. 

Câu 9: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành 

A. nước đầu tiên tiến hành cách mạng xanh trong nông nghiệp. 

B. siêu cường tài chính số một thế giới và cường quốc quân sự. 

C. quốc gia đi đầu về thu nhập đầu người và chất lượng y tế. 

D. một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới. 

Câu 10: Ý nào sau đây không phải mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại những năm 1945 – 1973?  

A. Đàn áp phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

B. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

C. Khống chế, chi phối các nước Đồng minh lệ thuộc vào Mĩ. 

D. Thực hiện mục tiêu tấn công Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

{– Nội dung đề và đáp án của đề số 5 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 có đáp án Trường THPT Giồng Ông Tố. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thái Phiên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Trần Suyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button