Lớp 9

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Vĩnh Sơn

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 Trường THCS Vĩnh Sơn được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS VĨNH SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM 

Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ở đâu?

A. Nhà hát lớn Hà Nội

B. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

C. Khu Đấu xảo Hà Nội

D. Ngọ Môn (Huế)

Câu 2. Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960) diễn ra tiêu biểu ở:

A. Bến Tre

B. Ninh Thuận

C. Quảng Ngãi

D. Bình Định

Câu 3. Chiến thắng khẳng định khả năng quân dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ?

A. Chiến thắng Bình Giã

B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường

D. Chiến thắng hai mùa khô

Câu 4. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời?

A. Ngày 2-6-1969

C. Ngày 6-6-1969

B. Ngày 6-2-1969

D. Ngày 19-9-1969

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2. Em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

Câu 3. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã gặp phải những khó khăn gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

B

A

C

C

 

II. TỰ LUẬN

Câu 1: * Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì:

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng… 

Từ đây cách mạng Việt Nam đã thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 

Câu 2:

* Ý nghĩa lịch sử:

Trong nước:

Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, hoàn thành thống nhất đất nước.

Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế giới: Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

* Nguyên nhân thắng lợi:

Do có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng,với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo…

Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Do hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

Sự đoàn kết chiến đấu giúp đỡ nhau của ba nước Đông Dương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: * Những khó khăn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã gặp phải trong công cuộc đổi mới đất nước là:

Yên Bái còn là một tỉnh nghèo. Trình độ dân trí chung còn thấp. 

Đời sống của nhân dân ở các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn… 

ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Người chủ trì thống nhất ba tổ chức cộng sản

A. Nguyễn Văn Cừ.       

B. Trần Phú.              

C. Nguyễn Ái Quốc.         

D. Tôn Đức Thắng.

Câu 2: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sảnViệt Nam là

A. Trần Phú.        .      

B. Nguyễn Văn Cừ.      

C. Nguyễn Ái Quốc.        

D. Lê Hồng Phong.

Câu 3: Người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sảnViệt Nam là

A. Nguyễn Văn Cừ.       

B. Trần Phú.              

C. Nguyễn Ái Quốc.         

D. Tôn Đức Thắng.

Câu 4: Tiền thân của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam là::

A. Đội du kích Bắc Sơn.                                 

B. Đội du kích Nam Kì.

C. Đội du kích Đình Bảng                               

D. Đội du kích Bát Sắt.

Câu 5: Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa Việt Bắc để thực hiện chiến lược:

A. Đánh lâu dài.                                                   

B. Đánh nhanh, thắng nhanh.   

C. Đánh dập đầu não cách mạng.                         

D. Dùng người Việt trị người Việt.

Câu 6: Mở đầu chiến dịch Biên giới, quân ta tấn công:

A. Thất Khê.                  

B. Na Sầm.                     

C. Đông Khê.                  

D. Cao Bằng.

Câu 7: Kế hoạch Na-va được chia làm mấy bước:

A. Hai bước                  

B. Ba bước.                   

C. Bốn bước.                  

D. Năm bước.

Câu 8: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày:

A. 13 – 3 – 1954.            

B. 17 – 3 – 1954             

C. 26 – 4 – 1954              

D. 7 – 5 – 1954

Câu 9: Hãy điền vào chỗ (……) những mốc thời gian và sự kiện lịch sử có liên quan đến Tổng khởi nghĩa thãng Tám năm 1945 

A. …………………   , khởi nghĩa giành chính quyến ở Hà Nội.

B. Ngày 23 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành chính quyến ở ………………….

C. Ngày 25 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành chính quyến ở ………………….

D. …………………… khởi nghĩa giành chính quyến trong cả nước.

Câu 10: Hãy ghép mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp. 

A. Thời gian

Tương ứng

B.  Sự kiện

1. Ngày 17-1-1960

2. Ngày 20-12-1960

3. Ngày 27-1-1973

4. Ngày 30-4-1975

1-

2-

3-

4-

A. Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Viêt Nam được kí kết.

B. Miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre.

D. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: Nêu và giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến năm 1954. 

Câu 2: Nêu tên các chiến lược mà Mĩ đã thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1973.  So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” 

Câu 3: Trình bày ý nghĩa lịch sử và giải thích  nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

A Trắc nghiệm 

Câu 1 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất? (1đ)

1. Hiệp định Sơ Bộ được ký vào thời gian nào?

A. 6/3/1946.                          C. 8/3/1946.

B. 7/3/1946.                           D. 9/3/1946.

2. Ngày 18/12/1946 Pháp làm gì để buộc chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu?

A. Đánh ta.                             C. Gửi tối hậu thư.

B. Dụ dỗ ta.                            D. Vừa đánh vừa dụ dỗ.

3. “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là của

A. Trường Chinh.                   C. Hồ Chí Minh.

B. Trần Phú.                           D. Nguyễn Tuân.

4. Một trong những âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là

A. tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta.

B. tiêu diệt hoàn toàn quân ta.

C. tiêu diệt một bộ phân nhỏ quân ta.

D. khóa chặt biên giới Việt – Lào.

Câu 2 Nối các ý đúng lại với nhau? 

Thời gian

Cột nối

Sự kiện

1/ Tháng 8/1945

1+

a. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

2/ Ngày 19/8/1945

2+

b. Khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn

3/ Ngày 25/8/1945

3+

c. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

4/ Ngày 2/9/1945

4+

d. Nhật đầu hàng đồng minh

e. Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế

 

Câu 3. Chọn các từ, cụm từ sau điền vào chổ trống cho phù hợp ( cương lĩnh, Nguyễn Ái Quốc, sáng tạo, đúng đắn, Mác – Lê Nin) ( 1đ)

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do…………………………….. soạn thảo là một………………………………..cách mạng giải phóng dân tộc…………………………, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ………………………………….. vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam…

B. Tự luận 

Câu 1: Trình bày nội dung luận cương tháng 10/1930?

Câu 2: Tại sao nói cuộc cách mạng tháng 8 là sự kiện vĩ đại của dân tộc? 

Câu 3: Phân tích đường lối kháng chiến  chống thực dân Pháp của ta? 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Năm 1960 được gọi là “ Năm châu Phi” vì

A. 17 nước châu phi được trao trao trả độc lập

B. đánh đấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi

C. mở đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi

D. đánh dấu sự sụp đổ của chế độ A- pác – thai

Câu 2. Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người là nguồn gốc của

A. xu thế toàn cẩu hoá.

B. xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh.

C. cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

D. cuộc cách mạng công nghiệp.

Câu 3. Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức nước ta trong những năm 1919- 1925 là

A. đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và tổ chức truy điệu, đưa tang Phan Chu Trinh (1926).

B. ra một số tờ báo có nội dung dân chủ tiến bộ, vận động tẩy chay hàng hoá của Hoa kiều ở Bắc Kì.

C. thành lập tổ chức Phục Việt và Nhà xuất bản Nam đồng thư xã.

D. thành lập Nhà xuất bản Cường học thư xã và ra tờ báo Chuông rè

Câu 4. Điểm giống nhau cơ bản của công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc ( 1978) với công cuộc đổi mới ở Việt Nam 9 1986) là

A. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.       

B. tập trung đổi mới về chính trị

C. tập trung phát triển khoa học – kĩ thuật

D. tập trung phát triển thương mại quốc tế

Câu 5. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, để giải quyết nạn mù chữ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào

A. Cải cách giáo dục.                                      B. Thi đua “ Dạy tốt, học tốt”

C. Bình dân học vụ.                                         D.Bổ túc văn hóa

Câu 6. Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ tháng 12/1946 đến tháng 02/1947) là

A. bảo vệ Hà Nội và các đô thị.

B. củng cố hậu phương kháng chiến.

C. tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch.

D. giam chân quân Pháp trong các đô thị.

Câu 7. Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là không đúng?

A. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc.

B. Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.

C. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao.

D. Đây là phong trào mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

Câu 8. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi với mong muốn

A. kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B. giữ vững quyến chủ động vẽ chiến lược.

C. tiến tới kí một hiệp định có lợi cho Pháp.

D. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.

B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C. Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động.

D. Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.

Câu 10. Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!” của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về

A. kinh tế.                    B. chính trị.                 C. xã hội.                     D. văn hoá.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1A

2C

3A

4A

5C

6D

7D

8D

9D

10B

11B

12B

13C

14A

15B

16C

17B

18B

19A

20A

21B

22C

23A

24A

25D

26C

27A

28A

29A

30C

31B

32B

33D

34D

35D

36A

37B

38A

39D

40C

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

Câu 2:  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Câu 3: Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ”ngàn cân treo sợi tóc”?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Hãy trình bày nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

– Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 

– Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

– Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam: Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

– Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăn khít của cách mạng thế giới. 

– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định đến những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 

Câu 2. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Phân tích dựa trên các ý sau:

* Nguyên nhân chủ quan:

– Dân tộc vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. 

– Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. 

– Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần, giữa nông thôn và thành thị. 

– Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo. 

* Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Chiến tranh thế giới thứ hai đang đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xô đánh bại. 

* Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng anh dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ.

Câu 3. Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ”ngàn cân treo sợi tóc”?

* Khó khăn: Sau khi ra đời, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo, như “ngàn cân treo sợi tóc”: Phải đối phó với các mối đe dọa lớn: 

– Ngoại xâm và nội phản: Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 vào nam, quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược. Các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam (Đại Việt, Tơ-rôtokit) bọn phản động trong các giáo phái… tăng cường chống phá cách mạng. 

– Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói cuối năm 1944 chưa được khắc phục, hạn hán kéo dài, sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khang hiếm, giá cả tăng vọt, nạn đói mới tiếp tục đe doạ. 

– Văn hóa – xã hội: Trên 90% số dân trong nước mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan…

– Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng. 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Vĩnh Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Linh Đông
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Việt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button