Lớp 11

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Hòa Thuận

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Hòa Thuận. Hi vọng tài liệu ôn tập này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức lớp 11, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 – 1922), chủ trương và phương pháp đấu tranh của M.Gan-đi là

   A. vận động quần chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

   B. bất bạo động và bất hợp tác với chính quyền thực dân Anh.

   C. tiến hành cuộc vận động cải cách duy tân.

   D. kết hợp giữa bạo động và cải cách.

Câu 2. Xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX?

   A. Xu hướng tư sản.

   B. Xu hướng vô sản.

   C. Xu hướng cải cách.

   D. Xu hướng bạo động.

Câu 3. Nhân tố khách quan nào tác động đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

   A. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (1919).

   B. Thắng lợi của cách mạng tháng Hai ở Nga (1917).

   C. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười ở Nga (1917).

   D. Sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu (1918).

Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là gì?

   A. Thái độ thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa phát xít của các nước Anh, Pháp, Mĩ.

   B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

   C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).

   D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.

Câu 5. Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

   A. đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

   B. chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.

   C. khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

   D. ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.

Câu 6. Cho các nhận định sau:

   1. Mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.

   2. Trận phản công của quân đội Liên Xô ở Xta-lin-grat đã tạo nên bước ngoặt, làm xoay chuyển tình thế của cuộc chiến tranh.

   3. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

   4. Giai đoạn đầu, Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, từ khi Liên Xô tham chiến, tính chất của cuộc chiến tranh có sự thay đổi: tính chất phi nghĩa thuộc về phe phát xít; tính chất chính nghĩa thuộc về các dân tộc đã kiên cường chống chủ nghĩa phát xít, bảo về hòa bình thế giới.

   Trong số các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định chính xác?

   A. 1 nhận định.

   B. 2 nhận định.

   C. 3 nhận định.

   D. 4 nhận định.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Phân tích các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2 (4 điểm). Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1B

2B

3C

4B

5A

6D

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết đáp án phần tự luận của đề thi số 1 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

   A. Đà Nẵng.

   B. Gia Định.

   C. Hội An.

   D. Thuận An.

Câu 2. Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

   A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội.

   B. Pháp nổ súng tấn công, đánh chiếm Nam Định.

   C. Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa.

   D. Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp.

Câu 3. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

   A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

   B. Đánh lại cai thầu, tổng bãi công chính trị.

   C. Bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm.

   D. Tổng bãi công đòi quyền lợi chính trị, kinh tế.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

   A. Ba Đình.

   B. Yên Thế.

   C. Bãi Sậy.

   D. Hùng Lĩnh.

Câu 5. Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của phái chủ chiến trong cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế (7/1885) là do

   A. quân Pháp rất mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.

   B. công tác chuẩn bị chưa tốt, cuộc phản công diễn ra trong bối cảnh bị động.

   C. không nhận được sự ủng hộ của phái chủ hòa trong triều đình Huế.

   D. chênh lệch về lực lượng và công tác tuyên truyền chưa tốt.

Câu 6. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), thái độ của Triều Đình đối với các toán nghĩa binh chống Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì như thế nào?

   A. Khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh.

   B. Ra lệnh giải tán các toán nghĩa binh.

   C. Cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh.

   D. Phối hợp với các nghĩa binh để chống Pháp.

Câu 7. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam không bao gồm

   A. nhà báo, nhà giáo.

   B. chủ các hãng buôn.

   C. học sinh, sinh viên.

   D. tiểu thương, tiểu chủ.

Câu 8. Hiệp ước Patơnốt (1884) được kí kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

   A. các vua nhà Nguyễn hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp.

   B. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.

   C. thực dân Pháp thiết lập xong bộ máy cai trị ở Việt Nam.

   D. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.

Câu 9. Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là ai?

   A. Phan Thanh Giản.

   B. Nguyễn Trường Tộ.

   C. Tôn Thất Thuyết.

   D. Phan Đình Phùng.

Câu 10. Năm 1858, tại mặt trận Đà Nẵng, quân dân Việt Nam đã sử dụng chiến thuật gì chống lại liên quân Pháp – Tây Ban Nha?

   A. Đánh điểm diệt viện.

   B. Đánh nhanh thắng nhanh.

   C. Chinh phục từng gói nhỏ.

   D. Vườn không nhà trống.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Người đã dùng ngòi bút của mình để “đâm mấy thằng gian phút chẳng tà”, sử dụng thơ văn để cổ vũ nhân dân kháng chiến chống Pháp là

   A. Nguyễn Hữu Huân.

   B. Trương Quyền.

   C. Nguyễn Đình Chiểu.

   D. Trương Định.

Câu 2. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là do

   A. triều đình nhà Nguyễn cấm thương nhân người Pháp đến buôn bán.

   B. nhu cầu ngày càng cao của tư bản Pháp về vốn, nhân công và thị trường.

   C. chính sách “cấm đạo” và “bế quan tỏa cảng” của triều đình nhà Nguyễn.

   D. nhà Nguyễn cự tuyệt yêu cầu được tự do buôn bán và truyền đạo tại Việt Nam của thực dân Pháp.

Câu 3. Điểm khác biệt và cũng là nét độc đáo nhất trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 – 1917) so với những người đi trước là ở

   A. hành trình đi tìm chân lí cứu nước.

   B. mục đích ra đi tìm con đường cứu nước.

   C. thời điểm xuất phát và bản lĩnh cá nhân.

   D. hướng đi và cách tiếp cận chân lí cứu nước.

Câu 4. Điểm khác biệt căn bản về tinh thần chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam so với vua quan triều đình nhà Nguyễn (1858 – 1884) là gì?

   A. Đánh Pháp theo sự chỉ đạo của quan quân triều đình.

   B. Kiên quyết đánh Pháp đến cùng, không chịu sự chi phối của triều đình.

   C. Thái độ chống Pháp không kiên quyết, dễ dàng thỏa hiệp, ngừng đấu tranh.

   D. Nhân dân e sợ sức mạnh quân sự của Pháp nên tinh thần chiến đấu tranh giảm sút.

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc do

   A. tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

   B. thực dân Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bình định nước ta.

   C. sự cai trị, bóc lột của Pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân Việt Nam.

   D. sự xuất hiện và xâm nhập của phương thức sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa.

Câu 6. Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân diễn ra vào năm

   A. 1917.

   B. 1918.

   C. 1916.

   D. 1915.

Câu 7. Một trong những chính sách sai lầm của vua quan triều Nguyễn giữa thế kỉ XIX dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là

   A. nghĩ ra nhiều thứ thuế và tăng cường thu nhiều loại thuế trong nhân dân.

   B. “cấm đạo”, xua đuổi và xử tội giáo sĩ phương Tây vào truyền đạo Thiên Chúa.

   C. thần phục triều đình nhà Thanh, nhưng lại xa lánh với các nước phương Tây.

   D. không thực hiện những cải cách, duy tân để đưa đất nước phát triển đi lên.

Câu 8. Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

   A. Đà Nẵng.

   B. Gia Định.

   C. Huế.

   D. Hà Nội.

Câu 9. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 có ý nghĩa như thế nào?

   A. Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.

   B. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới.

   C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.

   D. Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai?

   A. Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản tình hình thế giới.

   B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt phát xít.

   C. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

   D. Mĩ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi chiến tranh bùng nổ.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 4

Phần I. trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

   A. thuộc địa.

   B. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài.

   C. nửa thuộc địa nửa phong kiến.

   D. phong kiến độc lập, có chủ quyền.

Câu 2. Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

   A. Tiến công ra Bắc Kì.

   B. Chinh phục từng gói nhỏ.

   C. Đánh nhanh thắng nhanh.

   D. Vừa đánh vừa đàm.

Câu 3. Hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

   A. các vua nhà Nguyễn hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp.

   B. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.

   C. thực dân Pháp thiết lập xong bộ máy cai trị ở Việt Nam.

   D. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.

Câu 4. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại chủ yếu là do

   A. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản.

   B. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến.

   C. nhân dân không đoàn kết với triều đình nhà Nguyễn.

   D. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến.

Câu 5. Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

   A. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau.

   B. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.

   C. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.

   D. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.

Câu 6. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 có ý nghĩa như thế nào?

   A. Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.

   B. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới.

   C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.

   D. Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Phần II. tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Phong trào Cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Tóm lược diễn biến các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương. Những nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương?

Câu 2 (4 điểm). Trình bày những chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và xã hội đó như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1D

2B

3D

4B

5C

6A

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết đáp án phần tự luận của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 – 1929 là

A. Đảng Quốc Đại.

B. Đảng Cộng sản Ấn Độ.

C. Đảng Đại hội dân tộc.

D. Đảng dân chủ.

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa của A-cha Xoa.

B. khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha.

C. khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

D. khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam.

Câu 3. Tư tưởng đấu tranh hòa bình, bất bạo động của M.Gan-đi được các tầng lớp nhân dân Ấn Độ hưởng ứng vì

A. nhân dân Ấn Độ sợ bị tổn thất hi sinh.

B. dễ dàng được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

C. phù hợp với đặc điểm dân tộc và tôn giáo của Ấn Độ.

D. nhân dân Ấn Độ không có kinh nghiệm đấu tranh vũ trang.

Câu 4. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. xuất hiện con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản.

B. xuất hiện xu hướng cải cách, duy tân đất nước.

C. tồn tại song song hai xu hướng tư sản và vô sản.

D. xu hướng tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

A. Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản tình hình thế giới.

B. Mĩ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi chiến tranh bùng nổ.

C. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt phát xít.

D. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

A. Sau hai cuộc chiến tranh đều có một trật tự thế giới mới được thiết lập.

B. Chiến tranh kết thúc dẫn đến sự thay đổi căn bản tình hình thế giới.

C. Chiến tranh để lại những tổn thất nặng nề về sức người và sức của.

D. Sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự thế giới “đa cực” được hình thành.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm).Trình bày những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuả Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919).

Câu 2 (4 điểm). Trình bày nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Có đúng hay không khi cho rằng “Các nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai ”?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1-A                 2-D               3-C

 4-C                 5-B               6-A

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết đáp án phần tự luận của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Hòa Thuậng. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Rạch Giá
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Sơn

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button