Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nam Yên

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp từ nguồn tư liệu của Trường THPT Nam Yên nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT NAM YÊN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 45 PHÚT

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 điểm)

Câu 1. Sự kiện nào sau đây không phải là nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công.

A. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuyền bè dễ ra vào

B. Ở Đà Nẵng có giáo dân theo Công Giáo, chúng hi vọng được giáo dân ủng hộ.

C. Chiếm được Đà Nẵng, Pháp làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều đình Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc cuộc xâm lược Việt Nam.

D. Chiếm được Đà Nẵng, triều đình Huế sẽ nhanh chóng đầu hàng

Câu 2. Sáng ngày 01/09/1858, diễn ra sự kiện nào sau đây.

A. Pháp – Tây Ban Nha kéo quân vào khiêu khích Việt Nam

B. Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đã Nẵng

C. Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công Gia Định

D. Pháp – Tây Ban Nha rút khỏi bán đảo Sơn Trà

Câu 3. Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc.

A. ” Bế quan tỏa cảng ”                                 

B. ” Cấm đạo ”

C. ” Đối ngoại ”                                             

D. ” Cấm khai khẩn đất hoang ”

Câu 4. Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

A. Sa sút                                                       

B. Có bước phát triển

C. Nhà Nguyễn nắm độc quyền                       

D. Ruộng đất được chia cho người dân

Câu 5. Sau hiệp ước Hác măng và Patơnốt, để bóc lột Việt Nam Pháp đã làm gì?

A. Đàn áp phong trào Cần Vương

B. Thiết lập chế độ bảo hộ và bộ máy chính quyền ở Trung Kì

C. Thiết lập chế độ bảo hộ và bộ máy chính quyền ở Bắc và Trung kì

D. Tìm cách tiêu diệt Tôn Thất Thuyết

Câu 6. Giữa thế kỉ XIX Việt Nam bị cô lập với bên ngoài là do?

A. Công nghiệp Việt Nam không phát triển

B. Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn

C. Chính sách cấm đạo

D. Nông nghiệp không phát triển

Câu 7. Phan Bội Châu là người sinh ra ở đâu?

A. Nghệ An               

B. Quảng Nam             

C. Sài Gòn               

D. Đà Nẵng

Câu 8. Nguyên nhân nào sau đây không phải là mục tiêu tấn công Gia Định của Pháp?

A. Gia Định và Nam Kì là vựa lúa lớn của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng

B. Làm chủ Gia Định sẽ dễ dàng tấn công sang Campuchia

C. Chiếm được Gia Định Pháp sẽ cắt được nguồn tiếp tế lương thực của triều Nguyễn và làm chủ lưu vực sông Mê Kông

D. Gia Định là nơi tập trung quân của triều đình Huế

Câu 9. Ngày 13/07/1885 diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương

B. Cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết tại kinh thành Huế bị thất bại

C. Tôn Thất Thuyết tấn công quân Pháp tại kinh thành Huế

D. Vua Hàm Nghi bị Pháp lưu đầy sang Angiêri.

Câu 10. Phong trào Đông Du tan rã là do:

A. Pháp – Nhật cấu kết trục xuất lưu học sinh Việt Nam

B. Phan Bội Châu muốn về học tập theo cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

C. Pháp đàn áp

D. Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt

—(Nội dung từ câu 11 đến 28 của Đề số 1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

B

B

A

C

B

A

D

A

A

A

B

C

C

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

A

B

D

A

D

A

D

C

A

B

A

A

D

ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (4 điểm):

Trình bày nguyên nhân vì sao Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858? Theo em việc mất nước có phải là tất yếu không? Vì sao?

Câu 2 (2 điểm):

Phong trào Cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Câu 3 (4 điểm):

Nêu những sự kiện chứng minh rằng Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động. Theo em vì sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX ở Việt Nam đều thất bại?

—(Nội dung đáp án của Đề số 2 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: ( 4 điểm)  Nêu  nội dung khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp?.Với chính sách khai thác đó đã có tác động gì đối với nước ta?. Lập bảng so sánh về cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất theo mẫu:

NỘI DUNG  SO SÁNH

TRƯỚC CUỘC KHAI THÁC

TRONG CUỘC KHAI THÁC

Cơ cấu kinh tế

   

Cơ cấu xã hội

   

Câu 2: ( 4 điểm)  Những hiểu biết của em về Phan Bội Châu và Xu hướng bạo động?. Vì sao Phan Bội Châu lại chủ trương bạo động và muốn nhờ vào sự giúp đỡ của Nhật Bản để đánh pháp, vì sao phong trào Đông Du thất bại ?. 

Câu 3: ( 2 điểm) Em biết gì về tiểu sử của Nguyễn Tất Thành, nêu quá trình ra đi tìm đường cứu nước  và hoạt động của Người từ 1911-1918 ?.

—(Nội dung đáp án của Đề số 3 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống.                         

B. Luyện kim.

C. Xây dựng.                                                       

D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

A. Muốn giúp vua cứu nước.

B. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

A. Ba Đình.             

B. Bãi Sậy.               

C. Yên Thế.               

D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A. Cách mạng vô sản.                                         

B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới..

C. Cứu nước theo tư tưởng phong kiến..               

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:

A. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

B. Đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.

D. Đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng:

A. Bất hợp tác.                                                     

B. Cải cách.

C. Bạo động cách mạng.                                       

D. Đấu tranh nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Yên Thế.             

B. Ba Đình.             

C. Hương Khê.                 

D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.         

B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.         

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

—(Nội dung từ câu 11 đến 26 của Đề số 4 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm:

1

D

13

D

2

D

14

C

3

B

15

B

4

D

16

C

5

A

17

B

6

C

18

B

7

A

19

C

8

D

20

B

9

D

21

C

10

B

22

D

11

C

23

B

12

C

24

D

II.PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Giải thích các thuật ngữ

+ Cần vương: mang nghĩa “giúp vua”, vua Cần hết lòng giúp đở của các văn thân, sĩ phu yêu nước giúp vua cứu nước…. Đây là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới ngọn cờ một nhà vua ở Việt Nam.

Phong trào Cần vương vào cuối thế kỉ XIX của các sĩ phu yêu nước Việt Nam dấy lên theo hiệu triệu của vua Hàm Nghi nhằm chống cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Về thực chất đó phong trào chống Pháp của nhân dân ta dưới ngọn cờ một ông vua yêu nước

+ Văn thân: Người trí thức đã đỗ đạt, có danh vọng, địa vị nhất định trong xã hội phong kiến Việt Nam (phong trào văn thân chống Pháp cuối thế kỉ XIX)

+ Sĩ phu: Trí thức Nho học thời phong kiến (có người thi đỗ ra làm quan, có người không đỗ đạt)

– Hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương:

– Sau hai hiệp ước Hác măng năm 1883 và Patơnốt 1884 thực dân Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì.

=> Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân phe chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng đầu mạnh tay trong hành động.

– Những hành động của phe chủ chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền.

=> Thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến => Tôn Thất Thuyết đinh ra tay trước.

– Đêm 4 rạng 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá.

– Sáng ngày 6/7/1885 quân Pháp phản công kinh thành Huế. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi cùng triều đình rút khỏi kinh thành lên Sơn Phòng, Tân Sở (Quảng Trị).

– Ngày 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết đã lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu

– Chiếu Cần vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta –> Phong trào Cần vương bùng nổ kéo dài suốt 12 năm cuối thế kỉ XIX.

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

Câu 2: * Giai cấp cũ:

– Địa chủ phong kiến: một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến trở nên giàu có, được Pháp nâng đỡ ra, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần yêu nước.

– Nông dân: có số lượng đông đảo nhất, bị áp bức bóc lột nặng nề,căm thù đế quốc và phong kiến

* Giai cấp, tầng lớp xã hội mới

– Công nhân: ngày càng đông đảo, phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy…, bị bóc lột thậm tệ, lương thấp nên đời sống khổ cực. Họ sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống

– Tầng lớp tư sản: xuất thân từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm, bị tư bản Pháp chèn ép.

– Tầng lớp tiểu tư sản thành thị gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, các cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do…

Sự xuất hiện các lực lượng xã hội mới cùng với những mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng sâu sắc là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi nhiểu màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX.

⇒ Sự xuất hiện của các lực lượng xã hội mới cùng với mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng gay gắt là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi, nhiều màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX…………….

ĐỀ SỐ 5

1. Chiến thắng nào đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít le :

A. Chiến thắng Gu-a-đan-ca-nan

B. Chiến thắng En A-la-men.

C. Chiến thắng Mát-xcơ-va

D. Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat.

2. Trước khi trở thành lãnh tụ của khởi nghĩa, Phan Đình Phùng đã giữ chức vụ gì trong triều đình:

A. Thượng thư Bộ Binh.

B. Quan Ngự sử

C. Tri huyện.

D. Thừa biện Bộ Lễ.

3. Trong chiến tranh thế giới hai,thành phố được mệnh danh là “nút sống ” của Liên Xô là thành phố nào:

A. Thành phố Xta-lin-gơ-rat.

B. Thành phố Lê-nin-gơ-rát.

C. Thành phố Ki-ép.

D. Thành phố Mat-xcơ-va

4. Sau khi sáu tỉnh miền Tây Nam Kỳ rơi vào tay Pháp, thái độ của quan lại cao cấp trong triều đình Huế :

A. Kiên quyết chống Pháp

B. Đầu hàng Pháp

C. Dựa vào quân đội triều đình và nhân dân để giành lại những phần đất đã mất.

 D. Dựa vào nhân dân chống Pháp.

5. Trận cầu Giấy lần hai làm đã tiêu diệt được tên giặc pháp chỉ huy nào:

A. Gac-ni-ê

B. Đu-me

C. Ray-an

D. Ri-vie-e

6. Chiến thuật Đức tấn công Ba Lan là:

 A. “Chiến tranh chớp nhoáng”

B. “Chiến dịch tàu ngầm”

C. “Chiến dịch sư tử biển:

D. “Chiến tranh Đơn phương”

7. Sau năm 1862,thái độ của triều đình đối với các nghĩa binh chống Pháp ở Gia Định,Biên Hòa Định Tường là:

A. Ra lệnh giải tán các nghĩa binh chống Pháp

B. Khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh chống Pháp.

C. Yêu cầu quân triều đình cùng các nghĩa binh chống Pháp

D. Cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh chống Pháp.

8. Lực lượng giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủa nghĩa phát xít là:

A. Liên xô

B. Anh,Mỹ.

C. Anh,Mỹ ,Liên xô,Pháp.

D. Anh ,Mỹ ,Liên xô

9. Nguyên nhân thực dân Pháp đem quân tấn công Hà nội lần hai là:

A. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp. B. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy

C. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

D. Vì nhu cầu về thị trường ,nguyên liệu,nhân công,…

10. Với hiệp ước Nhâm Tuất (ký ngày 5-6-1862) , triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp :

A. Ba tỉnh :Biên hòa,Gia định,Vĩnh Long và đảo Côn lôn

B. Ba tỉnh :Biên hòa,Gia định,Định tường và đảo Côn lôn

C. Ba tỉnh :An giang,Gia định,Định tường và đảo Côn lôn

D. Ba tỉnh :Biên hòa,Hà Tiên ,Định tường và đảo Côn lôn

—(Nội dung từ câu 11 đến 40 của Đề số 5 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

01. C; 02. B; 03. A; 04. B; 05. D; 06. A; 07. A; 08. D; 09. D; 10. B

11. B; 12. A; 13. C; 14. D; 15. B; 16. C; 17. D; 18. B; 19. C; 20. A

21. A; 22. D; 23. D; 24. B; 25. D; 26. B; 27. C; 28. C; 29. A; 30. A

31. D; 32. C; 33. A; 34. C; 35. D; 36. C; 37. B; 38. A; 39. C; 40. B;

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nam Yên. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Rạch Giá
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Sơn

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button