Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh nhiều tài liệu ôn tập, HOC247 xin gửi đến Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em học tập thật tốt.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức yêu nước nào vào tháng 6/1925 ?

A. Tâm tâm xã  

B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên . 

C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa .  

D. Đảng Cộng sản Việt Nam .  

Câu 2: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu ?

A. Số nhà 312 phố Khâm Thiên –Hà Nội . 

B. Số nhà 5D phố Hàm Long –Hà Nội  

C. Số nhà 48 phố Hàng Ngang-Hà Nội . 

D. Cửu Long –Hương Cảng –Trung Quốc . 

Câu 3: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu ? 

A. Hà Nội

B. Pa-ri

C. Hương Cảng –Trung Quốc  

D. Mát-xcơ –va  

Câu 4: Đại hội lần VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt  trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì ? 

A. Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới ,bảo vệ hòa bình . 

B. Chống đế quốc, thực dân  

C. Ủng hộ phong trào giải phúng dân tộc thế giới. 

D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa  

Câu 5: Sự kiện lịch sử quan trọng nhất diễn ra vào ngày 2/9/1945 là :

A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

B. Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.  

C. Hội nghị quân sự Bắc Kì họp. 

D. Ra chỉ thị lịch sử “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. 

Câu 6: Sau chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 Pháp buộc phải thay đổi chiến  lược như thế nào? 

A. Chuyển từ đánh nhanh ,thắng nhanh sang đánh lâu dài .

B. Chuyển sang đàm phán với ta  

C. Cầu viện trợ Mĩ  

D. Từng bước rút quân về nước  

Câu 7: Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại  miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ. 

A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc B. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ “ ở miền Nam  

C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam  

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất  nước 

Câu 8: Tên nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được thông qua ở hội nghị nào ?

A. Hội nghị Trung ương lần 21 

B. Hội nghị Trung ương lần 24 

C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước . 

D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI tháng 7/1976. 

II. Tự luận:

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Câu 2: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? 

Câu 3: Cho biết những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh ,bảo vệ và xây dựng  tổ quốc từ 1919 đến nay ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

1B

2B

3C

4A

5A

6A

7B

8D

II. Tự luận:

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

* Chủ quan:

– Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ chủ tịch với đường lối đúng đắn sáng tạo.  – Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân.  

– Có mặt trận dân tộc thống nhất và lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh – Có hậu phương vững chắc và sự chuẩn bị chu đáo.  

* Khách quan:

– Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông dương 

– Được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. 

Câu 2: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ ,cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? 

* Ở miền Bắc :

-Sau hơn 20 năm(1954-1975) miền Bắc xây dựng được cơ sở vật chất kĩ thuật ban đầu  của chủ nghĩa xã hội . 

– Cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền  Bắc . 

*Ở miền Nam:

-Miền Nam được giai phóng hoàn toàn, trong chừng mực nhất định có nền kinh tế phát  triển theo hướng tư bản . 

-Cơ sở của chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội cũ vẫn tồn tại. Nền kinh tế nông  nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ phân tán phổ biến … 

Câu 3: Cho biết những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh ,bảo vệ và xây dựng  tổ quốc từ 1919 đến nay ? 

– Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.. 

– Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế. – Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam  – Luôn luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân… 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Nêu nội dung cơ bản và nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri ? 

Câu 2: Hãy giải thích nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp?  Em có nhận xét gì về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta ? 

Câu 3: So sánh những điểm khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968)  và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh(1969-1973) của Mĩ ở miền Nam ? 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

Câu 2. Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954).

Câu 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Lập bảng niên biểu diễn biến theo nội dung dưới đây:

Thời gian

Tên chiến dịch

Tóm tắt diễn biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

– Diễn biến

+ Để thực hiện ý đồ tấn công lên Việt Bắc, ngày 7/10 Pháp cho quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn và chiếm thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, cùng ngày binh

đoàn cơ giới hành quân dọc theo đường số 4; ngày 9/10/1947 quân địch hànhquân theo đường thủy… 

+ Tại Bắc Cạn: Ta kịp thời phản công và tiến công địch, tiến hành bao vây, chia cắt, đánh vào nơi địch chiếm đóng, phục kích trên đường từ Bắc Cạn

đi Chợ Đồn, Chợ Mới…

+ Đối với cánh quân bộ: Quân ta phục kích đánh địch ở nhiều nơi tiêu biểu là

trận phục kích trên đèo Bông Lau (30-10-1947)…

+ Trên mặt trận Sông Lô: Quân ta phục kích địch ở nhiều nơi tiêu biểu là trận

Đoan Hùng, Khe Lau…

+ Phối hợp với cuộc chiến đấu ở Việt Bắc quân và dân ta trên các chiến trường

toàn quốc đẩy mạnh hoạt động, góp phần kiềm chế địch

– Kết quả: Sau 75 ngày đêm chiến đấu quân Pháp đã phải rút chạy khỏi Việt

Bắc ta đã biến Việt Bắc thành “mồ chôn giặc Pháp”. Cơ quan đầu não

kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành…

– Ý nghĩa: Là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp. Với thắng lợi này ta đã đập tan âm mưu

đánh nhanh thắng nhanh của Pháp buộc chúng phải bị động chuyển sang đánh

lâu dài với ta…

Câu 2: Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954) .

1- Căn cứ vào những điều kiện cụ thể cuộc kháng chiến của ta, cũng như so sánh lực lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế chung của thế giới là giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng, Chính phủ ta đã ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương vào ngày 21-7-1954.

2-  Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơnevơ …

a- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

b- Hai bên tham chiến (…) cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

c-  Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng (…), ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

d- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế…

3- Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ …

a- Hiệp định Giơnevơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương. Pháp buộc phải rút quân đội về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.

b- Đây là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng.

c- Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo ra cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Câu 3:

Thời gian

Tên chiến dịch

Tóm tắt diễn biến

4/3 đến 24/3/1975

Tây Nguyên

–  Ngày 10/3, đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuột

– Ngày 12/3, địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành, hệ thống phòng ngự của địch ở  Tây Nguyên bị rung chuyển

 – Ngày 14/3, địch rút quân khỏi Tây Nguyên, ta tiến hành

truy kích. Ngày 24/3, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng

19/3 đến 29/3/1975

Huế – Đà Nẵng

– Ngày 25/3, tiến quân vào cố đô Huế; đến ngày 26/3 giải phóng thành phố và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên…

– Ngày 29/3, tiến quân vào giải phóng thành phố Đà Nẵng 

26/4 đến 30/4/1975

Hồ Chí Minh

– 9/4,  ta tấn công Xuân Lộc; 16/4, phá vỡ tuyến phòng thủ Phan Rang của địch

– Ngày 18/4, Mĩ di tản hết người Mĩ  khỏi Sài Gòn; 21/4,

tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức

– 26/4, chiến dịch bắt đầu, các cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn; ngày 28/4, ta tổng công kích vào trung tâm thành phố; 11h30 ngày 30/4, chiến dịch kết thúc, ta giành thắng lợi hoàn toàn

 

ĐỀ SỐ 4

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.             

B. Tân Việt cách mạng Đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.                                      

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 2. Khoá chặt biên giới Việt – Trung bằng hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “Hành lang Đông Tây ”. Đây là 1 trong những nội dung của kế hoạch:

A. Đánh nhanh thắng nhanh.                                    

B. Kế hoạch Rơ ve.

C. Kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.                              

D. Kế hoạch Na va.

Câu 3. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?

A. Tiêu hao sinh lực địch.             

B. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh Mỹ.

C. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.

D. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mỹ trở thành hiện thực.

Câu 4. Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

A. Lòng biết ơn đối với Bác.

B. Là con đường dài nhất.

C. Quyết tâm xẻ dọc Trưòng Sơn đi cứu nước.

D. Tránh sự bắn phá của kẻ địch.

B. Phần tự luận 

Câu 5: Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 6: Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm rõ tính “toàn diện” của đường lối đó?

Câu 7: Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Kể tên ba chiến dịch tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Trong ba chiến dịch đó, chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?

Câu 2: Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946?

Câu 3: Chiến lược ‘‘Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược ‘‘Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 4: Trong chiến lược ‘‘Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973), đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia? Kết quả ra sao?

Câu 5: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975). Theo em, từ nguyên nhân thắng lợi đó, bài học kinh nghiệm gì được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Linh Đông
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Việt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button