Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án

Ban biên tập HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức Công nghệ 11 đã học. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020 – 2021

ĐỀ THI MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 11

Thời gian làm bài 50  phút; Không kể thời gian giao đề

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Tác dụng của dầu bôi trơn:

   A. Bôi trơn các bề mặt ma sát

   B. Làm mát

   C. Bao kín và chống gỉ

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Van an toàn bơm dầu mở khi:

   A. Động cơ làm việc bình thường

   B. Khi áp suất dầu trên các đường vượt quá giới hạn cho phép

   C. Khi nhiệt độ dầu cao quá giới hạn

   D. Luôn mở

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có:

   A. Loại bốc hơi

   B. Loại đối lưu tự nhiên

   C. Loại tuần hoàn cưỡng bức

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ:

   A. Đóng cả 2 cửa

   B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt veef bơm

   C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

   D. Mở cả 2 cửa

Câu 5. Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

   A. 

   B. 

   C. 

   D. 

Câu 6. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

   A. Thùng xăng

   B. Bầu lọc xăng

   C. Bộ điều chỉnh áp suất

   D. Bộ chế hòa khí

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.

   B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.

   C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

   D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp

Câu 8. Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

   A. Cung cấp nhiên liệu vào xilanh

   B. Cung cấp không khí vào xilanh

   C. Cung cấp nhiên liệu và không khí vào xilanh

   D. Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh

Câu 9. Chọn phát biểu đúng: Ở hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen:

   A. Thùng nhiên liệu chứa xăng

   B. Chỉ có một bầu lọc

   C. Đường hồi từ vòi phun về thùng nhiên liệu để giảm áp suất ở vòi phun

   D. Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu điêzen

Câu 10. Nhiên liệu được phun vào xilanh của động cơ ở:

   A. Kì nạp

   B. Kì nén

    C. Cuối kì nén

   D. Đầu kì nén

ĐÁP ÁN

1 – D

2 – B

3 – D

4 – B

5 – A

6 – C

7 – D

8 – D

9 – D

10 – C

{– Nội dung đề và đáp án từ câu 11-30 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về –}

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Có mấy phương pháp bôi trơn?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 2. Khi dầu qua két làm mát dầu thì:

   A. Van khống chế lượng dầu qua két mở

   B. Van khống chế lượng dầu qua két đóng

   C. Van an toàn bơm dầu mở

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

   A. Trục khuỷu

   B. Áo nước

   C. Cánh tản nhiệt

   D. Bugi

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van hằng nhiệt sẽ:

   A. Đóng cả 2 cửa

   B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt veef bơm

   C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

   D. Mở cả 2 cửa

Câu 6. Theo cấu tạo bộ phận tạo thành hòa khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng chia làm mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 7. Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?

   A. Các cảm biến

   B. Bộ điều khiển phun

   C. Bộ điều chỉnh áp suất

   D. Bộ chế hòa khí

Câu 8. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có khối nào?

   A. Các cảm biến

   B. Bộ điều khiển phun

   C. Bộ điều chỉnh áp suất

   D. Bơm cao áp

Câu 9. Nhiệm vụ của bơm cao áp là:

   A. Cung cấp nhiên liệu với áp suất cao tới vòi phun

   B. Cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm vào vòi phun

   C. Cung cấp nhiên liệu với lượng phù hợp với chế độ làm việc của động cơ tới vòi phun

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Đ1, Đ2 cho dòng điện đi qua khi phân cực thuận

   B. Đ1, Đ2 dùng để nắn dòng

   C. Đ1, Đ2 đổi điện xoay chiều thành một chiều

   D. Đ1, Đ2 đổi điện một chiều thành xoay chiều

ĐÁP ÁN

1 – B

2 – B

3 – B

4 – B

5 – D

6 – A

7 – D

8 – D

9 – D

10 – D

{– Nội dung đề và đáp án từ câu 11-30 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về –}

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Có những phương pháp bôi trơn nào?

   A. Bôi trơn bằng vung té

   B. Bôi trơn cưỡng bức

   C. Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Đâu là bề mặt ma sát?

   A. Bề mặt tiếp xúc của pit-tông với xilanh

   B. Bề mặt tiếp xúc của chốt khuỷu với bạc lót

   C. Bề mặt tiếp xúc của chốt pit-tông với lỗ chốt pit-tông

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, sau đó trở về cacte

   B. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, ngấm vào bề mặt ma sát và các chi tiết giúp chi tiết giảm nhiệt độ.

   C. Dầu sau khi lọc sạch quay trở về cacte

   D. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, sau đó thải ra ngoài

Câu 4. Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống làm mát?

   A. Quạt gió

   B. Puli và đai truyền

   C. Áo nước

   D. Bầu lọc dầu

Câu 6. Nước qua két được làm mát do?

   A. Diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí

   B. Quạt gió hút không khí qua giàn ống

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ:

   A. Cung cấp xăng vào xilanh động cơ

   B. Cung cấp không khí vào xilanh động cơ

   C. Cung cấp hòa khí vào xilanh động cơ

   D. Cung cấp hòa khí sạch vào xilanh động cơ

Câu 8. Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, bơm hút xăng tới vị trí nào của bộ chế hòa khí?

   A. Thùng xăng

   B. Buồng phao

   C. Họng khuếch tán

   D. Bầu lọc xăng

Câu 9. Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và không khí hòa trộn với nhau tại:

   A. Buồng phao

   B. Thùng xăng

   C. Họng khuếch tán

   D. Đường ống nạp

Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Thùng xăng chứa xăng

   B. Bầu lọc xăng lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng

   C. Bầu lọc khí lọc sạch cặn bẩn lẫn trong không khí

   D. Bẩu lọc khí lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khí

ĐÁP ÁN

1 – D

2 – D

3 – A

4 – A

5 – D

6 – C

7 – D

8 – B

9 – C

10 – C

{– Còn tiếp –}

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen?

   A. Bơm chuyển nhiên liệu

   B. Bơm cao áp

   C. Bầu lọc tinh

   D. Thùng xăng

Câu 2. Đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp về thùng nhiên liệu là do?

   A. Áp suất nhiên liệu ở vòi phun quá cao

   B. Áp suất nhiên liệu ở bơm cao áp quá cao

   C. Nhiên liệu bị rò rỉ ở bơm cao áp

   D. Giảm áp suất trên đường ống

Câu 3. Kí hiệu của điôt điều khiển:

   A. 

   B. 

   C. 

   D. 

Câu 4. Hệ thống đánh lửa có chi tiết nào đặc trưng?

   A. Biến áp

   B. Bugi

   C. Khóa điện

   D. Tụ

Câu 5. Cách khỏi động nào sau đây thuộc hệ thống khởi động của động cơ đốt trong?

   A. Hệ thống khởi động bằng tay

   B. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

   C. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Động cơ điện làm việc nhờ:

   A. Dòng một chiều của pin

   B. Dòng một chiều của ac quy

   C. Dòng xoay chiều

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 7. Động cơ xăng đầu tiên ra đời năm:

   A. 1858

   B. 1585

   C. 1885

   D. 1860

Câu 8. Động cơ đốt trong đầu tiên có công suất 20 mã mực là:

   A. Động cơ xăng

   B. Động cơ điêzen

   C. Động cơ 4 kì

   D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 9. Theo số hành trình của pit-tông chia động cơ đốt trong thành mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 10. Động cơ pit-tông có mấy loại?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

ĐÁP ÁN

1 – D

2 – C

3 – D

4 – B

5 – D

6 – B

7 – C

8 – B

9 – A

10 – B

{– Còn tiếp –}

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào sau đây?

   A. Cacte dầu

   B. Két làm mát

   C. Quạt gió

   D. Bơm

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Trường hợp áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van an toàn bơm dầu mở.

   B. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm

   C. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm, một phần chảy về cacte

   D. Dầu được bơm hút từ cacte lên

Câu 3. Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào?

   A. Bơm dầu

   B. Lưới lọc dầu

   C. Van hằng nhiệt

   D. Đồng hồ báo áp suất dầu

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

   A. Trục khuỷu

   B. Vòi phun

   C. Cánh tản nhiệt

   D. Bugi

Câu 5. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

   A. Van hằng nhiệt

   B. Két nước

   C. Bơm nước

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

   A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

   B. Hệ thống phun xăng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và không khí hòa trộn với nhau tại:

   A. Buồng phao

   B. Thùng xăng

   C. Họng khuếch tán

   D. Đường ống nạp

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng? Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu từ thùng, qua bầu lọc thô, qua bầu lọc tinh tới:

   A. Bơm cao áp

   B. Vòi phun

   C. Xilanh

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng: nhiên liệu được phun vào xilanh động cơ ở:

   A. Kì nén

   B. Cuối kì nén

   C. Kì nạp

   D. Kì thải

Câu 10. Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén:

   A. Nhiên liệu điêzen

   B. Không khí

   C. Hòa khí

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

ĐÁP ÁN

1 – C

2 – C

3 – C

4 – C

5 – D

6 – C

7 – C

8 – A

9 – B

10 – B

{– Còn tiếp –}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 -Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Ngoài ra, các em có thể thử sức với các đề online tại đây:

  • Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 – Trường THPT Ngô Gia Tự
  • Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 – Trường THPT Hoằng Hóa

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button