Lớp 11

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Vân Khánh

Dưới đây là Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Vân Khánh. Đề thi gồm có các câu trắc nghiệm sẽ giúp các bạn ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các bạn xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THPT VÂN KHÁNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Sau thất bại trận Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883) thực dân Pháp làm gì?

A. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

B. Tăng viện binh từ Pháp sang để tái chiếm Hà Nội.

C. cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

D. Càng củng cố quyết tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.

Câu 2: Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á là

A. đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.

B. đòi quyền lãnh đạo cách mạng.

C. đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.

D. đấu tranh giành độc lập bằng con đường hòa bình.

Câu 3: Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương trong giai đoạn 1918 – 1939 được thể hiện ở sự kiện nào?

A. Cuộc vận động dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo nhân dân Đông Dương.

B. Sự ra đời của Đảng CSVN (từ 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương).

C. Sự ra đời của Đảng CS Đông Dương và Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D. Một số cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng được thành lập ở 3 nước Đông Dương.

Câu 4: Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918-1929 đặt dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng Quốc xã.

B. Đảng Cộng sản.

C. Đảng Quốc đại.

D. Đảng tự do.

Câu 5: Từ ngày 20 đến 24/6/1867, thực dân Pháp đã chiếm ba tỉnh nào ở Nam Kì

A. Tiền Giang, Long An, Hà Tiên.

B. Vĩnh Long, Đồng Nai, Biên Hòa.

C. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Câu 6: Lấy cớ gì thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần thứ nhất?

A. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công,…

B. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

C. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy.

Câu 7: Đâu không phải là lí do để Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công nước ta đầu tiên?

A. Là vựa lúa lớn của Việt Nam.

B. Cảng biển sâu, rộng.

C. Gần kinh thành Huế.

D. Gần đồng bằng Nam-Ngãi.

Câu 8: Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng (từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1859) đã

A. bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

B. làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

C. bước đầu làm thất bại âm mưu “chinh phục từng gói nhỏ” của Pháp.

D. làm thất bại âm mưu “chinh phục từng gói nhỏ” của Pháp.

Câu 9: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm

A. hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á.

B. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh.

C. biến Việt Nam thành thuộc địa.

D. giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến.

Câu 10: Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chỉ có xu hướng cải cách.

B. Chỉ có xu hướng tư sản phát triển manh.

C. Tồn tại và phát triển song song hai xu hướng tư sản và vô sản.

D. Chỉ có xu hướng vô sản.

—(Nội dung từ câu 11 đến 28 của Đề số 1 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

D

8

A

15

C

22

B

2

C

9

C

16

A

23

B

3

C

10

C

17

B

24

D

4

C

11

A

18

A

25

D

5

D

12

D

19

B

26

D

6

D

13

C

20

B

27

A

7

A

14

B

21

B

28

A

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Tư bản Pháp đã làm gì để chuẩn bị xâm lược Việt Nam?

A. Truyền bá đạo Thiên chúa.                                  

B. Mở rộng giao thương với Việt Nam.

C. Đưa lực lượng hải quân vào vùng biển Việt Nam.

D. Xúi giục giáo dân chống lại triều đình nhà Nguyễn.

Câu 2. Giữa thế kỷ XIX chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng

A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.                    

B. có nền công – thương nghiệp phát triển.

C. ổn định và phát triển.                                           

D. phát triển nhanh chóng.                                    

Câu 3. Nguyên nhân quan trọng nhất làm thất bại chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp ở Đà Nẵng là

A. việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn.

B. khí thế kháng chiến sôi sục trong nhân dân cả nước.

C. không quen thuộc địa hình, địa thế ở Việt Nam.

D. quân Pháp không quen với thời tiết, bị đau ốm nhiều.

Câu 4. Bộ máy nhà nước thời Nguyễn mang tính chất

A. nhà nước quân chủ lập hiến.                                

B. nhà nước phong kiến phân quyền.                    

C. nhà nước quân chủ chuyên chế.                          

D. nhà nước dân chủ.                                            

Câu 5. Nguyên cớ để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là

A. vua Tự Đức mất.                                                 

B. lực lượng giáo dân ủng hộ.                                   

C. nhà Nguyễn cấm đạo Thiên chúa.                        

D. vương triều Tây Sơn sụp đổ.                                

Câu 6. Ý nào sau đây không thuộc nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862?

A. nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ.

B. bồi thường chiến phí 280 vạn lạng bạc.

C. triều đình Huế chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kỳ.

D. Việt Nam mở các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp tự do buôn bán.

Câu 7. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam?

A. Vì Đà Nẵng là cổ họng kinh thành Huế.

B. Vì  quân triều đình ở Đà Nẵng rất ít.

C. Vì Đà Nẵng có tiềm lực kinh tế.                                   

D. Vì Đà Nẵng có cảng nước sâu, gần kinh thành Huế.

Câu 8. Vào những năm 1918 – 1922 phong trào chống Anh dâng cao tại Ấn Độ là

A. Gandhi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.   

B. mở rộng xâm lược Ấn Độ.

C. thực dân Anh tiếp tục tăng cường, đàn áp.         

D. Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

Câu 9. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh ngày 15/8/1945 tác động như thế nào đến Việt Nam?

A. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

B. Bùng nổ cao trào kháng Pháp – Nhật giành độc lập.

C. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng trung ương.

D. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 10. Tính chất quân chủ chuyên chế của bộ máy chính trị triều Nguyễn được thể hiện ở chỗ

A. quyền lực tập trung trong tay hội đồng cơ mật.

B. quyền lực tập trung trong tay các đại thần.

C. hầu hết quan lại trong triều rất bảo thủ và cuồng bạo.

D. quyền lực tập trung trong tay nhà vua.

 —(Nội dung từ câu 11 đến 24 của Đề số 2 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

C

9

A

17

A

2

A

10

D

18

A

3

B

11

A

19

D

4

C

12

D

20

C

5

C

13

D

21

B

6

C

14

C

22

D

7

D

15

D

23

A

8

C

16

C

24

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A. Nhân dân các nước thuộc địa.                             

B. Nhân dân lao động ở các nước phát xít.

C. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô.                      

D. Ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.

Câu 2. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

A. trận Kursk.                                                           

B. trận công phá Berlin.

C. trận Moskva.                                                        

D. trận Stalingrat.           

Câu 3. Tính chất quân chủ chuyên chế của bộ máy chính trị triều Nguyễn được thể hiện ở chỗ

A. quyền lực tập trung trong tay nhà vua.

B. quyền lực tập trung trong tay các đại thần.

C. quyền lực tập trung trong tay hội đồng cơ mật.

D. hầu hết quan lại trong triều rất bảo thủ và cuồng bạo.

Câu 4. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì?

A. Tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”.

B. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.

C. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.

D. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.

Câu 5. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam?

A. Vì Đà Nẵng có cảng nước sâu, gần kinh thành Huế.

B. Vì  quân triều đình ở Đà Nẵng  rất ít.

C. Vì Đà Nẵng có tiềm lực kinh tế.                                   

D. Vì Đà Nẵng là cổ họng kinh thành Huế.

Câu 6. Tư tưởng nào được truyền vào Trung Quốc sau phong trào Ngũ tứ?

A. Tư tưởng tiến bộ trên thế giới.                            

B. Tư tưởng phong kiến bảo thủ.

C. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản.                           

D. Chủ nghĩa Marx Lenin.

Câu 7. Bộ máy nhà nước thời Nguyễn mang tính chất

A. nhà nước quân chủ lập hiến.                                

B. nhà nước phong kiến phân quyền.                    

C. nhà nước quân chủ chuyên chế.                          

D. nhà nước dân chủ.                                            

Câu 8. Tư bản Pháp đã làm gì để chuẩn bị xâm lược Việt Nam?

A. Mở rộng giao thương với Việt Nam.

B. Đưa lực lượng hải quân vào vùng biển Việt Nam.

C. Truyền bá đạo Thiên chúa.

D. Xúi giục giáo dân chống lại triều đình nhà Nguyễn.

Câu 9. Nguyên cớ để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là

A. vương triều Tây Sơn sụp đổ.                               

B. nhà Nguyễn cấm đạo Thiên chúa.

C. lực lượng giáo dân ủng hộ.                                  

D. vua Tự Đức mất.

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là 

A. truyền  đạo Ki tô giáo.                                         

B. giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.               

C. khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.                  

D. để mở rộng thị trường.

 —(Nội dung từ câu 11 đến 24 của Đề số 3 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

D

9

B

17

D

2

D

10

D

18

D

3

A

11

D

19

B

4

A

12

C

20

B

5

A

13

A

21

A

6

D

14

D

22

B

7

C

15

A

23

C

8

B

16

D

24

B

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là 

A. truyền  đạo Ki tô giáo.                                         

B. khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.               

C. để mở rộng thị trường.                                        

D. giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.               

Câu 2. Sự kiện nước Đức ký văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9/5/1945 có ý nghĩa gì?

A. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới.    

B. Chủ nghĩa phát xít hoàn toàn bị tiêu diệt.

C. Liên xô đã giành thắng lợi hoàn toàn.                 

D. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở Châu Âu.

Câu 3. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì?

A. Tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”.

B. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.

C. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.

D. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất làm thất bại chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp ở Đà Nẵng là

A. không quen thuộc địa hình, địa thế ở Việt Nam.

B. quân Pháp không quen với thời tiết, bị đau ốm nhiều.

C. khí thế kháng chiến sôi sục trong nhân dân cả nước.

D. việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn.

Câu 5. Chủ trương phòng ngự bị động của quan, quân triều đình nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?

A. Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng.

B. Nhà Nguyễn có sự phân hóa tư tưởng chủ hòa làm lòng dân li tán.

C. Phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp khó khăn.

D. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng mở rộng đánh chiếm Nam Kỳ.

Câu 6. Khả năng phòng thủ đất nước bị giảm sút, quốc phòng yếu kém trong bối cảnh các nước phương Tây đang tìm cách xâm lược là trách nhiệm của

A. của văn thân, sĩ phu.                                            

B. triều đình nhà Nguyễn.

C. nông dân Việt Nam.                                             

D. giáo dân Việt Nam.   

Câu 7. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít.             

B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô.

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.                       

D. Nhân dân các nước thuộc địa.

Câu 8. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh ngày 15/8/1945 tác động như thế nào đến Việt Nam?

A. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng trung ương.                                     

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

C. Bùng nổ cao trào kháng Pháp – Nhật giành độc lập.                                   

DTổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

Câu 9. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Làm sụp đổ hệ thống Versailles – Washington.   

B. Làm thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

C. Hình thành trật tự thế giới hai cực.                     

D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.

Câu 10. Chế độ chính trị của triều đình nhà Nguyễn bảo thủ lạc hậu là do

A. nhà Nguyễn chưa bao giờ tiếp xúc với người phương Tây.

B. không có sĩ phu tiến bộ nào mạnh dạn đề nghị cải cách bộ máy nhà nước.

C. triều Nguyễn quá đề cao Nho giáo, xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch.

D. thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng không giao thương buôn bán với bên ngoài.

  —(Nội dung từ câu 11 đến 24 của Đề số 4 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

C

9

B

17

C

2

D

10

D

18

B

3

A

11

C

19

B

4

C

12

A

20

C

5

B

13

D

21

C

6

B

14

D

22

A

7

C

15

D

23

B

8

D

16

A

24

D

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Tại hội nghị Munich (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vùng Sudeten của Tiệp Khắc.

B. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô.

D. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho Đức vùng Sudeten của Tiệp Khắc.

Câu 2. Bộ máy nhà nước thời Nguyễn mang tính chất

A. nhà nước phong kiến phân quyền.                       

B. nhà nước dân chủ.                                            

C. nhà nước quân chủ lập hiến.                                

D. nhà nước quân chủ chuyên chế.

Câu 3. Vào những năm 1918 – 1922 phong trào chống Anh dâng cao tại Ấn Độ là

A. Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.              

B. Gandhi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

C. thực dân Anh tiếp tục tăng cường, đàn áp.         

D. mở rộng xâm lược Ấn Độ.

Câu 4. Sự kiện nước Đức ký văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9/5/1945 có ý nghĩa gì?

A. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới.    

B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở Châu Âu.

C. Liên xô đã giành thắng lợi hoàn toàn.                 

D. Chủ nghĩa phát xít hoàn toàn bị tiêu diệt.

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày 3 tháng 9/1939, với sự kiện là

A. Đức tấn công Liên Xô.                                        

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.

C. Đức tấn công Anh, Pháp.                                    

D. Đức tấn công Balan.

Câu 6. Tư tưởng nào được truyền vào Trung Quốc sau phong trào Ngũ tứ?

A. Tư tưởng tiến bộ trên thế giới.                            

B. Chủ nghĩa Marx Lenin.

C. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản.                           

D. Tư tưởng phong kiến bảo thủ.

Câu 7. Nguyên nhân quan trọng nhất làm thất bại chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp ở Đà Nẵng là

A. quân Pháp không quen với thời tiết, bị đau ốm nhiều.

B. khí thế kháng chiến sôi sục trong nhân dân cả nước.

C. việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn.

D. không quen thuộc địa hình, địa thế ở Việt Nam.

Câu 8. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì?

A. Tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”.

B. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.

C. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.

D. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.

Câu 9. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam?

A. Vì Đà Nẵng có cảng nước sâu, gần kinh thành Huế.

B. Vì  quân triều đình ở Đà Nẵng  rất ít.

C. Vì Đà Nẵng có tiềm lực kinh tế.                                   

D. Vì Đà Nẵng là cổ họng kinh thành Huế.

Câu 10. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Hình thành trật tự thế giới hai cực.                     

B. Làm thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

C. Làm sụp đổ hệ thống Versailles – Washington.   

D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.

  —(Nội dung từ câu 11 đến 24 của Đề số 5 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

D

9

A

17

B

2

D

10

B

18

B

3

C

11

B

19

D

4

B

12

C

20

C

5

B

13

A

21

B

6

B

14

B

22

D

7

B

15

A

23

D

8

A

16

A

24

A

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Vân Khánh. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Rạch Giá
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Sơn

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button