Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Mỹ Tài

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh nhiều tài liệu ôn tập, HOC247 xin gửi đến Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Mỹ Tài. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em học tập thật tốt.

TRƯỜNG THCS MỸ TÀI

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

B. Chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.

D. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Câu 2: Phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” dấy lên sau chiến lược chiến tranh nào?

A. Việt Nam hóa chiến tranh.

B. Chiến tranh cục bộ.

C. Chiến tranh đặc biệt

D. Đông Dương hóa chiến tranh.

Câu 3. Khó khăn nghiêm trọng nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.

B. Ngoại xâm và nội phản.

C. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng.

D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

Câu 4. Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng ngày nào?

A. 4/3/1975.

B. 10/3/1975.

C. 11/3/1975.

D. 24/3/1975

Câu 5. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp: 

A

Nối

B

a. 22– 12 – 1944

……… – 1

1. Cách mạng tháng Tám thành công

b. 19 – 8 – 1945

……… – 2

2. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời

c. 2 – 9 – 1945

……… – 3

3. Ngày bầu cử Quốc hội khóa I

d. 6- 1 – 1946

………. – 4

4. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6: So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Câu 7: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973?

Câu 8: Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ của quân và dân Đắk Lắk.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

1

2

3

4

A

C

B

D

 

Câu 5. 

A

Nối

B

a. 22/12/1944

a-2

2. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời

b. 19/8/1945

b-1

1. Cách mạng tháng Tám thành công

c. 2/9/1945

c-4

4. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập

d. 6/1/1946

d-3

3. Ngày bầu cử Quốc hội khóa I

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 6

a. Giống nhau:

– Loại hình: Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

– Mục tiêu: Chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

– Vai trò của Mĩ: Tham gia và chi phối tiền của, vũ khí và Đô La

– Kết quả: Thất bại

b. Khác nhau:

 

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh cục bộ

Thủ đoạn

Ấp chiến lược là cơ bản và được nâng lên thành quốc sách, tách dân ra khỏi cách mạng, tiêu diệt lực lượng cách mạng

Thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm, vào “đất thánh Việt Cộng” để tiêu diệt lực lượng cách mạng

Quy mô

Miền Nam

Vừa bình định miền Nam vừa mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

Lực lượng tham chiến

Quân Ngụy Sài Gòn là lực lượng chính, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn quân sự Mỹ

Quân viễn chinh Mĩ, đồng minh Mỹ và quân tay sai; trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng.

Tương quan lực lượng

– Địch: Quân đội và chính quyền Sài Gòn

– Ta:

+ Các lực lượng chính trị và vũ trang quân Giải phóng

+Nông dân miền Nam

– Địch

+ Các trung đội quân viễn chinh Mỹ

+ Quân đội Sài Gòn với 520.000 quân, quân Mỹ, quân Việt Nam Cộng Hòa-Ta: Lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam

Câu 7

* Nội dung Hiệp định Pa-ri: (27/1/1973)

– Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

– Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.

– Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

– Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do…

* Ý nghĩa:

– Mĩ phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước.

– Là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo cơ sở thuận lợi để ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Câu 8

– Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, trực tiếp là Đảng bộ địa phương.

– Quân và dân Đắk Lắk đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm. Sự giúp đỡ to lớn về nhân, vật lực của quân và dân các tỉnh bạn.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta giai đoạn 1946 – 1954.

Câu 2: Tại sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giai đoạn 1945 – 1954 giành được thắng lợi?

Câu 3:  So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ của Mĩ tại miền Nam Việt Nam.

Câu 4: Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu đáp án đúng.

1- Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin vào thời gian nào?

A. 06 – 1919                    

B. 07 – 1920

C. 12 – 1920                     

D. 06 – 1925

2- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những yếu tố nào?

A. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân.

B. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào yêu nước.

C. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

D. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào Cộng sản quốc tế.

3- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

A- 01-09-1945                       

B- 02-09-1945

C- 03-09-1945                        

D- 04-09-1945

4- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa:

A. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.

B. Buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari.

C. Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam từ đây sụp đổ.

D. Buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

5- Những thắng lợi quân sự nào sau đây là thắng lợi quân sự của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ?

A. Chiến thắng Vạn Tường (8-1965).

B. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 02-01-1963.

C. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

6- Chiến dịch nào được xem là thắng lợi quyết định của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?

A. Chiến dịch Việt Bắc – 1947                

B. Chiến dịch Biên Giới – 1950

C. Chiến dịch Tây Bắc – 1953                

D- Chiến dịch Điện Biên Phủ – 1954

7- Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí chính thức vào thời gian nào?

A. 27 – 01 – 1973                     

B. 27 – 01 – 1974

C. 27 – 01 – 1975                     

D. 27 – 01 – 1976

8- Chiến dịch kết thúc thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi nổi dậy Xuân 1975 là:

A- Chiến dịch Tây Nguyên               

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh

C. Chiến dịch Huế- Đà Nẵng              

D. Giải phóng tỉnh Phước Long

Câu II: Hãy ghép một ô ở cột I (Thời gian) với một ô ở cột II (Sự kiện lịch sử) sao cho phù hợp.

Cột I

(Thời gian)

 Cột II

(Sự kiện lịch sử)

Kết quả ghép

a) 06-03-1946

 1- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời

a +……

b) 19-12-1946 

2- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ.

b +……

c) 07-05-1954

 3- Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ

 c +……

d) 20-12-1960

 4- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 

d +……

 

5- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

 

B – PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954).

Câu 2: Trình bày những nét chính về diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975).

Câu 3: Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Câu 3: Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân 1975 gồm những Chiến dịch nào? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1:

– Sau 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đồng thời đó là cơ sở lý luận của Đảng sau này.

– Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam

– Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua sách báo, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Báo án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh.

– Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.

– Đến 1929 ba tổ chức Cộng sản ra đời ngòai những đóng góp cho phong trào cách mạng, ba tổ chức này cản trở không ít cho sự phát triển của cách mạng… Yêu cầu của lịch sử cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước.Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)

– Tóm lại: Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: 

a) Diễn biến

– Đợt 1 (13-3 đến 17-3-1954): Ta tấn công tiêu diệt Him Lam và phân khu Bắc, 2000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

– Đợt 2 (30-3 đến cuối tháng 4-1954): Ta tấn công phía Đông Bắc và khu trung tâm (D1, C1, A1…..) cuộc chiến diễn ra giằng co, quyết liệt.

– Đợt 3 (1-5 đến 7-5-1954): Ta đồng loạt tấn công Khu Trung Tâm, đến 17h 30 phút chiến sự kết thúc: Tướng Đcát-xtri cùng toàn bộ Tham mưu đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

b) Kết quả

– Tướng Đcát-xtri bị bắt sống

– 16200 tên dịch bị loại khỏi vòng chiến đấu,

– Bắn rơi 62 máy bay, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh

– Góp phần quyết định cho việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ sau này.

Câu 3: 

a) Gồm những chiến dịch

– Chiến dịch Tây nguyên (10-3 đến 24-3-1975)

– Chiến dịch Huế – Đà nẵng (21-3 đến 29-3-1975).

– Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phút 30-4-1975)

b) Ý nghĩa lịch sử

– Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc 21 năm chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc…

– Mở ra ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: độc lập – thống nhất – đi lên chủ nghĩa xã hội …

– Là trang sử chói ngời nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta…

– Đây là cuộc chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý nước Mỹ “Hội chứng chiến tranh Việt Nam”

– Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…

– Là thắng lợi có tính thời đại sâu sắc, là chiến công vĩ đại của thế kỷ XX

c) Nguyên nhân thắng lợi

– Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng với đường lối quân sự, chính trị đúng đắn…

– Nhờ tinh thần yêu nước, đoàn kết, không sợ hy sinh, gian khổ được phát huy cao nhất trong cả nước.

– Nhờ sự lớn mạnh của Miền Bắc XHCN, là hậu phương vững chắc cho cách mạng miền nam…

– Nhờ có sự đoàn kết của 3 nước Đông dương…

– Nhờ sự giúp đỡ của các nước XHCN và lực lượng hòa bình dân chủ thế giới..

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Vì sao nói: “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

Câu 2: Trình bày chủ trương của ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu -đông năm 1950.

Câu 3: Nêu diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 -1975)?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Mỹ Tài. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Linh Đông
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Việt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button