Lớp 10

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Thạch Yên

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Thạch Yên, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT THẠCH YÊN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Vị trí của thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

A. Định hình bản sắc truyền thống của dân tộc VN

B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

C. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

D. Giữ vững bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào đánh dấu nhân dân ta cơ bản giành được độc lập từ phong kiến phương Bắc

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng               

B. Khởi nghĩa Lý Bí

C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan             

D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Câu 3: Vị vua nào cho “lập văn miếu ở kinh đô Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng Thái tử đến học” vào năm 1070.

A. Lý Thái Tổ                                   

B. Lý Thái Tông

C. Lý Nhân Tông                               

D. Lý Thánh Tông

Câu 4: Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

A. Nhà Trần

B. Nhà Lý

C. Nhà Lê sơ

D. Nhà Nguyễn

Câu 5: Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều là cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối lập nào?

A. Lê (Nam triều) – Trịnh (Bắc triều)

B. Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều)

C. Mạc (Nam Triều) – Nguyễn (Bắc triều)

D. Lê, Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều)

Câu 6: Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà lê chống lại nhà Mạc?

A. Nguyễn Hoàng

B. Nguyễn Kim

C. Lê Duy Ninh

D. Trịnh Kiểm

Câu 7: Bộ luật thành văn mang tính giai cấp sâu sắc nhất của chế độ phong kiến Việt Nam là

A. Hình luật                                     

B. Hình thư

C. Hoàng Việt luật lệ                         

D. Quốc triều hình luật

Câu 8: Một số quý tộc phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp.                     

B. Tư sản nông nghiệp,

C. Địa chủ mới.                                 

D. Quý tộc mới.

Câu 9: Điểm tiến bộ của Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ

A. Khẳng định quyền con người, quyền công dân, chủ quyền của nhân dân

B. Xóa bỏ sự bóc lột của công nhân và nhân dân lao động

C. Thừa nhận sự bình đẳng của người dân da đỏ

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ

Câu 10: Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu.

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.

D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân.

Câu 11. Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

B. Cách mạng lật đố chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đinh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Câu 12. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày thành tựu giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X-XV.

Câu 2. Trong các thế kỷ XVI-XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào? Hậu quả?

Câu 3. Nêu ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

Câu 4. Tại sao cuộc nội chiến Mĩ (1861-1965) được coi là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

D

D

C

D

B

C

D

A

A

B

D

 

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày thành tựu giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X-XV.

– Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn miếu, năm 1075 cho tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành

– Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV, nền giáo dục Nho học dần được hoàn thiện

– Thời Lê sơ, qui chế giáo dục được hoàn thiện, 1484 nhà nước cho dựng bia tiến sĩ

Câu 2: Trong các thế kỷ XVI-XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào? Hậu quả?

*Các cuộc chiến tranh phong kiến:

– Chiến tranh Nam – Bắc triều

–  Chiến tranh Trịnh – Nguyễn

*Hậu quả:

– Chế độ phong kiến bị suy yếu, khủng hoảng

–  Đất nước bị chia cắt, đời sống nhân dân cực khổ …

Câu 3: Nêu ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

– Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.

+ Lật đổ tận gốc chế độ phong kiến chuyên chế, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+ Xóa bỏ những cản trở đối với sự phát triển của công thương nghiệp, thống nhất thị trường dân tộc.

– Làm lung lay chế độ phong kiến ở châu Âu, mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Câu 4: Tại sao cuộc nội chiến Mĩ (1861-1965) được coi là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ?

Cuộc nội chiến Mĩ (1861-1865) là cuộc cách mạng tư sản vì:

–  Do giai cấp tư sản và tầng lớp trại chủ miền bắc lãnh đạo

–  Bùng nổ do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất cũ (chế độ nô lệ ở miền Nam)

–  Kết quả: xóa bỏ chế độ nô lệ, đưa nền kinh tế TBCN phát triển ở miền nam nước Mĩ, tạo điều kiện cho kinh tế Mĩ phát triển mạnh vào cuối thế kỷ XIX

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Mùa xuân năm 554, Lý Bí lên ngôi vua (Lý Nam Đế) đặt quốc hiệu là

A. Xích Quỷ

B. Vạn Xuân

C. Đại Việt

D. Việt Nam

Câu 2. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến

B. Chống ách đô hộ của nhà Hán

C. Chống ách đô hộ của nhà Đường

D. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Câu 3. Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là gì?

A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta

B. Nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực

C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta

D. Tạo điều kiện để đi đến một thắng lợi hoàn toàn

Câu 4. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về đâu ?

A. Thanh Hóa

B. Ninh Bình

C. Thăng Long

D. Sài Gòn

Câu 5. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế nào ?

A. Dân chủ                           

B. Cộng hòa

C. Quân chủ                         

D. Quân chủ chuyên chế

Câu 6. Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI – XV được gọi là

A. Đồn điền                         

B. Quan xưởng

C. Quân xưởng                     

D. Quốc tử giám

Câu 7. Thương nghiệp nước ta dưới thời Lý, Trần và Lê sơ phát triển như thế nào ?

A. Lý , Trần khá phát triển, Lê sơ cực thịnh

B. Lý , Trần suy yếu, Lê sơ khá phát triển

C. Lý, Trần khá phát triển, Lê sơ suy yếu

D. Lý , Trần phát triển, Lê sơ phát triển

Câu 8. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý Thường Kiệt                 

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Hưng Đạo                 

D. Trần Thánh Tông

Câu 9 . Điểm khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông Nguyên thời Trần là gì ?

A. Khi quân Tống hùng mạnh, quân Mông -Nguyên gặp nhiều khó khăn

B. Khi quân Tống gặp nhiều khó khăn, quân Mông- nguyên hùng mạnh

C. Khi quân Tống và quân Mông -Nguyên gặp nhiều khó khăn

D. Khi quân Tống và quân Mông- Nguyên hùng mạnh

Câu 10. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập

A. Quốc Tử Giám

B. Đông Kinh Nghĩa Thục

C. Văn Miếu

D. Chùa Một Cột

Câu 11. Dưới thời Lý – Trần , phật giáo có vị trí như thế nào ?

A. Trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến thống trị

B. Không phổ cập nhưng hòa lẫn với các tín ngưỡng dân gian

C. Được du nhập vào nước ta

D. Đặc biệt quan trọng và phổ biến trong nhân dân

Câu 12. Đặc điểm nổi bật của thơ văn nước ta thế kỉ XI – XV là gì ?

A. Niềm tự hào , lòng yêu nước, yêu quê hương

B. Niềm tự hào, lòng yêu nước , ca ngợi sự phát triển của đất nước

C. Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự tôn dân tộc

D. Niềm tự hào , tự tôn dân tộc , lòng yêu nước

Câu 13. Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do đâu ?

A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua

B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung

C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi

D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung

Câu 14. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

A. Sông Mã                           

B. Sông La

C. Sông Gianh                       

D. Sông Bến Hải

Câu 15. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

A. Nam triều – Bắc triều         

B. Vua Lê – Chúa Trịnh

C. Đàng Ngoài – Đàng Trong   

D. Họ Trịnh – họ Nguyễn

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 16 đến câu 40 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1. B

2. A

3.C

4. C

5. D

6. B

7. C

8. A

9. B

10. C

11. D

12. B

13. C

14. C

15. A

16. A

17. B

18. A

19. A

20. A

21.A

22. A

23. B

24. B

25. D

26. B

27. C

28. D

29. B

30. C

31. B

32. D

33. A

34. A

35. C

36. A

37. B

38. C

39. D

40C

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Trước khi Cô – lôm – bô phát hiện ra châu Mỹ đây vốn là vùng đất của bộ phận dân tộc người:

A. Da đen                   

B. Da trắng               

C. Da vàng                 

D. Da đỏ

Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là :

A. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp

B. Cả hai miền Nam – Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp

C. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp

D. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen

Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ?

A. Đại hội đại biểu Phi – la – đen – phi – a lần thứ nhất

B. Đại hội đại biểu Phi – la – đen – phi – a lần thứ hai

C. Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập

D. Đại hội đại biệu Phi – la – đen – phi – a lần thứ ba

Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với Tăng Lữ

B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản

C. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân

Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra

A. Từ năm 1642 – 1648                           

B. Từ năm 1640 – 1648

C. Từ năm 1642 – 1649                           

D. Từ năm 1640 – 1688

Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi:

A. Vua Sac – lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập

B. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tử sản

C. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập

D. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến

Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Ven bờ Đại Tây Dương                         

B. Ven bờ Thái Bình Dương

C. Ven bờ Ấn Độ Dương                           

D. Ven bờ Bắc Băng Dương

Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là:

A. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân

B. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân

C. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân

D. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3 ( nông dân, tư sản, bình dân thành thị)

Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là:

A. Mông – tex – ki – ơ, Ô – oen và Phu – ri – ê

B. Ô – oen, Phu – ri – ê và Xanh – xi- mông

C. Mông – tex – ki – ơ, Vôn – te và Rút – xô

D. Xanh – xi – mông, Rút – xô và Vôn – te

Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là:

A. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa

B. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa

C. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựngNhà nước xã hội chủ nghĩa

D. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 28 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

C

C

B

A

A

A

D

C

A

C

A

B

B

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A

C

B

B

B

D

C

D

D

A

A

D

C

A

 

ĐỀ SỐ 4

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”             

B. “Diệt Lê diệt Trịnh”

C. “Phù Trịnh diệt Lê”                           

D. “Phù Lê diệt Trịnh”

Câu 2: Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A. Khắc in bản gỗ         

B. Vẽ tranh sơn mài             

C. Nghề in         

D. In tranh dân gian

Câu 3: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam                 

B. Đại Việt                           

C. An Nam         

D. Việt Nam

Câu 4: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C. năng suất lao động tăng cao

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

Câu 6: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba

B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân

D. tư sản, nông dân, bình dân

Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX

B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX

D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 8: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh           

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc             

C. 30 tỉnh             

D. 3 vùng

Câu 9: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển               

B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển                                 

D. các ngành kinh tế chậm phát triển

Câu 10: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni           

B. tàu lửa         

C. máy hơi nước         

D. đầu máy xe lửa

Câu 11: Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A. Bạch Đằng                       

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút         

D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 12: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A. 1777                 

B. 1785                 

C. 1771                 

D. 1786

II. Phần tự luận 

Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn? Qua đó nêu lên công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước? (3 điểm)

Câu 2: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? (2 điểm)

Câu 3: Lập bảng so sánh các cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 1789 về các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, hình thức và kết quả? (2 điểm)

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

A. Trắc nghiệm 

Câu 1. Bộ máy nhà nước ở nước ta hoàn chỉnh nhất vào đời vị vua nào?

A. Lê Hiển Tông       

B. Trần Nhân Tông       

C. Lê Thánh Tông         

D. Lý Thái Tổ

Câu 2. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế nào?

A. Cộng Hòa         

B. Dân chủ           

C. Quân chủ lập hiến         

D. Quân chủ chuyên chế

Câu 3. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta tên gì? Ở triều đại nào?

A. Hình thư – Triều Nguyễn                

B. Hình thư – Triều Lý                       

C. Quốc triều hình luật – Triều Lê sơ

D. Quốc triều hình luật – Triều Trần

Câu 4. Trung tâm chính trị văn hóa vào đô thị lớn nhất nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là:

A. Phố Hiến (Hưng Yên)                     

B. Hội An (Quảng Nam)                     

C. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

D. Thăng Long

Câu 5.. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào?

A. Ven bờ Đại Tây Dương                   

C. Ven bờ Thái Bình Dương

B. Ven bờ Địa Trung Hải                     

D. Ấn Độ Dương

Câu 6. Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm:

A. Quý tộc, tư sản, công nhân           

C. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba

B. Tư sản, vô sản, Quý tộc                 

D. Địa chủ, nô lệ, nông dân

Câu 7. Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là:

A. Quần chúng nhân dân                   

C. Phái Giacobanh

B. Lực lượng quân đội đặc chủng         

D. Phái Giacodanh

Câu 8. Khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác Ái” thuộc văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập 13 thuộc địa         

C. Tuyên ngôn giải phóng lãnh địa

B. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền         

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Câu 9. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh?

A. Gia Long

B. Minh Mạng

C. Tự Đức

D. Thiệu Trị

Câu 10. Phong trào Tây Sơn mang tính chất:

A. Khởi nghĩa nông dân

C. Khởi nghĩa công nhân

B. Khởi nghĩa giải phóng dân tộc

D. Khởi nghĩa vũ trang

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 23 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1. Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4D

5A

6C

7A

8D

9B

10A

11C

12A

13D

14A

15B

16C

17A

18C

19B

20C

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Thạch Yên. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Biên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Minh

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button