Lớp 9

Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án

Qua nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm đề chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ có ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN DU

ĐỀ THI HK2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN CÔNG NGHỆ 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM:(3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có nhược điểm

         A. khó sửa chửa.                                             B. tránh được ảnh huởng xấu của môi trường.

         C. dễ sửa chửa                                                 D. mĩ thuật.

Câu  2. Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực ở điểm

         A. cấu tạo bên ngoài, cấu tạo bên trong.                 B. cấu tạo bên ngoài.

         C. giữa các cực tiếp điện.                               D. cấu tạo bên trong.

Câu 3. Mạch điện dùng 1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn nhằm mục đích

         A.  chỉ để chiếu sáng bình thường.                 B. sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang.

         C.  để an toàn điện.                                         D. chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu  4. Để vẽ được một sơ đồ lắp đặt cần tiến hành theo

  1. 5 bước           B. 3 bước                          C. 4 bước         D. 2 bước

Câu  5.  Phát biểu sau đây đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện dây dẫn kiểu nổi là

         A. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ  0.5m – 1 m.

         B. đường dây dẫn song song với vật kiến trúc.

         C. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vuợt quá 40 % tiết diện ống.

         D. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh không cần phải thêm kẹp ống.

Câu 6. Công dụng của ống nối tiếp là

         A. nối 2 ống vuông góc với nhau.

         B. được dùng để nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau.

         C. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

         D. kẹp đỡ ống.

  Câu 7.  Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn dùng để

         A. nối 2 ống vuông góc.                                          B. cố định ống luồn dây dẫn.

         C.  nối tiếp 2 ống luồn dây lại với nhau.                         D. để phân nhánh dậy dẫn.

 Câu  8.  Công dụng của ống chữ T là

         A. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

         B. để phân nhánh dây dẫn.

         C. để nối tiếp 2 ống luồn dây.

         D. để  khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

Câu  9.  Khi bật công tắc về vị trí 1 đèn 1 sáng, đèn 2 tắt và ngược lại, là nói về nguyên lí hoạt động của mạch điện

              A. 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.      

              B. không có mạch điện nào.

              C. 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn               

              D. 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 10.  Thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện là

        A. Cầu chi                     B. Công tắc                     C. Cầu dao          D. Aptomát.

Câu 11.  Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là

         A.  1 m – 2 m. B.             B. 1,3 m – 1,5 m.                   C. 2,3 m – 3,3 m. D. 0,5 m – 1 m.

Câu 12. Biện pháp sai khi kiểm tra cầu chì là

         A. cầu chì được lắp ở dây pha.

         B. cầu chì không cần có nắp che, để hở.

         C. kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì.

         D. cầu chì phải có nắp che.

II . TỰ LUẬN( 7 điểm)

Câu 1: Trình bày các yêu cầu kĩ thuật của phương pháp lắp đặt đường dây mạng điện kiểu nổi? So sánh đặc điểm của phương pháp lắp đặt đường dây kiểu nổi với kiểu ngầm?(3đ)

Câu 2: Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? ( 1 đ)

Câu 3: Thiết kế mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn?  (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp đặt) ( 3 đ)

 

ĐÁP ÁN

Câu

Trắc Nghiệm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

C

D

C

B

B

B

A

D

D

B

B

 

—-

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

 

I. TRẮC NGHIỆM:(3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1.  Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn dùng để

         A.  nối tiếp 2 ống luồn dây lại với nhau.                         C. để phân nhánh dậy dẫn.

         B.  nối 2 ống vuông góc.                                         D. cố định ống luồn dây dẫn.

Câu  2.  Công dụng của ống chữ T là

         A. để nối tiếp 2 ống luồn dây.

         B. để  khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

         C. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

         D. để phân nhánh dây dẫn.

Câu  3.  Phát biểu sau đây đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện dây dẫn kiểu nổi là

         A. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh không cần phải thêm kẹp ống.

         B. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ  0.5m – 1 m.

         C. đường dây dẫn song song với vật kiến trúc.

         D. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vuợt quá 40 % tiết diện ống.

Câu 4. Công dụng của ống nối tiếp là

         A. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

         B. kẹp đỡ ống.

         C. nối 2 ống vuông góc với nhau.

         D. được dùng để nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau.

Câu 5.  Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là

  1.       0,5 m – 1 m.      B. 1,3 m – 1,5 m.               C. 2,3 m – 3,3 m.      D. 1 m – 2 m.        

 Câu 6. Biện pháp sai khi kiểm tra cầu chì là

         A. cầu chì phải có nắp che.

         B. cầu chì được lắp ở dây pha.

         C. cầu chì không cần có nắp che, để hở.

         D. kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì.

Câu  7.  Khi bật công tắc về vị trí 1 đèn 1 sáng, đèn 2 tắt và ngược lại, là nói về nguyên lí hoạt động của mạch điện

              A. 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.      

              B. không có mạch điện nào.

              C. 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn               

              D. 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 8. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có nhược điểm

         A. dễ sửa chửa                                                         C. mĩ thuật.

         B. khó sửa chửa.                                                      D. tránh được ảnh huởng xấu của môi trường.

Câu  9. Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực ở điểm

         A. giữa các cực tiếp điện.                                       C. cấu tạo bên trong.

         B. cấu tạo bên ngoài, cấu tạo bên trong.                         D. cấu tạo bên ngoài.

Câu 10. Mạch điện dùng 1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn nhằm mục đích

         A.  để an toàn điện.                                                  C. chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

         B.  chỉ để chiếu sáng bình thường.                         D. sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang.

Câu 11. Để vẽ được một sơ đồ lắp đặt cần tiến hành theo

  1. 2 bước                    B. 4 bước                          C. 3 bước                  D. 5 bước

Câu 12.  Thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện là

        A. cầu chi                      B. công tắc                        C. cầu dao                        D. Aptomát.

II .TỰ LUẬN( 7 điểm)

Câu 1: Trình bày các yêu cầu kĩ thuật của phương pháp lắp đặt đường dây mạng điện kiểu nổi? So sánh đặc điểm của phương pháp lắp đặt đường dây kiểu nổi với kiểu ngầm?(3đ)

Câu 2: Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? ( 1 đ)

Câu 3: Thiết kế mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn?  (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp đặt) ( 3 đ)

 

ĐÁP ÁN

Câu

Trắc Nghiệm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

C

C

D

B

C

D

B

A

C

B

D

 

—-

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (3đ): a. Em hãy phân biệt Sơ đồ nguyên lý và Sơ đồ lắp đặt.

b. Vẽ Sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

Câu 2 (3đ): Nêu quy trình chung lắp đặt mạch điện.

Câu 3 (3đ): a. Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi và mạng điện lắp đặt kiểu ngầm?

b. So sánh ưu, nhược điểm của 2 phương pháp lắp đặt trên.

Câu 4 (1đ): Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng 2 công tắc 3 cực điều khiển 3 bóng đèn luân phiên sáng.

 

ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung

1

a. Phân biệt Sơ đồ nguyên lý và Sơ đồ lắp đặt

·       SĐNL là sơ đồ chỉ thể hiện mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện (0,5đ)

·       SĐLĐ là sơ đồ thể hiện rõ vị trí, cách lắp đặt các phần tử trong mạch điện (0,5đ)

b. Vẽ sơ đồ

·       Đúng nguyên lý (1,5đ)

·       Sạch, đẹp (0,5đ)

2

Quy trình chung lắp đặt mạch điện gồm 5 bước: (0,5đ)

·       Vạch dấu (0,5đ)

·       Khoan lỗ bảng điện (0,5đ)

·       Lắp TBĐ của bảng điện (0,5đ)

·       Nối dây mạch điện (0,5đ)

·       Kiểm tra (0,5đ)

 

—-

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):Viết vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Khi kiểm tra định kì, sửa chữa mạng điện trong nhà công việc đầu tiên cần làm là :

A. Kiểm tra thiết bị đóng cắt                                   B. Kiểm tra sự hoạt động của các đồ dùng       

C. Ngắt điện mạng điện                               D. Ngắt công tắc ( tắt công tắc )

Câu 2 : Công tắc được lắp ở vị trí nào trên mạng điện:

A. Trên dây trung hoà, trước đồ dùng điện.

B. Trên dây pha, trước đồ dùng điện, sau các thiết bị điện.

C. Trên dây trung hoà sau cầu dao, trước đồ dùng điện.

D. Trên dây pha sau cầu chì, trước đồ dùng điện.

Câu 3 : Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có số phần tử điện là (căn cứ vào sơ đồ nguyên lí của mạch) :

          A. 4 phần tử                                                                B. 5 phần tử   

          C. 6 phần tử                                                                D. 7 phần tử   

Câu 4 : Không nên thay dây chì (dây chảy) trong cầu chì bằng dây kim loại khác có cùng bán kính vì lí do :

A. Không an toàn điện                                                         B. Không kinh tế

C. Không bền                                                                       D. Dẫn điện không tốt

Câu 5 : Khi lắp đặt dây dẫn kiểu nổi người ta thường luồn dây dẫn vào trong ống nhựa. Để đảm bảo an toàn, tiết diện của dây dẫn so với tiết diện của ống nhựa :

A. Không vượt quá 20% tiết diện ống.                             B. Không vượt quá 30% tiết diện ống.

C. Không vượt quá 40% tiết diện ống.                             D. Không vượt quá 50% tiết diện ống.

Câu 6: Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?

A. Cầu chì.                                                         B. Cầu dao.                 

C. Ổ cắm điện.                                                D. Phích cắm điện.

Câu 7: Dây  dẫn không được buộc lại với nhau vì:

A. Không thuận tiện khi sử dụng.                             

B. Để dễ dàng cho việc kiểm tra mạng điện.

C. Để tránh nhiệt độ tăng, làm hỏng lớp cách điện. 

D. Không đảm bảo mỹ thuật

Câu 8: Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, khi phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ ta thường dùng:

A .Ống nối chữ T.                                                             B .Ống nối nối tiếp.

C .Ống nối chữ L.                                                               D .Kẹp đỡ ống.

II.TỰ LUẬN (6.0 điểm):

Câu 1:(3.0điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 2: (3.0điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt sau:

                            Mạch điện gồm:

                          – Một cầu chì bảo vệ 1 ổ cắm.

                          – Một cầu chì bảo vệ 1 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn mắc nối tiếp.

 

ĐÁP ÁN

Câu

Trắc Nghiệm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

C

D

C

A

C

B

C

A

 

—-

-(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

I. TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm)

Hãy chọn đáp án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Nhiệt độ thích hợp để trồng cây xoài là:

A. 24oC – 26oC.             B. 27oC – 29oC.             B. 30oC – 32oC.          D. 33oC – 35oC

Câu 2: (0,5 điểm) Thời vụ tốt nhất để trồng cây chôm chôm là:

A. Từ tháng 2 đến tháng 3.                                               C. Từ tháng 4 đến tháng 5.

B. Từ tháng 3 đến tháng 4.                                               D. Từ tháng 5 đến tháng 6.

Câu 3: (0,5 điểm) Sau khi đào hố, bón phân lót.Thời gian trồng cây thích hợp là:

A. Khoảng 5 đến 10 ngày.                                             C. Khoảng 15 đến 20 ngày.

B. Khoảng 10 đến 15 ngày.                                           D. Khoảng 15 đến 30 ngày.

Câu 4: (0,5 điểm) Loại phân nào sau đây thường bón thúc cho cây đậu quả ?

A. Phân lân.                                                                             C. Phân đạm.

B. Phân kali.                                                                D. Phân chuồng ủ hoai.

Câu 5: (0,5 điểm) Quả nào sau đây không dùng làm xirô ?

A. Táo.                         B. Mơ.                            C. Mít.                        D. Sấu.

Câu 6: (0,5 điểm) Làm xirô quả sau khi đã chắt lấy nước lần một sau đó tiếp tục cho thêm đường với tỉ lệ là:

A. 1kg quả cần 0,5kg đường.                                           B. 1kg quả cần 1kg đường. 

C. 1kg quả cần 2kg đường.                                              D. 1kg quả cần 3kg đường.  

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm) Nêu đặc điểm của rễ cây ăn quả ?

Câu 8: (2,0 điểm) Lựa chọn gốc ghép và mắt ghép cây chôm chôm cần đảm bảo những yêu cầu như thế nào ? Trình bày yêu cầu khi thu hoạch và bảo quản quả chôm chôm ?

Câu 9: (3,0 điểm) Để có một bình xirô chanh cần thực hiện theo mấy bước ? Trình bày yêu cầu kĩ thuật các bước để làm một bình xirô chanh.

Câu 10: (1,0 điểm) Tại sao cần bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì sau khi thu hoạch quả ?

 

ĐÁP ÁN

Câu

Trắc Nghiệm

 

1

2

3

4

5

6

A

C

D

B

C

B

 

—–

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button