Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Chí Diểu sẽ giúp các em có thể ôn tập và củng cố các kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Mời các em tham khảo.

Chúc các em học sinh lớp 9 thi tốt, đạt kết quả cao!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2020 – 2021

MÔN: ĐỊA LÝ 9

Thời gian: 45p

 

 

 

1. ĐỀ SỐ 1

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Đảo (quần đảo) nào sau đây ở nước ta là không phải đảo (quần đảo) xa bờ: 

A. Bạch Long Vĩ      

B. Trường Sa

C. Hoàng Sa       

D. Phú Quốc

Câu 2:Nước ta có bao nhiêu vùng kinh tế giáp biển: 

A. 4/7 B. 5/7 C. 6/7 D. 7/7

Câu 3:Nghề làm muối phát triển nhất ở đâu? 

A. Bắc Trung Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Tây Nguyên.

Câu 4:Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào? 

A. Đà Nẵng.      

B. Phú Yên.

C. Ninh Thuận.      

D. Khánh Hoà.

Câu 5:Nước ta có khoảng bao nhiêu cảng biển lớn nhỏ: 

A. 100 cảng biển        B. 110 cảng biển

C. 120 cảng biển        D. 130 cảng biển

Câu 6:Phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển không phải là:

A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.

B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.

C. Phòng chống ô nhiễm biển.

D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.

Phần tự luận

(7 điểm)

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 4 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giáp biển?

Câu 2:Trình bày sự phát triển của ngành giao thông vận tải biển.

Câu 3:. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm

1999

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm

Câu 1: 

Chọn: D.

Câu 2: 

Chọn: C.

Câu 3: 

Chọn: B.

Câu 4: 

Chọn: A.

Câu 5: 

Chọn: C.

Câu 6: 

Chọn: D.

Phần tự luận(7 điểm)

Câu 1:

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4 – 5 và trang 29, xác định ranh giới vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kể tên 4 trong số các tỉnh giáp biển sau: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Câu 2:

Hướng dẫn giải:

* Điều kiện phát triển:

   – Gần các tuyến đường biển quốc tế.

   – Ven biển có nhiều vùng vịnh, cửa sông có thể xây dựng cảng nước sâu.

* Tình hình phát triển:

   – Cả nước có 120 cảng biển lớn nhỏ (cảng có công suất lớn nhất là cảng Sài Gòn).

   – Giao thông vận tải biển phát triển ngày càng mạnh mẽ cùng với sự mở rộng quan hệ quốc tế và sự hoà nhập kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới.

* Phương hướng phát triển:

   – Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống cảng biển.

   – Đội tàu biển quốc gia được tăng cường mạnh mẽ.

   – Cả nước sẽ hình thành ba cụm cơ khí đóng tàu lớn ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ.

   – Dịch vụ hàng hải cũng sẽ được phát triển toàn diện.

Câu 3:

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CẢU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 – 2002

b. Nhận xét

Trong thời kì 1999 – 2002

   + Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

   + Hầu hết dầu thô khai thác được xuất khẩu. Tỉ lệ dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác qua các năm.

   + Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002).

→Cho thấy ngành chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển.

 

—-(Hết đề thi số 1)—

 

2. ĐỀ SỐ 2

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Đảo nào sau đây ở nước ta là đảo xa bờ:(0,5 điểm)

A. Bạch Long Vĩ       B. Phú Quý

C. Cái Bầu                D. Phú Quốc

Câu 2:Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố không giáp biển:(0,5 điểm)

A. 36/63       B. 28/63

C. 35/63       D. 26/63

Câu 3:Vùng biển có nhiều quần đảo là:(0,5 điểm)

A. Vùng biển Quãng Ninh-Hải Phòng.

B. Vùng biển Bắc Trung Bộ.

C. Vùng biển Cà Mau-Kiên Giang.

D. Vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4:Côn Đảo là huyện đảo thuộc tỉnh:(0,5 điểm)

A. Quảng Trị.       B. Kiên Giang.

C. Quảng Ngãi.       D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 5:Thời gian gần đây, môi trường biển nước ta bị ô nhiễm ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do?(0,5 điểm)

A. khí hậu toàn cầu nóng lên

B. lượng chất thải ngày càng tăng

C. lượng mưa ngày càng lớn

D. Hiện tượng triều cường ra tăng.

Câu 6:Nước ta có số bãi cát rộng dài, đẹp thuận lợi cho phát triển du lịch là:(0,5 điểm)

A. Trên 100 bãi cát.       B. Trên 1000 bãi cát.

C. Trên 120 bãi cát.       D. Trên 1200 bãi cát.

Phần tự luận

(7 điểm)

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 4 tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giáp biển?

Câu 2:Trình bày sự phát triển của ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển.

Câu 3:Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm

1999

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm

Câu 1:(0,5 điểm)

Chọn: A.

Câu 2:(0,5 điểm)

Chọn: C.

Câu 3:(0,5 điểm)

Chọn: D.

Câu 4:(0,5 điểm)

Chọn: D.

Câu 5: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 6: 0,5 điểm)

Chọn: C.

Phần tự luận(7 điểm)

Câu 1:

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4 – 5 và trang 27, xác định ranh giới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Kể tên 4 trong số các tỉnh giáp biển sau: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Câu 2:

Hướng dẫn giải:

* Ngành khai thác muối:

– Điều kiện phát triển:

   + Biển nước ta là nguồn muối vô tận.

   + Số giờ nắng cao.

– Tình hình phát triển:

   + Nghề làm muối phát triển nhất ở các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ.

   + Các cánh đồng muối nổi tiếng là Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cá Ná (Ninh Thuận)…

* Khai thác oxit titan, cát trắng:

   – Điều kiện phát triển: Nhiều bãi cát có chứa oxit titan giá trị xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh, pha lê.

   – Tình hình phát triển: Tập trung nhiều ở đảo Vân Hải (Quảng Ninh) và Cam Ranh (Khánh Hòa).

* Khai thác dầu khí:

– Điều kiện phát triển: Dầu khí là khoáng sản quan trọng nhất ở thềm lục địa.

– Tình hình phát triển:

   + Dầu khí được khai thác ở thềm lục địa Đông Nam Bộ.

   + Công nghiệp hóa dầu đang dần được hình thành, trước mắt là xây dựng các nhà máy lọc dầu, các cơ sở hóa dầu để sản xuất chất dẻo sợi tổng hợp…, chế biến khí công nghệ cao, xuất khẩu khí tự nhiên và khí hóa lỏng. Nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta được xây dựng ở tỉnh Quảng Ngãi.

-(Nội dung tiếp theo của phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Đảo nào sau đây không có nhiều dân sinh sống: (0,5 điểm)

A. Cái Bầu       B. Phú Quý

C. Bến Lạc        D. Phú Quốc

Câu 2:Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển: (0,5 điểm)

A. 27/63        B. 28/63

C. 27/64        D. 28/64

Câu 3:Những đảo ven bờ có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là: (0,5 điểm)

A. Cô Tô, Cái Bầu, Thổ Chu

B. Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc

C. Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Khoai

D. Các đảo trong vịnh Hạ Long

Câu 4:Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là: (0,5 điểm)

A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế.

B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy.

C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế.

D. đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.

Câu 5:Dầu mỏ và khí tự nhiên của nước ta hiện nay tập trung ở? (0,5 điểm)

A. thềm lục địa Nam Bộ.

B. thềm lục địa Trung Bộ

C. vịnh Bắc Bộ

D. vịnh Thái Lan.

Câu 6:Tài nguyên thủy hải sản nước ta có: (0,5 điểm)

A. Hơn 1000 loài cá, trên 100 loài tôm.

B. Hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm.

C. Hơn 100 loài cá, trên 2000 loài tôm.

D. Hơn 100 loài cá, trên 1000 loài tôm.

Phần tự luận

(7 điểm)

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ giáp biển?

Câu 2:Trình bày sự phát triển của ngành du lịch biển – đảo.

Câu 3:Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm

1999

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

10,0

 

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)

Chọn: C.

Câu 2: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 3: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

Chọn: C.

Câu 5: (0,5 điểm)

Chọn: A.

Câu 6: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Phần tự luận(7 điểm)

Câu 1:

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4 – 5 và trang 27, xác định ranh giới vùng Bắc Trung Bộ. Kể tên 4 trong số các tỉnh giáp biển sau: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Câu 2:

* Điều kiện phát triển:

   – Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú: 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp từ Bắc vào Nam.

   – Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn khách du lịch.

* Tình hình phát triển:

   – Du lịch biển được phát triển nhanh trong những năm gần đây.

   – Hạn chế: du lịch chỉ mới khai thác hoạt động tắm biển, chưa đa dạng hoá và tạo nhiều sản phẩm du lịch.

* Phương hướng phát triển: Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.

 

-(Nội dung tiếp theo của phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)-

 

4. ĐỀ SỐ 4

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta: (0,5 điểm)

A. Bạch Long Vĩ       B. Phú Quý

C. Lí Sơn       D. Phú Quốc

Câu 2:Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ: (0,5 điểm)

A. Móng Cái đến Vũng Tàu

B. Móng Cái đến Hà Tiên

C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên

D. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau

Câu 3:Ở nước ta hiện nay, khai thác khí thiên nhiên chủ yếu phục vụ cho: (0,5 điểm)

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Công nghiệp điện, sản xuất phân đạm.

C. Sản xuất hóa chất cơ bản, chất dẻo.

D. Sản xuất nhựa đường, cao su tổng hợp.

Câu 4:Những đảo ven bờ có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là: (0,5 điểm)

A. Cô Tô, Cái Bầu, Thổ Chu

B. Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc

C. Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Khoai

D. Các đảo trong vịnh Hạ Long.

Câu 5:Kinh tế biển gồm bao nhiêu ngành? (0,5 điểm)

A. 3 ngành       B. 4 ngành.

C. 5 ngành.       D. 6 ngành.

Câu 6:Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào? (0,5 điểm)

A. Đà Nẵng.       B. Phú Yên.

C. Ninh Thuận.       D. Khánh Hoà.

Phần tự luận

(7 điểm)

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 4 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng giáp biển?

Câu 2:Trình bày sự phát triển của ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản biển.

Câu 3:Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm

1999

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

10,0

 

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)

Chọn: D.

Câu 2: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 3: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 5: (0,5 điểm)

Chọn: B.

Câu 6: (0,5 điểm)

Chọn: D.

Phần tự luận(7 điểm)

Câu 1:

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4 – 5 và trang 26, xác định ranh giới vùng Đồng bằng sông Hồng. Kể tên các tỉnh giáp biển: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Câu 2:

Hướng dẫn giải:

* Điều kiện phát triển:

   – Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn.

   – Vùng biển nước ta có hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm, nhiều loài đặc sản như hải sâm, bào ngư… tạo điều kiện cho đánh bắt hải sản.

   – Ven biển có nhiều vũng vịnh, cửa sông, đầm, phá,…thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

* Tình hình phát triển:

   – Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

   – Khai thác thủy sản còn nhiều bất hợp lý, chủ yếu đánh bắt gần bờ.

* Phương hướng phát triển:

   + Ngành thủy sản ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ.

   + Nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh phát triển.

   + Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa công nghiệp chế biến hải sản.

 

-(Nội dung tiếp theo của phần đáp án, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)-

 

5. ĐỀ SỐ 5

Phần trắc nghiệm

Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC,

NĂM 2001 (CẢ NƯỚC = 100%)

Ngành công nghiệp trọng điểm

Sản phẩm tiêu biểu

Tên sản phẩm

Tỉ trọng so với cả nước (%)

Khai thác nhiên liệu

Dầu thô

100,0

Điện

Điện sản xuất

47,3

Cơ khí – điện tử

Động cơ điêden

77,8

Hóa chất

Sơn hóa học

78,1

Vật liệu xây dựng

Xi măng

17,6

Dệt may

Quần áo

47,5

Chế biến lương thực thực phẩm

Bia

39,8

 

Câu 1:Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm dầu thô của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001? (1 điểm)

A. 100%       B. 47,3%       C. 77,8%       D. 78,1%

Câu 2:Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước? (1 điểm)

A. Điện sản xuất       B. Quần áo

C. Bia       D. Sơn hóa học

Câu 3:Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng 39,8% so với cả nước? (1 điểm)

A. Động cơ điêden       B. Quần áo

C. Bia       D. Sơn hóa học

Câu 4:Ngành nào sau đây sử dụng tài nguyên sẵn có? (1 điểm)

A. Khai thác nhiên liệu

B. Cơ khí điện tử

C. Vật liệu xây dựng

D. Dệt may

Câu 5:Ngành nào sau đây sử dụng nhiều lao động? (1 điểm)

A. Khai thác nhiên liệu

B. Cơ khí điện tử

C. Vật liệu xây dựng

D. Dệt may

Câu 6:Ngành nào sau đây không đòi hỏi kỹ thuật cao? (1 điểm)

A. Khai thác nhiên liệu

B. Chế biến LTTP

C. Vật liệu xây dựng

D. Cơ khí – điện tử

Phần tự luận

Câu 1:Em hãy, trình bày vai trò của vùng ĐNB trong sự phát triển CN của cả nước? (2 điểm)

Câu 2:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, em hãy kể tên các cửa khẩu thuộc vùng Đông Nam Bộ? (2 điểm)

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Tỉ trọng sản phẩm dầu thô của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001 là 100%.

Chọn: A

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Sơn hóa học là sản phẩm có tỉ trọng 78,1%

Chọn: D

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Bia là sản phẩm có tỉ trọng 39,8%

Chọn: C

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Các ngành sử dụng tài nguyên sẵn có là: Chế biến LTTP, khai thác nhiên liệu, điện.

Chọn: A

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Các ngành sử dụng nhiều lao động là: Chế biến LTTP, dệt may.

Chọn: D

Câu 6: (1 điểm)

Trả lời: Các ngành đòi hỏi kỹ thuật cao là: Khai thác nhiên liệu, cơ khí – điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng.

Chọn: B

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Hướng dẫn giải:

Vai trò của ĐNB trong phát triển công nghiệp cả nước:

   + Đóng góp tỉ trọng lớn vào GDP của cả nước.

   + Tỉ trọng hàng xuất khẩu, tỉ trọng CN trong cơ cấu GDP của cả nước lớn.

   + Thúc đẩy CNH, HĐH đất nước.

   + Giải quyết nhu cầu hàng hóa trong cả nước.

Câu 2: (2 điểm)

Hướng dẫn giải:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 29, các cửa khẩu thuộc vùng Đông Nam Bộ là: Hoa Lư, Xa Mát, Mộc Bài.

 

—-(Hết đề thi số 5)—

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button