Lớp 10

Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi chúng tôi xin giới thiệu tới các em học trò nội dung Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10 dưới đây. Tài liệu được Ôn Thi HSG sưu tầm và tổng hợp với các câu hỏi được phân theo các ngành độ không giống nhau. Mời các em cùng tham khảo.

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Câu 1: Khi tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự chỉnh sửa trên.

Câu 2: Trong công đoạn tăng trưởng chung của lịch sử loài người, cư dân ở đâu sử dụng phương tiện bằng đông thau sớm nhất?

A. Trung Quốc, Việt Nam.

B. Tây Á, Ai Cập.

C. In-đô-nê-xI-a, Đông Phi.

D. Tất cả các vùng trên.

Câu 3: Khoảng 3000 5 trước đây lúc con người sử dụng phương tiện bằng sắt đã dẫn tới hệ quả kinh tế là:

A. thêm nhiều ngành Nghề mới.

B. khai thác thêm đất đai trồng trợt

C. năng suất lao động nâng cao.

D. xã hội phân chia giai cấp

Câu 4: Khoảng 3.000 5 trước đây, cư dân nước nào là những người trước tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

A. Trung Quốc.

B. Việt Nam.

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Tây Á và Nam châu Âu.

Câu 5: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không.

B. Đưa năng suất lao động nâng cao.

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể.

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 6: Tính tập thể trong thị tộc được bộc lộ như thế nào?

A. Sự đồng đẳng giữa các thành viên trong thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. Tập trung 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Mọi sinh hoạt và của nả được coi là của chung, việc chung, làm chung.

Câu 7: Khi thành phầm xã hội dự thừa, người nào là người cướp đoạt của nả dôi thừa đấy?

A. Tất cả mọi người trong xã hội.

B. Những người có chức vụ không giống nhau.

C. Những người trực tiếp làm ra của nả nhiều nhất.

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình.

Câu 8: Từ bầy người nguyên thủy tới xã hội có giai cấp, nhân loại phải trải qua các cơ chế xã hội nào?

A. Xã hội nguyên thủy

B. Công xã thị tộc mẫu hệ

C. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ

D. Xã hội có dôi thừa và giàu nghèo hiện ra

Câu 9: Trong thời gian nào của nhân loại, phương thức kiếm sống của con người là trồng trọt, chăn nuôi?

A. Công xã thị tộc phụ hệ.

B. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp.

C. Công xã thị tộc mẫu hệ.

D. Công xã thị tộc phụ hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây găn liên với bộ lạc?

A. Tập trung 1 số thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. lập hợp 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Ý nghĩa béo nhất của sự hiện ra phương tiện sản xuất bằng kim loại là gì?

A. Con người có thể khai khẩn đất đai.

B. Sự hiện ra nông nghiệp dùng cày.

C. Làm ra lượng thành phầm dôi thừa.

D. Biết đúc phương tiện bằng sắt.

Câu 12: Con người nguyên thủy có óc thông minh tính từ lúc nào?

A. Khi họ biết sử dụng phương tiện để kiếm thức ăn.

B. Phương tiện bằng kim loại hiện ra.

C. Khi biết đi săn bắn và hái lượm.

D. Khi biết hợp quân trong xã hội.

Câu 13: Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân phân thành giai cấp gắn liền với phương tiện sản xuất nào dưới đây?

A. Phương tiện băng đá mới.

B. Phương tiện bằng kim khí.

C. Phương tiện bằng đồng đỏ.

D. Phương tiện bằng đồng thau.

Câu 14: Khi con người có óc thông minh, họ đã:

A. biết chế tác phương tiện để sản xuất.

B. làm ra được nhiều của nả hơn.

C. mở đầu khai thác từ thiên nhiên cái nhu yếu cho cuộc sống của mình.

D. đoạt được được tự nhiên.

Câu 15: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không

B. Đưa năng suất lao động nâng cao

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 16: Tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp.

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa.

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự thay đối trên.

Câu 17: Cho các dữ liệu:

Niên đại cách hiện tại khoảng 1 vạn 5.

Phương tiện sản xuất bằng đồng thau.

Phương thức kiếm sống là trồng trọt, chăn nuôi.

Sống theo gia đình.

Ấy là thời gian nào của xã hội nhân loại?

A. Nguyên thủy.

B. Công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Công xã thị tộc phụ hệ.

D. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp:

Câu 18: Quá trình chuyển hóa từ bây người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:

A. phương thức kiếm Sống.

B. phương tiện lao động.

C. quan hệ xã hội.

D. thức ăn kiếm được.

Câu 19: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bình và đồng đẳng là nguyên lý vàng vì:

A. khi này chưa có thành phầm dư, thừa.

B. khi này xã hội còn sống trong tập thể.

C. khi này con người chưa có tinh thần riêng tây.

D. Trong xã hội chưa có người nào có chức vụ.

Câu 20: Sống thành từng bầy và sống theo gia đình riêng. Ấy là biêu hiện của xã hội nhân loại thời gian:

A. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ.

B. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc phụ hệ.

D. Công xã thị tộc mẫu hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

D

D

D

B

C

D

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

B

C

D

A

C

B

A

C

 

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn công dụng xem trực tuyến hoặc tải về dế yêu!

Ngoài ra các em học trò có thể tham khảo các tài liệu cùng phân mục:

  • Bộ câu hỏi ôn tập về Sự hiện ra nhân loại và bầy người nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10
  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có đáp án môn Lịch sử 12
  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Lịch sử Trung Quốc có đáp án 5 2020 môn Lịch sử 11

Xem thêm thông tin Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10

Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi chúng tôi xin giới thiệu tới các em học trò nội dung Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10 dưới đây. Tài liệu được Ôn Thi HSG sưu tầm và tổng hợp với các câu hỏi được phân theo các ngành độ không giống nhau. Mời các em cùng tham khảo.
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Câu 1: Khi tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự chỉnh sửa trên.

Câu 2: Trong công đoạn tăng trưởng chung của lịch sử loài người, cư dân ở đâu sử dụng phương tiện bằng đông thau sớm nhất?

A. Trung Quốc, Việt Nam.

B. Tây Á, Ai Cập.

C. In-đô-nê-xI-a, Đông Phi.

D. Tất cả các vùng trên.

Câu 3: Khoảng 3000 5 trước đây lúc con người sử dụng phương tiện bằng sắt đã dẫn tới hệ quả kinh tế là:

A. thêm nhiều ngành Nghề mới.

B. khai thác thêm đất đai trồng trợt

C. năng suất lao động nâng cao.

D. xã hội phân chia giai cấp

Câu 4: Khoảng 3.000 5 trước đây, cư dân nước nào là những người trước tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

A. Trung Quốc.

B. Việt Nam.

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Tây Á và Nam châu Âu.

Câu 5: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không.

B. Đưa năng suất lao động nâng cao.

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể.

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 6: Tính tập thể trong thị tộc được bộc lộ như thế nào?

A. Sự đồng đẳng giữa các thành viên trong thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. Tập trung 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Mọi sinh hoạt và của nả được coi là của chung, việc chung, làm chung.

Câu 7: Khi thành phầm xã hội dự thừa, người nào là người cướp đoạt của nả dôi thừa đấy?

A. Tất cả mọi người trong xã hội.

B. Những người có chức vụ không giống nhau.

C. Những người trực tiếp làm ra của nả nhiều nhất.

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình.

Câu 8: Từ bầy người nguyên thủy tới xã hội có giai cấp, nhân loại phải trải qua các cơ chế xã hội nào?

A. Xã hội nguyên thủy

B. Công xã thị tộc mẫu hệ

C. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ

D. Xã hội có dôi thừa và giàu nghèo hiện ra

Câu 9: Trong thời gian nào của nhân loại, phương thức kiếm sống của con người là trồng trọt, chăn nuôi?

A. Công xã thị tộc phụ hệ.

B. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp.

C. Công xã thị tộc mẫu hệ.

D. Công xã thị tộc phụ hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây găn liên với bộ lạc?

A. Tập trung 1 số thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. lập hợp 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Ý nghĩa béo nhất của sự hiện ra phương tiện sản xuất bằng kim loại là gì?

A. Con người có thể khai khẩn đất đai.

B. Sự hiện ra nông nghiệp dùng cày.

C. Làm ra lượng thành phầm dôi thừa.

D. Biết đúc phương tiện bằng sắt.

Câu 12: Con người nguyên thủy có óc thông minh tính từ lúc nào?

A. Khi họ biết sử dụng phương tiện để kiếm thức ăn.

B. Phương tiện bằng kim loại hiện ra.

C. Khi biết đi săn bắn và hái lượm.

D. Khi biết hợp quân trong xã hội.

Câu 13: Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân phân thành giai cấp gắn liền với phương tiện sản xuất nào dưới đây?

A. Phương tiện băng đá mới.

B. Phương tiện bằng kim khí.

C. Phương tiện bằng đồng đỏ.

D. Phương tiện bằng đồng thau.

Câu 14: Khi con người có óc thông minh, họ đã:

A. biết chế tác phương tiện để sản xuất.

B. làm ra được nhiều của nả hơn.

C. mở đầu khai thác từ thiên nhiên cái nhu yếu cho cuộc sống của mình.

D. đoạt được được tự nhiên.

Câu 15: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không

B. Đưa năng suất lao động nâng cao

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 16: Tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp.

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa.

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự thay đối trên.

Câu 17: Cho các dữ liệu:

Niên đại cách hiện tại khoảng 1 vạn 5.

Phương tiện sản xuất bằng đồng thau.

Phương thức kiếm sống là trồng trọt, chăn nuôi.

Sống theo gia đình.

Ấy là thời gian nào của xã hội nhân loại?

A. Nguyên thủy.

B. Công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Công xã thị tộc phụ hệ.

D. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp:

Câu 18: Quá trình chuyển hóa từ bây người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:

A. phương thức kiếm Sống.

B. phương tiện lao động.

C. quan hệ xã hội.

D. thức ăn kiếm được.

Câu 19: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bình và đồng đẳng là nguyên lý vàng vì:

A. khi này chưa có thành phầm dư, thừa.

B. khi này xã hội còn sống trong tập thể.

C. khi này con người chưa có tinh thần riêng tây.

D. Trong xã hội chưa có người nào có chức vụ.

Câu 20: Sống thành từng bầy và sống theo gia đình riêng. Ấy là biêu hiện của xã hội nhân loại thời gian:

A. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ.

B. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc phụ hệ.

D. Công xã thị tộc mẫu hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

D

D

D

B

C

D

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

B

C

D

A

C

B

A

C

 

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn công dụng xem trực tuyến hoặc tải về dế yêu!

Ngoài ra các em học trò có thể tham khảo các tài liệu cùng phân mục:

Bộ câu hỏi ôn tập về Sự hiện ra nhân loại và bầy người nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có đáp án môn Lịch sử 12
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Lịch sử Trung Quốc có đáp án 5 2020 môn Lịch sử 11

Đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 7 5 2020 Trường PTDTBT–THCS Trà Dơn

425

Bộ đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 10 5 2020 Trường THPT Trần Chân

334

Đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Cam Lộ

260

Đề rà soát 1 tiết lần 2 môn Lịch sử 12 5 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Miện

251

Bộ đề rà soát 1 tiết môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Bác Ái

250

Bộ 4 đề rà soát 45 phút lần 1 môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Nguyễn Du

224

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #ôn #tập #về #Xã #hội #nguyên #thủy #có #đáp #án #môn #Lịch #sử

Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi chúng tôi xin giới thiệu tới các em học trò nội dung Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10 dưới đây. Tài liệu được Ôn Thi HSG sưu tầm và tổng hợp với các câu hỏi được phân theo các ngành độ không giống nhau. Mời các em cùng tham khảo.
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Câu 1: Khi tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự chỉnh sửa trên.

Câu 2: Trong công đoạn tăng trưởng chung của lịch sử loài người, cư dân ở đâu sử dụng phương tiện bằng đông thau sớm nhất?

A. Trung Quốc, Việt Nam.

B. Tây Á, Ai Cập.

C. In-đô-nê-xI-a, Đông Phi.

D. Tất cả các vùng trên.

Câu 3: Khoảng 3000 5 trước đây lúc con người sử dụng phương tiện bằng sắt đã dẫn tới hệ quả kinh tế là:

A. thêm nhiều ngành Nghề mới.

B. khai thác thêm đất đai trồng trợt

C. năng suất lao động nâng cao.

D. xã hội phân chia giai cấp

Câu 4: Khoảng 3.000 5 trước đây, cư dân nước nào là những người trước tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

A. Trung Quốc.

B. Việt Nam.

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Tây Á và Nam châu Âu.

Câu 5: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không.

B. Đưa năng suất lao động nâng cao.

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể.

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 6: Tính tập thể trong thị tộc được bộc lộ như thế nào?

A. Sự đồng đẳng giữa các thành viên trong thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. Tập trung 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Mọi sinh hoạt và của nả được coi là của chung, việc chung, làm chung.

Câu 7: Khi thành phầm xã hội dự thừa, người nào là người cướp đoạt của nả dôi thừa đấy?

A. Tất cả mọi người trong xã hội.

B. Những người có chức vụ không giống nhau.

C. Những người trực tiếp làm ra của nả nhiều nhất.

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình.

Câu 8: Từ bầy người nguyên thủy tới xã hội có giai cấp, nhân loại phải trải qua các cơ chế xã hội nào?

A. Xã hội nguyên thủy

B. Công xã thị tộc mẫu hệ

C. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ

D. Xã hội có dôi thừa và giàu nghèo hiện ra

Câu 9: Trong thời gian nào của nhân loại, phương thức kiếm sống của con người là trồng trọt, chăn nuôi?

A. Công xã thị tộc phụ hệ.

B. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp.

C. Công xã thị tộc mẫu hệ.

D. Công xã thị tộc phụ hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây găn liên với bộ lạc?

A. Tập trung 1 số thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau.

C. lập hợp 1 số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 1 xuất xứ tổ tông bóng gió.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Ý nghĩa béo nhất của sự hiện ra phương tiện sản xuất bằng kim loại là gì?

A. Con người có thể khai khẩn đất đai.

B. Sự hiện ra nông nghiệp dùng cày.

C. Làm ra lượng thành phầm dôi thừa.

D. Biết đúc phương tiện bằng sắt.

Câu 12: Con người nguyên thủy có óc thông minh tính từ lúc nào?

A. Khi họ biết sử dụng phương tiện để kiếm thức ăn.

B. Phương tiện bằng kim loại hiện ra.

C. Khi biết đi săn bắn và hái lượm.

D. Khi biết hợp quân trong xã hội.

Câu 13: Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân phân thành giai cấp gắn liền với phương tiện sản xuất nào dưới đây?

A. Phương tiện băng đá mới.

B. Phương tiện bằng kim khí.

C. Phương tiện bằng đồng đỏ.

D. Phương tiện bằng đồng thau.

Câu 14: Khi con người có óc thông minh, họ đã:

A. biết chế tác phương tiện để sản xuất.

B. làm ra được nhiều của nả hơn.

C. mở đầu khai thác từ thiên nhiên cái nhu yếu cho cuộc sống của mình.

D. đoạt được được tự nhiên.

Câu 15: Kết quả nào dưới đây được bình chọn là kết quả béo nhất của việc sử dụng phương tiện bằng kim loại, nhất là đồ sắt?

A. Khai khẩn được đất bỏ không

B. Đưa năng suất lao động nâng cao

C. Sản xuất đủ nuôi sống tập thể

D. Thành phầm làm ra ko chỉ nuôi sống con người nhưng mà còn dôi thừa.

Câu 16: Tư hữu hiện ra đã dẫn đến sự chỉnh sửa trong xã hội như thế nào?

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn tới phân phân thành giai cấp.

B. Của nả dôi thừa dẫn tới khủng hoảng thừa.

C. Những người sang giàu, lãng phí của nả.

D. Tất cả các sự thay đối trên.

Câu 17: Cho các dữ liệu:

Niên đại cách hiện tại khoảng 1 vạn 5.

Phương tiện sản xuất bằng đồng thau.

Phương thức kiếm sống là trồng trọt, chăn nuôi.

Sống theo gia đình.

Ấy là thời gian nào của xã hội nhân loại?

A. Nguyên thủy.

B. Công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Công xã thị tộc phụ hệ.

D. Thời kì tạo nên xã hội có giai cấp:

Câu 18: Quá trình chuyển hóa từ bây người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:

A. phương thức kiếm Sống.

B. phương tiện lao động.

C. quan hệ xã hội.

D. thức ăn kiếm được.

Câu 19: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bình và đồng đẳng là nguyên lý vàng vì:

A. khi này chưa có thành phầm dư, thừa.

B. khi này xã hội còn sống trong tập thể.

C. khi này con người chưa có tinh thần riêng tây.

D. Trong xã hội chưa có người nào có chức vụ.

Câu 20: Sống thành từng bầy và sống theo gia đình riêng. Ấy là biêu hiện của xã hội nhân loại thời gian:

A. Công xã thị tộc mẫu hệ và công xã thị tộc phụ hệ.

B. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc mẫu hệ.

C. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc phụ hệ.

D. Công xã thị tộc mẫu hệ và thời gian tạo nên xã hội có giai cấp.

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

D

D

D

B

C

D

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

B

C

D

A

C

B

A

C

 

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Bộ câu hỏi ôn tập về Xã hội nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn công dụng xem trực tuyến hoặc tải về dế yêu!

Ngoài ra các em học trò có thể tham khảo các tài liệu cùng phân mục:

Bộ câu hỏi ôn tập về Sự hiện ra nhân loại và bầy người nguyên thủy có đáp án môn Lịch sử 10
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có đáp án môn Lịch sử 12
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Lịch sử Trung Quốc có đáp án 5 2020 môn Lịch sử 11

Đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 7 5 2020 Trường PTDTBT–THCS Trà Dơn

425

Bộ đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 10 5 2020 Trường THPT Trần Chân

334

Đề rà soát 45 phút môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Cam Lộ

260

Đề rà soát 1 tiết lần 2 môn Lịch sử 12 5 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Miện

251

Bộ đề rà soát 1 tiết môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Bác Ái

250

Bộ 4 đề rà soát 45 phút lần 1 môn Lịch sử 12 5 2020 Trường THPT Nguyễn Du

224

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #ôn #tập #về #Xã #hội #nguyên #thủy #có #đáp #án #môn #Lịch #sử


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-cau-hoi-on-tap-ve-xa-hoi-nguyen-thuy-co-dap-an-mon-lich-su-10-doc18079.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button