Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn GDCD lớp 11 năm 2021 Trường THPT Đào Duy Từ

Với mong muốn cung cấp cho các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho lần kiểm tra 1 tiết sắp đến, HOC247 đã sưu tầm và tổng hợp Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn GDCD lớp 11 năm 2021 Trường THPT Đào Duy Từ. Hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các em học tập tốt!

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

BỘ 05 ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: GDCD 11

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề)

1. Đề số 1

Câu 1: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về

A. Tư liệu sản xuất.

B. Cơ cấu kinh tế.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta có tính

A. Tất yếu chủ quan.

B. Tất yếu khách quan.

C. Bắt buộc.

D. Ngẫu nhiên.

Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là tất yếu khách quan.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tế mới và cũ cùng tồn tại khách quan và

A. Có quan hệ với nhau.

B. Tách biệt không liên quan tới nhau.

C. Đấu tranh triệt tiêu nhau.

D. Gây khó khăn cho nhau.

Trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta vừa tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước, vừa xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới tồn tại khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Người ta căn cứ vào yếu tố nào để xác định các thành phần kinh tế?

A. Nguồn vốn đầu tư.

B. Quy mô sản xuất.

C. Sở hữu tư liệu sản xuất.

D. Trình độ sản xuất.

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Tại sao việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta là tất yếu khách quan?

A. Do tồn tại nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất khác nhau.

B. Do nước ta có đông dân số.

C. Do nước ta tồn tại nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo.

D. Do các vùng kinh tế có sự phát triển không đồng đều.

Nước ta đi lên xây dựng CNXH với lực lượng sản xuất thấp, nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu khác nhau, tạo thành các thành phần kinh tế khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Ở nước ta tồn tại mấy thành phần kinh tế?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Ở nước ta tồn tại 5 thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

A. Kinh tế nhà nước.

B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế tư nhân.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Quỹ bảo hiểm nhà nước thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế nhà nước.

Thành phần kinh tế nhà nước bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; các tài sản thuộc sở hữu nhà nước có thể đưa vào sản xuất kinh doanh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Hợp tác xã là lực lượng nòng cốt của hình thức kinh tế nào?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế nhà nước.

Kinh tế tập thể bao gồm: nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà hợp tác xã là nòng cốt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Kinh tế tập thể xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?

A. Tự nguyện, dân chủ.

B. Tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước.

C. Tôn trọng, hợp tác đôi bên cùng có lợi.

D. Tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và phụ thuộc vào kinh tế nhà nước.

Kinh tế tập thể xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng vững chắc của

A. Nền kinh tế quốc dân.

B. Quá trình xây dựng đất nước.

C. Sự phát triển xã hội.

D. Nền kinh tế hội nhập.

Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Thành phần kinh tế nào đóng vai trò là động lực của nền kinh tế?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế nhà nước.

Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Thành phần kinh tế nào có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí; là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế tư bản nhà nước.

Kinh tế tư bản nhà nước có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí; là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Để đưa đất nước từ phương thức sản xuất nhỏ lạc hậu lên phương thức sản xuất chủ nghĩa xã hội, bỏ qua tư bản chủ nghĩa thì kinh tế tư bản Nhà nước giữ vai trò

A. Chủ chốt.

B. Quan trọng.

C. Cầu nối.

D. Liên hệ.

Kinh tế tư bản Nhà nước giữ vai trò là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên CNXH, bỏ qua TBCN.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Thành phần kinh tế nào có quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng về đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế tư bản nhà nước.

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng về đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án cần chọn là: A

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

2. Đề số 2

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

A. Nhà nước nhân dân lao động làm chủ.

B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

C. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

D. Sẵn sàng gây hấn với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới.

Đáp án:

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, chú trọng xây dựng các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Chủ nghĩa Mác – Lê nin khẳng định có mấy hình thức quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án:

Chủ nghĩa Mac – Lênin khẳng định có hai hình thức quá độ: Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH và quá độ từ XH tiền tư bản lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Đảng và nhân dân ta lựa chọn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường nào?

A. Đi lên chế độ chủ nghĩa tư bản.

B. Quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

C. Bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản để đi lên chủ nghĩa xã hội

D. Không đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp án:

Đảng và nhân dân ta lựa chọn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Tại sao Đảng và nhân dân ta lựa chọn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản?

A. Mang lại nền độc lập thực sự cho đất nước.

B. Giúp giai cấp thống trị được phát triển toàn diện.

C. Mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến cho giai cấp thống trị.

D. Các quốc gia khác cũng làm như vậy.

Đáp án:

Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN vì chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thực sự được độc lập.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN không phải vì

A. Mang lại độc lập thực sự cho đất nước.

B. Xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột cho nhân dân.

C. Tạo điều kiện cho nhân dân có điều kiện phát triển toàn diện.

D. Mang lại tự do, dân chủ cho tầng lớp thống trị.

Đáp án:

Đảng và nhân dân ta lựa chọn đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN vì:

+ Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thực sự độc lập.

+ Đi lên CNXH mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột.

+ Đi lên CNXH mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc, mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp xu thế phát triển của thời đại và nguyện vọng của

A. Thế giới.

B. Dân tộc.

C. Nhân dân.

D. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đáp án:

Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi chế độ này bằng chế độ khác tiến bộ hơn là gì?

A. Sự phát triển về văn hóa.

B. Sự phát triển về kinh tế.

C. Sự phát triển về an ninh quốc phòng.

D. Sự phát triển về giáo dục.

Đáp án:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi chế độ này bằng chế độ khác tiến bộ hơn là do sự phát triển của kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: V.I. Lê nin viết: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô – viết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triển

A. Phong kiến.

B. Chiếm hữu nô lệ.

C. Xã hội chủ nghĩa.

D. Tư bản chủ nghĩa.

Đáp án:

V.I. Lê nin viết: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô – viết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Đảng và Nhà nước ta đã xác định một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là xây dựng một xã hội

A. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ.

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

C. Dân giàu, nước mạnh, lực lượng sản xuất tiến bộ.

D. Dân giàu, nước mạnh, bình đẳng, đoàn kết.

Đáp án:

Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta đã xác định một trong những đặc trưng của CNXH ở nước ta là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, các nước tư bản tiến hành đi lên chủ nghĩa xã hội là thực hiện hình thức quá độ

A. Toàn diện.

B. Gián tiếp.

C. Trực tiếp.

D. Lâu dài.

Đáp án:

Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến CNXH, đó là điều không thể tránh khỏi” và đều trải qua một thời kì quá độ, mà trong đó hình thức quá độ trực tiếp là đi từ CNTB lên CNXH.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, các nước tiền tư bản tư bản tiến hành đi lên chủ nghĩa xã hội là thực hiện hình thức quá độ

A. Toàn diện.

B. Lâu dài.

C. Trực tiếp.

D. Gián tiếp.

Đáp án:

Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến CNXH, đó là điều không thể tránh khỏi” và đều trải qua một thời kì quá độ, trong đó hình thức quá độ gián tiếp là các nước từ xã hội tiền tư bản đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tế độ TBCN.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Nhận thức nào dưới đây góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa?

A. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

B. Nghi ngờ về khả năng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

C. Mong muốn đất nước đi theo con đường chủ nghĩa tư bản để giàu mạnh.

D. Chỉ quan tâm đến các mặt tiêu cực của xã hội và chán nản.

Đáp án:

Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt hơn, tốt đẹp hơn các xã hội trước. Tuy nhiên, trên con đường quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa còn nhiều khó khăn, mỗi người dân cần luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nước ta đi lên con đường chủ nghĩa xã hội là

A. Phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

B. Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

C. Do ý muốn chủ quan của lực lượng lãnh đạo.

D. Do tác động của tình hình thế giới.

Đáp án:

Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Nước ta tất yếu thực hiện đi lên CNXH bỏ qua TBCN vì

A. Chưa có nền kinh tế đại công nghiệp của TBCN.

B. Chưa có những tiền đề vật chất cần thiết cho chủ nghĩa xã hội.

C. Kinh tế lạc hậu, kém phát triển, chính trị bất ổn.

D. Giặc đói và giặc dốt đang hoành hành.

Đáp án:

Việt Nam đi lên từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến với trình độ sản xuất lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh, vì vậy chưa có những tiền đề vật chất cần thiết để tiến thẳng lên CNXH mà phải thực hiện gián tiếp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua một thời kì chưa có nhà nước, đó là xã hội

A. Cộng sản nguyên thủy.

B. Phong kiến.

C. Chiếm hữu nô lên.

D. Tư bản chủ nghĩa.

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua một thời kì chưa có nhà nước – đó là xã hội cộng sản nguyên thủy.

Đáp án cần chọn là: A

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

3. Đề số 3

Câu 1: Dân chủ là quyền lực thuộc về ai?

A. Nhân dân.

B. Lãnh đạo.

C. Giai cấp thống trị.

D. Giai cấp bị trị.

Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn mang bản chất

A. Xã hội.

B. Giai cấp.

C. Nhà nước.

D. Nhân dân.

Dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: So với các nền dân chủ trước đó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu một bước phát triển mới về

A. Lượng.

B. Chất.

C. Sự lãnh đạo.

D. Đảng cầm quyền.

Sự hình thành nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu bước phát triển mới về chất so với các nền dân chủ trước đó

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp

A. Nông dân.

B. Công nhân.

C. Trí thức.

D. Tiểu tư sản.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, thể hiện ở sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng Cộng sản.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư liệu sản xuất nào?

A. Tư hữu.

B. Sở hữu hỗn hợp.

C. Công hữu.

D. Cả A và C.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được coi là nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất, triệt để nhất.

B. Lâu dài nhất, hiện đại nhất.

C. Hiện đại nhất, triệt để nhất.

D. Văn minh nhất, đặc biệt nhất.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất, triệt để nhất trong lịch sử.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học.

B. Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi.

C. Quyền tự do kinh doanh.

D. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở nhiều quyền trong đó có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

B. Quyền bình đẳng nam nữ.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

Quyền bình đẳng nam nữ thuộc nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa.

B. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

C. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

D. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hóa của mình.

Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe thuộc nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

A. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội.

B. Quyền tự do kinh doanh.

C. Quyền tham gia bầu cử.

D. Quyền được sáng tác, phê bình nghệ thuật.

Dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện ở nhiều nội dung trong đó có quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Có mấy hình thức dân chủ cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Dân chủ được thực hiện thông qua hai hình thức cơ bản sau: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ đại diện.

C. Dân chủ trực tiếp.

D. Dân chủ kiểu mới.

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp ngày nay?

A. Trưng cầu dân ý trong phạm vi cả nước.

B. Thực hiện sáng kiến pháp luật.

C. Nhân dân tự quản.

D. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp là người dân bầu ra người đại diện cho mình quản lí nhà nước và xã hội. Đây là hình thức dân chủ gián tiếp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước gọi là

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ hiện đại.

C. Dân chủ trực tiếp.

D. Dân chủ kiểu mới.

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Cơ cấu tổ chức của hình thức dân chủ gián tiếp cho phép người dân bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, cho phép người dân làm chủ trên

A. Lĩnh vực xã hội.

B. Lĩnh vực chính trị.

C. Lĩnh vực văn hóa.

D. Mọi lĩnh vực.

Cơ cấu tổ chức của hình thức dân chủ gián tiếp cho phép người dân bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, cho phép người dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Đáp án cần chọn là: D

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

4. Đề số 4

Câu 1: Do đặc điểm khí hậu và địa hình nên nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta được đánh giá là

A. Rất đa dạng, phong phú.

B. Hạn chế, nghèo nàn.

C. Vô cùng khắc nghiệt.

D. Dồi dào vĩnh viễn.

Do đặc điểm khí hậu và địa hình nên nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta rất đa dạng, khoảng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loài động, thực vật quý, biển rộng lớn, không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Thực trạng tài nguyên của nước ta hiện nay là gì?

A. Tài nguyên đa dạng, phong phú.

B. Tài nguyên dồi dào, không bao giờ cạn kiệt.

C. Tài nguyên bị hạn chế, không thể khai thác hết.

D. Tài nguyên bị suy giảm và có nguy cơ cạn kiệt.

Tài nguyên nước ta đang ngày càng suy giảm và có nguy cơ bạn kiệt: Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, rừng bị thu hẹp, động, thực vật quý hiếm bị xóa sổ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác bị thu hẹp,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta đưa đến kết quả gì?

A. Con người được cải thiện sức khỏe.

B. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

C. Ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe của con người.

D. Thiên nhiên được phục hồi.

Tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng đã trực tiếp ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe của con người.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm.

B. Sử dụng hợp lý tài nguyên.

C. Mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo vệ môi trường

D. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là: sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Việc sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là

A. Giải pháp để bảo vệ tài nguyên, môi trường.

B. Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. Phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

D. Các thức để bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là: sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường là

A. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.

B. Thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học.

C. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác, quản lí tài nguyên.

D. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung Ương đến địa phương: Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường; mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Nội dung nào không phải là phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.

B. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải.

C. Thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên cho công dân.

D. Giảm lượng gia tăng dân số để giảm áp lực lên môi trường và tài nguyên.

Phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác quản lí, tuyên truyền, giáo dục, coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên và áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên, xử lí chất thải.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Nhà nước thực hiện giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân bằng cách

A. Đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.

B. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

C. Ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường.

D. Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên.

Nhà nước thực hiện thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân bằng cách: Tạo điều kiện để mọi người tiếp nhận được các thông tin về môi trường, xây dựng nếp sống vệ sinh, tiết kiệm, đẩy mạnh các phong trào quần chính tham gia bảo vệ môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Đối với toàn nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng, bảo vệ môi trường là

A. Điều bắt buộc thực hiện.

B. Vấn đề bức thiết.

C. Vấn đề cần chú ý.

D. Điều nên thực hiện.

Bảo vệ tài nguyên môi trường là yêu cầu bức thiết của toàn nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng; có ý nghĩa đối với cả hiện tại và tương lai, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

A. Chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

B. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

C. Tố cáo các hành vi vi phạm luật bảo vệ tài nguyên, môi trường.

D. Xây dựng và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

Xây dựng và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên là biện pháp Nhà nước áp dụng để bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

Đáp án cần chọn là: D

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

5. Đề số 5

Câu 1: Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Xuất phát từ ý định chủ quan của con người.

B. Là một yếu tố khách quan.

C. Do tình hình thế giới tác động.

D. Do mơ ước của toàn dân.

Câu 2: Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?

A.Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

B.Do nhân dân làm chủ.

C.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

D.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 3: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đặc điểm nào sau đây?

A. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

B. Sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.

C. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kêt giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại.

Câu 4: Trên lĩnh vực tư tường và văn hoá, thời kì quá độ ở nước ta cỏ đặc điểm gì dưới đây ?

A. Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

B. Quá trình hội nhập với văn hoá thế giới diền ra mạnh mẽ.

C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau.

D. Không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới

Câu 5: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai cấp nào dưới đây giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?

A. Nông dân

B. Tư sản

C. Công nhân

D. Địa chủ

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây thể hiện nội dung trên lĩnh vực chính trị trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.

B. Các chính sách được thực hiện có hiệu quả.

C. Đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động.

D. Đảm bảo quyền tự do, dân chủ của công dân

Câu 7: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào trong các đặc điểm dưới đây?

A. Tất cả đều chưa hình thành.

B. Tất cả đều đã hình thành.

C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.

D. Không thể đạt đến đặc trưng đó.

Câu 8: Thời kỳ quá độ đi lên CNXH trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ năm nào trong các năm dưới đây?

A. 1945.

B. 1954.

C. 1975.

D. 1986.

Câu 9: Có ý kiến cho rằngV iệt Nam đi lên CNXH nhất thiết phải qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì chỉ có qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì mới có đầy đủ cơ sở vật chất để xây dựng CNXH. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

A. Việt Nam phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nếu không sẽ tụt hậu so vớ các nước trên thế giới.

B. Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN, nhưng tiếp thu, kế thừa khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, kinh tế hiện đại để xây dựng CNXH.

C. Việt Nam không cần phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên CNXH là tất yếu khách quan.

D.Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế phát triển dựa trên việc chuyển giao công nghệ hiện đại của thế giới.

Câu 10: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ

A. trực tiếp.

B. tích cực.

C. liên tục.

D. gián tiếp.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN

Câu 1: Đáp án: B

Câu 2: Đáp án: D

Câu 3: Đáp án: B

Câu 4: Đáp án: C

Câu 5: Đáp án: C

Câu 6: Đáp án: A

Câu 7: Đáp án: C

Câu 8: Đáp án: C

Câu 9: Đáp án: B

Câu 10: Đáp án: D

Câu 11: Đáp án: C

Câu 12: Đáp án: C

Câu 13: Đáp án: D

Câu 14: Đáp án: B

Câu 15: Đáp án: A

Câu 16: Đáp án: B

Câu 17: Đáp án: A

Câu 18: Đáp án: A

Câu 19: Đáp án: B

Câu 20: Đáp án: C

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn GDCD lớp 11 năm 2021 Trường THPT Đào Duy Từ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo tài liệu liên quan khác:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn GDCD lớp 10 năm 2021 Trường THPT Lê Thánh Tôn

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button