Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Vật Lý có đáp án Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Xin giới thiệu với các em tài liệu Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Vật Lý có đáp án Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ do HOC247 biên soạn nhằm ôn tập và củng cố các kiến thức, góp phần chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo tại đây!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QG NĂM 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian: 50p

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

      A. 0,8 s.                        B. 0,4 s.                        C. 0,2 s.                           D. 0,6 s.

Câu 2: Một chất diểm dao đông điều hòa với chu kì 0,5π s và biên độ 4 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

      A. 4 cm/s.                     B. 8 cm/s.                     C. 3 cm/s.           D. 16 cm/s.

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ (x=2cos left( 2pi t+frac{pi }{3} right)) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,25 s, chất điểm có li độ bằng

      A. 2 cm.                        B. (-sqrt{3}) cm.         C. – 2 cm.                             D. (sqrt{3}) cm.

Câu 4: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ (x=5cos left( pi t+frac{pi }{3} right)) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

      A. 50π cm/s2.                B. 100 cm/s2.                 C. 50π cm/s2                     D. 50 cm/s2.

Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

      A. 0,036 J.                    B. 0,018 J.                    C. 18 J.                                 D. 36 J.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với tần số (f=frac{2}{3}) Hz. Chu kì dao động của vật này là

      A. 1,5 s.                        B. 1 s.                            C. 0,5 s.                               D. 0,75 s.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s. Biết trog mỗi chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = π2 m/s2. Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là

      A. 48 cm.                    B. 16 cm.                        C. 36 cm.                              D. 32 cm.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng (2sqrt{2}) cm là

      A. 0,5 s.                         B. 1 s.                           C. 0,25 s.                             D. 2 s.

Câu 9: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo là 4 cm. Độ lớn của vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

      A. 100 cm/s.                  B.  40 cm/s.                  C. 80 cm/s.                           D. 60 cm/s.

Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 3 cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là

      A. 3,5 cm.                      B. 4,0 cm.                            C. 2,5 cm.                     D. 6,0 cm.

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

D

B

D

A

A

C

A

B

D

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

D

A

B

B

D

D

C

C

C

C

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

Câu 29

Câu 30

D

D

C

B

D

C

B

B

D

B

Câu 31

Câu 32

Câu 33

Câu 34

Câu 35

Câu 36

Câu 37

Câu 38

Câu 39

Câu 40

A

A

A

C

A

A

C

B

C

B

 

—(Nội dung đầy đủ và chi tiết, các em vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về)—

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,5 s vật ở vị trí có li độ là

      A. 10 cm.                      B. 5 cm.                        C. 0 cm.                   D. 5 cm.

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lo xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 2 cm. Lấy π2 = 10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 1 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

A. (20pi sqrt{3})cm/s.        

B. 10π cm/s.     

C. 20π cm/s.   

D. (10pi sqrt{3})cm/s.

Câu 3: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

A. nhanh dần đều.                

B. chậm dần đều.   

C. nhanh dần.   

D. chậm dần.

Câu 4: Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

      A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

      B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.

      C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

      D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

      A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

      B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

      C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

      D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 6: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức (F=-0,9cos left( 4t+frac{pi }{4} right))N (t đo bằng s). Dao động của vật có biên độ là

      A. 8 cm.                        B. 6 cm.                           C. 12 cm.                           D. 10 cm.

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm lo xo nhẹ có độ cứng 120 N/m và vatah nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + 0,25T vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

      A. 0,5 kg.                       B. 1,2 kg.                       C. 0,8 kg.                          D. 1,0 kg.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là (50sqrt{3})cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

      A. 5 cm.                         B. 4 cm.                         C. 10 cm.                           D. 8 cm.

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình (x=4cos left( frac{2pi }{3}t right))(x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ (x=-2) cm lần thứ 2017 tại thời điểm

      A. 3015 s.                      B. 6030 s.                     C. 3016 s.                           D. 3025 s.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng thế năng là

      A. 26,12 cm/s.               B. 24,85 cm/s.              C. 14,64 cm/s.                     D. 21,96 cm/s.

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

D

C

B

D

C

B

B

D

B

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

C

D

B

D

A

A

C

A

B

D

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

Câu 29

Câu 30

D

A

B

B

D

D

C

C

C

C

Câu 31

Câu 32

Câu 33

Câu 34

Câu 35

Câu 36

Câu 37

Câu 38

Câu 39

Câu 40

A

A

A

C

A

A

C

B

C

B

 

—(Nội dung đầy đủ và chi tiết, các em vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về)—

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 5 s là:

A. 64 cm.      

B. 16 cm.

C. 32 cm.    

D. 40 cm.

Câu 2: Lực kéo về có tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa

A. luôn hướng về vị trí mà nó đổi chiều             

B. có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

C. có độ lớn không đổi nhưng hướng thay đổi. 

D. có độ lớn và hướng không đổi.

Câu 3: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là

      A.1/2.                               B. 3.                                 C. 2.                      D.1/3.

Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc của vật có biểu thức là

A. v = ωAcos(ωt + φ).    

B. v = – ωAsin(ωt + φ).

C. v = – Asin(ωt + φ).        

D. v = –ωAsin(ωt + φ).

Câu 5: Cơ năng của một vật dao động điều hòa

      C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

      B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

      C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

      D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí gia tốc đổi chiều.

Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa thì

      A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

      B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

      C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

      D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí mà gia tốc của vật bằng 0.

Câu 7: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

      A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.

      B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.

      C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.

      D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.

Câu 8: Một chất điểm dao độn điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

      A. Tốc độ cực đại của chất điểm là 16,85 cm/s.

      B. Chu kì dao động là 0,5 s.

      C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 59,22 cm/s2.

      D. Tần số của dao động là 2 Hz.

Câu 9: Một vật có khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

A. 7,2 J.      

B. 3,4.104 J.     

C. 7,2.10-4 J.             

D. 3,6 J.

Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 2,125 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

A. 5cm/s                     

B. 20π cm/s.       

C. – 20π cm/s.      

D. 0 cm/s.

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

A

B

B

D

D

C

C

C

C

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

C

D

B

D

A

A

C

A

B

D

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

Câu 29

Câu 30

D

D

C

B

D

C

B

B

D

B

Câu 31

Câu 32

Câu 33

Câu 34

Câu 35

Câu 36

Câu 37

Câu 38

Câu 39

Câu 40

A

A

A

C

A

A

C

B

C

B

 

—(Nội dung đầy đủ và chi tiết, các em vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về)—

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn và nén của lò xo là 2. Tính tần số dao động của con lắc. Lấy g = π2m/s2.

      A. 2,5 Hz.                      B. 1 Hz.                         C. 2 Hz.                           D. 1,25 Hz.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian chu kỳ để vật tốc nhỏ hơn (0,5sqrt{3}) tốc độ cực đại là

A. (frac{2T}{3}).       

B. (frac{T}{3}).       

C. (frac{T}{6}).       

D. (frac{T}{12}).

Câu 3: Cơ năng của một vật dao động điều hòa

      C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

      B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

      C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

      D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí gia tốc đổi chiều.

Câu 4: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ (x=5cos left( pi t+frac{pi }{3} right)) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

      A. 50π cm/s2.                B. 100 cm/s2.                 C. 50π cm/s2                      D. 50 cm/s2.

Câu 5: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là

      A.1/2.                              B. 3.                              C. 2.                                    D.1/3.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với tần số (f=frac{2}{3}) Hz. Chu kì dao động của vật này là

      A. 1,5 s.                         B. 1 s.                            C. 0,5 s.                               D. 0,75 s.

Câu 7: Một vật có khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

      A. 7,2 J.                         B. 3,4.104 J.                  C. 7,2.10-4 J.                         D. 3,6 J.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng (2sqrt{2}) cm là

      A. 0,5 s.                         B. 1 s.                           C. 0,25 s.                                D. 2 s.

Câu 9: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

      A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.

      B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.

      C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.

      D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian (vge frac{sqrt{3}}{3}pi {{v}_{tb}}) là:

A. (frac{T}{3}).        

B. (frac{2T}{3}).        

C. (frac{T}{6}).     

D. (frac{T}{2}).

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

A

A

D

D

B

A

C

A

C

A

—(Nội dung đầy đủ và chi tiết, các em vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về)—

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 10 cm là

A. (frac{1}{15}) s.    

B. (frac{1}{40}) s.    

C. (frac{1}{60}) s.      

D. (frac{1}{30}) s.

Câu 2: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 s, với biên độ A. Sau khi dao động được 3,5 s. vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

A. dương qua vị trí cân bằng.       

B. âm qua vị trí cân bằng.

C. dương qua vị trí có li độ – 0,5A.       

D. âm qua vị trí có li độ 0,5A.

Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

      A. 0,036 J.                    B. 0,018 J.                    C. 18 J.                             D. 36 J.

Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc của vật có biểu thức là

A. v = ωAcos(ωt + φ).     

B. v = – ωAsin(ωt + φ).

C. v = – Asin(ωt + φ).    

D. v = –ωAsin(ωt + φ).

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ (x=2cos left( 2pi t+frac{pi }{3} right)) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,25 s, chất điểm có li độ bằng

      A. 2 cm.                  B. (-sqrt{3}) cm.                 C. – 2 cm.                      D. (sqrt{3}) cm.

Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa thì

      A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

      B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

      C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

      D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí mà gia tốc của vật bằng 0.

Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo là 4 cm. Độ lớn của vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

      A. 100 cm/s.                  B.  40 cm/s.                  C. 80 cm/s.                    D. 60 cm/s.

Câu 8: Một chất điểm dao độn điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

      A. Tốc độ cực đại của chất điểm là 16,85 cm/s.

      B. Chu kì dao động là 0,5 s.

      C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 59,22 cm/s2.

      D. Tần số của dao động là 2 Hz.

Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s. Biết trog mỗi chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = π2 m/s2. Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là

      A. 48 cm.                         B. 16 cm.                     C. 36 cm.                      D. 32 cm.

Câu 10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương năng với cơ năng dao động là 1,5625 J và lực đàn hồi cực đại là 12,5 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn (frac{25sqrt{3}}{4})N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s gần giá trị nào nhất sau đây?

      A. 40 cm.                       B. 60 cm.                       C. 80 cm.                      D. 115 cm.

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

A

A

D

D

B

A

C

A

C

A

—(Nội dung đầy đủ và chi tiết, các em vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về)—

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Vật Lý có đáp án Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button