Lớp 10

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nhơn Trạch

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Nhơn Trạch, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Đến nửa đầu thế kỉ XVIII, người Anh lập ra 13 thuộc địa tại khu vực nào ở châu Mĩ ?

     A. Ven bờ Đại Tây Dương ở Trung Mĩ.                   B. Ven bờ Đại Tây Dương ở Nam Mĩ.

     C. Ven bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mĩ.                      D. Ven bờ Thái Bình Dương ở Bắc  Mĩ

Câu 2. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nông nghiệp vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

     A. Sử dụng máy móc trong sản xuất                      B. Phương pháp canh tác được cải tiến

     C. Tiến hành cuộc cách mạng xanh                       D. Sử dụng phân bón hóa học

Câu 3. Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là nhờ

     A. Xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời

     B. Thay đổi phương pháp sản xuất

     C. Vai trò của Nhà nước ngày càng cao

     D. Những tiến bộ về khoa học kĩ  thuật

Câu 4. Ngày 14- 7- 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp

     A. Hiến pháp nước Pháp chính thức được ban hành

     B. Chính phủ mới thành lập ra mắt trước nhân dân

     C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội  lập hiến

     D. Quần chúng Pari tấn công và chiếm ngục Baxti

Câu 5. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh (từ nửa sau thế kỉ XVIII) bắt đầu từ nghành nào ?

     A. Công nghiệp dệt       B. Khai thác than                C. Công nghiệp in           D. Chế tạo máy móc

Câu 6. Sự kiện đánh dấu thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ở thế kỉ XVIII

     A. Quân đội chính quy của vua Anh rút khỏi các thuộc địa. 

     B. Quân đội thuộc địa chiến thắng quyết định ở Ióoctao.

     C. Các đại biểu thuộc địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

     D. Anh kí hòa ước công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa

Câu 7. Kết quả lớn nhất của cuộc cuộc nội chiến (1861- 1865) tại Mĩ là

     A. Chế độ nô lệ bị thủ tiêu và nước Mĩ trở lại thống nhất.

     B. Hậu quả để lại rất nặng nề với hàng triệu người bị chết

     C. Quân Hiệp bang chiến thắng và  nội chiến chấm dứt

     D. Chia làm hai nước: Hiệp bang Mĩ và Liêng bang Mĩ

Câu 8. Trong thời gian tồn tại (từ tháng 9- 1864 đến tháng 7- 1876), hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ nhất là

     A. Truyền bá học thuyết Mác, chống những tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

     B. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân ở mỗi nước 

     C. Thông qua nhiều nghị quyết có ý nghĩa kinh tế và chính trị quang trọng.

     D. Kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pari (1871)

Câu 9. Nền cộng hòa đầu tiên ở nước Pháp được thiết lập khi nào vào thế kỉ XVIII ?

     A. Giai cấp  tư sản nước Pháp giành được chính quyền

     B. Phái Girôngđanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

     C. Phái Lập hiến  lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

     D. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

Câu 10. Mặc bị thất bại nhưng Công xã Pari (Pháp, năm 1871) đã để lại cho phong trào cách mạng thế giới di sản lớn nhất đó là

     A. Lãnh đạo tập thể dưới sự giám sát của nhân dân

     B. Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân

     C. Mô hình nhà nước kiểu mới- nhà nước vô sản.

     D. Tiến hành bầu cử theo phổ thông đầu phiếu

Câu 11. Khẩu hiệu “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu ” trong phong trào công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện ở

     A. Phong trào Hiến chương ở Anh trong những năm 1836- 1848

     B. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng của công nhân

     C. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Sơlêdin (Đức,năm1844).

     D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Liông (Pháp, năm 1831).

Câu 12. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp(từ nửa sau thế kỉ XVIII) ?

     A. Giai cấp tư sản nắm được chính quyền trong thể chế chính trị Quân chủ lập hiến

     B. Tình hình chính trị ổn định và chuẩn bị đầy đủ về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật.

     C. Có hệ thống thuộc địa rông lớn đã cung cấp đầy đủ vốn (vàng, bạc), nhân công rẻ mạt

     D. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

Câu 13. Trước năm 1789, về xã hội của nước Pháp chia làm ba đẳng cấp đó là đẳng cấp

     A. Qúy tộc mới, Tăng lữ và tiểu tư sản.

     B. Qúy tộc, nông dân và  đẳng cấp thứ 3

     C. Qúy tộc, Tư sản  và đẳng cấp thứ 3.

     D. Qúy tộc, Tăng lữ và đẳng cấp thứ 3.

Câu 14. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

     A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế nhất là kinh tế công nông nghiệp

     B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội.

     C. Chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

     D. Đua nhau đi xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa cho mình

Câu 15. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quá trình tập trung tư bản ở Anh diễn ra mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực

     A. Công nghiệp hóa chất                                           B. Công nghiệp thuốc lá

     C. Lĩnh vực ngân hàng                                              D. Công nghiệp luyện kim

Câu 16. Ngày 18- 1- 1781, lễ thành lập Đế chế Đức diễn ra tại đâu ?

     A. Viên (Áo).                B. Béclin (Đức).                  C. Pari (Pháp)                  D. Vécxai(Pháp).

Câu 17. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào tháng 2- 1848, đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

     A. Lí luận của học thuyết Mác- Lê nin với thực tiễn phong trào công nhân

     B. Phong trào công nhân quốc tế với phong trào giải phóng dân tộc thế giới

     C. Phong trào công nhân phát triển  với chính đảng tiên giai cấp vô sản

     D. Chủ nghĩa xã hội khoa học với sự phát triển của phong trào công nhân

Câu 18. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, công nghiệp của Mĩ vươn lên  hàng thứ nhất thế giới, với lí do chính là

     A. Tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học, kĩ thuật mới

     B. Nhờ xóa bỏ được chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến

     C. Nguồn nhân lực đông, được bổ sung và chất lượng cao 

     D. Lãnh thổ  rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 19. Sự kiện nào xảy ra ngày 18-3- 1871 tại Pari (Pháp) ?

     A. Chính phủ Vệ quốc ra đời  lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Phổ

     B. Quốc dân quân làm chủ được thủ đô Pari và các vùng lân cận thủ đô

     C. Quốc dân quân làm chủ được thủ đô Pari và lật đổ chính quyền tư sản.

     D. Quốc dân quân làm chủ được đất nước, xây dựng chính quyền tự chủ

Câu 20. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn của  Đảng Cộng sản ( 2- 1848) là

     A. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

     B. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

     C. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến lỗi thời và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

     D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị thối nát và  xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Câu 21. Vì sao Tăng lữ, Qúy tộc là  số ít trong dân cư nhưng được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi ở nước Pháp trước năm 1789 ?

     A. Nắm quyền lực về quân đội và chi phối hệ tư tưởng của dân cư

     B. Giữ nhiều chức vụ cao, nắm quyền lực trong Nhà nước và Giáo hội.

     C. Chi phối về kinh tế và nắm các chức vụ  của triều đại phong kiến

     D. Giữ nhiều chức vụ cao trong xã hội và có tiềm lực kinh tế mạnh

Câu 22. Khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp ở Anh trong thế kỉ XVIII- XIX, là sự kiện  

     A. Giêm Oát phát minh ra máy chạy bằng hơi nước.

     B. Các- rai đã chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

     C. Giêm Hagrivơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.

     D. Áccraitơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Câu 23. Từ thập kỉ 80 của thế kỉ XIX, trong các nghành công nghiệp mới thì Đức phát triển mạnh nhất là

     A. Công nghiệp đóng tàu, in                                      B. Công nghiệp năng lượng

     C. Công nghiệp dệt, hóa chất                                    D. Công nghiệp điện, hóa chất

Câu 24. Mâu thuẫn chủ yếu làm bùng nổ cuộc cách mạng tư sản ở Anh vào năm 1642 là

     A. Giữa nông dân với quý tộc phong kiến nhất

     B. Giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ

     C. Giữa tư sản với quý tộc phong kiến, giáo hội

     D. Giữa nông dân, tư sản với chế độ phong kiến.

Câu 25. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

     A. Nội chiến cách mạng kết thúc, chế độ cộng hòa được thiết lập

     B. Lật đổ chế độ phong kiến và đem ruộng đất về cho nông dân.

     C. Vua Anh là Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập .

     D. Chế độ Quân chủ lập hiến được thiết lập và cải cách ruộng đất.

Câu 26. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp lịch sử nhiều nước ở châu Á, châu Phi trong đó có nước Việt Nam ?

     A. Đẩy mạnh hơn công cuộc thực dân ở các nước thuộc địa

     B. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường trên  thế giới

     C. Sự tăng cường xuất khẩu tư bản sang các nước lạc hậu

     D. Tăng cưởng xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa

Câu 27. Nhờ vào động lực nào mà hàng vạn nô lệ miền Nam đã tham gia quân đội Liên bang Mĩ trong cuộc nội chiến (1861-1865) ?

     A. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành .

     B. Nô lệ tham gia quân đội được trả lương cao

     C. Nô lệ miền Nam được tự do bán sức lao động.

     D. Nô lệ miền Nam được tự do đi lại khắp nước

Câu 28. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp từ cuối thế kỉ XIX là

     A. Đế quốc phong kiến                                              B. Đế quốc cho vay lãi.

     C. Đế quốc đi vay lãi                                                 D. Đế quốc thực dân

Câu 29. Qúa trình thống nhất Đức trong thập niên 60-70 của thế kỉ XIX bằng hình thức nào ?

     A. Phổ và Áo liên minh và  đánh bại các nước như  Đan Mạch, Pháp.

     B. Phổ tiến hành chinh phạt  để khuất phục các nước  xung quanh

     C. Phổ dùng vũ lực, tiến hành chiến tranh với Đan Mạch, Áo, Pháp.

     D. Tiến hành trưng cầu ý dân để thống nhất Đức một cách hòa bình

Câu 30. Ai là người lãnh đạo Quốc hội chống lại nhà vua Anh trong thời gian từ năm 1640- 1648

     A. Crôm oen.                 B. Rôbespie                         C. Oa sinh tơn                 D. Ôrangiơ. 

Câu 31. Tuyên ngôn Đảng của Đảng cộng sản ra đời vào thời gian nào, tác giả là ai ?

     A. Tháng 2- 1848, Mác và Ăngghen                         B. Tháng 6-1847, Ăngghen, Lê nin

     C. Tháng 6- 1848, Mác, Xanh Ximông                     D. Tháng 1- 1848, Mác và Robexpie

Câu 32. Ba đại diện xuất sắc nhất của học thuyết về Chủ nghĩa xã hội không tưởng vào nửa đầu thế kỉ XIX là

     A. Xanh Xi mông, Phuriê, Ooen.                              B. Mông texkiơ, Vonte, Robespie 

     C. Các Mác, Engghen, Robespie                             D. Xanh Ximông,Vonte, Lênin.

Câu 33. Điểm đồng nhất trước khi cách mạng tư sản bùng nổ cùng quá trình cách mạng tư sản diễn ra ở Anh (thế kỉ XVII) và Pháp (thế kỉ XVIII)  là

     A. Mâu thuẫn xã hội gay gắt và đều thiết lập chế độ quan chủ lập hiến

     B. Do giai cấp tư sản lãnh đạo và diễn ra với hình thức nội chiến

     C. Đều gặp  khó khăn về tài chính và đều tiến hành xử tử nhà vua

     D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và giai cấp tư sản nắm quyền

Câu 34. Năm 1903 là dấu mốc sự kiện lịch sử đầu tiên về giao thông vận tải và liên lạc trên thế giới là

     A. Sự xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới 

     B. Sự xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới

     C. Sự xuất hiện chiếc tàu thủy đầu tiên trên thế giới

     D. Sự xuất hiện chiếc tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

Câu 35. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh bắt đầu vào thời gian nào ?

     A. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.                    B. Từ những năm 80 của thế kỉ XVIII.

     C. Từ những năm 50 của thế kỉ XVIII.                    D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

C

8

A

15

C

22

C

29

C

2

C

9

B

16

D

23

D

30

A

3

D

10

C

17

D

24

B

31

A

4

D

11

D

18

A

25

C

32

A

5

A

12

D

19

C

26

D

33

C

6

D

13

D

20

B

27

A

34

B

7

A

14

B

21

B

28

B

35

A

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Mặc bị thất bại nhưng Công xã Pari (Pháp, năm 1871) đã để lại cho phong trào cách mạng thế giới di sản lớn nhất đó là

     A. Mô hình nhà nước kiểu mới- nhà nước vô sản.

     B. Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân

     C. Lãnh đạo tập thể dưới sự giám sát của nhân dân

     D. Tiến hành bầu cử theo phổ thông đầu phiếu

Câu 2. Tuyên ngôn Đảng của Đảng cộng sản ra đời vào thời gian nào, tác giả là ai ?

     A. Tháng 6-1847, Ăngghen, Lê nin                         

     B. Tháng 2- 1848, Mác và Ăngghen

     C. Tháng 1- 1848, Mác và Robexpie                       

      D. Tháng 6- 1848, Mác, Xanh Ximông

Câu 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn của  Đảng Cộng sản ( 2- 1848) là

     A. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị thối nát và  xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

     B. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến lỗi thời và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

     C. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

     D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Câu 4. Trước năm 1789, về xã hội của nước Pháp chia làm ba đẳng cấp đó là đẳng cấp

     A. Qúy tộc, Tăng lữ và đẳng cấp thứ 3.

     B. Qúy tộc mới, Tăng lữ và tiểu tư sản.

     C. Qúy tộc, Tư sản  và đẳng cấp thứ 3.

     D. Qúy tộc, nông dân và  đẳng cấp thứ 3

Câu 5. Sự kiện đánh dấu thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ở thế kỉ XVIII

     A. Quân đội thuộc địa chiến thắng quyết định ở Ióoctao.

     B. Các đại biểu thuộc địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

     C. Anh kí hòa ước công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa

     D. Quân đội chính quy của vua Anh rút khỏi các thuộc địa. 

Câu 6. Sự kiện nào xảy ra ngày 18-3- 1871 tại Pari (Pháp) ?

     A. Chính phủ Vệ quốc ra đời  lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Phổ

     B. Quốc dân quân làm chủ được thủ đô Pari và lật đổ chính quyền tư sản.

     C. Quốc dân quân làm chủ được thủ đô Pari và các vùng lân cận thủ đô

     D. Quốc dân quân làm chủ được đất nước, xây dựng chính quyền tự chủ

Câu 7. Khẩu hiệu “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu ” trong phong trào công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện ở

     A. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng của công nhân

     B. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Sơlêdin (Đức,năm1844).

     C. Phong trào Hiến chương ở Anh trong những năm 1836- 1848

     D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Liông (Pháp, năm 1831).

Câu 8. Nền cộng hòa đầu tiên ở nước Pháp được thiết lập khi nào vào thế kỉ XVIII ?

     A. Phái Lập hiến  lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

     B. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

     C. Giai cấp  tư sản nước Pháp giành được chính quyền

     D. Phái Girôngđanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

Câu 9. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh (từ nửa sau thế kỉ XVIII) bắt đầu từ nghành nào ?

     A. Công nghiệp in         B. Khai thác than                C. Công nghiệp dệt         D. Chế tạo máy móc

Câu 10. Ba đại diện xuất sắc nhất của học thuyết về Chủ nghĩa xã hội không tưởng vào nửa đầu thế kỉ XIX là

     A. Xanh Ximông,Vonte, Lênin.                                  B. Xanh Xi mông, Phuriê, Ooen.

     C. Mông texkiơ, Vonte, Robespie                             D. Các Mác, Engghen, Robespie

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 35 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

A

8

D

15

D

22

B

29

C

2

B

9

C

16

A

23

D

30

C

3

D

10

B

17

B

24

C

31

C

4

A

11

A

18

A

25

D

32

C

5

C

12

B

19

C

26

C

33

B

6

B

13

D

20

D

27

C

34

D

7

D

14

B

21

D

28

C

35

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Qúa trình thống nhất Đức trong thập niên 60-70 của thế kỉ XIX bằng hình thức nào ?

     A. Phổ tiến hành chinh phạt  để khuất phục các nước  xung quanh

     B. Phổ và Áo liên minh và  đánh bại các nước như  Đan Mạch, Pháp.

     C. Tiến hành trưng cầu ý dân để thống nhất Đức một cách hòa bình

     D. Phổ dùng vũ lực, tiến hành chiến tranh với Đan Mạch, Áo, Pháp.

Câu 2. Từ thập kỉ 80 của thế kỉ XIX, trong các nghành công nghiệp mới thì Đức phát triển mạnh nhất là

     A. Công nghiệp dệt, hóa chất                                    B. Công nghiệp đóng tàu, in

     C. Công nghiệp điện, hóa chất                                  D. Công nghiệp năng lượng

Câu 3. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

     A. Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội.

     B. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế nhất là kinh tế công nông nghiệp

     C. Đua nhau đi xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa cho mình

     D. Chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

Câu 4. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp(từ nửa sau thế kỉ XVIII) ?

     A. Có hệ thống thuộc địa rông lớn đã cung cấp đầy đủ vốn (vàng, bạc), nhân công rẻ mạt

     B. Giai cấp tư sản nắm được chính quyền trong thể chế chính trị Quân chủ lập hiến

     C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

     D. Tình hình chính trị ổn định và chuẩn bị đầy đủ về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật.

Câu 5. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nông nghiệp vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

     A. Tiến hành cuộc cách mạng xanh

     B. Sử dụng máy móc trong sản xuất

     C. Sử dụng phân bón hóa học

     D. Phương pháp canh tác được cải tiến

Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn của  Đảng Cộng sản ( 2- 1848) là

     A. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị thối nát và  xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

     B. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

     C. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản thống trị, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

     D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến lỗi thời và  xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Trước năm 1789, về xã hội của nước Pháp chia làm ba đẳng cấp đó là đẳng cấp

     A. Qúy tộc, Tăng lữ và đẳng cấp thứ 3.

     B. Qúy tộc mới, Tăng lữ và tiểu tư sản.

     C. Qúy tộc, Tư sản  và đẳng cấp thứ 3.

     D. Qúy tộc, nông dân và  đẳng cấp thứ 3

Câu 8. Khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp ở Anh trong thế kỉ XVIII- XIX, là sự kiện  

     A. Giêm Oát phát minh ra máy chạy bằng hơi nước.

     B. Giêm Hagrivơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.

     C. Các- rai đã chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

     D. Áccraitơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Câu 9. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh bắt đầu vào thời gian nào ?

     A. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.                    B. Từ những năm 80 của thế kỉ XVIII.

     C. Từ những năm 50 của thế kỉ XVIII.                    D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.

Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, công nghiệp của Mĩ vươn lên  hàng thứ nhất thế giới, với lí do chính là

     A. Lãnh thổ  rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú

     B. Tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học, kĩ thuật mới

     C. Nguồn nhân lực đông, được bổ sung và chất lượng cao 

     D. Nhờ xóa bỏ được chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 35 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

D

8

B

15

A

22

C

29

A

2

C

9

A

16

D

23

C

30

A

3

A

10

B

17

C

24

B

31

D

4

C

11

C

18

A

25

D

32

A

5

A

12

A

19

B

26

A

33

B

6

C

13

C

20

C

27

A

34

A

7

A

14

D

21

D

28

C

35

A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Liệt kê tên các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam. Cho biết nguyên nhân đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Câu 2:

a. Tại sao năm 1010, vua Lý Công Uẩn lại quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

b. So sánh cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) với cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII) dựa theo các tiêu chí sau: Thời gian, hoàn cảnh lịch sử, lãnh đạo, chủ trương đánh giặc, cách kết thúc chiến tranh.

Câu 3: Trình bày tình hình tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII. Chỉ ra điểm mới của tôn giáo thời kì này so với các thế kỉ X – XV.

Câu 4: Đọc đoạn trích sau và hoàn thành các câu hỏi:

 “…Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc- Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an toàn và hạnh phúc của họ…”

a. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm lịch sử nào? 

b. Cho biết hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của tác phẩm đó. 

c. Những quyền nào được nhắc đến trong đoạn trích? Theo em, những quyền đó có giá trị như thế nào đối với mỗi cá nhân? 

Mặc dù đây là một tác phẩm có giá trị thời đại sâu sắc, song vẫn có hạn chế nhất định. Hạn chế đó là gì?                                        

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang. Vai trò của nhà nước đó đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc?

Câu 2: Tóm lược sự phát triển của giáo dục Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV? Việc dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám có ý nghĩa gì?

Câu 3: Trình bày đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội nước ta dưới triều Nguyễn? Những đặc điểm đó phản ánh thực trạng gì?

Câu 4: Hoàn thành bảng thống kê các cuộc cách mạng tư sản theo mẫu sau:

STT

Tên cuộc cách mạng

Lãnh đạo

Hình thức

Nhiệm vụ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5  vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nhơn Trạch. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Biên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Minh

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button